lørdag den 25. august 2012

Et overset problem: Kraftige og asociale huslejestigninger


Et overset problem: Kraftige og asociale huslejestigninger
Af Karsten A. Krabbe 25. august 2012

Nu tales der (med rette) om de problemer, der opstår, når mange tusinder i januar måned 2013 ryger ud af dagpengesystemet. En meget stor andel er ikke engang berettiget til kontanthjælp.

I Roskilde er Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland ved at gennemtvinge »helhedsplaner« som med stor sandsynlighed kommer til at medføre huslejestigninger på omkring 30%

Boligselskabet Sjælland har helt bevidst undladt at komme med den aldeles centrale oplysning: Hvor meget kommer huslejen til at stige? og andre oplysninger om, hvordan de enkelte lejemål bliver påvirket af helhedsplanen.

Boligselskabet kan beregne, at helhedsplanen for Ringparken i Roskilde vil koste 170 mio. eller mere. - Men man holder den allermest afgørende oplysning hemmelig: Hvad kommer det til at koste for det enkelte lejemål?

Jeg ryger selv ud af dagpengene i januar. Men samtidig har jeg truslen om en huslejestigning på 30% hængende over hovedet.

Huslejestigningen rammer naturligvis også alle andre beboere i Ringparken, f.eks. pensionistægtepar, der netop kan bo i Ringparken, fordi huslejen nu er meget rimelig.

Hvordan skal vi ældre, enlige og ledige beboere kunne blive boende med en huslejestigning, som i høj grad er begrundet med rene prestigebyggerier, som slet ikke kommer beboerne til gode?

Selv om beboersammensætningen i Ringparken hævdes at svare til Roskildes som helhed, har boligselskab OG KOMMUNE med laserpræcision ramt den svageste gruppe af beboere, som de almene boliger faktisk er bygget til!

Alle borgere i Roskilde der rammes af disse påtvungne »helhedsplaner« må henvende sig til Roskilde Kommune, som er ved at tvinge borgerne ud i hjemløshed eller et liv , hvor man sover på sofaer hos venner og bekendte.

1 kommentar:

 1. Har netop i dag fundet denne blog og læst samtlige indlæg. Her i Korsløkken (Korsløkkeparken) i Odense, som høre under FAB (Fyns Almennyttige Boligforening) sidder vi i præcis den samme situation som beboerne i Ringparken.

  Vi får en såkaldt Helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden trukket ned over hovedet, vi får "valget" mellem en såkaldt reparationsmodel og Helhedsplanen med besked om, at reparationsmodellen vil gøre alt meget dyrere (og dårligere) for os.

  Helhedsplanen indebærer også i vores tilfælde, at køkkener flyttes ind i stuerne, at flere lejemål nedlægges (især de mindste boliger), at samtlige boliger undergår store forandringer i indretning og antal kvadratmeter, at der skal bygges kæmpe altaner, installeres elevatorer, laves nye planer for udenomsarealer, etableres parkour, krolfbane mv.

  Vores informationsmøder og afstemninger falder af tre omgange, da der er tre afdelinger i området.

  Boligforeningen har barslet med planen i årevis, hvor vi ikke har kunnet få ordentlig information om noget. Her hen over sensommeren har de så virkelig rykket med ensidig propaganda for alle de pragtfulde forbedringer, som beboerne vil "få" og med afstemninger, der følger lige i hælene på informationsmøderne.

  Huslejestigningerne, som vi kun får i 2012 tal er ganske betragtelige, og mange må flytte i en af de mindre lejligheder, som der kun bygges ganske få af, eller de vil være pisket til at flytte ud.

  Materiale vedrørende projektet samt oplysninger givet på informationsmøderne oversættes ikke for de ca. 50% af beboerne, som enten har svært ved eller slet ikke forstår eller kan læse dansk.

  Løbesedler opsat i opgange af beboere, der finder, at beboerdemokratiet bliver negligeret, bliver fjernet, så snart de er kommet op.
  Beboere, der stiller kritiske spørgsmål på fælles informationsmøder bliver fejet af eller hindret i længere taletid - eller vi bliver foreslået at komme en og en med vore spørgsmål til en medarbejder fra projektgruppen.

  Søgninger på nettet viser, at Helhedsplanen også vil komme til at løbe af stablen i flere andre områder i Odense. Man har åbenbart her organiseret sig i noget, man kalder Boligorganisatorisk Fællesråd. Søger man videre og læser om Helhedsløsning i nogle af boligområderne under Boligforeningen Højstrup, fremgår det tydeligt, at planen er at "løfte" områdernes image og tiltrække såkaldt "ressourcestærke" børnefamilier med en højere indkomst og at slippe af med lavindkomstgrupper, folk på overførselsindkomster, enlige, enlige med weekendbørn og indvandrere.

  Nu er jeg blevet nysgerrig: I forbindelse med Helhedsplanen for Korsløkken er det en projektleder ved navn Flemming Madsen, der er med inde over, en landskabsarkitekt fra GBL Gruppen for By & Landskabsplanlægning, arkitekten Otto Wagner fra Arkadia og et par herrer fra Kuben Management. Vil gerne høre, om der er sammenfald med dem, der er med inde over hos jer?

  SvarSlet