mandag den 20. oktober 2014

Boligministeren vil nedlægge små lejligheder og ændre dem til »familieboliger«

Har boligminister Carsten Hansen sovet i timen?
Af Karsten A. Krabbe.

Boligministeren vil bruge penge fra Landsbyggefonden til at lægge små lejligheder sammen for at ændre dem til »familieboliger«.

Sikke noget sludder: 
 • Antallet af enlige stiger i Danmark.
 • Der fødes færre og færre børn.
 • Der er en voldsom efterspørgsel på små, billige lejligheder!
 • Der bliver færre og færre familier!
 • Tværtimod bor der allerede enlige i store lejligheder over 80 kvm. pga. skilsmisse mm.

Og så er der det moralske:
 - HVORFOR skal vi beboere der bor i de små lejligheder fordrives fra vores lejligheder?
 - HVOR skal vi så bo?
 - HVORFOR skal vores penge i Landsbyggefonden bruges på "familier", som ikke har betalt en krone til denne fond?

Boligministeren mener, at hans forslag skal skabe mere tryghed!

Det er jo det stikmodsatte, der sker:
 • Vi beboere, der bliver ramt, er meget meget utrygge. Ikke nok med, at vores lejligheder forsvinder hen over hovedet på os, men vi kan simpelthen ikke finde lejligheder vi kan betale.

Jeg synes, det er skandaløst, hvis boligministerens forslag realiseres!

Læs Karsten A. Krabbes henvendelse til Folketingets Boligudvalg

Se også Bevar Ringparken

lørdag den 11. oktober 2014

Referatet fra budgetmødet 11.9 2014 er en ommer!

Det referat er en ommer!

Af Karsten A. Krabbe, Ringparken 18 st tv, Roskilde

Så blev referatet fra budgetmødet d. 11. september 2014 husstandomdelt.

Men sikke et referat! Det er på flere punkter helt uantageligt!

Og det forstår jeg ikke, for da mødet var slut, læste referenten Katja Neubert referatet højt, og da var ikke noget at kritisere bortset fra nogle få bagateller.

Hvis du ikke har modtaget Afdelingsbestyrelsens Referat af Budgetmødet 11. september 2014 kan du læse det her.

Her er mine kommentarer til referatet.

»Dagsorden godkendt«. Det der skal godkendes er, om mødet er rettidigt indkaldt, hvilket dirigenten skal konstatere!

Og så skriver man altså ikke: Valg af dirigent: Ghita !

Man skriver: 
Dirigent Ghita Aagaard (både fornavn og efternavn skal med + adressen fx RP24).

På samme måde skal referent og stemmetællere nævnes med både fornavn, efternavn og adresse.

Et referat er et vigtigt dokument, som skal bruges i fremtiden, både når afdelingsbestyrelsen arbejder og ved møderne.

Hvorfor er der ingen oplysninger om, hvor mange fremmødte der var var til mødet?
Så kan ingen bruge de stemmetal, der senere er angivet til noget.

Pkt 2: Det hedder mig bekendt "Formandens beretning".

Citat: "Ved info om budgetmødet hentes dette på områdekontoret eller på nettet af miljømæssige årsager" (Citat slut)

Hvilke miljømæssige årsager er det???

ALLE relevante dokumenter skal omdeles til alle lejemål!

Hvem har dog fundet på dette? Det er ikke besluttet på et afdelingsmøde. Derfor kan det heller ikke være lovligt vedtaget!

Pkt. 3. "Afdelingens '15 fremlægges af Mette fra BOSJs Økonomiafdeling."

IGEN, der skal både være fornavn og efternavn på de personer, der nævnes!

Fremlæggelse er nu så meget sagt! Erik Thomsen blev frataget mikrofonen, selv om han havde en række spørgsmål! Der blev sagt, at han ville få mikrofonen igen, når der var svaret på spørgsmålene. Men det gjorde han ikke!

Hvordan kan det være, at der ikke blev vist de pågældende dokumenter på lærredet? Og hvorfor var der IKKE en oversigt over fordelingen af afdelingens udgifter?

Pkt 4.1 Hvad er det helt konkret, der er besluttet? Det fremgår ikke af referatet.

Pkt. 4.2 Inddragelse af lejlighed og opførelse af beboerhushotel.

I flg. Danmarks Lejerforeninger skal kommunalbestyrelsen godkende dette!
Er denne godkendelse indhentet?

Pkt. 4.3 Der blev fortalt, at der er oprettet 2 grillpladser, som hver kostede kr. 75.000.
Og at der skulle bygges endnu 10 grillpladser.

Men HVOR er disse to grillpladser? 
Og hvordan kan de være så ualmindeligt dyre??

Når disse grillpladser skal vedtages, må det ske på et budgetmøde - ikke et eller andet tilfældigt møde.

I øvrigt er det mig bekendt ikke *besluttet* at der skulle opføres 2 grillpladser!
Nana og Dorthe stillede i september 2013 forslag om en GRILLPLADS! Det blev i 2013 vedtaget, at afdelingsbestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget!

Der blev på det ekstraordinære møde om renovering af beboerhuset vedtaget at der skulle laves en grillplads bag beboerhuset.

Denne grill vil formentlig ikke kunne etableres, da den sandsynligvis ikke overholder Forsvarsministeriets regler for afstand til huset og til bevoksningen i Roskilde Ring Park.

Pkt. 4.4 "Afskaffelse af korlæsere". Det var IKKE, hvad der blev vedtaget!
Kim Baundal fortalte, at de udvendige kortlæsere skulle fjernes.
I stedet skulle der opsættes nye låse, så kun de beboere, der boede i blokken kunne komme ind udefra.

Pkt. 4.7 Forslag om beboeransat sekretær.

I flg. Danmarks Lejerforeninger kan boligafdelingen IKKE selv ansætte en sekretær. Det skal boligorganisationen stå for!

Pkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Her er både fornavn og efternavn medtaget. MEN der mangler adresse!

Desuden skal det også fremgå. hvilken periode de forskellige er valgt for.

Denne kritik gælder også pkt. 8 og 8.1!

Pkt. 9. Eventuelt
Aktivitetsudvalgets beretning hører IKKE hjemme under Eventuelt!
Det skulle have været omdelt sammen med indkaldelsen!

Og hvem sidder i det hele taget i aktivitetsudvalget?

Hvilke indtægter er der fra fx busturene?

"Dirigenten takkede for et godt møde"

Jeg vil nu ikke betegne det som et GODT møde. STADIG problemer med mikrofonerne. Og som tidligere nævnt fik Erik Thomsen ikke lejlighed til at stille sine spørgsmål.

Det var glædeligt, at så mange beboere med anden etnisk baggrund var mødt frem i forbindelse punkt 4.6 (Afstemning om hund og kat)

Vedr. Tilføjelsen til referatet.
Det hedder altså med tilbagevirkende KRAFT!

Jeg vil opfordre afdelingsbestyrelsen om at rette disse punkter, så vi får et referat, der overholder de ganske almindelige regler og som også kan bruges i fremtiden!

Med venlig hilsen
Karsten A. Krabbe

Klik her for at læse Afdelingsbestyrelsens referat af Budgetmødet d. 11. september 2014

Bevar Ringparken


onsdag den 8. oktober 2014

Roskilde skal være en by, hvor alle har råd til at slå sig ned

Boliger til at betale
Roskilde Avis 8. oktober 2014

Roskilde skal være en by, hvor alle har råd til at slå sig ned. Derfor er der i kommunens budget for 2015 afsat 15 mio. til almene og kommunale boliger.

I første omgang skal der opføres 100 af denne type boliger. Der skal i alt bygges 400 boliger.

 - Hvis vi laver lidt større projekter er det muligt også at lave et begrænset antal små og billige boliger til studerende eller andre, der .. er i en  situation, hvor de ikkehar penge til så høj en husleje. For denne type må det højst koste 3.000 kroner om måneden.

Kilde: Roskilde Avis 8. oktober 2014 Boliger til at betale

Læs hele artiklen i Roskilde Avis Midtuge


Obs. Billedet viser kun et udsnit af artiklen.

tirsdag den 9. september 2014

Politiken Debat: Skyskraberhøje huslejer er en hån mod de studerende

Skyskraberhøje huslejer er en hån mod de studerende

Kære Frank Jensen - få nu inviteret spidserne fra Christiansborg ud til Nordhavn og andre steder i København.
Sådan begynder et debatindlæg af Simon Humberto Krog, formand for DSU København i Politiken.

Citat:
Frank Jensen har tidligere udtalt, at de skal ordne en del af den massive mangel på studieboliger, som er i København Men når et værelse her, på cirka 38 m2, har en husleje på 5.000-6.000 kr. om måneden, så får vi det altså ikke ordnet, Frank!

Frank Jensen har tidligere udtalt, at de skal ordne en del af den massive mangel på studieboliger, som er i København Men når et værelse her, på cirka 38 m2, har en husleje på 5.000-6.000 kr. om måneden, så får vi det altså ikke ordnet, Frank!
Simon Humberto Krog

Det er en hån mod de studerende at kalde boliger med så skyskraberhøje huslejer for studieboliger. Med en SU på 5.500 kr. om måneden kan det jo ikke hænge sammen. (Citat slut)


Kommentar af Karsten Krabbe:

Det store problem er, at »man« (Læs: grådige boligselskaber og kommuner) med støtte fra Landsbyggefonden fx NEDLÆGGER de små billige lejligheder, som der netop nu er en helt ekstrem mangel på!

»Man« vil lave dem om til "familieboliger" til de ikke-eksisterende familier! Og i øvrigt bliver lejlighederne så dyre, at almindelige mennesker ikke har råd til at bo der!

Tendensen er jo helt klar: "Ud med fattigrøvene" såsom enlige, ledige og pensionister. Selv om disse har boet i deres lejligheder i årevis og betalt til de boligselskaber og til LANDSBYGGEFONDEN, som svigter dem på det skammeligste!

Ingen har vist noget mod, at man isolerer lejlighederne og andre reelle forbedringer. Men meget af disse såkaldte forbedringer er det rene pjat, fx at gøre altaner bredere, pyntealtaner, ompudsning med andre farver osv. osv.

Det er jo slet ikke et behov, der er, når man fx bygger penthouse-lejligheder ovenpå 50 år gamle bygninger, som ikke en eneste af beboerne nogensinde får råd til at bo i!

De skyskraberhøje huslejer er en hån mod alle beboere i de almene boliger, som ikke har råd til de dyre lejligheder!

Læs artiklen på Politiken.dk:
Skyskraberhøje huslejer er en hån mod de studerende

onsdag den 3. september 2014

Kalender for Ringparkens Beboerhus

Ringparkens Beboerhus
Indsat 3. september 2014

Nu kan du se, hvornår beboerhuset er udlejet eller er ledigt.
...
...
Ringparkens Beboerhus (til højre)
Foto: K.A. Krabbe

Mere info om Ringparkens Beboerhus:
Oplysninger om Ringparkens Beboerhus

PS. Informationerne skal muligvis opdateres efter at beboerhuset er blevet renoveret (august 2014)

tirsdag den 19. august 2014

Forældre bytter børn i jagten på bolig


PRESSEMEDDELELSE Findroommate 19-08-14 

Forældre bytter børn i jagten på bolig


Det velkendte forældrekøb har fået en konkurrent, som er både gratis og givtig 
for alle parter

Det kan være lige så svært, ja endda sværere, at finde en bolig end at blive optaget på drømmestudiet. Tusindvis af unge gør erfaringen hvert år, og det sætter deres forældre i aktion. Hos findroommate.dk oplever man et stigende antal forældre, som vælger at bytte børn. Huser du vores Peter i København, giver vi til gengæld tag over hovedet til jeres Sofie i Aarhus.

Vi så det så småt allerede sidste år, men i år er tendensen stærkt stigende, siger indehaver af findroommate.dk Kristian Matthes.

Det gælder både på hjemmesiden og i særdeleshed på findroommates facebookprofil, hvor annoncerne i stigende grad oprettes af forældre. Kristian Matthes tager udviklingen som et positivt udtryk for forældrenes engagement i børnenes boligjagt og som et oplagt alternativ til et såkaldt forældrekøb.

Det er ikke alle forældre, som har råd til eller mod på at købe en ejerbolig og leje den ud til deres børn. At bytte børn er gratis og givtigt for alle parter.

Det siger næsten sig selv, at efterspørgslen er størst i byer med mange studiepladser, og det er således nemmere at finde nogle at bytte barn med, såfremt man selv bor i Købehavn, Aarhus, Odense eller Aalborg.

80 procent af annoncerne på vores hjemmeside og facebookprofil relaterer til de fire største danske byer, vurderer Kristian Matthes.

Han lancerede findroommate.dk i 2009, da han selv stod og manglede tag over hovedet og fandt boligmarkedet aldeles uoverskueligt. Det må kunne gøres nemmere, lød ambitionen, og i løbet af det seneste er det lykkedes findroommate.dk at fordoble antallet af boligsøgende og udlejere på sitet. Den stigende lad os bytte børn – tendens har fået Kristian Matthes til at gå i tænkeboks, og han overvejer nu, om han skal udbygge hjemmesiden med et egentligt forældremodul.

Pressemeddelelse fra:
Findroommate.dk ApS
Brovej 20A
8800 Viborg
http://www.findroommate.dk

Denne information blev leveret af MyPressWire ApS www.mypresswire.com/dk

Læs pressemeddelelsen online her: http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/22493/pressrelease/87628

onsdag den 30. juli 2014

Pas på falske boligannoncer!

Pas på falske boligannoncer!
En billig bolig på 90 kvm tæt på Rådhuspladsen, hvem ville ikke falde for den?

Udenlandske kriminelle narrer penge fra intetanende boligsøgende med en variant af de kendte 'Nigeria-breve'.

Når mange tusinde danske unge får besked om, hvilken uddannelse de er optaget på, lyder startskuddet til årets største jagt efter lejeboliger.

Dermed risikerer tusinder unge og deres forældre at blive udsat for de udenlandske IT-kriminelle, der forsøger at fuppe depositummet ud af danske boligsøgende.

Boligdeal.dk, som er en af Danmarks største portaler for lejeboliger, lancerer nu hjemmesiden Snydboligsnyderne.dk som fortæller detaljeret om, hvordan man undgår at blive fuppet.

Sådan foregår det
På de danske boligportaler oprettes meget attraktive boliger på en god adresse: Man lokker med en meget lav husleje, et lille depositum for boligen og med mange kvadratmeter

- De kriminelle tager ofte beskrivelsen og billederne fra en bolig der tidligere har været til salg. Det gør boligannoncen meget troværdig.

Hvis man henvender sig får man en lang mail på engelsk, som forklarer, at man ikke kan komme til at se boligen, fordi ejeren er i udlandet. Men man kan få boligen, hvis man indbetaler et beløb til en udenlandsk bank.

Hvis du er boligsøgende, så anbefales det at læse artiklen nedenfor:
Pas på falske netannoncer: Sådan snyder udenlandske fupmagere boligsøgende

torsdag den 24. juli 2014

Hvorfor opfører København nybyggerier med huslejer, der er tårnhøje og fjendske over for studerende?

Boligmarkedet i København gør mig rasende, skriver HF studerende Johanne Jensen i et debatindlæg i Politiken.
Hun stiller derfor spørgsmålet:
Hvorfor opfører Københavns Kommune nybyggerier med huslejer, der er så tårnhøje og fjendske over for studerende?

Joanna Jensen har flyttet sit studie og opsagt lejemålet i Aalborg. Rygterne om det hektiske boligmarked i København skulle vise imidlertid sig at være meget værre end forudsagt!

»Min indre nordjyde er for alvor blevet pisset af, og jeg er mildest talt rasende.«

Flytningen fra en kommune, der hjælper sine unge med "tag over hovedet"-garanti og bygger mange ungdomsboliger, gør hende både dybt forarget og frustrereret over, hvordan Københavns Kommune behandler tilflyttere og indbyggere. Selv om der er boligmangel i byen, så forstår hun ikke,  at nybyggeriet er så håbløst og totalt uden omtanke.

Johanne Jensen give et par eksempler på, hvad hun mødte på sin vej i boligjagten:

En 2-værelses ungdomsbolig til studerende på 66 kvm koster 10.400 kr. i ren husleje.

I en del nybyggerier, særlig i Sydhavnen og Nordvest ligger huslejen på en af de mange typisk 3-værelses lejligheder på 10.500-14.500 kr. + a/c på ca. 1.200 kr.

En sådan lejlighed kunne i teorien deles mellem 3 veninder, hvis man har denne mulighed.

Men så skal lejligheden være indrettet, så der kan bo tre sammen. Det er imidlertid her problemet opstår: En håbløs indretning  gør, at den på ingen måde egner sig til denne form for beboelse. Køkkenet er kombineret med stuen, og så der reelt kun er to aflukkede værelser. Hvis lejligheden skal deles, kan den kun deles mellem 2 - ikke mellem 3.

Foruden disse eksempler kommer der muligheden for at leje sig ind på et værelse. For et sådant ligger huslejen på ca. 4.000-5.000 kr. Man kan være heldig (eller uheldig) at finde noget uden for dette spænd.

Til gengæld har Københavns Kommune jo en finger med i spillet, når det gælder nybyggeriet! Af disse eksempler kan vi hurtigt konstatere, at ungdomsboligen er den billigste løsning.

Med lidt hurtig hovedregning kan Johanne Jensen forvente, at nybyggeriet vil koste hende – hvis hun deler med en veninde – minimum 5.600 kr. per måned. Det vil sige, at huslejen overstiger hendes SU, og dermed er hun nødsaget til delvis at forgælde mig i SU-lån og delvis arbejde ved siden af studiet blot for at kunne leve.

Med denne smøre vil jeg bare gerne have lov at stille et ganske simpelt spørgsmål: Hvad er begrundelsen for, at man i en uddannelsesby som København (oven i købet med boligmangel) laver så mange nybyggerier med huslejer, der er så tårnhøje og så fjendske over for de studerende?

Læs hele Jonna Jensens debatindlæg i Politiken.
Politiken.dk - Boligmarkedet i København gør mig rasende

torsdag den 3. juli 2014

Referat af ekstraordinært møde 10. juni 2014

Nogle personlige betragtninger i anledning af det ekstraordinære møde vedr. renovering af Ringparkens Beboerhus
Alt det, som ikke står i referatet!
af Karsten A. Krabbe.

Foto: K.A. Krabbe
Jeg kan slet ikke forstå, at man overhovedet kan vedtage noget som helst på et ekstraordinært møde som dette!

Det burde være vedtaget på budgetmødet i september!

Og hvordan kan man tage noget fra et langtidsbudget, når der budgettet for 2015 slet ikke er godkendt?

At kalde det for en "renovering" er noget af en tilsnigelse! Det eneste der skulle renoveres var kloaken til kr. 300.000. Resten var reelt forbedringer og nye ting, såsom højbede bag beboerhuset. Rampe. Grillplads og legeplads!

HVORFOR skal der nu være en BAR i beboerhuset? Det store problem er i mine øjne, at beboerhuset er for lille til at der undertiden er omkring 300 beboere til stede!


Hvem skal bruge denne bar? Og kræver det ikke en spiritus-bevilling?

Det er særdeles utilfredsstillende, at vi beboere IKKE fik de tilhørende bilag SAMMEN med indkaldelsen til mødet!


Det er heller ikke rimeligt, at man skal hente materialerne på Områdekontoret 4 dage før mødet! Kontoret har åbent i et meget kort antal timer, og hvis man har et arbejde at passe, kan man så heller hente materialet!

Jeg synes også det er direkte urimeligt, at man opfordrer beboerne til at hente materialet på bosj.dk! Folk. som slet ikke har mulighed for eller er vant til at gå på nettet, kan ikke forventes selv at kunne finde det relevante materiale. På trods af at jeg selv har arbejdet med Internet og IT i adskillige år, så lykkedes det mig ikke at finde materialet!


Det kan heller ikke være rigtigt, at vi skal sige ja eller nej til en samlet pakke, som vi slet ikke har haft indflydelse på!

Og så er det med mødedisciplinen! Det kan ikke være rigtigt, at den samme kvinde på flere møder tillader sig "bare" at afbryde den person der har ordet.

Jeg synes, at i fremtiden skal man simpelthen have karantæne fra at deltage i mødet, hvis man afbryder!
Hvordan kan man sidde i Repræsentantskabet for BOSJ eller være inviteret som gæst fra boligselskabet og så sidde og afbryde den person, der har ordet.

Og à propos dirigenten: Jeg ved ikke, hvorfor Svend Erik afbrød og satte sig tavs hen på en stol under resten af mødet.

Der var i høj grad brug for en dirigent til dette møde.


Skannet billede af det omdelte referat

søndag den 1. juni 2014

Genovervej Ringparkens helhedsplan

Genovervej Ringparkens helhedsplan

Læserbrev i Roskilde Avis af Kim Rasmussen

Kim Rasmussen tager udgang i en artikel i Roskilde Boligavis, hvor Bent Jørgensen (V) udtrykker sin bekymring med denne udtalelse:
”Vi kan ikke bare modernisere løs, for alle har ikke råd til at flytte ind i større og dyrere lejligheder”.

Som beboer i Ringparken kan jeg yderlig tilføje at os der i forvejen bor her, naturligvis forsat skal have råd til at blive boende, skriver Kim Rasmussen. 

Og han tilføjer:
Tilskuddet der pt. var opnået, var meget lille set i forhold til den kæmpe udgift der skulle til for at betale for denne sammenlægning.
Økonomien hænger ganske enkelt ikke sammen. Skulle jeg stemme her og nu, om hvorvidt vi skulle have en sammenlægning af lejligheder – ja så ville jeg stemme imod.

Det er ikke rimeligt at der spilles fandango med beboernes privatøkonomi blot for at tækkes nogles ønske om en sammenlægning af lejligheder.

Der skal en væsentlig økonomisk indsprøjtning til i form af kapitaltilførsel udover billige lån for at jeg ville stemme for eksempelvis lejlighedssammenlægningerne som de er blevet præsenteret i Ringparken.
Da vi, i sin tid stemte om helhedsplanen, så blev der stemt om en helhedsplan der var blevet præsenteret som en pakkeløsning.
Der blev derfor aldrig stemt om hver enkelt forslag der lå i helhedsplanen først.
Der burde have været stemt om hvert forslag i helhedsplanen inden at man have lagt dem sammen til den endelige helhedsplan.
Som en konsekvens af dette, vedtog Ringparkens beboere i 2013 at forslagspunkterne i helhedsplanen skulle behandles hvert for sig – også på det økonomiske plan.
Som det er i dag, er der ikke en kæft herude i Ringparken som har nogen som helst ide om hvorvidt der reelt er et flertal for, igen eksempelvis sammenlægninger, af lejligheder eller for den sags skyld, nogle af de andre forslag.
Samtidig har grundlaget for afstemningsresultatet ændret sig betydeligt.

Læs hele læserbrevet i Roskilde Avis:
Roskilde Avis: Genovervej Ringparkens helhedsplan

Link til: Sidste nyt: Ringparken skal renoveres for 380 mio

Boligdeal.dk samler samtlige ledige lejeboliger og andelsboliger i Danmark.

Boligdeal.dk

Boligdeal.dk er en af Danmarks største og hurtigstvoksende boligportaler med ca 13.000 boligannoncer og 75.000 tilmeldte boligsøgere. På Boligdeal.dk kan du også finde et mindre antal ejerboliger.

Boligdeal.dk kan bruges gratis af alle og har en mailservice hvor man kan få besked om alle nye boliger på markedet der passer til én, i samme øjeblik de bliver ledige.

Læs mere her:
www.boligdeal.dk

lørdag den 17. maj 2014

Politiken - Superbillige YCubes skal lette på det enorme pres på boligmarkedet i London

Superbillige YCubes skal lette på det enorme pres på boligmarkedet i London.

»Londons ejendomsmarked er under enormt pres. Boligmarkedet kan ganske enkelt ikke følge med de mange, der flytter hertil. Vi kan slet ikke nå at bygge så mange nye boliger«, siger direktør for boligudvikling Andy Redfern fra YMCA (= den britiske version af KFUM) og viser indenfor i den lille hytte, der er på størrelse med et veludrustet kolonihavehus.

Den røde boks
YCube, som den røde boks, der blev resultatet, er døbt, er nu stillet op i foreløbig et enkelt eksemplar som prototype ved siden af Andy Redfearns kontor i Wimbledon i det sydvestlige London.

Beskrivelse af YCube
Huset er på 26 kvadratmeter og består af et lille alrum, der er møbleret med en sofa, et lille skrivebord og et minikøkken med to kogeplader og en kombineret ovn og mikroovn.

Ved siden af et lille soveværelse med en dobbeltseng og et badeværelse med brus.

Læs mere på Politiken.dk/udland:
Superbillige boligkasser skal løse London-bolignød

søndag den 4. maj 2014

Byrådet er bange for at miste flere små boliger

Byrådet er bange for at miste flere små boliger

Under overskriften "Bange for at miste flere små boliger" kan man i Roskilde Boligavis 30. april læse, at Roskilde Kommune tøver med modernisering i boligselskabet for at sikre plads til alle typer beboere.

(Uddrag fra artiklen)
Roskilde Byråd overvejer i øjeblikket, hvordan mange af de ældre almenyttige boliger kan leve op til moderne krav om komfort og plads - og samtidig sikrer, at der fortsat er små billige lejligheder til alle dem, der har brug for det.

Den type boliger ønskes blandt andet af unge under uddannelse eller enlige og familier, der ikke har arbejde og indtægt.

Kommunen skal også kunne henvise folk, der mangler et sted at bo, til et sted at være. Og i den situation er de små. billige lejligheder også efterspurgte.

Venstres leder Bent Jørgensen påpeger, at det ikke er nogen helt let opgave at få opfyldt disse forskellige ønsker, og det var et af emnerne på det seminar over to dage, som byrådet netop har gennemført.

 - Vi kan ikke bare modernisere løs, for alle har ikke råd til at flytte ind i større og dyrere lejligheder, lyder Bent Jørgensens (V) konklusion.

Læs hele artiklen i Roskilde Avis/Boligavis side 17:
Link til e-avisen:
Roskilde Boligavis Weekend

Foto: Karsten A. Krabbe

lørdag den 26. april 2014

Pas på, at du ikke bliver narret af boligsvindlere!

LLO: Pas på boligsvindlere
Der er stor mangel på lejligheder i København. Det bevirker også, at man kan være uheldig at blive narret af en svindler.
Der er tre typiske svindelnumre, du skal passe på:
1. Samme bolig udlejes til mange forskellige
Svindleren skaffer sig adgang til en bolig, som han/hun lejer ud til mange forskellige boligsøgende. Der bliver underskrevet kontrakt og den boligsøgende betaler forudbetalt leje og depositum –
Men når de boligsøgende kommer for at hente nøgler eller for at flytte ind, så viser det sig, at der slet ikke er nogen bolig.
2. Boligsøgende skal betale et depositum for at se en lejlighed
Svindleren forsøger at få boligsøgende til at indbetale et depositum, fx 5000 kr for en bolig i København for at få lov at se boligen. Dettte sker typisk via en annonce på nettet. Dette beløb skal så frigøres, hvis man efter at have set boligen, gerne vil leje den. 

Men der er ingen bolig – og pengene er væk. 
Så lad være med at sende penge for at få lov at se boligen.

3. Svindleren køber en andelsbolig og lejer den straks ud. Svindleren undlader derefter at betale boligafgift til andelsboligforeningen, som så efter en periode på 4-6 måneder sætter lejeren på gaden. Lejeren mister sin bolig og sin forudbetalte leje og depositum.
Læs hele LLO's advarsel her:
Pas på boligsvindlere - LLO

lørdag den 12. april 2014

Sidste nyt: Ringparken i Roskilde skal renoveres for 380 millioner

Sidste nyt: Ringparken i Roskilde skal renoveres for 380 millioner

SN.dk skriver: Lejeboliger skal renoveres for halvanden milliard

Citat: »538 millioner i Æblehaven og Rønnebærparken, 380 millioner i Ringparken og næsten 200 millioner i Fælledgården. Det er ikke små beløb, der arbejdes med, når der lægges budget for, hvor meget der skal renoveres for i i alt 11 af Boligselskabet Sjællands afdelinger i Roskilde samt en enkelt afdeling i Gundsømagle.«

Læs artiklen på SN.dk: Lejeboliger skal renoveres for halvanden milliard

onsdag den 19. marts 2014

Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde 18.03.2014 - Mistillidsvotum til Kim Klokhøj

Referat fra ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde i Bestyrelseslokalet, Sdr. Ringvej 51C, kld. 
18. marts 2014 Kl. 19.

Deltagere: Svend Erik Christensen (SEC), Ghita Aagaard (GHA), Kim Klokhøj (KIK), Lone Serop (LOS), og Henrik Ahnt (HEA) (suppl.) samt Kim Baundal (KIB) fra BOSJ

Afbud: Rene Lauge-Simonsen (RLS) og Bjarne Nielson (BJN) (suppl.)

KIB var dirigent og SEC referent

---
Pkt 3: Mistillidsvotum til Kim Klokhøj
Følgende blev vedtaget med stemmerne 3 mod 1: 
”Bestyrelsen er forundret over, at Kim Klokhøj uden om den øvrige bestyrelse, har udnævnt sig selv til den person, som boligselskabet skal kommunikere med. Bestyrelsen har tidligere aftalt, at denne funktion varetages af Ghita Aagaard.

Bestyrelsen betragter Kim Klokhøjs handling som et kup. Vi skal på den baggrund udtale vores mistillid til Kim Klokhøj. Bestyrelsen fratager samtidig Kim Klokhøj alle opgaver og poster, som afdelingsbestyrelsen tidligere har givet ham. Samtidig opfordrer bestyrelsen Kim Klokhøj til at trække sig fra bestyrelsen”

Kim Klokholm meddelte, at han ikke træder ud af bestyrelsen.


Hele referatet kan læses her

søndag den 9. marts 2014

Er BOSJ blevet sit eget skræmmebillede?

Er BOSJ blevet sit eget skræmmebillede?
Det spørger Per Steenholdt i et læserbrev i Roskilde Avis:

Per Steenholdt skriver bl.a.: "Ser man på de mange sager, der har været gennem den seneste tid, hvor beboere har måtte henvende sig til pressen før de er blevet taget alvorligt, virker det som om BOSJ har udviklet sig til det, der blev advaret imod.

Egegårdsparken, som jeg bor i, har været en ‘problemafdeling’ siden den blev bygget for mere end 40 år siden. Forskellige forsøg på løsning af problemerne har medført, at vi har en helt moderne husleje i den høje ende, men problemer med skimmelsvamp og dyr varme er ikke løst."

Som beboer i Ringparken i Roskilde kan jeg kun erklære enig med Peer Steenholdt:
BOSJ er virkelig et skræmmebillede på et boligselskab, med masser af "visioner" og flotte fraser om, hvor gode de er:

Virkeligheden i Ringparken er: Huslejen bare stiger og stiger, men der bliver bare IKKE gjort noget som helst, når vi kigger på vedligeholdelse og renovering!

Kunne vi dog bare slippe for BOSJ og boligselskabets direktør, som jeg heller ikke fik svar fra for to år siden! Ikke en gang fra hans sekrétær!

Lad os få nedlagt Boligselskabet Sjælland og bragt orden og sund økonomi i vores boligafdelinger!

Læs hele artiklen i Roskilde Avis. Link nedenunder:
Er BOSJ blevet sit eget skræmmebillede?

tirsdag den 4. marts 2014

»Den boligsociale indsats er spild af penge.« Det mener formanden for SAB Bellahøj

»Den boligsociale indsats er spild af penge«
Denne klare udmelding kommer fra formanden for SAB Bellahøj John Steen Johansen

Tankevækkende læsning, når man tænker på Roskilde Kommunes Boligsociale Plan for bl.a. Ringparken og området ved Køgevej..

Følgende tekst er hentet fra Københavns Kommunes Facebook-side:
»Den boligsociale indsats er spild af penge. Det fortalte formanden for SAB Bellahøj John Steen Johansen i sidste uge her i TV-Bella og henviste blandt andet til Tingbjerg. 

Her har man i årevis har brugt millioner på den boligsociale indsats uden, at det har hjulpet synderligt, mener SAB-formanden fra Bellahøj. Et af de boligområder, hvor der virkelig er blevet brugt mange millioner i den sammenhæng er i Tingbjerg.

Her begyndte den boligsociale indsats helt tilbage i 2002, og siden er der blevet brugt mange penge.
Senest er der i 2012 bevilget 33 millioner kroner til at fortsætte indsatsen i de kommende år.

Men hvad synes byens socialborgmester Jesper Christensen om effekten af de mange millioner kroner til den boligsociale indsats i blandt andet Tingbjerg, hvor han i øvrigt selv har boet hele sit liv.«


Se udsendelsen i TV Bella

søndag den 23. februar 2014

TV2 Lorry Net-tv Skimmelsvamp

Lorry Net-tv: Se eller gense TV2/Lorrys nyhed om Skimmelsvamp i Kristianslund i Roskilde.
En beboer og hendes søn har været genhuset i 5 måneder på Hotel Scandic.
- Boligselskabet Sjælland har ikke foretaget sig noget i mellemtiden!
(Sendt 22. februar 2014 i Nyhederne kl. 19:30)
Link: Skimmelsvamp

En mor og hendes søn er genhuset på 5. måned på Hotel Scandic
Foto: Karsten A. Krabbe

lørdag den 22. februar 2014

Majbritt og hendes 11-årige søn blev syge af skimmelsvamp! SN.dk

Majbritt og hendes 11-årige søn blev syge af skimmelsvamp!

De bor i Kristianslund ved Roskilde, men er genhuset på Hotel Scandic.

Uddrag fra artiklen på SN.dk:
»I snart et halvt år har Majbritt Schmidt boet på hotel Scandic i Roskilde på et 15 kvadratmeter værelse sammen med sin 11-årige søn Victor. De to er nemlig blevet genhuset af Boligselskabet Sjælland, efter at de har klaget over skimmelsvamp i deres lejlighed i boligselskabets afdeling Kristianslund.

Majbritt Schmidt har været gennem en lang kamp med boligselskabet for at få dem til at gøre noget ved skimmelsvampen, da blodprøver har vist, at skimmelsvampen højst sandsynligt både skyldes hendes svimmelhed, samt sønnens gentagne feber og opkast.

Men siden genhusningen på Scandic i september, har Majbritt Schmidt intet hørt.

- De (Boligselskabet Sjælland) mener, at jeg og Victor må være hypersensitive. Men jeg har altså aldrig været allergisk overfor noget som helst før. Jeg synes, de har behandlet os så dårligt, og at de løber fra ethvert ansvar og enhver aftale, siger hun.«
(Citat slut)

Virker denne historie ikke utroligt velkendt? Her i Ringparken oplevede en familie ligeledes af både børn og voksne blev syge, fordi der var skimmelsvamp i deres lejlighed!

Læs artiklen på SN.dk: Majbritt og Victor blev syge af skimmelsvamp
Scandic Hotel
Foto: Karsten A. Krabbe

lørdag den 15. februar 2014

Om at flytte: Nemt, besværligt eller et "gør-det-selv"-mareridt?

Om at flytte: Nemt, besværligt eller et "gør-det-selv"-mareridt?
Af Karsten A. Krabbe.

Enhver, der har flyttet en eller flere gange ved, at det kan være temmelig besværligt, anstrengende eller "det der er værre"..

Det nemmeste ville jo være at bestille en flyttemand til hele processen - fra nedtagning og nedpakning til tingene står klar på ens nye adresse. Det er selvfølgelig også langt den dyreste løsning. Til gengæld gøres det fagligt korrekt, så møbler og genstande ikke tager skade..

Mange vil nok vælge selv at pakke tingene ned og overlade selve transporten til flyttefirmaet. Andre vil sikkert for at spare selv foretage flytningen.

Når/hvis man har boet et sted, har man sikkert samlet en masse genstande, som man har svært ved at skille af med igen. Gaven fra moster Oda eller sækkepiben, man har arvet efter bedstefar har stor affektionsværdi for én. Og selv om de bare ligger og fylder op på loftet eller allerbagest i garderobeskabet, så er det meget svært at skille sig af med dem..

I praksis er det ofte sådan, at folk der har flyttet mange gange, også har lært at rydde op i bunkerne..

Hvis du ikke har brugt tingene det/de sidste år, så er de oplagte kandidater til at ryge ud eller til at blive givet bort.

Moderne boliger har ofte temmelig begrænset plads til opbevaring..

Du bør starte med at flytte længe før du rent faktisk flytter. Én af grundene er nævnt ovenfor: Så bliver der bedre tid til at rydde op og luge ud i antallet af genstande.

Planlæg også, hvordan du pakker tingene ned - ligeledes i god tid. De genstande du ikke umiddelbart har brug for, kan du passe i flyttekasser mange dage før, du flytter..

Det er en god idé at skrive på kasserne, hvad der ligger i dem. Skriv med blokbogstaver, så andre også kan læse, hvad de indeholder..

Flyttekasser findes i forskellige størrelser, ligesom de papkasser du måske kan være heldig at få i et supermarked..

En typisk begynderfejl er denne:
At man fylder en STOR kasse med bøger og/eller blade.
Bøger og blade er noget af det tungeste der findes, så hvis du ikke vil blive upopulær hos flyttefolkene, så nøjes med at fylde halvdelen el. en tredjedel af kassen op med bøger el. blade. Resten af kassen kan du så fylde op med nipsting (som er godt pakket ind i avispapir el. lign.) eller tøj. Altså ting, som ikke vejer så meget..

Når du pakker skrøbelige ting ind, så pak dem rigtigt godt ind. Og husk også at skrive på pakken, hvad den indeholder..

Jeg husker selv fornemmelsen, da jeg hev op i et tæppe, og der pludselig lå en glaskuppel fra en petroleumslampe i tusinde stykker på gulvet..
Så ærgrer man sig og bebrejder ham eller hende, der har lagt den under tæppet.

Tænk også over, hvordan du kommer tættest på indgangsdøren til den nye lejlighed el. det nye hus. Hvis det er muligt, så tag derover og studér forholdene.

I 1977 flyttede jeg i hus med min kæreste. Vi flyttede selv en del ting i vores bil. Jeg havde jo set, hvordan håndværkerne kørte ind over græsset på nabogrunden i en stor bue, så de kom til at holde lige ud for indgangsdøren.. 
Så jeg ville gøre det samme. Jeg lagde an til at køre ind i det høje græs på nabogrunden, da der pludselig lød en høj hvinelyd, som jeg ikke kunne regne ud, hvor kom fra. Derfor kørte jeg videre med det resultat, at hvinelyden kom igen.
- NEDE i det lange græs stod et skilt til vandrøret, og det var den, der havde frembragt disse hæslige hvin!
Det blev en rigtig dyr fornøjelse at få lavet den lange ridse lange hele venstre side af bilen.. Nu - så mange år senere - kan jeg også selv se det morsomme i situationen..

Skal man pakke tingene ud med det samme og sætte møblerne op langs væggen, straks man har fået dem derhen?

Da jeg flyttede til min nye lejlighed, måtte jeg - som omtalt ovenfor - vente yderligere 14 dage på, at jeg faktisk kunne flytte ind. »Lejligheden skulle først MALES!«, fik jeg at vide..

Endelig kunne jeg så flytte ind i min "nymalede" lejlighed. Væggene var malet hvide, troede jeg. Efterhånden blev væggene langsomt lidt mørkere og blev nærmest beige el. lysebrune..

De hvidmalede vægge var nemlig slet ikke malede. Maleren havde blot sat hvidt savsmuldspapirstapet op..

Så er det man føler sig rigtig ærgerlig: Hvis jeg fra starten havde vidst, at der var tale om savsmuldspapirstapet, kunne jeg være startet med at male væggene. Når først møblerne er sat på plads og fyldt med bøger, papir og andre ting er det meget sværere at komme til at male væggene, og sværere at få dem til at blive pænere..

»Den ene var røget, som den anden er speget«, siger et gammelt mundheld.

En flytning er virkelig noget, der kan sætte sindene i kog.

Udlejeren/inspektøren fra den lejlighed, du fraflytter, vil ofte stille helt andre krav end du selv gør. "Alt afhænger af øjnene der ser"..
- Du har måske malet lejligheden og synes faktisk det ser pænt ud!
Men du skal nok regne med at du skal betale for at der kommer en maler ud og gør det samme.

Et barn var kommet til at lave et hul i døren til, og hans far lappede hullet i døren med polyfilla og lånte den helt rigtige farve på varmemesterkontoret.

Det var spildt ulejlighed: Døren skulle alligevel males om med de ekstra omkostninger det gav.

Udlejeren står jo med den lange ende: De penge, du har betalt i depositum, bliver fratrukket de beløb, som udlejeren synes skal trækkes.

Skal væggene males om, selv om du kun har boet i lejligheden i tre måneder? Du selv mener sikkert, det ikke er nødvendigt, men det er jo ikke dig der sætter standarden (eller laver reglerne)...

Mit råd er: Lad være med at begynde at reparere noget selv i den gamle lejlighed, før du kender de eksakte regler mm. - Det kan vise sig at være spildt arbejde..

Var der ridser i gulvet, en brækket flise i badeværelset el. andre lignende fejl, da du flyttede ind, så husk at få dem noteret i indflytningsrapporten. Tag evt. også billeder af dem..

Det gælder i det hele taget om at være meget nøgtern, både når du flytter ind, og når du flytter ud igen. Måske lovede udlejer dig at reparere det utætte vindue. Når du så flytter 2 år senere, så har måske glemt sit løfte og kræver nu, at du betaler reparationen..

Det gælder om at "tage det iskoldt og roligt" i denne situation, som en kollega fortalte mig. Hvis vi skal stole på hukommelsen, så kan alle huske forkert, både i god og i ond tro..

Men hvis der står i indflytningsrapporten at fx "Spejlet er brækket i højre side for neden", så er der ingen der behøver at stole på hukommelsen.

Hvis du kender en håndværker, er det en god idé at få ham eller hende til at gå lejligheden igennem sammen med dig.

Er der noget mere ærgerligt end at skulle betale noget, som man ikke selv er skyld i?

Jeg har selv været ude for at måtte betale 1000 kr for et HFI-relæ, som jeg vidste var i orden, da jeg flyttede ud..

Både lejere og udlejere er jo som hovedregel ganske almindelige mennesker, men når det drejer sig om flytninger, er der mange ting, man kan se forskelligt på..

Sørg for at være dækket godt ind, når du flytter ind i en lejlighed eller når du flytter derfra igen.
Sørg for, at tingene er skrevet ned.
Tag evt. billeder af tingene..
Prøv at kigge sagligt og nøgternt på forholdene i lejligheden.

Jeg håber, du får en god flytning, når og hvisdet bliver aktuelt..