torsdag den 23. juli 2020

Collage: Vedr. salget af "Fakta-grunden" af K. A. Krabbe 23. juli 2020


Dagsorden 6. september 2012 

Forslag 6.2. frasalg 

Salg af erhvervsejendomme og institutioner 
1) Indtægter bruges på renovering 
2) Besluttes på Beboermøde 

Referat 10. oktober 2012 

3) Frasalg skal IKKE længere besluttes på Beboermøde. Godkendes på repræsentantskabsmøde. Kommentar: Det kan et afdelingsmøde slet ikke beslutte. Og denne ændring fremgår heller ikke af referatet! 

Afdelingsbestyrelsens møde 13. december 2016 (Udsnit). 

4) Vi får KUN 10 millioner af 20 millioner Det er halv pris og 40 p-pladser som vi mister.