fredag den 22. juni 2012

Ringparken og Roskilde Festivallen


Ringparken og Roskilde Festivallen


Se dette indlæg som læserbrev i Roskilde Avis


Forestil dig, at du har boet i din lejlighed i adskillige år. Har selv boet  i Ringparken i 12 år. God beliggenhed centralt i Roskilde. Rimelig husleje.
 - Du har forret til lejligheden og regner med at blive boende her resten af livet eller i det mindste så længe du har lyst.


Så kommer Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland og forlanger en »helhedsplan« for bebyggelsen.


En sådan helhedsplan kræves der for at få støtte fra Landsbyggefonden. Og så sætter man sig ellers ned og skruer en helhedsplan sammen ud fra det grundlæggende synspunkt, at "malke koen mest muligt". Koen er i dette tilfælde Landsbyggefonden.


Med udgangspunkt i lovgivningen vælger de to parter lige netop de tiltag, som udløser de største tilskud!


Det er da - efter min opfattelse - meget umoralsk, at man skal have tilskud til "forbedringer" som ret beset slet ikke behøver at foretage sig.


Man finder på helt uforståelige 'forbedringer':
 • Køkken og bad skal bytte plads.
 • Der skal laves lejligheder med åbne køkkener i stuen.
 • Ekstra beplantning og vejbump, som slet ikke er nødvendige eller rimelige.


Dertil kommer de "forbedringer" som først og fremmest er begrundet ud fra naboernes (dvs. Musicons og Roskilde Festivallens) ønsker
:
 • Der skal bygges ekstra etager på Sdr. Ringvej, så højden passer til det kommende domicil for festivallen: En stor grim klods i fem etager!
 • Desuden skal 
bygningerne hvidmales, og der skal laves pyntealtaner for at understrege det fashionable indtryk, som de to slyngvenner ønsker for området.


 - Er det ikke et helt nyt princip, at naboerne skal bestemme, hvordan bygningerne på nabogrundene skal se ud?


Men hvad med beboerne? Er de ikke glade for denne helhedsplan?


Med stor præcision udvælger boligselskabet og kommunen de svageste beboere i bebyggelsen: 
 • Vi der har boet i Ringparken i årevis og som trofast har betalt husleje, som vi skulle.
 • Os der er enlige
 • Os der er på dagpenge eller kontanthjælp.


For nogle af os gælder det, at vi både er enlige og uden arbejde.


De 100 lejligheder, som vi bor i skal lægges sammen, fordi de angiveligt er for små. 


Det er jo det rene sludder! I en af de værste kriser, som Danmark nogensinde har stået i nyere tid, så straffer man de trofaste lejere. For mig som enlig passer en lejlighed på 42 kvm. mig godt. Faktisk findes der jo lejligheder med størrelser på 30 kvm i de renoverede afdelinger.

»Ud med fattigrøvene. Og ind med folk, som tjener mange penge, men som i øvrigt slet ikke har noget krav på at bo i Ringparken«.


Ikke nok med det: Man truer folk med, at hvis de ikke stemmer for denne djævelske helhedsplan, så får de ikke tilskud fra Landsbyggefonden og huslejen stiger med 40 eller 65 %


"Jamen, er disse forbedringer da ikke rimelige?"


Det er jo et andet stort problem:
 • Beboerne ønsker jo ikke lejligheder, som er helt ødelagte af uforståelige renovering. Her er nogle eksempler:
 - Der skal laves en ekstra dør til et i forvejen lille værelse, så værelset bliver helt ubrugeligt. Udover en lille seng, så er der slet ikke plads til andet.
 -  Andre beboere fortæller, at deres lejlighed bliver ændret, så de ikke kan bruge den, som de plejer.


Det store hemmelighedskræmmeri


Fortæl mig ikke, at man laver en helhedsplan til 170 millioner, og så ved man ikke, hvad de forskellige ting koster. 


Selvfølgelig ved både boligselskabet og kommunen det! DE sidder med alle tallene, men vi beboere, må ikke få dem at vide.


Nidkært skjuler man de informationer, som jeg mener man som beboer har krav på:
 - Hvad koster selve renoveringsarbejderne?
 - Hvad koster det at lave ekstra etager på Sdr. Ringvej?
 - Hvad koster det at opsætte solfangere og regnvandsbeholdere?
 - Hvad koster ældre- og handicapboliger med udvendige elevatorer?
osv.


Jeg har endnu ikke mødt beboere, som er imod renoveringerne som sådan. Isolering af tage, vægge og vinduer osv. går alle vist ind for.


Til gengæld er vi mange, som er bange for enten at blive tvunget bort fra lejlighederne eller at de bliver så dyre, at vi ikke kan betale dem!


Boligselskabet har hele tiden brugt en huslejestigning på 30% som det store skræmmebillede. Men på afdelingsmødet d. 6. juni brugte direktør Bo Jørgensen som "eksempel" en kvadratmeterpris på 800 kr pr. kvadratmeter. Og det er da temmelig præcist en huslejestigning på 30%. 
Læs også Om huslejestigninger


Jeg synes hele dette forløb omkring den foreløbige helhedsplan er meget uværdigt, koldt og kynisk!


I stedet for saglig information bliver vi beboere mødt at undvigende svar, man lader som om man ikke forstår os eller svarer noget totalt ligegyldigt.


Der udsendes "beboerinformation", hvor man skønskriver møderne. Al berettiget kritik skjules. Ja. På selve møderne kan vi endda opleve, at kritiske beboere får mikrofonen revet ud af hånden. Hvad er endnu værre: Man hævder at have lyttet til beboerne, og så har man i virkeligheden ikke rettet et komma!!!


Omkring Roskilde Festivallen


»Penge er magt«, og Roskilde Festivallen sidder på en kæmpestor pengekiste, som er opbygget af de mange tusinder af frivillige. Og festivallens ledere forstår virkelig at bruge denne magt! 


Rundhåndet forærer festivallen gaver til kommunen, og omvendt: Musicon viser sig jo tydeligere og tydeligere at være en morgengave fra kommunen.


Roskilde Festivallen består jo helt klart af en masse forskellige virksomheder, som er blevet dannet i årenes løb, så selv om disse firmaer bor på samme adresse og i princippet sikkert fremstår som uafhængige, så er det jo stadig festivallen der står i baggrunden.


Jeg er ikke modstander af Roskilde Festivallen som sådan. Og de unge der en gang om året kommer til festíval synes jeg generelt opfører sig pænt. Til gengæld har jeg særdeles meget mod en festival, der bruger de mange penge, som slavehæren af frivillige har tjent ind til pengekassen, til at få indflydelse.


Den kreative bydel Musicon, som jeg kan se mange fordele ved, har jo også i vid udstrækning festivallen som bagmand. Ovenikøbet bliver nogle af de faste aktører ramt af festivallens ønsker. Kunstmalerne og keramikerne der har fået opbygget et rigtigt godt sted på Musicon skal nu flyttes og give plads til Rockmuseet.


Disse ting findes jo på Internettet, hvor alle og enhver kan læse om dem. Festivallen er jo dybt infiltreret i Musicon og mange andre ting i Roskilde-området.


Dette trekantsforhold: Roskilde Kommune - Musicon - Roskilde Festivallen finder jeg særdeles problematisk.


Især når Roskilde Kommune begynder at forandre området omkring Musicon, så f.eks. Ringparken skal flettes mest muligt med Musicon.


Kan en kommune uden videre lave helt om på et byområde, når der ikke engang er lavet byplaner for området?


Og hvordan kan en kommune pålægge et boligselskab, at de skal opføre ældre- og handicap-boliger for sig?


Problemet er jo HER og NU!


Os i gruppen af de svageste beboere i Ringparken, som først og fremmest bliver ramt, dels fordi vores lejligheder forsvinder, så vi skal flytte bort og dels fordi huslejen stiger kraftigt!


Jeg, der er gangbesværet, er så heldig at bo i en stuelejlighed. Selv om jeg skulle få en anden lejlighed i Ringparken, så kan jeg ikke bo på tredje sal!


Og hvordan med det sociale? Jeg trives mellem de naboer jeg har. Det gør ikke noget at der sker nogle ændringer ind imellem. Men jeg ønsker ikke at bo et sted, hvor jeg ikke kender naboerne. Og så er der helt bestemt bebyggelser i Roskilde, som jeg heller ikke kunne tænke mig at bo i.


I følge den djævelske helhedsplan, så er vi beboere som rammes helt udelukkede fra at gøre os gældende på beboermøderne.
 - 20% af beboerne kan jo aldrig på nogen måde blive et flertal!

mandag den 18. juni 2012

Om huslejestigninger - juni 2012


Om huslejestigninger
Af Karsten A. Krabbe, juni 2012 • På baggrund af de fremlagte tal er en huslejestigning på 15% aldeles usandsynlig.
 • Efter renovering må en huslejestigning på 30% betragtes som meget sandsynlig!


I den husstandsomdelte Foreløbig helhedsplan for Ringparken Uddelt Maj 2012 står der på side 16 de gældende kvadrameterpriser for lejligheder i Roskilde. 


Værdierne under Kr./m2 er oplyst af Boligselskabet Sjælland!
Procenterne under "Stigning i procent" er beregnet af Karsten Krabbe 


GennemsnitshuslejerKr./m2Stigning i procent
Boligselskabet Sjælland815Ikke beregnet
Bo Jørgensens eksempel80029,65 %
Roskilde alene84636,6 %
Afdelinger opført 1942-6372717,8 %
Bakkegården74320,4%
Ringparken617Aktuelle pris
Dette indebærer, at hvis Ringparken skal følge gennemsnittet for de gamle boliger kr. 727/kvm, vil der være en huslejestigning på kr. 110/kvm = 17,8 %

Hvis Ringparken skal følge gennemsnittet for Bakkegården, som er nabo til Ringparken og som netop er blevet renoveret, bliver huslejestigningen kr. 126/kvm = 20,4%

En nyrenoveret lejlighed i Ringparken med en central og attraktiv beliggenhed må gøre det sandsynligt, at kvadratmeterprisen bliver kr. 846. I så fald bliver huslejestigningen kr. 229. Eller 36,6 %!

På baggrund af de offentliggjorte tal som Boligselskabet Sjælland selv er ophavsmand til, kan det konkluderes: En huslejestigning UNDER 15% er helt usandsynlig.

Når direktør Bo Jørgensen selv på afdelingsmødet nævner kr. 800 kr pr. kvm, så er dette tal endda meget sandsynligt! 800 kr ligger over gennemsnittet for lejligheder bygget indtil 1963, men under den gennemsnitlige husleje i Boligselskabet Sjælland som helhed. (En kvadratmeterpris på 800 kr, svarer til 29,65%).


Kommentarer til det omdelte mødereferat


Kommentarer til Mødereferat af møde i Beboerhuset, Sdr. Ringvej 51C 6. juni 2012
Af Karsten A. Krabbe 18. juni 2012

Under punktet Deltagere:
»Fremmødte beboere i Ringparken: 187 lejligheder repræsenteret - 374 stemmesedler uddelt. I alt ca. 200«

Referenten nævner ikke, at der er uddelt ekstra stemmesedler til omkring 10 personer før 06 afstemning - 2. afstemning

Der er således uddelt ca. 374 + 2 x antal personer, som hævdede at de var kommet til at smide hele stemmesedlen i stemmekasserne.

Dirigenten bad dem, der havde gjort dette, om at stille sig op ved siden af ham inden selve afstemningen. - Han stillede IKKE krav om dokumentation for deres påstand..

Under punkt 04 Godkendelse af dagsorden.
»Når temaet ved afstemning om drejer sig om økonomi, skal forslag om urafstemning vedtages med min. 50% ja-stemmer«

Som det fremgår af referatet og hvad der blev sagt på selve mødet, så var hovedargumentet, som blev brugt for at beboerne skulle stemme ja til helhedsplanen, jo udtrykkeligt, at huslejen ville stige med 40% eller 65%, hvis beboerne ikke stemte ja til den foreløbige helhedsplan.

Det forhold, at beboerselskabet ikke har offentliggjort en eksakt huslejestigning, betyder jo ikke, at beboerselskabet SELV ligger inde med den forventede huslejestigning.

Derfor kan argumentet IKKE bruges. - Endvidere er det således beboerselskabet og afdelingsbestyrelsen der skal påvise, at huslejestigningen IKKE overstiger 15%.

Under punkt 05 Fremlæggelse af den foreløbige helhedsplan: (på side 2)
»I den nu foreliggende plan er det fremtidige lejlighedsantal kun reduceret med 51 lejligheder, fra 595 til 543 ~ 8,5%«

Det er temmelig besynderligt, at der ikke er givet nogen som helst begrundelse for denne ændring! Der er heller ikke præciseret, hvordan denne reduktion konkret skal realiseres.

I husstandsomdelt Avis om helhedsplan maj 2012 kan man læse følgende: "Det er målet, at huslejen holder sig på et rimeligt niveau set i forhold til tilsvarende boliger i Roskilde."

(Se efterfølgende tekst om huslejestigninger)

Under punkt 06 Afstemning er der nogle bemærkelsesværdige tal

Under 1. afstemning (om forslag om urafstemning).
Der er uddelt 374 stemmer som tidligere omtalt under Deltagere. Der er kun afgivet 369 stemmer om forslaget. - Det er gådefuldt, hvorfor der mangler 5 stemmer, ovenikøbet et ulige antal!
 - Ydermere og helt usædvanligt er 35 stemmer ugyldige!

Under 2. afstemning (om at sende den foreløbige helhedsplan til Landsbyggefonden).

Der er afgivet 339 stemmer. Hvis dette tal står til troende, så har et antal stemmeberettige beboere ikke deltaget i denne afstemning, som var mødets formål! Der er afgivet 30 FÆRRE stemmer end ved den første afstemning! Dertil kommer, at der efter den 1. afstemning og før den 2. afstemning er uddelt ekstra stemmesedler!

Stemmetallene viser meget usædvanlige stemmefordelinger. Især ved den første afstemning kunne de 5 stemmesedler, der er udleveret, men ikke brugt, sammen med 35 angiveligt ugyldige stemmer har ændret udfaldet af afstemningen.

Med venlig hilsen
Karsten Krabbe

torsdag den 14. juni 2012

Nye tider på områdekontoret fra 18. juni


Åbningstider på områdekontoret Køgevej 106 fra 18. juni:

Områdekontoret Roskilde Syd
Roskilde Syd: Køgevej 106, 4000 Roskilde,
tlf.: 46 30 34 90,
e-mail: syd@bosj.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag 07.30 - 12.00
Tirsdag 07.30 - 12.00
Onsdag 07.30 - 12.00  
Torsdag 07.30 - 12.00  
Fredag 07.30 - 12.00

Åbningstider for personlig henvendelse:

Mandag 09.00 - 11.00
Tirsdag 09.00 - 11.00
Onsdag 07.30 - 11.00 & 16.00 - 18.00
Torsdag 09.00 - 11.00
Fredag 09.00 - 11.00

mandag den 11. juni 2012

Klage sendt til Roskilde Avis

Klage sendt til Roskilde Avis vedr. artiklen »Ja til helhedplanen for Ringparken«Til Ansvarshavende redaktør Torben Kristensen. Roskilde Avis.

Der er flere faktuelle fejl i jeres artikel: »Ja til helhedsplan for Ringparken«

Kommentar: Det er den FORELØBIGE helhedsplan man har vedtaget at gå videre med.
»På et beboermøde i onsdags, med næsten 300 deltagere, besluttede et overvældende flertal af beboerne, at den foreløbige helhedsplan skal sendes til Landsbyggefonden.«

Kommentar: Der var IKKE 300 deltagere. Der blev derimod afgivet ca. 300 STEMMER!
Hvert lejemål har 2 stemmer, så antallet af fremmødte beboere har været omkring 150!!!
»Overvældende flertal«??? Der var ca. 200 stemmer FOR at gå videre. Ca.100 stemmer var MOD.
Det vil sige, at hver tredje af de fremmødte ikke ønskede den fremlagte helhedsplan
Jeg synes også det bør nævnes at der var ca. 150 stemmer fra de fremmødte, som stemte for at sende den FORELØBIGE helhedsplan til urafstemning, da der var mange, som ikke kunne komme til mødet.

Ca. 170 stemmer var mod urafstemning.

Helt usædvanligt fik ca. 10 personer udleveret EKSTRA stemmesedler, idet de erklærede at de var kommet til at aflevere hele stemmesedlen (med plads til 5 afstemninger). - Mig bekendt er det helt uhørt, at man bare ved at påstå, at man har mistet stemmesedlen, uden nogen som helst kontrol kan få udleveret nye stemmesedler!

De 10 personer har således haft mulighed for at stemme 2 gange!

Billedteksten til Foto af Erling J: »Ringparken skal nu renoveres efter den helhedsplan, som beboerne har godkendt« er ligeledes ændres pga. følgende 2 fejl:
• Renoveringen er IKKE vedtaget endnu. Det kan først ske efter afstemning om den ENDELIGE helhedsplan.
• Og der er jo stadig tale om vedtagelse af den FORELØBIGE helhedsplan.

Med venlig hilsen.
Karsten Krabbe
Ringparken 18 st tv

torsdag den 7. juni 2012

Møde om Foreløbig Helhedsplan 6. juni 2012


Afstemning om Foreløbig Helhedsplan
Mødet var præget af meget salgsgas og meget lidt konkret!
Af Karsten A. Krabbe 7. juni 2012.

Ringparkens Beboerhus var propfuldt af beboere og folk fra Boligselskabet Sjælland. Efter min mening er huset alt for lille til at rumme mere end 150 personer.

Mødet blev desværre skæmmet af et ekstremt elendigt mikrofonanlæg. - Det kan ikke være rigtigt, at halvdelen af det der siges, ikke kan høres af forsamlingen! Uanset om folk, hvad folk går ind for, kan vi vel være enige om, at det er særdeles utilfredsstillende, at mikrofonerne svigter!

Det gik desværre ikke så godt for os, der er modstandere af Den Foreløbige Handlingsplan.

Der blev stemt om Karsten Krabbes forslag om urafstemning, men forslaget blev nedstemt af forsamlingen. I flg Jan René Petersen, der var dirigent, kunne 25%-reglen ikke bruges, da der ikke var oplyst, hvor meget huslejen ville stige. Så iflg. ham var det almindeligt flertal, der gjaldt.

Dette argument er jo svært at forstå, når der tidligere på dialogmøder er nævnt en huslejestigning på 30%!

I vedtægterne §18 stk 4 står der:
»Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje,
skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.«
Link til Boligselskabet Sjællands vedtægter.

Kan ikke huske de nøjagtige tal: 169 var MOD urafstemning og 147 FOR, så efter 25%-reglen skulle der jo således være en urafstemning..

Der blev derefter stemt om den foreløbige helhedsplan. 200 stemte FOR og 100 IMOD!

Jeg synes sådan set, at det er et kedeligt resultat, når hver 3 beboer i Ringparken er MOD helhedsplanen. Mon ikke der i høj grad er tale om os, som bliver ramt af sammenlægninger mm.

Mødet var præget af meget salgsgas og meget lidt konkret!

Det mærkelige er, at man KUN talte om renovering af lejlighederne. Der er vist ingen der er har udtrykt sig negativt om at der bliver renoveret. - Men alle de ting, som man med rette er kan kritisere, blev stort set ikke nævnt:
• Sammenlægninger af »små« lejligheder
• Køkkener i dagligstuen
• Solfangere og regnvandsbeholdere
• Penthouse-lejligheder og pyntealtaner osv.


tirsdag den 5. juni 2012

Kommentar til Joy Mogensens svar i Roskilde Avis


Kommentar til borgmester Joy Mogensens svar til Karsten Krabbe
Af tidl. formand i Ringparkens afdelingsbestyrelse Harry Blunck

Diskussionen om Roskildes kommunes engagement i Ringparkens fornyelse/renovering er blevet politisk, forstået på den måde, at borgmesteren hævder, det er beboerne som skal træffe valget - Man kan jo spørge: "Hvilket valg?" for Tilstandsrapporten udkom i oktober 2011, men er tilsyneladende kun garnering for den overordnede af BOSJ udarbejdede "Helhedsplan". Ingen får mig til at tro på at der ikke har været arbejdet med den helhedsplan som BOSJ - fulgt trofast af selskabets dikkende lammehale = afdelingsbestyrelsen FØR man stod med Tilstandsrapporten i hånden. Dertil er der for få måneder i 2011 og 2012, som er medgået til  udarbejdelsen af Helhedsplanen. Nej, den har været på bedding længere og så er "debatmøderne" BOSJ´s vinduespynt i almendemokratiets navn!!

I brev af 23.april 2012 meddeler Roskilde Kommunes plan- og udviklingsafdeling ved Gunilla Stine Rasmussen, Planlægger, bl.a.
"Umiddelbart vurderer Roskilde Kommune, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere nogle større lejligheder, som bl.a. vil kunne fastholde familier i Ringparken og medvirke til i fremtiden at sikre en velfungerende bebyggelse med en blandet beboersammensætning. I forhold til den præcise fordeling mellem de forskellige lejlighedsstørrelser vil kommunen opfordre til, at du (brevet er stilet til mig) sammen med de øvrige beboere fortsætter dialogen med Boligselskabet."


Og så følger sidste afsnit = perlen i kommunikationen !!!!

"Roskilde Kommune er allerede i dialog med Boligselskabet Sjælland om boligselskabets arbejde med en helhedsplan for Ringparken. Boligselskabet har henvendt sig til kommunen i forhold til kommunens interesser både i lejlighedernes størrelser og i forandringer af bygningernes ydre fremtræden. Kommunen vil fortsætte denne dialog med Boligselskabet i takt med, at Boligselskabet konkretiserer sine planer for bebyggelsen."

"Venlig hilsen Gunilla Stine Rasmussen, Planlægger.    (brevet er af 23.4.2012 - Sagsnr. 209517 Brevid 1449506)"

Man fristes til at sige "Come on" - hvem tror på at vi lejere ikke er fedtet ind i en Mestergris - vi får intet at sige til den plan!!

Iflg. udbudsbestemmelserne i lovgivningen skal opgaver på 500.000 kr. og derover i offentligt udbud!!!  Hvad har det kostet at lave de skitser og oplæg som hidtil er lavet? Hvem betaler det ?

Det var jo også betænkeligt at man kunne vide (fra BOSJ´s og afdelingsbestyrelsens side, at Tilstandsrapporten var undervejse!! Man kunne vide det før Afdelingsmødet i September 2011 - blev det nævnt med et eneste ord, og er sådan omtale af det vigtigste dokument i afdelingens nyere historie ført til referat. Jeg har ikke referatet, men havde jeg været formand var det blevet nævnt og hele proceduren var blevet efter ånd og bogstav i det almene regi

For mig at se bevæger BOSJ og afdelingsbestyrelsen sig på kanten af det tilladelige - idet de nok kan hævde at de orienterer, men jeg og Tina er jo forhindret i at deltage i deres dialogmøder, idet vi udmattes af personlige opgaver (sygdom) og kan derfor ikke gøre brug af vores stemmeret.

Jeg ved, at Karsten har hørt fra BOSJ´s formand - der hævder at Helhedsplanen er nødvendig, fordi lejerene har været holdt nede i mange år. Jeg vil blot bemærke, at jeg ved årsmødet i 2007 gjorde opmærksom på at der ville komme stigninger. I min formandsperiode gjorde jeg opmærksom på at erhvervslejerne holdtes i ro - iflg. Ole Nyholm skyldtes det, at man ved udfærdigelse af lejekontrakt ikke havde indført reguleringsklausul, men det ville man have for øje ved evt. fornyelser!!!   Da vi i sin tid vedtog at bygge det nye hus = administrationen med faciliteter ved Køgevej var det fordi vi måtte forudse lovkrav om ordentlige forhold for de blå mænd og administrationen. De kunne ikke forblive i Kælderen på Sdr. Ringvej.
BOSJ nedlagde, efter fusionen, Køgevej, men åbnede det så igen og det med en leje til afdelingen Ringparken som er helt hen i vejret - har der været givet oplysninger fra Afdelingsbestyrelsen om det lejemåls videre skæbne, eller finansierer afdeling Ringparken BOSJ administration og medarbejdere.

Afdeling Ringparken var kendt for at have en glimrende standard af maskiner til brug for medarbejderne. Er de maskiner blevet udlejet til opgaver i andre afdelinger og er leje kommet afdeling Ringparken til gode?   Jeg blev desværre syg, så jeg ikke kunne følge op på opgaverne:

Så vil jeg lige personligt oplyse at Tina nu er i behandling  kemo og stråler, på Rigshospitalet i København. Der vil gå ganske mange uger med dette og vi kan selvfølgelig ikke deltage i møder i Ringparken. Det er  en stroppetur at gå op til Fakta og tilbage.Vi håber på det bedste mht. sygdomsbehandlingen.

Mvh
Harry Blunck

PS. Dette indlæg er vist på bloggen efter aftale med Harry Blunck. Karsten Krabbe

lørdag den 2. juni 2012

Konen med kasketterne og de rådne æg!


Konen med kasketterne og de rådne æg!
Af Karsten A. Krabbe. 2. juni 2012


Kan det kaldes "beboerdemokrati", når vi beboere med trusler om huslejestigninger på 45 - 65% skal tvinges til at stemme ja til en helhedsplan, som de fleste beboere er imod?

Og hvad blev der af "beboerdemokratiet", når 100 af os har truslen om, at vores lejligheder bliver nedlagt hængende over hovedet?

Jeg synes det er sjofelt, at de svageste boere i Ringparken (dvs. ældre, enlige og folk på overførselsindkomst) diskrimineres og tvinges væk fra det sted vi regnede med at bo i resten af livet!

Jeg har foreslået en urafstemning blandt beboerne. Det finder jeg mest demokratisk, fordi mange af den ene eller anden grund er forhindrede i at deltage i mødet. Der er 595 lejemål i Ringparken, og i betragtning af, hvor vigtigt netop denne afstemning er, kan jeg slet ikke forstå at mødet skal afholdes i Ringparkens Beboerhus, hvor der i flg. hjemmesiden kan være 100 (HUNDREDE) personer. Jeg ved ikke, hvad afdelingsbestyrelsen vil gøre, hvis der møder mere end 149 beboere op. Eller endnu flere! 150 deltager kræver en særlig tilladelse fra brandvæsenet, som man vist ikke har sørget for.

Og hvorfor? De fleste af de foreslåede "renoveringer" er jo pynt, overflødigt og tjener kun det ene formål: At se pænt ud i forhold til de store naboer: Musicon og Roskilde Festivallens domicil. Eller skal det mere end se pænt ud?

På beboermøder har flere beboere fremført, at ingen ville have råd til at bo i disse lejligheder, f.eks. de penthouse-lejligheder, som skal bygges allerøverst. Det skulle da lige være de lønnede medarbejdere fra f.eks. Roskilde Festivallen.  Det må da give en god løn at skulle styre 25.000, 30.000 eller 32.000 frivillige, eller hvor mange de nu er (i flg. festivallens hjemmeside).

Men hvem er det nu, der fortæller sandheden? Både på Roskilde Kommunes hjemmeside og på Boligselskabet Sjællands hjemmeside kan man læse referater af møder mellem kommunen og boligselskabet!  Disse to parter har jo løbende kontakt.

 •  Hvis nogen skulle gå ind og læse de offentliggjorte referater, kan man f.eks. læse
 - At KOMMUNEN har forlangt en helhedsplan for de boligafdelinger, som endnu ikke har én.
 - At KOMMUNEN roser boligselskabet for det gode samarbejde!

Det er godt nok helt uforståeligt, hvis boligselskabet PÅ EGEN HÅND:
1) Har fundet på at bygge ældre- og handicap-boliger. »Det har boligselskabet jo slet ikke noget at gøre med«, fortalte en venlig dame mig i boligselskabets ekspedition og fortsatte: »Det er kommunen der står for alt det«.
2) Og det er vel også samme dygtige boligselskab, der SELVSTÆNDIGT har fundet på ekstra etager på Sdr. Ringvej??
3) Og hvordan med den sti/vej mellem Eriksvej og Rabalderstræde, som vi beboere ikke kan få noget at vide om? Selv i min vildeste fantasi giver det ikke mening, hvis BOLIGSELSKABET skulle have forlangt at få nogle i øvrigt rimeligt velholdte garager revet ned, så "stien" kunne blive gjort videre!

Afsnitchef Esben Haarder Paludan fra Plan og Udvikling har direkte forespurgt oplyst følgende:
»Jeg har været i dialog med Boligselskab Sjælland og er orienteret om at selskabet arbejder med forskellige udviklingsmuligheder for bebyggelsen, herunder mulighed for at lægge ekstra etager på blokkene mod Sdr. Ringvej

Haarder Paludan fortsætter et andet sted: »Vi har rent byplanmæssigt tilkendegivet fra forvaltningen, at vi i forhold til området ser positivt på et projekt med ekstra etager - og opfordret til også at indarbejde i et evt. projekt, hvordan bebyggelsen kunne komme til at flette bedre sammen med Musicon-området.«

Hvordan kan nogen beboere tage fornuftig stilling til en helhedsplan, når alle vigtige tal, tidsplaner, økonomiske beregninger og forløb konsekvent holdes skjult for os?

 - Det er fint at Roskilde Kommune har placeret borgmesteren i Festivalhøjskolens læsekreds. Men så vidt jeg er orienteret skal en borgmester arbejde for sine borgeres interesser! Nu har jeg ikke kendskab til i hvilken udstrækning borgmesteren er involveret. Men der er jo også den mulighed at erklære sig inhabil i sager, hvor der er helt åbenbare interessemodsætninger.

Det er da utroligt, at en borgmester som sikkert  har travlt med alle mulige vigtige møder, kan afsætte tid til at indvie Legepladserne i Ringparken d. 3. juni???? - Det ligner en tanke, som man siger..

Svar fra borgmester Joy Mogensen på »Konen med kasketterne«


Beboerne godkender BOSJ’s helhedsplaner før kommunen