torsdag den 20. september 2012

Hvilken strid, Torben Kristensen? Eller "God dag, mand. Økseskaft"

Ang. artikel i Roskilde Avis 19. september 2012:
»Pressenævnet afviser klage mod Roskilde Avis

Kommentarer fra Karsten A. Krabbe:
Hvilken strid, Torben Kristensen? Eller "God dag, mand. Økseskaft"

Det er jo besynderligt, at en avis, der lever af at videregive korrekte oplysninger ikke vil rette unøjagtigheder, når man får kendskab til dem! 

I mine øjne er troværdighed helt afgørende for en avis. Men ikke for Roskilde Avis???

Med hensyn til min oprindelige klage, så er det jo netop problemet: Der er flere faktuelle fejl i den oprindelige artikel:
Disse fejl fremgår OGSÅ af det offentligt tilgængelige referat på Boligselskabet Sjællands hjemmeside under Ringparken:
- Der var i flg. referatet "I alt ca. 200 fremmødte". Roskilde Avis skriver: "Næsten 300"
- Roskilde Avis skriver om "et overvældende flertal af beboerne". I referatet kan man læse at der var 100 NEJ-stemmer ud af 339 afgivne stemmer. Hvor overvældende er det så lige? Jeg finder det mere bemærkelsesværdigt at mere end 29%, dvs. næsten hver tredje stemme er MOD den foreløbige helhedsplan!

Jeg havde rent faktisk stillet forslag om urafstemning om den foreløbige blandt alle Ringparkens beboere, så også de beboere, der af den ene eller anden grund ikke kunne komme til mødet havde mulighed for at give deres mening til kende. 147 stemte JA til en urafstemning (mod 187 NEJ-stemmer). Det er tæt på 40% af de fremmødte!

Så hvor overvældende er dette flertal så, når næsten 30% af beboerne er imod helhedsplanen, og næsten 40% ønsker en urafstemning om den foreløbige helhedsplan?

Det er i alles interesse, at de korrekte oplysninger kommer frem, også Roskilde Avis's interesse!

Billedteksten i artiklen d. 13. juni, som jeg har klaget over, hævder: "Ringparken skal nu renoveres efter den helhedsplan, som beboerne har godkendt."

Dette er jo helt misvisende! Mødets formål var (i henhold til referatet): "Afstemning om foreløbig helhedsplan kan videresendes til Landsbyggefonden med ansøgning om renoverings- og driftsstøtte til gennemførelse af en endelig helhedsplan for Ringparken." Det er jo noget ganske andet!

- Jeg kender ikke til nogen "strid mellem afdelingsbestyrelsen og enkelte beboere i Ringparken", som det påstås i teksten til billedet i Roskilde Avis!

Der var derimod 100 stemmer MOD den foreløbige helhedsplan! Derudover kommer de mange beboere som jeg har talt med om den foreløbige helhedsplan, som også er imod denne plan, men som ikke var til stede på mødet.

Det er da totalt misvisende, når det hævdes, at "Pressenævnet ikke vil tage stilling i striden mellem ..."

Det er jo slet ikke det som Pressenævnets kendelse siger. Det fortæller Roskilde Avis faktisk selv ovenover billedet (i den trykte udgave): "Eftersom Karsten Krabbe ikke er nævnt personligt i artiklen, har han ikke en sådan interesse i sagen, at den kan tages op til behandling!" - Og det er jo noget helt andet end det billedteksten påstår.

Men hvad almindelige borgere om Pressenævnets kendelse? Fordi en person ikke er nævnt ved navn, kan Pressenævnet ikke tage stilling? I mine øjne er det "God dag, mand. Økseskaft".
- Alle mødedeltagerne den 6. juni i Ringparkens Beboerhus samt andre beboere har i høj grad en personlig interesse i, at de informationer der viderebringes er korrekte!

Enhver avis eller andet medie bør bestræbe sig på at formidle korrekte informationer. Og hvis man får kendskab til fejl og unøjagtigheder, at mediet så snarest muligt retter dem.

Kan Torben Kristensen i øvrigt forklare, hvorfor jeg skal nævnes ved navn i den trykte udgave og i netudgaven, når Pressenævnet selv ALTID bringer klageres navn i anonymiseret form?
Roskilde Avis: Pressenævnet afviser klage over Roskilde Avis

2 kommentarer:

 1. Interessant! Her i Korsløkken i Odense er vi flere, der oplever, at både Fyns Stiftstidende og TV2 Fyn foretrækker at vinkle historier om den stedlige helhedsplan i boligforeningens og kommunens favør....

  SvarSlet
 2. @Tina Charlotte Møller: Enig med dig! Boligselskaber samarbejder på tværs af landet - enten ved at fusionere eller ved at 'samarbejde'. Kommune - boligselskab - Landsbyggefonden (!) - Politi og brandvæsen har et ualmindeligt tæt samarbejde...

  Læs f.eks. hvad Boligselskabet skriver på sin hjemmeside:
  »Tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland udløser flere penge fra Landsbyggefonden.

  ---

  Selvom der på landsplan bruges færre penge på boligsociale projekter, kommer der flere penge til Roskilde. Årsagen skal findes i et godt samarbejde og en ambitiøs indsats. Det tætte samarbejde udføres både i dagligdagen mellem boligselskabets boligsociale medarbejdere og kommunens medarbejdere, samt langsigtet gennem styregruppen for hele indsatsen, hvor Social- og Sundhedsdirektør og Børne- og Kulturdirektør fra Roskilde Kommune samt direktøren for Boligselskabet Sjælland mødes.«

  Kilde: http://www.bosj.dk/om-os/nyhedsarkiv/godt-samarbejde-giver-flere-penge-til-roskilde.aspx

  - Jeg synes, at dette "samarbejde" begynder mere og mere at ligne en organisation, som ellers Sicilien er berømt for..

  SvarSlet