torsdag den 17. december 2020

Budget 2021 er nu underskrevet 15. december 2020

Budget 2021 er nu underskrevet 15. december 2020
Opslag 17. december 2020

Referatet af afdelingsmødet 8. september 2020 er nu underskrevet
Eller er det???

Hvem har skrevet under? Det ser ud til være en elev i en af folkeskolens mindste klasser.
Hvem har skrevet under - og hvem har bemyndiget ham eller hende til at skrive under??
Link til referatet på bosj.dk
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.
Set af 1
Synes godt om
Kommenter

Kommentarer

søndag den 13. december 2020

Et ugyldigt mødereferat og ugyldigt budget for 2021 | K.A. Krabbe 13/12-20

 Et ugyldigt mødereferat og ugyldigt budget for 2021

Af Karsten A. Krabbe 13. december 2020
Ringparkens Afdelingsmøde er kommet i den bizarre situation, at dirigenten Martin W. Larsen IKKE har underskrevet referatet for afdelingsmødet 8. september 2020!!
Ghita Aagaard har underskrevet 1. oktober 2020.
Men det er jo DIRIGENTEN og REFERENTEN der skal underskrive referatet.
Hverken Martin W. Larsen eller Hanne Funch har underskrevet.
Budgettet for 2021 er således IKKE vedtaget
Hvordan kan det i det hele taget være, at Martin W. Larsen blev valgt til dirigent? Han er jo - som jeg har forstået det ud fra udtalelser på mødet, ikke længere ansat i boligselskabet. Han skulle jo således slet ikke have adgang til mødet!!
De personer, der blev valgt på mødet, er jo så strengt taget heller ikke valgt!
Det må vel derfor - i denne situation - være nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært beboermøde med disse to punkter:
1. At godkende referatet
2. At godkende budget 2021onsdag den 9. september 2020

Infomøder om den kommende renovering i Ringparken | Opslag 8. sep 2020

Få mere at vide om den kommende renovering i Ringparken

Opslag 08/09/2020 skrevet af hovedkontoret

KOM TIL ORIENTERINGSMØDE I OKTOBER.

I oktober holder vi en række orienteringsmøder, hvor vi på et helt overordnet plan orienterer om renoveringen.
På orienteringsmøderne kan du høre mere om
• den overordnede tidsplan
• økonomien for projektet
• praktiske forhold i renoveringen.
På mødet deltager entreprenøren Adserballe & Knudsen, Rådgiver og medarbejdere fra Boligselskabet, som skal stå for renoveringen igennem de næste 4-5 år.

TILMELDING TIL ORIENTERINGSMØDET

På grund af Covid-19 retningslinjerne kan vi desværre ikke afholde ét stort fællesmøde, da Ringparken har mange beboere. I stedet deler vi mødet op i mindre møder over to dage. Møderne bliver afholdt i starten af oktober.
➡️ Der bliver tilmelding, så vi sikrer, at vi overholder forsamlingsreglerne samtidig med, at alle der har interesse får mulighed for at deltage.
Du kan se tilmelding og vejledning i, hvordan du tilmelder dig til møderne onsdag den 16. september på Ringparkens hjemmeside og på opslagstavlen i din opgang.

PÅ BLOKMØDERNE KAN DU FÅ SVAR PÅ SPØRGSMÅL OM DIT LEJEMÅL

➡️ Vi holder også en række Blokmøder i løbet af efteråret og igennem 2021, hvor du som beboer kan få svar på alle dine spørgsmål om renoveringen i dit lejemål.
På Blokmøderne får du besked om, hvad der helt præcist skal ske i netop din opgang og dit lejemål.
På disse møder er der sat tid af til, at alle kan få stillet og besvaret deres spørgsmål.
Vi håber at se rigtig mange af jer!
Med venlig hilsen
Malene Poulsen, Projektleder

Infomøder om renoveringen i Ringparken


fredag den 4. september 2020

Roskilde Avis - Tyveri ved højlys dag. Læserbrev fra marts 2018

 Roskilde Avis - Tyveri ved højlys dag

Læserbrev af Svend Erik Christensen, Ringparken 48, Roskilde

Udgivet 22. marts 2018

Regeringen vil bruge 12 mia. kr. fra Landsbyggefonden til deres ghettoindsats. Pengene skal bl.a. finansiere nedrivngen af gode og sunde boliger. Udelukkende fordi de ligger et forkert sted.

Det er tyveri ved højlys dag. Pengene er år efter år indbetalt af lejerne i de almene afdelinger.

Som beboer i Ringparken betaler jeg årligt omkring 5000 til Laandsbyggefonden. Det er meningen, at pengene skal bruges til renovering og opdatering af almene boliger, som er nedslidte og utidssvarende.

Boligselskabet Sjælland har mange projekter på bedding i Roskilde fx i Ringparken. En tilstandsrapport fra vores boligafdeling, der nu er omkring 10 år gammel, viser, at bl.a. tag, vinduer, badeværelser skal fornyes.

I dag rasler tagstenene ned, når det stormer. På grund af dårlig isolering og kuldebroer er der skimmelsvamp i mange af lejlighederne.

I snart 10 år er der arbejdet med en helhedsplan, har som mål at fremtidssikre bebyggelsen med bl.a. isolering, nye tage, vinduer, køkkener og badeværelser. Der er også planer om tilgængelighedslejligheder for ældre og handicappede samt større familielejligheder. Alt i alt et boligområde, der vil være attraktivt - også i fremtiden. Denne renovering vil koste omkring 1,5 mio. kr. pr lejlighed. Umiddelbart et stort beløb, men ikke sørre end der bruges på renovering af et gammelt nedslidt parcelhus.

Hvis der ikke gøres noget i Ringparken, så vil det hurtigt udvikle sig til slum,og den igangværende ændring af beboersammensætningenvil forstærkes, så vi ikke blot stårr på kanten til at blive en ghetto, men bliver det.

Vi må stoppe dette tyveri af vores penge i Landsbyggefonden. Der er penge nolk i samfundet. Regeringen kan finde pengene til deres ghettoplan veed droppe indkøb af de nye kampfly. Eller man kan konfiskere værdistigningen på de villaer, der fx har en salgsværdi af over 5. mio. kr. 

Herved kan vi flytte regningen frra Ringparken til Frederiksborgvej.

Svend Erik Christensen. 

Ringparken 48. Roskilde. 


Roskilde Avis - Læserbrev Tyveri ved højlys dag | 22, marts 2018

torsdag den 23. juli 2020

Collage: Vedr. salget af "Fakta-grunden" af K. A. Krabbe 23. juli 2020


Dagsorden 6. september 2012 

Forslag 6.2. frasalg 

Salg af erhvervsejendomme og institutioner 
1) Indtægter bruges på renovering 
2) Besluttes på Beboermøde 

Referat 10. oktober 2012 

3) Frasalg skal IKKE længere besluttes på Beboermøde. Godkendes på repræsentantskabsmøde. Kommentar: Det kan et afdelingsmøde slet ikke beslutte. Og denne ændring fremgår heller ikke af referatet! 

Afdelingsbestyrelsens møde 13. december 2016 (Udsnit). 

4) Vi får KUN 10 millioner af 20 millioner Det er halv pris og 40 p-pladser som vi mister.

lørdag den 30. maj 2020

Boligselskabet: Den vindende entreprenør til renovering af Ringparken er fundet | 28. maj 2020

Boligselskabet - Den vindende entreprenør til renovering af Ringparken er fundet

Opslag 28/05/2020

Det er med stor glæde, at vi kan afsløre at Adserballe & Knudsen er blevet valgt til at forestå den kommende renovering i Ringparken.
I gode hænder
Renoveringen af Ringparken er en stor og kompliceret opgave, og vi er derfor glade for, at vi de næste år skal arbejde sammen med en dygtig og erfaren entreprenør, hvor både I som beboere og boligselskabet kan føle sig i gode hænder.
Udarbejdelse af budget og tidsplan

Selvom vi har fundet vores hovedentreprenør, er der stadig mange brikker, der skal falde på plads, inden vi kan starte renoveringen.
Vi skal blandt andet have det økonomiske puslespil til at gå op og hovedentreprenøren skal udarbejde en detaljeret tidsplan.
Det arbejde starter vi op nu. Vi har en forventning om at vi i årets sidste kvartal vil begynde at se tegn på opstart, men mere konkret tidsplan, omfang og rækkefølge kan vi ikke sige mere om på nuværende tidspunkt. Men som jeg skrev sidst, vil vi gøre alt for at holde jer løbende orienteret i den udstrækning, vi kan.
Opsætning af mindre byggehegn
I vil i løbet af juni opleve, der bliver opsat et lille byggehegn på Sdr. Ringvej, men det betyder altså ikke at byggeriet går i gang. Dette er et sideløbende arbejde.
Legeplads på Sdr. Ringvej reetableres i juni

Det er nu også endeligt blevet tørt nok til, at vi kan få reetableret legepladsen på Sdr. Ringvej. Arbejdet vil blive startet op i uge 23/24 og forventes afsluttet senest i slutningen af juni.

Løbende orientering
Der vil komme meget mere orientering til jer, så snart vi kender en tidsplan. Hvorvidt denne orientering i første omgang bliver på skrift, eller der kan indkaldes til møde, vil vi lade regeringens retningslinjer bestemme.
Med venlig hilsen.
Malene Poulsen, Projektleder.
Boligselskabet Sjælland.

søndag den 10. maj 2020

Boligselskabet - Ny aftale sikrer lavere varmeregning til beboere
Foto: Boligselskabet Sjælland
Opslag 6. maj 2020
En ny natugas-aftale giver millionbesparelse og er med til at sikre lavere boligomkostninger for boligselskabets beboere.
Corona-situationen bringer ikke kun dårlige ting med sig. Corona har nemlig gjort olie- og naturgaspriserne gunstige, hvilket var positivt, da vi i år, skulle forhandle en ny natugas-aftale på plads.
Vi arbejder for at sikre en rimelig husleje til den enkelte beboer. Og selvom aconto-forbrug, som fx naturgas, ikke som sådan er en del af huslejen, så har det stor betydning for de samlede boligomkostninger, beboerne har.
Derfor har vi i en længere periode været opmærksom på prisudviklingen og fuldt naturgas-markedet tæt, for at kunne slå til på det bedste tidspunkt og lave den mest fordelagtige aftale for vores beboere.

Næsten 1,7 millioner kroner sparet
I april kom den nye naturgas-aftale i hus. Den kommer til at løbe fra 2021 og til udgangen af 2023. Med en langsigtet aftale, bliver det hen over tid en rigtig god forretning, da vi har købt til billig penge nu, og prisen måske vil stige.
”Det er ligesom en børs, når man forhandler denne slags aftaler. Vi kan aldrig være sikre på, at det er den billigste pris, vi køber til. Men vi har fulgt markedet tæt og samtidig fået en større besparelse end vi havde regnet med, og derfor slog vi til nu”, fortæller indkøbschef Karina Mindegård om aftalen.
Helt konkret er den samlede besparelse på 1.675.433 kr. Det betyder, at de beboere der har naturgas og betaler et a conto-beløb via deres husleje (fordelingsregnskab), vil få en besparelse på ca. 5 % på deres varmeregning. Besparelsen er udregnet ud fra, at beboerne har det samme forbrug som nu.

Ny el-aftale givere en samlet besparelse på over 300.000 kr.
Vi har også fået en ny el-aftale i hus. Aftalen løber ligeledes over 3 år fra 2021-2023. Aftalen giver boligafdelinger i Boligselskabet Sjælland en samlet besparelse på afdelingernes fælles el-udgifter på 301.476 kr.
/cel