torsdag den 7. juni 2012

Møde om Foreløbig Helhedsplan 6. juni 2012


Afstemning om Foreløbig Helhedsplan
Mødet var præget af meget salgsgas og meget lidt konkret!
Af Karsten A. Krabbe 7. juni 2012.

Ringparkens Beboerhus var propfuldt af beboere og folk fra Boligselskabet Sjælland. Efter min mening er huset alt for lille til at rumme mere end 150 personer.

Mødet blev desværre skæmmet af et ekstremt elendigt mikrofonanlæg. - Det kan ikke være rigtigt, at halvdelen af det der siges, ikke kan høres af forsamlingen! Uanset om folk, hvad folk går ind for, kan vi vel være enige om, at det er særdeles utilfredsstillende, at mikrofonerne svigter!

Det gik desværre ikke så godt for os, der er modstandere af Den Foreløbige Handlingsplan.

Der blev stemt om Karsten Krabbes forslag om urafstemning, men forslaget blev nedstemt af forsamlingen. I flg Jan René Petersen, der var dirigent, kunne 25%-reglen ikke bruges, da der ikke var oplyst, hvor meget huslejen ville stige. Så iflg. ham var det almindeligt flertal, der gjaldt.

Dette argument er jo svært at forstå, når der tidligere på dialogmøder er nævnt en huslejestigning på 30%!

I vedtægterne §18 stk 4 står der:
»Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje,
skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.«
Link til Boligselskabet Sjællands vedtægter.

Kan ikke huske de nøjagtige tal: 169 var MOD urafstemning og 147 FOR, så efter 25%-reglen skulle der jo således være en urafstemning..

Der blev derefter stemt om den foreløbige helhedsplan. 200 stemte FOR og 100 IMOD!

Jeg synes sådan set, at det er et kedeligt resultat, når hver 3 beboer i Ringparken er MOD helhedsplanen. Mon ikke der i høj grad er tale om os, som bliver ramt af sammenlægninger mm.

Mødet var præget af meget salgsgas og meget lidt konkret!

Det mærkelige er, at man KUN talte om renovering af lejlighederne. Der er vist ingen der er har udtrykt sig negativt om at der bliver renoveret. - Men alle de ting, som man med rette er kan kritisere, blev stort set ikke nævnt:
• Sammenlægninger af »små« lejligheder
• Køkkener i dagligstuen
• Solfangere og regnvandsbeholdere
• Penthouse-lejligheder og pyntealtaner osv.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar