tirsdag den 23. august 2016

HAR DU FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET? Sidste dato er 24. august 2016

HAR DU FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET? Har du forslag til det årlige obligatoriske møde i Ringparken d. 7. september 2016? Indkomne forslag skal være hos formanden eller Boligselskabet Sjælland senest d. 24. august 2016.
Forslag kan sendes til Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde eller på mail
beboerdemokratiet@bosj.dk Vi (boligselskabet) anbefaler, at du benytter blanketten på bosj.dk/forslag
Husk at kun forslag med gyldig afsender og adresse behandles på mødet.mandag den 22. august 2016

Dagens citat 22. august 2016: Fuld indsigt!

Dagens citat:
Fuld indsigt! 22. august 2016
Denne tekst kan læses på bosj,dj
Prøv at overveje, det der står i den blå ramme...


lørdag den 20. august 2016

Hvad koster en advokat? Og var han pengene værd? | Bloggen »Bevar Ringparken« Lørdag d. 20. august 2016

Hvad koster en advokat? Og var han pengene værd? Af Karsten A. Krabbe, Udgivet. Lørdag d. 20. august 2016 Ved beboermødet d, 13. marts 2016 var advokat Rolf Ledertoug fra Advodan i Taastrup dirigent.
Da jeg ikke selv var til stede på mødet, kan jeg ikke udtale mig om, hvordan han løste opgaven. Men jeg forstår ikke, at en advokat kan skrive under på det "referat" der ligger fra mødet.
Det opfylder da vist ikke ganske almindelige krav til et referat!
Beboerne må da vide, hvad det er, der er stemt om!
Se også "Eventuelt"! Hverken denne eller det der stod i dagsordenen hører hjemme under Eventuelt!
Og så ved jeg af egen erfaring, at afdelingsbestyrelsen IKKE svarer, når man sender en mail til dem!
For at vende tilbage til spørgsmålene: Hvad koster en advokat og Var han pengene værd, så må svaret være NEJ!
Det er ikke nødvendigt at logge ind!


fredag den 19. august 2016

»Muren« ved Ringparkens Beboerhus 19. august 2016

»Muren« 19. august 2016 "Hvad er det?", ville Piet van Deurs spørge! Denne mur holder Ringparkens beboere ude fra afdelingsbestyrelsens slaraffenland. Vi har mange dejlige legepladser i Ringparken, men der skal partout være et separat område ved Ringparkens Beboerhus. Hvor mange boligafdelinger bruger over 1 mio. kroner på renovering af deres beboerhus? Hvor meget er i det hele taget renovering og hvor meget er brugt på anskaffelser, som ikke har noget med renoveringen at gøre? Foto: Karsten A. Krabbe 2016

Foto: Porten til legeplads, grillplads mm.

torsdag den 18. august 2016

Kloakrenovering i Ringparken i Roskilde 18. august 2016

Kender du § 15 i Boligselskabet Sjællands vedtægter? | Karsten A. Krabbe 18. august 2016

Kender du § 15? Hvert år, når der indkaldes til det årlige obligatoriske afdelingsmøde, henvises der til § 15 i vedtægterne. Men hvad står der i § 15? Den medfølgende illustration fokuserer på et par relevante punkter i vedtægterne. Vedtægterne kan også læses her: Vedtægter for Boligselskabet Sjælland

tirsdag den 16. august 2016

Der er noget galt i Ringparkens Afdelingsbestyrelse | Udgivet 16. august 2016

Der er noget galt i Ringparkens Afdelingsbestyrelse! Tekst og grafik: Karsten A. Krabbe 16.08.2016 Se selv: • Bestyrelsesmøder skal afholdes d, anden tirsdag i måneden = Tirsdag d. 14. juni 2016 • Mødet er afholdt på 1. sal i beboerhuset. ? Hvornår er det blevet bestyrelseslokale? • Der er jo ikke tale om »Indkaldelse til bestyrelsesmøde. - Det er jo tydeligvis tale om et referat. Hvor svært kan det være? Jeg synes, det er påfaldende, at der skal holdes sommerfest tre dage FØR det årlige obligatoriske afdelingsmøde? Denne charmeoffensiv "lugter" da langt væk! Og så tror jeg ikke på at der faktisk er afholdt møde d. 21. juni 2016. Men det kan jeg jo så ikke bevise! Referatet skulle så være offentliggjort d. 21. JULI 2016!

mandag den 15. august 2016

Ringparken - Det årlige obligatoriske afdelingmøde d. 7. september 2016

Der afholdes det årlige obligatoriske afdelingmøde d. 7. september 2016.

ALLE beboere kan stille op til afdelingsbestyrelsen!

MØD FREM OG STIL OP!

Der er et påtrængende behov for udskiftning i afdelingsbestyrelsen, som slet ikke arbejder for beboerne og beboerdemokratiet!


onsdag den 10. august 2016

Indkaldelse til det årlige obligatoriske afdelingsmøde i Ringparken i Roskilde.

Onsdag d. 10. august 2016 - Indkaldelse til det årlige obligatoriske afdelingsmøde i Ringparken i Roskilde.
Indkaldelsen til det årlige obligatoriske afdelingsmødet er omdelt i postkasserne.
Desværre er det nødvendigt med nogle rettelser!
Alle beboere kan stille op til afdelingsbestyrelsen eller som suppleanter.
Der var 3 markante ting på det årlige obligatoriske møde i september 2015:
1. Dirigenten indførte en taletid på 2 minutter og erklærede, at denne må fremgå af forretningsordenen! Det gør det ikke!!!
Samme dirigent påstod, at det så ikke var lovligt at tale mere end 2 minutter, for så var det sagsbehandling og det måtte man ikke!
Men det fremgår jo udtrykkeligt af lejeloven og boligselskabets vedtægter, at man skal BEHANDLE indkomne forslag!
Det er derfor aldeles urimeligt, at de beboere, der har indsendt forslag til afdelingsmødet, bliver afbrudt efter 2 minutter!
2. Afdelingsmødet besluttede, at afdelingsbestyrelsen skulle have det fulde ansvar for beboerhuset.
Jeg synes, denne beslutning skal annuleres! Eller i det mindste begrænset til 1 år ad gangen!
3. Afdelingsmødet besluttede ligeledes, at afdelingsbestyrelsen skulle vælge, hvem der skulle sidde i Repræsentantskabet.
Igen en beslutning uden begrænsning!
Som beboere må vi have indflydelse på. hvem der skal repræsentere os i Repræsentantskabet.
Og så er der det "frivillige arbejde", som det påståes udføres af et medlem af afdelingsbestyrelsen. Vedkommende arbejder efter det jeg har fået oplyst UDEN en ansættelseskontrakt!
Rengøringsarbejde er i sig selv noget af det mest krævende arbejde, der findes. Og hvad vil der ske, hvis vedkommende kommer til skade under rengøringen af beboerhuset?
Er det så beboerne i Ringparken, der skal betale en kæmpestor erstatning?
4. Hvert år får vi udleveret et regnskab med nogle helt u-igennemskuelige tal!
Vi beboere må kræve at få oplyst de tal der angår beboerhuset bliver konkretiseret og specificeret!
Hvor meget er der brugt på nye møbler og på nyt gulv eller på anskaffelser på førstesalen!
Hvor mange gange er beboerhuset lejet ud?
Hvor mange gange til beboere og hvor mange gange til folk, som ikke bor i Ringparken?
Og så må den person som kommer fra boligselskabet også kunne præsentere og fremlægge tallene på en overskuelig måde!!


lørdag den 6. august 2016

København bygger ikke for alle sine borgere | Politiken 6. august 2016

Politiken - København bygger ikke for alle sine borgere 
6. august 2016
Selv om der også opføres almene boliger i nybyggerområderne i København, giver de ikke den sociale blanding, kommunen selv ønsker - for de er for dyre og for store for byens mange enlige.

I den nye del af Sydhavnen, Tegl- og Sluseholmene, hvor tusinder af boliger med vandudsigt skyder op, er der ikke én eneste lejlighed på under 60 kvadratmeter – heller ikke almene boliger, som er tiltænkt dem uden store pengepunge. Og den boligpolitik undrer direktøren for Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen, meget.

For syv ud af ti husstande i hovedstaden består af enlige, mange af dem uden mange penge, og de har netop brug for mindre boliger.

»Det er stået på i årevis, at man i København bevidst har fjernet de små lejligheder i forbindelse med byfornyelse og heller ikke bygger nye små boliger. Det er især den faktor, der har presset dem med de små indtægter ud af byen«, fastslår Curt Liliegren, der ikke mener, at det harmonerer med kommunens ønske om ’en by for alle’.

Læs hele artiklen her: København bygger ikke for alle sine borgereOverdragelse af areal i Ringparken til Musicon-stien | Økonomiudvalget i Roskilde 8. august 2016

!!! DETTE BØR ALLE BEBOERE I RINGPARKEN LÆSE !!!
Referat af Økonomiudvalgets møde d. 10. august 2016
Pkt. 354 Aftale om overdragelse af areal til stiudvidelse
Forvaltningen har i samarbejde med Boligselskabet Sjælland udarbejdet aftale om overdragelse af arealer, som er nødvendige for at realisere stien til Musicon og ombygning af krydset Sdr. Ringvej/Rabalderstræde.
Forvaltningen indstiller, at aftalen godkendes.
Sagsfremstilling
Plan- og Teknikudvalget har på møder den 7. april 2016, punkt 83, og 2. juni 2016, punkt 132, godkendt anlægsprojekt for ombygning af henholdsvis krydset Sdr. Ringvej/ Rabalderstræde og udvidelse af stien mellem Eriksvej og Sdr. Ringvej. Realisering af anlægsprojekterne forudsætter, at der indgås aftale med Boligselskabet Sjælland om overdragelse af arealer, og gennem dialog med boligselskabet og Ringparkens beboerbestyrelse er der nu udformet en sådan aftale