mandag den 18. juni 2012

Om huslejestigninger - juni 2012


Om huslejestigninger
Af Karsten A. Krabbe, juni 2012 • På baggrund af de fremlagte tal er en huslejestigning på 15% aldeles usandsynlig.
 • Efter renovering må en huslejestigning på 30% betragtes som meget sandsynlig!


I den husstandsomdelte Foreløbig helhedsplan for Ringparken Uddelt Maj 2012 står der på side 16 de gældende kvadrameterpriser for lejligheder i Roskilde. 


Værdierne under Kr./m2 er oplyst af Boligselskabet Sjælland!
Procenterne under "Stigning i procent" er beregnet af Karsten Krabbe 


GennemsnitshuslejerKr./m2Stigning i procent
Boligselskabet Sjælland815Ikke beregnet
Bo Jørgensens eksempel80029,65 %
Roskilde alene84636,6 %
Afdelinger opført 1942-6372717,8 %
Bakkegården74320,4%
Ringparken617Aktuelle pris
Dette indebærer, at hvis Ringparken skal følge gennemsnittet for de gamle boliger kr. 727/kvm, vil der være en huslejestigning på kr. 110/kvm = 17,8 %

Hvis Ringparken skal følge gennemsnittet for Bakkegården, som er nabo til Ringparken og som netop er blevet renoveret, bliver huslejestigningen kr. 126/kvm = 20,4%

En nyrenoveret lejlighed i Ringparken med en central og attraktiv beliggenhed må gøre det sandsynligt, at kvadratmeterprisen bliver kr. 846. I så fald bliver huslejestigningen kr. 229. Eller 36,6 %!

På baggrund af de offentliggjorte tal som Boligselskabet Sjælland selv er ophavsmand til, kan det konkluderes: En huslejestigning UNDER 15% er helt usandsynlig.

Når direktør Bo Jørgensen selv på afdelingsmødet nævner kr. 800 kr pr. kvm, så er dette tal endda meget sandsynligt! 800 kr ligger over gennemsnittet for lejligheder bygget indtil 1963, men under den gennemsnitlige husleje i Boligselskabet Sjælland som helhed. (En kvadratmeterpris på 800 kr, svarer til 29,65%).


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar