mandag den 5. november 2012

Luksus- og prestigebyggeri


Luksus- og prestigebyggeri

Vil Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune kun bygge luksus- og prestige-lejligheder som er helt ude af takt med behovene i det almene?

Under overskriften »Ønsker luksus- og prestigebyggeri« kommenterer tidligere formand for afdelingsbestyrelsen i Ringparken i Roskilde Harry Blunck Ivan Jensens læserbrev "Big Brother BOSJ overvåger os"

Læserbrevet er "desværre godt udtryk for mange BOSJ lejeres oplevelse af selskabets handlemåder".

"Ringparken er velnok den afdeling der pt. oplever det værst", skriver Harry Blunck og henviser til  Ringparken Roskilde en almen afdeling i opløsning? eller Hvordan udnytter man Landsbyggefonden bedst?

Det virker unægteligt som om Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune i "skøn samdrægtighed" vil skabe lejemål der ikke er i pagt med tankerne bag alment byggeri - men sigter på luksus og prestige-byggeri, helt ude af takt med behovene i det almene.
Læserbrev i Roskilde Avis 2. november 2012

Læs også disse indlæg af Harry Blunck:
 • Om demokrati
 • Mindre boliger og studier i Roskilde
 • Ønsker luksus og prestigebyggeri

Indlæg af andre:
 • BOSJ blæser på beboerdemokratiet og de mindrebemidlede
 • Kraftige og asociale huslejestigninger
 • Beboerdemokratiet der blev væk

lørdag den 27. oktober 2012

Antallet af eliteghettoer er vokset markant - Politiken

Under dække af "helhedsplaner" fordrives alle fattigrøvene i Roskilde!

I artiklen: Antallet af eliteghettoer er vokset markant beskriver Politiken hvordan overklassen klumper sig sammen..


Forskellen på at vokse op i enten den ene eller anden ghetto er enormt stor 
Jonas Schytz Juul, chefanalytiker, AE-Rådet

»Det er bekymrende, at forskellen mellem de forskellige boligområder er blevet så tydelig, som de her tal viser. Byer fungerer bedst, hvis de mennesker, der bor der, mødes på tværs af forskellige samfundsgrupper og på den måde får en større forståelse for hinanden«, udtaler minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S) til Politiken.

Hvad skal vi så mene om Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland der fordriver de fattige og socialt udsatte?

Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland er med en heltigennem overdrevet og prestige-begrundet »helhedsplan« ved at fordrive de fattige og socialt udsatte beboere fra Ringparken i Roskilde, for bl.a. at bygge penthouselejligheder som kun slyngvennerne fra Roskilde Festivallen og borgmesteren selv har råd til!!

Vi enlige - ældre og ledige får smadret vores økonomi for at der kan laves rene prestigeprojekter, fx at der skal bygges ældre-boliger TIL Roskilde Kommune og boligernes udseende skal TILPASSES festivallens planlagte byggebæ i fem etager!

Artikel i Politiken 26, oktober 2012:
Antallet af eliteghettoer for overklassen er vokset markant

Læs også: RINGPARKEN ROSKILDE en Almen afdeling i opløsning? - eller Hvordan udnyttes Landsbyggefonden bedst?

By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm.del Bilag 115

Dagligvarebutik og markant byggeri på hjørnet mellem Søndre Ringvej og Havsteensvej Roskilde Kommune 09 04 2010fredag den 26. oktober 2012

Om beboerdemokrati


Om beboerdemokrati
Af Harry Blunck, 26. oktober 2012

Reglerne for alment beboerdemokrati er opregnet, kort men fyndigt i linket:
Danmarks Almene boliger om beboerdemokrati

»Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er en styreform, hvor  beboerne kan få afgørende indflydelse. Det gælder alle forhold vedrørende boligorganisationen og de enkelte afdelinger.«

Der kan man finde meget godt, og det er "grundlæggende" sådan at skal der laves noget i en afdeling så kommer initiativet via "årsmøde/afdelingsbestyrelse" i den enkelte afdeling.

Det fremgår også af den håndbog jeg har refereret til ganske ofte:
Håndbog om almene boliger udgivet af KAB.

BOSJ overser fuldstændigt at den enkelte afdeling er en selvstændig afdeling, som så har administrationen lagt over til BOSJ - det skete jo ved at man kuppede Ringparken med løfte om at vi 1 år efter sammenlægningen kunne stemme om vi ville have den nye ordning eller tilbage til den gamle !!!

Det holdt man heller ikke !!! 
Vi fik ingen afstemning, men de "stjal" vores afdelingskontor og lavede det om til servicekontor for Roskilde Syd, men hårdt presset gik de med til at betale en ringe årsleje for det hus Ringparken havde opført for at medarbejdere og vor maskinpark kunne have rigtigt gode forhold!!
Jotak, der er en forklaring på at mange af os er trætte af at BOSJ fik smidt vore servicefolk på porten, eller de gik selv fra BOSJ diktaturet.

BOSJ så naturligvis en økonomisk fordel ved at nedlægge Andelsboligforeningen bygning på Køgevej som servicekontor og så hugge/overtage det nye gode hus som Ringparken lod opføre. Så kunne førstnævnte jo sælges. Jeg græder tørre tårer over at det stadig ikke er solgt, og så det gerne stoppe i halsen på BOSJ ledelsen.

Nok om det - Som Ivan Jensens læserbrev i Roskilde Avis: Big Brother BOSJ overvåger os viser, så er vi ikke alene !!! Såvidt jeg tolker det hele kan man ikke fra BOSJ trække noget ned over hovedet på en afdeling, dertil er afdelingsmødet for stærkt, og man kan efter min opfattelse heller ikke komme rendende med stadige lejeforhøjelser udenom et årsmødes beslutning i den enkelte afdeling.

Det er noget for beboerklagenævnet. Ellers ville årsmødet/budgetmødet jo være staffage!! Og det med at sige at det er kommunen, den holder ikke. Kommunen er tilsynsmyndighed, med opgaven at sikre at tingene ikke forfalder - så kan de iflg. lovgivningen gribe ind, men så skal ministeriet også informeres Jfr. tidligere skrivelser fra Carsten Hansen, minister.

Med venlige hilsener og god læsning
Harry Blunck

Læs også: Bo Jørgensen og BOSJ blæser på beboerdemokratiet

torsdag den 27. september 2012

Video fra Rabalderparkens indvielse august 2012

Blæreparken i Roskilde. Lejeplads for Roskilde Festivallen

Rabalder Parken blev indviet i august 2012.
Parken er støttet af Lokale og Anlægsfonden, Foreningen Roskilde Festival, Nordea Fonden og Unicon Beton
Parken er åben hele døgnet. Der er gratis adgang.

Tænk engang: Man bruger 14 millioner på en skaterbane/-park og så sparer man på sikkerheden!
Der er hverken opsynsfolk eller nødudstyr på skaterbanen, hvor f.eks. teenagere skater helt uden opsyn..Rabalder Parken from Kasper Voltzmann on Vimeo.

torsdag den 20. september 2012

Hvilken strid, Torben Kristensen? Eller "God dag, mand. Økseskaft"

Ang. artikel i Roskilde Avis 19. september 2012:
»Pressenævnet afviser klage mod Roskilde Avis

Kommentarer fra Karsten A. Krabbe:
Hvilken strid, Torben Kristensen? Eller "God dag, mand. Økseskaft"

Det er jo besynderligt, at en avis, der lever af at videregive korrekte oplysninger ikke vil rette unøjagtigheder, når man får kendskab til dem! 

I mine øjne er troværdighed helt afgørende for en avis. Men ikke for Roskilde Avis???

Med hensyn til min oprindelige klage, så er det jo netop problemet: Der er flere faktuelle fejl i den oprindelige artikel:
Disse fejl fremgår OGSÅ af det offentligt tilgængelige referat på Boligselskabet Sjællands hjemmeside under Ringparken:
- Der var i flg. referatet "I alt ca. 200 fremmødte". Roskilde Avis skriver: "Næsten 300"
- Roskilde Avis skriver om "et overvældende flertal af beboerne". I referatet kan man læse at der var 100 NEJ-stemmer ud af 339 afgivne stemmer. Hvor overvældende er det så lige? Jeg finder det mere bemærkelsesværdigt at mere end 29%, dvs. næsten hver tredje stemme er MOD den foreløbige helhedsplan!

Jeg havde rent faktisk stillet forslag om urafstemning om den foreløbige blandt alle Ringparkens beboere, så også de beboere, der af den ene eller anden grund ikke kunne komme til mødet havde mulighed for at give deres mening til kende. 147 stemte JA til en urafstemning (mod 187 NEJ-stemmer). Det er tæt på 40% af de fremmødte!

Så hvor overvældende er dette flertal så, når næsten 30% af beboerne er imod helhedsplanen, og næsten 40% ønsker en urafstemning om den foreløbige helhedsplan?

Det er i alles interesse, at de korrekte oplysninger kommer frem, også Roskilde Avis's interesse!

Billedteksten i artiklen d. 13. juni, som jeg har klaget over, hævder: "Ringparken skal nu renoveres efter den helhedsplan, som beboerne har godkendt."

Dette er jo helt misvisende! Mødets formål var (i henhold til referatet): "Afstemning om foreløbig helhedsplan kan videresendes til Landsbyggefonden med ansøgning om renoverings- og driftsstøtte til gennemførelse af en endelig helhedsplan for Ringparken." Det er jo noget ganske andet!

- Jeg kender ikke til nogen "strid mellem afdelingsbestyrelsen og enkelte beboere i Ringparken", som det påstås i teksten til billedet i Roskilde Avis!

Der var derimod 100 stemmer MOD den foreløbige helhedsplan! Derudover kommer de mange beboere som jeg har talt med om den foreløbige helhedsplan, som også er imod denne plan, men som ikke var til stede på mødet.

Det er da totalt misvisende, når det hævdes, at "Pressenævnet ikke vil tage stilling i striden mellem ..."

Det er jo slet ikke det som Pressenævnets kendelse siger. Det fortæller Roskilde Avis faktisk selv ovenover billedet (i den trykte udgave): "Eftersom Karsten Krabbe ikke er nævnt personligt i artiklen, har han ikke en sådan interesse i sagen, at den kan tages op til behandling!" - Og det er jo noget helt andet end det billedteksten påstår.

Men hvad almindelige borgere om Pressenævnets kendelse? Fordi en person ikke er nævnt ved navn, kan Pressenævnet ikke tage stilling? I mine øjne er det "God dag, mand. Økseskaft".
- Alle mødedeltagerne den 6. juni i Ringparkens Beboerhus samt andre beboere har i høj grad en personlig interesse i, at de informationer der viderebringes er korrekte!

Enhver avis eller andet medie bør bestræbe sig på at formidle korrekte informationer. Og hvis man får kendskab til fejl og unøjagtigheder, at mediet så snarest muligt retter dem.

Kan Torben Kristensen i øvrigt forklare, hvorfor jeg skal nævnes ved navn i den trykte udgave og i netudgaven, når Pressenævnet selv ALTID bringer klageres navn i anonymiseret form?
Roskilde Avis: Pressenævnet afviser klage over Roskilde Avis

torsdag den 13. september 2012

Studerende: »Kan vi sove hos dig, Frank Jensen?« - Politiken

Og Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune er i gang med at nedlægge de små billige lejligheder, som f. eks. studerende kan bo i!!!

Politiken skriver under overskriften:
Studerende: »Kan vi sove hos dig, Frank  Jensen?«

Tusindvis i bolignød
Københavnske kollegiekontorer oplever i øjeblikket rekordlange ventelister, mens københavnske campingpladser og vandrehjem melder om op mod 50 overnattende studerende, der desperat leder efter bolig. 

På landsplan har mellem 6.000 og 16.000 unge en uafklaret boligsituation, viser en undersøgelse som TNS Gallup har lavet for Nordea.

Læs hele artiklen på Politiken.dk:
Studerende: »Kan vi sove hos dig, Frank Jensen?«

onsdag den 12. september 2012

Mindre boliger og studier i Roskilde


Mindre boliger og studier
Læserbrev af Harry Blunck i Roskilde Avis 12. september 2012

Egentlig underligt at en kommune som Roskilde der har ambitioner om at være ung, have et stærkt studie- og kunstnerisk miljø, synes at tænke i baner der ikke altid tager hensyn til hverdagens realiteter.
Som universitetsby, og med mange "unge" tiltag, så glemmer man at de unge - der ofte er på SU - skal have billige boliger! Jo man giver da los for mange nye byggerier, men de er umulige for en SU og evt. lån, men sideløbende giver man los for nedlæggelse, evt. sammenlægning, af mindre boliger.

Læs hele læserbrevet i Roskilde Avis. Klik på linket herunder.
Mindre boliger og studier i Roskilde

Helhedsplan i Ringparken - Læserbrev i Roskilde Avis

Helhedsplan i Ringparken

Nok engang undres jeg.
skriver Susanne Rald i et læserbrev i Roskilde Avis 12. september 2012

Jeg bor i Ringparken, hvor der efter Bestyrelsen og Boligselskabet Sjællands mening åbenbart startes en helhedsplan op i 1. kvartal af 2013. Men da vi var til møde den 6. juni 2012
 blev det oplyst, efter den mest mærkelige afstemning jeg har været med til, der var nogle stykker som sagde de havde skrevet forkert, men ingen kontrol af om de stemte mere end en gang, at der skulle være en endelig afstemning i foråret 2013.

Læs hele læserbrevet i Lokalavisen Roskilde.

tirsdag den 11. september 2012

"Her har du din helhedsplan!" - Tekst fra 2007


Tekst fra 2007:

Jeg er ved at sige: "Her har du din helhedsplan!"

Boligselskabet Sjælland og DAB indgår samarbejde
21.sep 2007 

En samarbejdsaftale mellem Boligselskabet Sjælland og DAB skal effektivisere administrationen og åbne vejen for erfaringsudveksling på områder som it, økonomistyring og drift af almene boliger.

Med samarbejdet ønsker Boligselskabet Sjælland og DAB at drage nytte af hinandens erfaringer inden for almen boligadministration for derigennem at opnå større konkurrencedygtighed. Begge selskaber lægger stor vægt på et aktivt beboerdemokrati, fleksibilitet i administrationen, og på velfungerende boligområder med sunde, tidssvarende boliger. Det er blandt andet disse fælles holdninger og værdier, som har skabt grundlaget for den nye aftale.

”Jeg mener, at vi med dette samarbejde får mulighed for at udvikle begge selskaber såvel administrativt som på kvaliteten af vore ydelser til beboere og bestyrelser. Og så gavner det et samarbejde, at vi har den samme holdning til de værdier, der skal være grundlaget for at arbejde på vores område”, siger formanden for Boligselskabet Sjælland, Jan René Petersen.

Læs hele teksten her:
Boligselskabet Sjælland og DAB indgår samarbejde

Læs også denne tekst:
Åbent hus i Skælskør

Skælskør Boligselskab har stor succes med åbent hus arrangementer i boligområdet Parkvej.

Åbent hus i Skælskør 3. februar 2012

Skælskør Boligselskab har stor succes med åbent hus arrangementer i boligområdet Parkvej.

Når Arne og hans kone snart kan vende tilbage til deres lejlighed, har de fået helt nyt køkken og bad, en dobbelt så stor stue og egen have. Renovering for 215 millioner har gjort boligområdet på Parkvej så attraktivt, at Arne fik mange misundelige gæster, da Skælskør Boligselskab i lørdags holdt åbent hus i hans lejlighed.

Den omfattende renovering af de omkring 210 lejligheder på Parkvej i Skælskør er støttet af Landsbyggefonden, så Arne skal kun betale 800 kroner mere om måneden for nyt køkken og bad, 20 kvadratmeter ekstra, en udvidelse af altanen til en hel udestue og direkte udgang til egen have.

mandag den 10. september 2012

Nej Tak til reklameskrivelser

Til postkassen: BOSJ-reklamer Nej Tak


Bo Jørgensen og Boligselskabet Sjælland blæser på beboerdemokratiet og de mindrebemidlede


Bo Jørgensen og Boligselskabet Sjælland blæser på beboerdemokratiet og de mindrebemidlede

Herunder er et referat af fællesmøde mellem Roskilde Kommune og de almene boligselskaber den 25.1.2012

Direktør Bo Jørgensen deltager for Boligselskabet Sjælland!

Punkt. 3. »Hvordan sikres fortsat gode og billige boliger til uddannelsessøgende i kommunen?«

»Roskilde Kommune har interesse i at balancere økonomi og udlejning i de almene boliger i kommunen, idet kommunen på den ene side ønsker en realistisk gældsafvikling, vedligehold mv. mens huslejen på den anden side ikke må stige for voldsomt. Det er kommunens interesse, at der fortsat er billige, mindre boliger i den almennyttige boligmasse til mindrebemidlede

Så er det ekstra mærkværdigt, at samme Bo Jørgensen i Ringparkens Beboerhus anbefaler en foreløbig helhedsplan som medfører, at
 • 100 mindre og billige boliger nedlægges
 • Beboere som er ældre, enlige og f.eks. dagpengemodtagere ISÆR rammes!
 • Der kommer KRAFTIGE huslejestigninger, så lige præcis de mindrebemidlede ikke har råd til at bo i lejlighederne!

Det er jo det stikmodsatte af kommunens interesse i at der fortsat er billige mindre boliger!

Mødets dirigent selskabsbestyrelsens formand Jan Rene Petersen lavede et kæmpestort kup! Vi 38% af de fremmødte beboere, som stemte for at sende den foreløbige helhedsplan til urafstemning, blev simpelthen snydt.

Jan Rene Petersen som er formand for selskabsbestyrelsen erklærede, at fordi huslejestigningen ikke var et tema på mødet, så skulle det afgøres ved almindeligt flertal.

Men det er jo et til lejligheden frit opfundet argument! 25% af de fremmødte kan kræve urafstemning - både i henhold til lovgivningen og i henhold til boligselskabets egne vedtægter, når huslejestigningen er over 15%!

Den eneste grund til at vi beboere ikke kender huslejestigningen er det enkle faktum at afdelingsbestyrelsen og Boligselskabet Sjælland skjuler disse helt fundamentale oplysninger!

Men dette hemmelighedskræmmeri fritager jo ikke boligselskabet fra at oplyse den huslejestigning, som efter alt at dømme bliver på omkring 30%!

Når Bo Jørgensen »som eksempel« bruger en årlig kvadratmeterpris på kr. 800 på beboermødet, så er dette i sig selv en huslejestigning på omkring 30% i forhold til nu! Ovenikøbet næsten dobbelt så meget som de 15% i huslejestigning, som boligselskabets egne vedtægter fastslår!

Ingen skal bilde mig ind, at boligselskabets direktør tilfældigt har valgt kr. 800 som "eksempel".

lørdag den 25. august 2012

Et overset problem: Kraftige og asociale huslejestigninger


Et overset problem: Kraftige og asociale huslejestigninger
Af Karsten A. Krabbe 25. august 2012

Nu tales der (med rette) om de problemer, der opstår, når mange tusinder i januar måned 2013 ryger ud af dagpengesystemet. En meget stor andel er ikke engang berettiget til kontanthjælp.

I Roskilde er Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland ved at gennemtvinge »helhedsplaner« som med stor sandsynlighed kommer til at medføre huslejestigninger på omkring 30%

Boligselskabet Sjælland har helt bevidst undladt at komme med den aldeles centrale oplysning: Hvor meget kommer huslejen til at stige? og andre oplysninger om, hvordan de enkelte lejemål bliver påvirket af helhedsplanen.

Boligselskabet kan beregne, at helhedsplanen for Ringparken i Roskilde vil koste 170 mio. eller mere. - Men man holder den allermest afgørende oplysning hemmelig: Hvad kommer det til at koste for det enkelte lejemål?

Jeg ryger selv ud af dagpengene i januar. Men samtidig har jeg truslen om en huslejestigning på 30% hængende over hovedet.

Huslejestigningen rammer naturligvis også alle andre beboere i Ringparken, f.eks. pensionistægtepar, der netop kan bo i Ringparken, fordi huslejen nu er meget rimelig.

Hvordan skal vi ældre, enlige og ledige beboere kunne blive boende med en huslejestigning, som i høj grad er begrundet med rene prestigebyggerier, som slet ikke kommer beboerne til gode?

Selv om beboersammensætningen i Ringparken hævdes at svare til Roskildes som helhed, har boligselskab OG KOMMUNE med laserpræcision ramt den svageste gruppe af beboere, som de almene boliger faktisk er bygget til!

Alle borgere i Roskilde der rammes af disse påtvungne »helhedsplaner« må henvende sig til Roskilde Kommune, som er ved at tvinge borgerne ud i hjemløshed eller et liv , hvor man sover på sofaer hos venner og bekendte.

torsdag den 16. august 2012

Boligselskabet Sjælland og Beboerdemokratiet der blev væk!


Boligselskabet Sjælland og Beboerdemokratiet der blev væk!
Af Karsten A. Krabbe

I Ringparken i Roskilde har "beboerdemokratiet" udviklet sig som rent Mester Jakel-teater.

På det seneste møde skulle der stemmes om en foreløbig helhedsplan. En plan som Roskilde Kommune har forlangt skulle udarbejdes. På trods af dette enkle faktum, så benægter borgmesteren Joy Mogensen, at kende noget til helhedsplanen, og dette på netop de områder, som er hendes mærkesager. Ikke mindst Roskilde Festivallen og Musicon, som er en slags kærlighedsrede, hvor de to elskende Kommunen og Festivallen giver hinanden gaver.

Et væsentligt element i den foreslåede helhedsplan er: 
1) Ældre- og handicapboliger, som Ringparkens beboere skal betale for, men som KOMMUNEN fuldt og helt disponerer.
 - Der skal bygges ekstra etager, elevatorer for at huse disse boliger, som vi skal betale for, men slet ikke har mulighed for at komme til at bo i!
2) Desuden skal der bygges penthouse-lejligheder øverst oppe. Men til hvem ?? Er det til borgmesteren og kammersjukkerne fra festivallen og Musicon?
 3) De 50 år gamle bygninger skal forhøjes og hvidmales, så de passer med den store grimme sorte klods i 5 etager, som Roskilde Festivallen vil bygge på nabogrunden.
 - Er det ikke et nyt princip, at omgivende huse skal males om og ændres for at tilpasses opkoplingen Musicon (som er Roskilde Festivallens/Kommunens prestigeprojekt!

Det mest bemærkelsesværdige er, at vi beboere IKKE kan få oplyst helt elementære ting, som: Hvad koster de forskellige elementer? Hvordan påvirker det os lejere? Og hvornår og hvordan, skal det realiseres???

En rungende tavshed er svaret på disse berettigede spørgsmål! Når vi endelig får et svar, er det helt uforståeligt, lyder helt usandsynligt eller bare tåbeligt!

På det omtale møde 6. juni i år blev Boligselskabet Sjællands bestyrelsesformand (Jan René Petersen) foreslået af afdelingsbestyrelsen. Referent: Poul Martin Møller som er projektleder for Helhedsplanen.

Og hovedtaler ved seancen? Gæt en gang: Boligselskabet Sjællands direktør Bo Jørgensen.

Det er det jeg vil betegne som 3 gange INHABILITET!

Ikke nok med det. - Der var 2 afstemninger denne aften:
1) Et forslag om at sende den foreløbige helhedsplan til urafstemning blandt alle beboere.
2) Afstemning om den foreløbige helhedsplan.

Der skete noget meget, meget mærkeligt denne aften! Der var en forskel på 30 personer mellem de afstemninger.

Ved 1) forslag om urafstemninger var der hele 35 UGYLDIGE ud af 369???

Ikke nok med det: 14 personer angav, "at de var kommet til at smide alle 5 stemmesedler (samlet som 5 taloner på samme ark) ned i stemmekassen ved første afstemning". Ja, selv personer der havde deltaget i afstemninger ved beboermødet, kunne "pludselig" ikke huske, hvordan man stemmer.

Derefter fik disse personer udleveret NYE stemmesedler. - Det kan man da ikke!!!

Hvis man af en eller anden grund har mistet sin stemmeseddel, så har man IKKE ret til en ny.

I følge vedtægterne kan en en fjerdedel af de fremmødte (25%) kræve urafstemning, hvis huslejen stiger mere end 15%

Dirigenten = Boligselskabets Bestyrelsesformand hævdede, at fordi det ikke var "et tema" på mødet, så kunne vi ikke kræve den ret. Det skulle afgøres ved almindeligt flertal.

Gennem de 14 måneder, hvor vi er blevet bombarderet med skrivelser, hvor vi blev truet med huslejestigninger på 30% - 45% eller 65%, har vi IKKE fået at vide, hvad huslejen rent faktisk måtte forventes at være!

Alle er selvfølgelig klar over, at de eksakte tal ikke kan gives på nuværende tidspunkt.
Men når Boligselskabet har beregnet en omkostning på 170 millioner, så siger det sig selv, at DISSE TAL ER KENDTE!

Men vi beboere må »bare« ikke få dem at vide!

I mine øjne er der tale om pression, når man truer beboerne i Ringparken med huslejestigninger uden at fremlægge ALLE kendte tal frem!

Beboerdemokratiet er jo IKKE-eksisterende, når boligselskabet ikke oplyser alle relevante og nødvendige tal og informationer.

Vi er blevet bombarderet med skrivelser, tegninger mm.

Men altsammen går på disse to enkle melodier: »Solen skinner. Alt er godt. Ingen plads til berettiget kritik.«
»Hvis ikke I stemmer JA, bliver det meget værre!«

Denne fremfærd overfor beboerne er jo aldeles urimelig og udemokratisk.

Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland (Roskilde Boligselskab) gennemtrumfer en helhedsplan, som de på forhånd har besluttet uden overhovedet at lytte til beboerne.

Som en ekstra lille finesse stod direktør Bo Jørgensen og fremførte "et eksempel" på 800 kr pr kvadratmeter årligt, og det svarer til lige præcis til en huslejestigning på 30% minus et mulehår..

Så vi beboere i Ringparken kan forvente en huslejestigning på 30%! Og ovenikøbet skulle betale for udbygninger, som ingen beboere har nogen interesse i eller overhovedet får glæde af!

Altså det skræmmebillede, som beboerne ellers bliver truet med, hvis de stemmer nej er det mest sandsynlige!

Alt i alt en meget usympatisk - uværdig og helt igennem usympatisk opførsel fra Boligselskabet Sjællands side!

fredag den 10. august 2012

Fremsynet eller bare uforbedrelig flottenheimer?

Parkourbane - Ringparken
Foto: Karsten A. Krabbe 2012

Fremsynet eller bare uforbedrelig flottenheimer?
Af Karsten A. Krabbe

Det er svært at tage alvorligt, når Roskilde Festivallen i et læserbrev sammenlignes med Museumsøen!

 • Læs læserbrevet: En moderne borgmester af Ove Dyrkilde. Roskilde Avis 10.08.2012.

Er Roskilde Festivallen kultur? Sikke noget sludder! Denne endeløse række af årlige drukfester og afdankede sangere og musikere. - Tankevækkende at Bruce Springsteen er hovednavnet. - Han var på toppen en gang omkring 1990.

Museumsøen er jo både udtryk for kultur og historie! Modsat Grisefesten på Dyreskuepladsen, så er Vikingeskibsmuseet, vikingeskibene og hele området omkring Museumsøen præget af indleven og forståelse for en fortid, som vi kan være stolte af.

Er det ikke påfaldende, at borgmesteren hævder IKKE at kende til den helhedsplan, som ROSKILDE KOMMUNE selv har sendt ind til Landsbyggefonden og fået prækvalificeret?

Og det enda på netop de ting, som Fru Flottenhejmer har som mærkesager: Roskilde Festivallen, Musicon, ældres forhold og sportsaktiviteter?

Hvor mange borgere i Roskile ønsker at f.eks. der opføres en skaterbane!!! på Musicon. Ikke nok med at skaterne har en (tilsyneladende) udmærket bane ved Darupvej plus en skaterhal på Musicon.

Og hvad med Musicon, som Fru Flottenhejmer rejser rundt og holder foredrag og borgermøder om?

Det er i mine øjne lige så påfaldende, som at det er Esben Danielsen man møder til et møde på Roskilde Rådhus i borgerpanelet?

Hvis jeg var borgmester, ville jeg da skamme mig, hvis jeg den ene dag benægter at kende noget til en helhedsplan for Ringparken, som kommunen selv har krævet, og ganske få dage efter indvie Legepladserne i Ringparken??

Og hvem har dog besluttet, at der skal være Parkourbaner flere steder i Ringparken? Det er da vist kun afdelingsbestyrelsens »formand«, der ønsker noget sådant.
Parkourbane ved Sdr. Ringvej.
Foto: Karsten A. Krabbe 2012


Jeg finder det groft uforsvarligt at opføre den slags anlæg, hvor børn kan falde 3 meter ned, uden at der er noget som helst opsyn!

Og hvilke personer har besluttet, at Ringparken skal flettes mest muligt med Musicon? Jeg har aldrig nogen sinde hørt et sådant ønske fra nogen beboer!
 - Men igen er der tale om Fru Flottenhejmers mærkesager!

Er det mon borgmesteren selv og kammersjukkerne fra Festivallen og Musicon, der skal op at betragte herlighederne??

Lad dog os beboere slippe for denne forrykte sammenblanding af Roskilde Festivallen - Musicon og Roskilde Kommune.

Fri os fra flere »fremsynede« kærlighedsgaver fra kommunen til festivallen og omvendt.

Den sidste gave i denne kærlighedshistorie er de mere end 6 mio. som Roskilde Kommune forærer til Musicon!

Begynd at lytte til BORGERNE i stedet for hele tiden at lefle for Roskilde GrisePest og deres klamme fingre på alt, hvad der rører sig i Roskilde!

Collage af Karsten A. Krabbe 2012Hvordan fordrejet? - Læserbrev i Roskilde Avis


Hvordan fordrejet?
spørger Harry Blunck i et læserbrev i Roskilde Avis

Citater:
»..at læsning af Roskilde Gruppens hjemmeside skulle vise at der ikke er tale om en organisation med, også økonomisk, pondus er mig ubegribeligt. Der er jo netop tale om en organisationsform som giver såvel økonomisk som politisk pondus. Ikke et øje er tørt når man læser formåls-paragraffen - er det virkelig skribentens (Jens-Chr. Jensens) opfattelse at der er tale om resultatet af at nogle initiativtagere har "knaldet sparegrisen"?«

»Man kan ikke sige sig fri for tanken om at der i tilfældet Roskilde Festival er tale om maksimal udnyttelse af lovgivningen. Det gode formål fritager for afgifter, arbejdskraften er frivillig! aflønnet med hvad der i andre sammenhænge beskrives som "Uganda-dollars" Dvs. et armbånd med pligt til at arbejde et normeret antal timer ulønnet!! Ikke alle "frivillige" udtrykker begejstring for den behandling de får«

»Herregud, der er blot tale om ca. 600 lejemål, men vi lejere i bebyggelsen får presset løsninger ned over hovedet som der ikke er enighed om. Mange lejere i bebyggelsen ønsker ikke de så gennemgribende ændringer som presses ned over dem og det er næppe nogen trøst at Jens-Chr. Jensen ikke ved om han får lov til at blive i Trekanten som lejer. Renoveringer var i det traditionelle almene byggeris forstand noget som lejere og boligselskab - i samklang med kommunen - gennemførte, men...«

Link til Harry Bluncks indlæg i Roskilde Avis:
Hvordan fordrejet?

tirsdag den 24. juli 2012

Legeplads og parkourbane - Sdr. Ringvej

Legeplads og parkourbane

Ved du ikke, hvad en parkourbane er?
Så er her nogle links om parkour i Roskilde: Google Parkour i Roskilde

Her en video fra Youtube:

Bemærk ligheden med redskaberne på billederne nedenfor!Er det virkelig det, vi har brug for i Ringparken???

Her er nogle billeder fra Sdr. Ringvej, som er optaget i Juli 2012 af Karsten Krabbe.

Billede 1. Parkourbane

Billede 2. Parkourbane

Billede 3. Parkourbane

Billede 4. Nyt legestativ

Billede 5. Legestativ og parkourbane
fredag den 22. juni 2012

Ringparken og Roskilde Festivallen


Ringparken og Roskilde Festivallen


Se dette indlæg som læserbrev i Roskilde Avis


Forestil dig, at du har boet i din lejlighed i adskillige år. Har selv boet  i Ringparken i 12 år. God beliggenhed centralt i Roskilde. Rimelig husleje.
 - Du har forret til lejligheden og regner med at blive boende her resten af livet eller i det mindste så længe du har lyst.


Så kommer Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland og forlanger en »helhedsplan« for bebyggelsen.


En sådan helhedsplan kræves der for at få støtte fra Landsbyggefonden. Og så sætter man sig ellers ned og skruer en helhedsplan sammen ud fra det grundlæggende synspunkt, at "malke koen mest muligt". Koen er i dette tilfælde Landsbyggefonden.


Med udgangspunkt i lovgivningen vælger de to parter lige netop de tiltag, som udløser de største tilskud!


Det er da - efter min opfattelse - meget umoralsk, at man skal have tilskud til "forbedringer" som ret beset slet ikke behøver at foretage sig.


Man finder på helt uforståelige 'forbedringer':
 • Køkken og bad skal bytte plads.
 • Der skal laves lejligheder med åbne køkkener i stuen.
 • Ekstra beplantning og vejbump, som slet ikke er nødvendige eller rimelige.


Dertil kommer de "forbedringer" som først og fremmest er begrundet ud fra naboernes (dvs. Musicons og Roskilde Festivallens) ønsker
:
 • Der skal bygges ekstra etager på Sdr. Ringvej, så højden passer til det kommende domicil for festivallen: En stor grim klods i fem etager!
 • Desuden skal 
bygningerne hvidmales, og der skal laves pyntealtaner for at understrege det fashionable indtryk, som de to slyngvenner ønsker for området.


 - Er det ikke et helt nyt princip, at naboerne skal bestemme, hvordan bygningerne på nabogrundene skal se ud?


Men hvad med beboerne? Er de ikke glade for denne helhedsplan?


Med stor præcision udvælger boligselskabet og kommunen de svageste beboere i bebyggelsen: 
 • Vi der har boet i Ringparken i årevis og som trofast har betalt husleje, som vi skulle.
 • Os der er enlige
 • Os der er på dagpenge eller kontanthjælp.


For nogle af os gælder det, at vi både er enlige og uden arbejde.


De 100 lejligheder, som vi bor i skal lægges sammen, fordi de angiveligt er for små. 


Det er jo det rene sludder! I en af de værste kriser, som Danmark nogensinde har stået i nyere tid, så straffer man de trofaste lejere. For mig som enlig passer en lejlighed på 42 kvm. mig godt. Faktisk findes der jo lejligheder med størrelser på 30 kvm i de renoverede afdelinger.

»Ud med fattigrøvene. Og ind med folk, som tjener mange penge, men som i øvrigt slet ikke har noget krav på at bo i Ringparken«.


Ikke nok med det: Man truer folk med, at hvis de ikke stemmer for denne djævelske helhedsplan, så får de ikke tilskud fra Landsbyggefonden og huslejen stiger med 40 eller 65 %


"Jamen, er disse forbedringer da ikke rimelige?"


Det er jo et andet stort problem:
 • Beboerne ønsker jo ikke lejligheder, som er helt ødelagte af uforståelige renovering. Her er nogle eksempler:
 - Der skal laves en ekstra dør til et i forvejen lille værelse, så værelset bliver helt ubrugeligt. Udover en lille seng, så er der slet ikke plads til andet.
 -  Andre beboere fortæller, at deres lejlighed bliver ændret, så de ikke kan bruge den, som de plejer.


Det store hemmelighedskræmmeri


Fortæl mig ikke, at man laver en helhedsplan til 170 millioner, og så ved man ikke, hvad de forskellige ting koster. 


Selvfølgelig ved både boligselskabet og kommunen det! DE sidder med alle tallene, men vi beboere, må ikke få dem at vide.


Nidkært skjuler man de informationer, som jeg mener man som beboer har krav på:
 - Hvad koster selve renoveringsarbejderne?
 - Hvad koster det at lave ekstra etager på Sdr. Ringvej?
 - Hvad koster det at opsætte solfangere og regnvandsbeholdere?
 - Hvad koster ældre- og handicapboliger med udvendige elevatorer?
osv.


Jeg har endnu ikke mødt beboere, som er imod renoveringerne som sådan. Isolering af tage, vægge og vinduer osv. går alle vist ind for.


Til gengæld er vi mange, som er bange for enten at blive tvunget bort fra lejlighederne eller at de bliver så dyre, at vi ikke kan betale dem!


Boligselskabet har hele tiden brugt en huslejestigning på 30% som det store skræmmebillede. Men på afdelingsmødet d. 6. juni brugte direktør Bo Jørgensen som "eksempel" en kvadratmeterpris på 800 kr pr. kvadratmeter. Og det er da temmelig præcist en huslejestigning på 30%. 
Læs også Om huslejestigninger


Jeg synes hele dette forløb omkring den foreløbige helhedsplan er meget uværdigt, koldt og kynisk!


I stedet for saglig information bliver vi beboere mødt at undvigende svar, man lader som om man ikke forstår os eller svarer noget totalt ligegyldigt.


Der udsendes "beboerinformation", hvor man skønskriver møderne. Al berettiget kritik skjules. Ja. På selve møderne kan vi endda opleve, at kritiske beboere får mikrofonen revet ud af hånden. Hvad er endnu værre: Man hævder at have lyttet til beboerne, og så har man i virkeligheden ikke rettet et komma!!!


Omkring Roskilde Festivallen


»Penge er magt«, og Roskilde Festivallen sidder på en kæmpestor pengekiste, som er opbygget af de mange tusinder af frivillige. Og festivallens ledere forstår virkelig at bruge denne magt! 


Rundhåndet forærer festivallen gaver til kommunen, og omvendt: Musicon viser sig jo tydeligere og tydeligere at være en morgengave fra kommunen.


Roskilde Festivallen består jo helt klart af en masse forskellige virksomheder, som er blevet dannet i årenes løb, så selv om disse firmaer bor på samme adresse og i princippet sikkert fremstår som uafhængige, så er det jo stadig festivallen der står i baggrunden.


Jeg er ikke modstander af Roskilde Festivallen som sådan. Og de unge der en gang om året kommer til festíval synes jeg generelt opfører sig pænt. Til gengæld har jeg særdeles meget mod en festival, der bruger de mange penge, som slavehæren af frivillige har tjent ind til pengekassen, til at få indflydelse.


Den kreative bydel Musicon, som jeg kan se mange fordele ved, har jo også i vid udstrækning festivallen som bagmand. Ovenikøbet bliver nogle af de faste aktører ramt af festivallens ønsker. Kunstmalerne og keramikerne der har fået opbygget et rigtigt godt sted på Musicon skal nu flyttes og give plads til Rockmuseet.


Disse ting findes jo på Internettet, hvor alle og enhver kan læse om dem. Festivallen er jo dybt infiltreret i Musicon og mange andre ting i Roskilde-området.


Dette trekantsforhold: Roskilde Kommune - Musicon - Roskilde Festivallen finder jeg særdeles problematisk.


Især når Roskilde Kommune begynder at forandre området omkring Musicon, så f.eks. Ringparken skal flettes mest muligt med Musicon.


Kan en kommune uden videre lave helt om på et byområde, når der ikke engang er lavet byplaner for området?


Og hvordan kan en kommune pålægge et boligselskab, at de skal opføre ældre- og handicap-boliger for sig?


Problemet er jo HER og NU!


Os i gruppen af de svageste beboere i Ringparken, som først og fremmest bliver ramt, dels fordi vores lejligheder forsvinder, så vi skal flytte bort og dels fordi huslejen stiger kraftigt!


Jeg, der er gangbesværet, er så heldig at bo i en stuelejlighed. Selv om jeg skulle få en anden lejlighed i Ringparken, så kan jeg ikke bo på tredje sal!


Og hvordan med det sociale? Jeg trives mellem de naboer jeg har. Det gør ikke noget at der sker nogle ændringer ind imellem. Men jeg ønsker ikke at bo et sted, hvor jeg ikke kender naboerne. Og så er der helt bestemt bebyggelser i Roskilde, som jeg heller ikke kunne tænke mig at bo i.


I følge den djævelske helhedsplan, så er vi beboere som rammes helt udelukkede fra at gøre os gældende på beboermøderne.
 - 20% af beboerne kan jo aldrig på nogen måde blive et flertal!

mandag den 18. juni 2012

Om huslejestigninger - juni 2012


Om huslejestigninger
Af Karsten A. Krabbe, juni 2012 • På baggrund af de fremlagte tal er en huslejestigning på 15% aldeles usandsynlig.
 • Efter renovering må en huslejestigning på 30% betragtes som meget sandsynlig!


I den husstandsomdelte Foreløbig helhedsplan for Ringparken Uddelt Maj 2012 står der på side 16 de gældende kvadrameterpriser for lejligheder i Roskilde. 


Værdierne under Kr./m2 er oplyst af Boligselskabet Sjælland!
Procenterne under "Stigning i procent" er beregnet af Karsten Krabbe 


GennemsnitshuslejerKr./m2Stigning i procent
Boligselskabet Sjælland815Ikke beregnet
Bo Jørgensens eksempel80029,65 %
Roskilde alene84636,6 %
Afdelinger opført 1942-6372717,8 %
Bakkegården74320,4%
Ringparken617Aktuelle pris
Dette indebærer, at hvis Ringparken skal følge gennemsnittet for de gamle boliger kr. 727/kvm, vil der være en huslejestigning på kr. 110/kvm = 17,8 %

Hvis Ringparken skal følge gennemsnittet for Bakkegården, som er nabo til Ringparken og som netop er blevet renoveret, bliver huslejestigningen kr. 126/kvm = 20,4%

En nyrenoveret lejlighed i Ringparken med en central og attraktiv beliggenhed må gøre det sandsynligt, at kvadratmeterprisen bliver kr. 846. I så fald bliver huslejestigningen kr. 229. Eller 36,6 %!

På baggrund af de offentliggjorte tal som Boligselskabet Sjælland selv er ophavsmand til, kan det konkluderes: En huslejestigning UNDER 15% er helt usandsynlig.

Når direktør Bo Jørgensen selv på afdelingsmødet nævner kr. 800 kr pr. kvm, så er dette tal endda meget sandsynligt! 800 kr ligger over gennemsnittet for lejligheder bygget indtil 1963, men under den gennemsnitlige husleje i Boligselskabet Sjælland som helhed. (En kvadratmeterpris på 800 kr, svarer til 29,65%).


Kommentarer til det omdelte mødereferat


Kommentarer til Mødereferat af møde i Beboerhuset, Sdr. Ringvej 51C 6. juni 2012
Af Karsten A. Krabbe 18. juni 2012

Under punktet Deltagere:
»Fremmødte beboere i Ringparken: 187 lejligheder repræsenteret - 374 stemmesedler uddelt. I alt ca. 200«

Referenten nævner ikke, at der er uddelt ekstra stemmesedler til omkring 10 personer før 06 afstemning - 2. afstemning

Der er således uddelt ca. 374 + 2 x antal personer, som hævdede at de var kommet til at smide hele stemmesedlen i stemmekasserne.

Dirigenten bad dem, der havde gjort dette, om at stille sig op ved siden af ham inden selve afstemningen. - Han stillede IKKE krav om dokumentation for deres påstand..

Under punkt 04 Godkendelse af dagsorden.
»Når temaet ved afstemning om drejer sig om økonomi, skal forslag om urafstemning vedtages med min. 50% ja-stemmer«

Som det fremgår af referatet og hvad der blev sagt på selve mødet, så var hovedargumentet, som blev brugt for at beboerne skulle stemme ja til helhedsplanen, jo udtrykkeligt, at huslejen ville stige med 40% eller 65%, hvis beboerne ikke stemte ja til den foreløbige helhedsplan.

Det forhold, at beboerselskabet ikke har offentliggjort en eksakt huslejestigning, betyder jo ikke, at beboerselskabet SELV ligger inde med den forventede huslejestigning.

Derfor kan argumentet IKKE bruges. - Endvidere er det således beboerselskabet og afdelingsbestyrelsen der skal påvise, at huslejestigningen IKKE overstiger 15%.

Under punkt 05 Fremlæggelse af den foreløbige helhedsplan: (på side 2)
»I den nu foreliggende plan er det fremtidige lejlighedsantal kun reduceret med 51 lejligheder, fra 595 til 543 ~ 8,5%«

Det er temmelig besynderligt, at der ikke er givet nogen som helst begrundelse for denne ændring! Der er heller ikke præciseret, hvordan denne reduktion konkret skal realiseres.

I husstandsomdelt Avis om helhedsplan maj 2012 kan man læse følgende: "Det er målet, at huslejen holder sig på et rimeligt niveau set i forhold til tilsvarende boliger i Roskilde."

(Se efterfølgende tekst om huslejestigninger)

Under punkt 06 Afstemning er der nogle bemærkelsesværdige tal

Under 1. afstemning (om forslag om urafstemning).
Der er uddelt 374 stemmer som tidligere omtalt under Deltagere. Der er kun afgivet 369 stemmer om forslaget. - Det er gådefuldt, hvorfor der mangler 5 stemmer, ovenikøbet et ulige antal!
 - Ydermere og helt usædvanligt er 35 stemmer ugyldige!

Under 2. afstemning (om at sende den foreløbige helhedsplan til Landsbyggefonden).

Der er afgivet 339 stemmer. Hvis dette tal står til troende, så har et antal stemmeberettige beboere ikke deltaget i denne afstemning, som var mødets formål! Der er afgivet 30 FÆRRE stemmer end ved den første afstemning! Dertil kommer, at der efter den 1. afstemning og før den 2. afstemning er uddelt ekstra stemmesedler!

Stemmetallene viser meget usædvanlige stemmefordelinger. Især ved den første afstemning kunne de 5 stemmesedler, der er udleveret, men ikke brugt, sammen med 35 angiveligt ugyldige stemmer har ændret udfaldet af afstemningen.

Med venlig hilsen
Karsten Krabbe

torsdag den 14. juni 2012

Nye tider på områdekontoret fra 18. juni


Åbningstider på områdekontoret Køgevej 106 fra 18. juni:

Områdekontoret Roskilde Syd
Roskilde Syd: Køgevej 106, 4000 Roskilde,
tlf.: 46 30 34 90,
e-mail: syd@bosj.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag 07.30 - 12.00
Tirsdag 07.30 - 12.00
Onsdag 07.30 - 12.00  
Torsdag 07.30 - 12.00  
Fredag 07.30 - 12.00

Åbningstider for personlig henvendelse:

Mandag 09.00 - 11.00
Tirsdag 09.00 - 11.00
Onsdag 07.30 - 11.00 & 16.00 - 18.00
Torsdag 09.00 - 11.00
Fredag 09.00 - 11.00

mandag den 11. juni 2012

Klage sendt til Roskilde Avis

Klage sendt til Roskilde Avis vedr. artiklen »Ja til helhedplanen for Ringparken«Til Ansvarshavende redaktør Torben Kristensen. Roskilde Avis.

Der er flere faktuelle fejl i jeres artikel: »Ja til helhedsplan for Ringparken«

Kommentar: Det er den FORELØBIGE helhedsplan man har vedtaget at gå videre med.
»På et beboermøde i onsdags, med næsten 300 deltagere, besluttede et overvældende flertal af beboerne, at den foreløbige helhedsplan skal sendes til Landsbyggefonden.«

Kommentar: Der var IKKE 300 deltagere. Der blev derimod afgivet ca. 300 STEMMER!
Hvert lejemål har 2 stemmer, så antallet af fremmødte beboere har været omkring 150!!!
»Overvældende flertal«??? Der var ca. 200 stemmer FOR at gå videre. Ca.100 stemmer var MOD.
Det vil sige, at hver tredje af de fremmødte ikke ønskede den fremlagte helhedsplan
Jeg synes også det bør nævnes at der var ca. 150 stemmer fra de fremmødte, som stemte for at sende den FORELØBIGE helhedsplan til urafstemning, da der var mange, som ikke kunne komme til mødet.

Ca. 170 stemmer var mod urafstemning.

Helt usædvanligt fik ca. 10 personer udleveret EKSTRA stemmesedler, idet de erklærede at de var kommet til at aflevere hele stemmesedlen (med plads til 5 afstemninger). - Mig bekendt er det helt uhørt, at man bare ved at påstå, at man har mistet stemmesedlen, uden nogen som helst kontrol kan få udleveret nye stemmesedler!

De 10 personer har således haft mulighed for at stemme 2 gange!

Billedteksten til Foto af Erling J: »Ringparken skal nu renoveres efter den helhedsplan, som beboerne har godkendt« er ligeledes ændres pga. følgende 2 fejl:
• Renoveringen er IKKE vedtaget endnu. Det kan først ske efter afstemning om den ENDELIGE helhedsplan.
• Og der er jo stadig tale om vedtagelse af den FORELØBIGE helhedsplan.

Med venlig hilsen.
Karsten Krabbe
Ringparken 18 st tv

torsdag den 7. juni 2012

Møde om Foreløbig Helhedsplan 6. juni 2012


Afstemning om Foreløbig Helhedsplan
Mødet var præget af meget salgsgas og meget lidt konkret!
Af Karsten A. Krabbe 7. juni 2012.

Ringparkens Beboerhus var propfuldt af beboere og folk fra Boligselskabet Sjælland. Efter min mening er huset alt for lille til at rumme mere end 150 personer.

Mødet blev desværre skæmmet af et ekstremt elendigt mikrofonanlæg. - Det kan ikke være rigtigt, at halvdelen af det der siges, ikke kan høres af forsamlingen! Uanset om folk, hvad folk går ind for, kan vi vel være enige om, at det er særdeles utilfredsstillende, at mikrofonerne svigter!

Det gik desværre ikke så godt for os, der er modstandere af Den Foreløbige Handlingsplan.

Der blev stemt om Karsten Krabbes forslag om urafstemning, men forslaget blev nedstemt af forsamlingen. I flg Jan René Petersen, der var dirigent, kunne 25%-reglen ikke bruges, da der ikke var oplyst, hvor meget huslejen ville stige. Så iflg. ham var det almindeligt flertal, der gjaldt.

Dette argument er jo svært at forstå, når der tidligere på dialogmøder er nævnt en huslejestigning på 30%!

I vedtægterne §18 stk 4 står der:
»Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje,
skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.«
Link til Boligselskabet Sjællands vedtægter.

Kan ikke huske de nøjagtige tal: 169 var MOD urafstemning og 147 FOR, så efter 25%-reglen skulle der jo således være en urafstemning..

Der blev derefter stemt om den foreløbige helhedsplan. 200 stemte FOR og 100 IMOD!

Jeg synes sådan set, at det er et kedeligt resultat, når hver 3 beboer i Ringparken er MOD helhedsplanen. Mon ikke der i høj grad er tale om os, som bliver ramt af sammenlægninger mm.

Mødet var præget af meget salgsgas og meget lidt konkret!

Det mærkelige er, at man KUN talte om renovering af lejlighederne. Der er vist ingen der er har udtrykt sig negativt om at der bliver renoveret. - Men alle de ting, som man med rette er kan kritisere, blev stort set ikke nævnt:
• Sammenlægninger af »små« lejligheder
• Køkkener i dagligstuen
• Solfangere og regnvandsbeholdere
• Penthouse-lejligheder og pyntealtaner osv.


tirsdag den 5. juni 2012

Kommentar til Joy Mogensens svar i Roskilde Avis


Kommentar til borgmester Joy Mogensens svar til Karsten Krabbe
Af tidl. formand i Ringparkens afdelingsbestyrelse Harry Blunck

Diskussionen om Roskildes kommunes engagement i Ringparkens fornyelse/renovering er blevet politisk, forstået på den måde, at borgmesteren hævder, det er beboerne som skal træffe valget - Man kan jo spørge: "Hvilket valg?" for Tilstandsrapporten udkom i oktober 2011, men er tilsyneladende kun garnering for den overordnede af BOSJ udarbejdede "Helhedsplan". Ingen får mig til at tro på at der ikke har været arbejdet med den helhedsplan som BOSJ - fulgt trofast af selskabets dikkende lammehale = afdelingsbestyrelsen FØR man stod med Tilstandsrapporten i hånden. Dertil er der for få måneder i 2011 og 2012, som er medgået til  udarbejdelsen af Helhedsplanen. Nej, den har været på bedding længere og så er "debatmøderne" BOSJ´s vinduespynt i almendemokratiets navn!!

I brev af 23.april 2012 meddeler Roskilde Kommunes plan- og udviklingsafdeling ved Gunilla Stine Rasmussen, Planlægger, bl.a.
"Umiddelbart vurderer Roskilde Kommune, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere nogle større lejligheder, som bl.a. vil kunne fastholde familier i Ringparken og medvirke til i fremtiden at sikre en velfungerende bebyggelse med en blandet beboersammensætning. I forhold til den præcise fordeling mellem de forskellige lejlighedsstørrelser vil kommunen opfordre til, at du (brevet er stilet til mig) sammen med de øvrige beboere fortsætter dialogen med Boligselskabet."


Og så følger sidste afsnit = perlen i kommunikationen !!!!

"Roskilde Kommune er allerede i dialog med Boligselskabet Sjælland om boligselskabets arbejde med en helhedsplan for Ringparken. Boligselskabet har henvendt sig til kommunen i forhold til kommunens interesser både i lejlighedernes størrelser og i forandringer af bygningernes ydre fremtræden. Kommunen vil fortsætte denne dialog med Boligselskabet i takt med, at Boligselskabet konkretiserer sine planer for bebyggelsen."

"Venlig hilsen Gunilla Stine Rasmussen, Planlægger.    (brevet er af 23.4.2012 - Sagsnr. 209517 Brevid 1449506)"

Man fristes til at sige "Come on" - hvem tror på at vi lejere ikke er fedtet ind i en Mestergris - vi får intet at sige til den plan!!

Iflg. udbudsbestemmelserne i lovgivningen skal opgaver på 500.000 kr. og derover i offentligt udbud!!!  Hvad har det kostet at lave de skitser og oplæg som hidtil er lavet? Hvem betaler det ?

Det var jo også betænkeligt at man kunne vide (fra BOSJ´s og afdelingsbestyrelsens side, at Tilstandsrapporten var undervejse!! Man kunne vide det før Afdelingsmødet i September 2011 - blev det nævnt med et eneste ord, og er sådan omtale af det vigtigste dokument i afdelingens nyere historie ført til referat. Jeg har ikke referatet, men havde jeg været formand var det blevet nævnt og hele proceduren var blevet efter ånd og bogstav i det almene regi

For mig at se bevæger BOSJ og afdelingsbestyrelsen sig på kanten af det tilladelige - idet de nok kan hævde at de orienterer, men jeg og Tina er jo forhindret i at deltage i deres dialogmøder, idet vi udmattes af personlige opgaver (sygdom) og kan derfor ikke gøre brug af vores stemmeret.

Jeg ved, at Karsten har hørt fra BOSJ´s formand - der hævder at Helhedsplanen er nødvendig, fordi lejerene har været holdt nede i mange år. Jeg vil blot bemærke, at jeg ved årsmødet i 2007 gjorde opmærksom på at der ville komme stigninger. I min formandsperiode gjorde jeg opmærksom på at erhvervslejerne holdtes i ro - iflg. Ole Nyholm skyldtes det, at man ved udfærdigelse af lejekontrakt ikke havde indført reguleringsklausul, men det ville man have for øje ved evt. fornyelser!!!   Da vi i sin tid vedtog at bygge det nye hus = administrationen med faciliteter ved Køgevej var det fordi vi måtte forudse lovkrav om ordentlige forhold for de blå mænd og administrationen. De kunne ikke forblive i Kælderen på Sdr. Ringvej.
BOSJ nedlagde, efter fusionen, Køgevej, men åbnede det så igen og det med en leje til afdelingen Ringparken som er helt hen i vejret - har der været givet oplysninger fra Afdelingsbestyrelsen om det lejemåls videre skæbne, eller finansierer afdeling Ringparken BOSJ administration og medarbejdere.

Afdeling Ringparken var kendt for at have en glimrende standard af maskiner til brug for medarbejderne. Er de maskiner blevet udlejet til opgaver i andre afdelinger og er leje kommet afdeling Ringparken til gode?   Jeg blev desværre syg, så jeg ikke kunne følge op på opgaverne:

Så vil jeg lige personligt oplyse at Tina nu er i behandling  kemo og stråler, på Rigshospitalet i København. Der vil gå ganske mange uger med dette og vi kan selvfølgelig ikke deltage i møder i Ringparken. Det er  en stroppetur at gå op til Fakta og tilbage.Vi håber på det bedste mht. sygdomsbehandlingen.

Mvh
Harry Blunck

PS. Dette indlæg er vist på bloggen efter aftale med Harry Blunck. Karsten Krabbe

lørdag den 2. juni 2012

Konen med kasketterne og de rådne æg!


Konen med kasketterne og de rådne æg!
Af Karsten A. Krabbe. 2. juni 2012


Kan det kaldes "beboerdemokrati", når vi beboere med trusler om huslejestigninger på 45 - 65% skal tvinges til at stemme ja til en helhedsplan, som de fleste beboere er imod?

Og hvad blev der af "beboerdemokratiet", når 100 af os har truslen om, at vores lejligheder bliver nedlagt hængende over hovedet?

Jeg synes det er sjofelt, at de svageste boere i Ringparken (dvs. ældre, enlige og folk på overførselsindkomst) diskrimineres og tvinges væk fra det sted vi regnede med at bo i resten af livet!

Jeg har foreslået en urafstemning blandt beboerne. Det finder jeg mest demokratisk, fordi mange af den ene eller anden grund er forhindrede i at deltage i mødet. Der er 595 lejemål i Ringparken, og i betragtning af, hvor vigtigt netop denne afstemning er, kan jeg slet ikke forstå at mødet skal afholdes i Ringparkens Beboerhus, hvor der i flg. hjemmesiden kan være 100 (HUNDREDE) personer. Jeg ved ikke, hvad afdelingsbestyrelsen vil gøre, hvis der møder mere end 149 beboere op. Eller endnu flere! 150 deltager kræver en særlig tilladelse fra brandvæsenet, som man vist ikke har sørget for.

Og hvorfor? De fleste af de foreslåede "renoveringer" er jo pynt, overflødigt og tjener kun det ene formål: At se pænt ud i forhold til de store naboer: Musicon og Roskilde Festivallens domicil. Eller skal det mere end se pænt ud?

På beboermøder har flere beboere fremført, at ingen ville have råd til at bo i disse lejligheder, f.eks. de penthouse-lejligheder, som skal bygges allerøverst. Det skulle da lige være de lønnede medarbejdere fra f.eks. Roskilde Festivallen.  Det må da give en god løn at skulle styre 25.000, 30.000 eller 32.000 frivillige, eller hvor mange de nu er (i flg. festivallens hjemmeside).

Men hvem er det nu, der fortæller sandheden? Både på Roskilde Kommunes hjemmeside og på Boligselskabet Sjællands hjemmeside kan man læse referater af møder mellem kommunen og boligselskabet!  Disse to parter har jo løbende kontakt.

 •  Hvis nogen skulle gå ind og læse de offentliggjorte referater, kan man f.eks. læse
 - At KOMMUNEN har forlangt en helhedsplan for de boligafdelinger, som endnu ikke har én.
 - At KOMMUNEN roser boligselskabet for det gode samarbejde!

Det er godt nok helt uforståeligt, hvis boligselskabet PÅ EGEN HÅND:
1) Har fundet på at bygge ældre- og handicap-boliger. »Det har boligselskabet jo slet ikke noget at gøre med«, fortalte en venlig dame mig i boligselskabets ekspedition og fortsatte: »Det er kommunen der står for alt det«.
2) Og det er vel også samme dygtige boligselskab, der SELVSTÆNDIGT har fundet på ekstra etager på Sdr. Ringvej??
3) Og hvordan med den sti/vej mellem Eriksvej og Rabalderstræde, som vi beboere ikke kan få noget at vide om? Selv i min vildeste fantasi giver det ikke mening, hvis BOLIGSELSKABET skulle have forlangt at få nogle i øvrigt rimeligt velholdte garager revet ned, så "stien" kunne blive gjort videre!

Afsnitchef Esben Haarder Paludan fra Plan og Udvikling har direkte forespurgt oplyst følgende:
»Jeg har været i dialog med Boligselskab Sjælland og er orienteret om at selskabet arbejder med forskellige udviklingsmuligheder for bebyggelsen, herunder mulighed for at lægge ekstra etager på blokkene mod Sdr. Ringvej

Haarder Paludan fortsætter et andet sted: »Vi har rent byplanmæssigt tilkendegivet fra forvaltningen, at vi i forhold til området ser positivt på et projekt med ekstra etager - og opfordret til også at indarbejde i et evt. projekt, hvordan bebyggelsen kunne komme til at flette bedre sammen med Musicon-området.«

Hvordan kan nogen beboere tage fornuftig stilling til en helhedsplan, når alle vigtige tal, tidsplaner, økonomiske beregninger og forløb konsekvent holdes skjult for os?

 - Det er fint at Roskilde Kommune har placeret borgmesteren i Festivalhøjskolens læsekreds. Men så vidt jeg er orienteret skal en borgmester arbejde for sine borgeres interesser! Nu har jeg ikke kendskab til i hvilken udstrækning borgmesteren er involveret. Men der er jo også den mulighed at erklære sig inhabil i sager, hvor der er helt åbenbare interessemodsætninger.

Det er da utroligt, at en borgmester som sikkert  har travlt med alle mulige vigtige møder, kan afsætte tid til at indvie Legepladserne i Ringparken d. 3. juni???? - Det ligner en tanke, som man siger..

Svar fra borgmester Joy Mogensen på »Konen med kasketterne«


Beboerne godkender BOSJ’s helhedsplaner før kommunenmandag den 28. maj 2012

Renovering og genhusningTo spørgsmål om Renovering og genhusning
Spørgsmål til Juraeksperten

1) Er det korrekt at ved totalrenovering har vi som beboere ikke krav på at komme tilbage til den lejlighed vi har haft inden renoveringen?

2) Er det korrekt at vores boligselskab så skal skaffe en anden lejlighed i samme stand og til den husleje vi på det pågældende tidspunkt har?

Juraekspert Erik Frodelund svarer: 
Ingen af de to udsagn er rigtige.
Jeg indsætter de relevante regler under et PS til dette svar.
Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dkPermanent genhusning
§ 61. Når en bolig skal fraflyttes som følge af en beslutning i medfør af denne lov, skal kommunalbestyrelsen anvise husstanden en anden bolig. Denne ret tilkommer lejere af beboelseslejligheder og lejere af enkeltværelser, der ifølge lov om leje er beskyttet mod opsigelse. For andelshavere og beboere, der selv ejer deres bolig, gælder retten kun, hvis boligen skal fraflyttes som følge af en beslutning efter LBKG 2010 132.KAP6kapitel 6 eller LBKG 2010 132.KAP9kapitel 9 i denne lov.(195) Retten til at få anvist en erstatningsbolig indtræder, når der træffes beslutning som nævnt i 1. og 3. pkt., dog tidligst 6 måneder før det tidspunkt, hvor boligen skal være fraflyttet.

Stk. 2. Lejeren af en beboelseslejlighed eller et udlejet enkeltværelse, der ifølge lov om leje er beskyttet mod opsigelse, har ret til at få anvist en erstatningsbolig, hvis en ombygning efter denne lov af boligen eller ejendommen medfører en lejeforhøjelse, der sammen med lejeforhøjelser for forbedringer gennemført i de sidste 3 år og uden fradrag af indfasningsstøtte efter LBKG 2010 132.§15§ 15 vil udgøre mere end 155 kr. pr. m²(196) bruttoetageareal (prisniveau 2004). Beløbet reguleres en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af boligudgiften.
§ 62. En husstand, der anvises en erstatningsbolig efter LBKG 2010 132.§61§ 61, har fortrinsret til de boliger, der anvises i det samme boligkvarter som den fraflyttede bolig eller et tilstødende boligkvarter.
Stk. 2. Den anviste erstatningsbolig skal have enten et rum mere(197) end antallet af husstandsmedlemmer(198) eller samme rumantal(199) som den tidligere bolig, medmindre denne var beboet af mere end 2 personer pr. beboelsesrum. Boligen skal have passende kvalitet, udstyr(200) og beliggenhed.
Stk. 3. En husstand, der får tilbudt en erstatningsbolig, der opfylder kravene i stk. 2, har én gang ret(201) til at afvise den tilbudte erstatningsbolig og få tilbudt en anden erstatningsbolig i stedet.
Stk. 4. En husstand, der har fået anvist(202) en erstatningsbolig, har i indtil 2 år efter anvisningen ret til at få tilbudt en anden erstatningsbolig.(203) Husstanden har fortrinsret til boliger, der anvises i husstandens tidligere boligkvarter.
Stk. 5. Tilbuddet om erstatningsbolig skal indeholde oplysning om husstandens adgang til at gøre indsigelse samt oplysning om fristen herfor, jf. stk. 6. Indeholder tilbuddet om erstatningsbolig ikke disse oplysninger, løber fristen på 6 uger først fra det tidspunkt, kommunalbestyrelsens oplysning om husstandens adgang til at gøre indsigelse og oplysningen om fristen herfor er kommet frem til husstanden.
Stk. 6. Hvis husstanden ikke finder den erstatningsbolig, som kommunalbestyrelsen tilbyder, passende, skal husstanden gøre indsigelse herom til kommunalbestyrelsen senest 6 uger efter, at tilbuddet er fremsat over for husstanden. Vil kommunalbestyrelsen ikke godkende husstandens afvisning af den tilbudte erstatningsbolig, skal kommunalbestyrelsen indbringe sagen for byfornyelsesnævnet senest 6 uger efter, at husstandens afvisning er kommet frem, hvis kommunalbestyrelsen fastholder, at den tilbudte erstatningsbolig er passende, jf. stk. 2.
Midlertidig genhusning
§ 63. Når en udlejningsbolig skal fraflyttes som følge af en beslutning i medfør af denne lov, men på ny kan være beboelig inden for højst 6 måneder, kan kommunalbestyrelsen forlange, at husstanden midlertidigt overtager en anden bolig. Det samme gælder, hvis en andelsbolig eller en bolig, som bebos af ejeren selv, skal fraflyttes som følge af afhjælpning af kondemnable forhold. Udlejeren kan ikke opsige lejeaftalen. I særlige tilfælde, og hvis husstanden er indforstået hermed, kan den midlertidige genhusning forlænges indtil højst 12 måneder.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen anviser en midlertidig bolig i henhold til stk. 1. Den midlertidige erstatningsbolig skal indeholde mindst 1 rum for hver 2 personer i husstanden. Boligen kan være beliggende uden for kommunen, hvis husstanden er indforstået hermed. Som midlertidig erstatningsbolig kan anvises ophold på hotel eller lignende.
Stk. 3. Husstanden betaler boligudgiften i den hidtidige bolig, for lejere dog højst den samme leje som før fraflytningen. Kommunalbestyrelsen betaler lejen i den midlertidige erstatningsbolig.(204) Er lejen i den midlertidige erstatningsbolig lavere end lejen i den hidtidige bolig, betaler(205) kommunalbestyrelsen differencen.(206)