onsdag den 8. november 2017

Lejerens jurist: Hvornår har du fået tjekket din husleje? Udgivet 8. november 2017

REFERAT Valgmøde i Ringparkens Beboerhus i Roskilde 7. november 2017

Valgmøde i Ringparkens Beboerhus i Roskilde 7. november 2017
Referat ved Karsten A. Krabbe

Der var et fint fremmøde til valgmødet i beboerhuset.
Der kom beboere med flere fra Roskildes andre boligafdelinger.

Redaktør Tomas Skov fra Paperboy Roskilde var dirigent under mødet.

Der var repræsentanter fra de fleste partier, der stiller op til kommunal- og regionalvalget d. 21. november:
Susanne Lysholm, Enhedslisten
Daniel Prehn Nielsen, Socialdemokratiet
Evan Lynnerup, Venstre
Kandidat fra Radikale Venstre
Jesper Kejlhof, Konservative
Tina Boel, SF
Jan Herskov, Dansk Folkeparti
Sven Christensen, Alternativet

Roskilde Kommune var inviteret, men deltog ikke.

Emnerne var:
• Flere almene boliger
• Bliver nye boliger til at betale
• Behandling af psykisk syge

Direktør Bo Jørgensen bød velkommen til mødet. Han erstattede ordet "billige boliger" med BETALBARE BOLIGER!

Valgkandidaterne var tilsyneladende meget enige om, at der skulle være flere almene lejligheder.
Men hvor skal de ligge? Beboerne i Veddelev var imod at der skulle bygges almene lejligheder på et grønt område, som kommunen ejer.
Og dette ønske ville kommunen respektere.

Andre spørgsmål var:
Hvor skal man lægge nye almene boliger? Har kommunen selv områder der kan bruges?
Skal Roskilde Kommune også have dispositionsret til 25 % private udlejningsejendomme som i de almene boliger?

Kan kommunen sælge grunde under prisen for at hjælpe de almene boliger?

Man var inde på, at lejlighederne i Ringparken generelt er for små. Der er ingen store lejligheder.

Udviklingschef Francisco "Paco" Ortega fra Boligselskabet Sjælland talte om stigende problemer med psykisk syge / psykisk sårbare,
som flytter ind i en lejlighed, men er tilsyneladende ikke færdigbehandlet.

Flere mødedeltagere mente, at psykisk syge personer blev udskrevet for tidligt, og så blev det naboerne og boligselskabet der stod med problemet.

De politikere som sad i regionsrådet mente, at problemet kunne skyldes at Region Sjælland og Roskilde Kommune var for dårlige til at samarbejde om dette problem.
Ved kommunalreformen blev ansvaret for de psykisk sårbare flyttet fra regionen til kommunen. Så de ansatte i regionen som havde ekspertisen, ikke længere sad med sagerne.

Andre vigtige emner, der blev taget op på mødet var bl.a.
• Hvordan skal unge kunne betale for boligerne, når de får mindre i SU end det koster i husleje?
• Kontanthjælpsreformen har smadret mange personers økonomi.
• Hvorfor er ungdomsboliger typisk dyrere end almene boliger.

Mødet sluttede et kvarter over 21.