fredag den 22. juni 2012

Ringparken og Roskilde Festivallen


Ringparken og Roskilde Festivallen


Se dette indlæg som læserbrev i Roskilde Avis


Forestil dig, at du har boet i din lejlighed i adskillige år. Har selv boet  i Ringparken i 12 år. God beliggenhed centralt i Roskilde. Rimelig husleje.
 - Du har forret til lejligheden og regner med at blive boende her resten af livet eller i det mindste så længe du har lyst.


Så kommer Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland og forlanger en »helhedsplan« for bebyggelsen.


En sådan helhedsplan kræves der for at få støtte fra Landsbyggefonden. Og så sætter man sig ellers ned og skruer en helhedsplan sammen ud fra det grundlæggende synspunkt, at "malke koen mest muligt". Koen er i dette tilfælde Landsbyggefonden.


Med udgangspunkt i lovgivningen vælger de to parter lige netop de tiltag, som udløser de største tilskud!


Det er da - efter min opfattelse - meget umoralsk, at man skal have tilskud til "forbedringer" som ret beset slet ikke behøver at foretage sig.


Man finder på helt uforståelige 'forbedringer':
 • Køkken og bad skal bytte plads.
 • Der skal laves lejligheder med åbne køkkener i stuen.
 • Ekstra beplantning og vejbump, som slet ikke er nødvendige eller rimelige.


Dertil kommer de "forbedringer" som først og fremmest er begrundet ud fra naboernes (dvs. Musicons og Roskilde Festivallens) ønsker
:
 • Der skal bygges ekstra etager på Sdr. Ringvej, så højden passer til det kommende domicil for festivallen: En stor grim klods i fem etager!
 • Desuden skal 
bygningerne hvidmales, og der skal laves pyntealtaner for at understrege det fashionable indtryk, som de to slyngvenner ønsker for området.


 - Er det ikke et helt nyt princip, at naboerne skal bestemme, hvordan bygningerne på nabogrundene skal se ud?


Men hvad med beboerne? Er de ikke glade for denne helhedsplan?


Med stor præcision udvælger boligselskabet og kommunen de svageste beboere i bebyggelsen: 
 • Vi der har boet i Ringparken i årevis og som trofast har betalt husleje, som vi skulle.
 • Os der er enlige
 • Os der er på dagpenge eller kontanthjælp.


For nogle af os gælder det, at vi både er enlige og uden arbejde.


De 100 lejligheder, som vi bor i skal lægges sammen, fordi de angiveligt er for små. 


Det er jo det rene sludder! I en af de værste kriser, som Danmark nogensinde har stået i nyere tid, så straffer man de trofaste lejere. For mig som enlig passer en lejlighed på 42 kvm. mig godt. Faktisk findes der jo lejligheder med størrelser på 30 kvm i de renoverede afdelinger.

»Ud med fattigrøvene. Og ind med folk, som tjener mange penge, men som i øvrigt slet ikke har noget krav på at bo i Ringparken«.


Ikke nok med det: Man truer folk med, at hvis de ikke stemmer for denne djævelske helhedsplan, så får de ikke tilskud fra Landsbyggefonden og huslejen stiger med 40 eller 65 %


"Jamen, er disse forbedringer da ikke rimelige?"


Det er jo et andet stort problem:
 • Beboerne ønsker jo ikke lejligheder, som er helt ødelagte af uforståelige renovering. Her er nogle eksempler:
 - Der skal laves en ekstra dør til et i forvejen lille værelse, så værelset bliver helt ubrugeligt. Udover en lille seng, så er der slet ikke plads til andet.
 -  Andre beboere fortæller, at deres lejlighed bliver ændret, så de ikke kan bruge den, som de plejer.


Det store hemmelighedskræmmeri


Fortæl mig ikke, at man laver en helhedsplan til 170 millioner, og så ved man ikke, hvad de forskellige ting koster. 


Selvfølgelig ved både boligselskabet og kommunen det! DE sidder med alle tallene, men vi beboere, må ikke få dem at vide.


Nidkært skjuler man de informationer, som jeg mener man som beboer har krav på:
 - Hvad koster selve renoveringsarbejderne?
 - Hvad koster det at lave ekstra etager på Sdr. Ringvej?
 - Hvad koster det at opsætte solfangere og regnvandsbeholdere?
 - Hvad koster ældre- og handicapboliger med udvendige elevatorer?
osv.


Jeg har endnu ikke mødt beboere, som er imod renoveringerne som sådan. Isolering af tage, vægge og vinduer osv. går alle vist ind for.


Til gengæld er vi mange, som er bange for enten at blive tvunget bort fra lejlighederne eller at de bliver så dyre, at vi ikke kan betale dem!


Boligselskabet har hele tiden brugt en huslejestigning på 30% som det store skræmmebillede. Men på afdelingsmødet d. 6. juni brugte direktør Bo Jørgensen som "eksempel" en kvadratmeterpris på 800 kr pr. kvadratmeter. Og det er da temmelig præcist en huslejestigning på 30%. 
Læs også Om huslejestigninger


Jeg synes hele dette forløb omkring den foreløbige helhedsplan er meget uværdigt, koldt og kynisk!


I stedet for saglig information bliver vi beboere mødt at undvigende svar, man lader som om man ikke forstår os eller svarer noget totalt ligegyldigt.


Der udsendes "beboerinformation", hvor man skønskriver møderne. Al berettiget kritik skjules. Ja. På selve møderne kan vi endda opleve, at kritiske beboere får mikrofonen revet ud af hånden. Hvad er endnu værre: Man hævder at have lyttet til beboerne, og så har man i virkeligheden ikke rettet et komma!!!


Omkring Roskilde Festivallen


»Penge er magt«, og Roskilde Festivallen sidder på en kæmpestor pengekiste, som er opbygget af de mange tusinder af frivillige. Og festivallens ledere forstår virkelig at bruge denne magt! 


Rundhåndet forærer festivallen gaver til kommunen, og omvendt: Musicon viser sig jo tydeligere og tydeligere at være en morgengave fra kommunen.


Roskilde Festivallen består jo helt klart af en masse forskellige virksomheder, som er blevet dannet i årenes løb, så selv om disse firmaer bor på samme adresse og i princippet sikkert fremstår som uafhængige, så er det jo stadig festivallen der står i baggrunden.


Jeg er ikke modstander af Roskilde Festivallen som sådan. Og de unge der en gang om året kommer til festíval synes jeg generelt opfører sig pænt. Til gengæld har jeg særdeles meget mod en festival, der bruger de mange penge, som slavehæren af frivillige har tjent ind til pengekassen, til at få indflydelse.


Den kreative bydel Musicon, som jeg kan se mange fordele ved, har jo også i vid udstrækning festivallen som bagmand. Ovenikøbet bliver nogle af de faste aktører ramt af festivallens ønsker. Kunstmalerne og keramikerne der har fået opbygget et rigtigt godt sted på Musicon skal nu flyttes og give plads til Rockmuseet.


Disse ting findes jo på Internettet, hvor alle og enhver kan læse om dem. Festivallen er jo dybt infiltreret i Musicon og mange andre ting i Roskilde-området.


Dette trekantsforhold: Roskilde Kommune - Musicon - Roskilde Festivallen finder jeg særdeles problematisk.


Især når Roskilde Kommune begynder at forandre området omkring Musicon, så f.eks. Ringparken skal flettes mest muligt med Musicon.


Kan en kommune uden videre lave helt om på et byområde, når der ikke engang er lavet byplaner for området?


Og hvordan kan en kommune pålægge et boligselskab, at de skal opføre ældre- og handicap-boliger for sig?


Problemet er jo HER og NU!


Os i gruppen af de svageste beboere i Ringparken, som først og fremmest bliver ramt, dels fordi vores lejligheder forsvinder, så vi skal flytte bort og dels fordi huslejen stiger kraftigt!


Jeg, der er gangbesværet, er så heldig at bo i en stuelejlighed. Selv om jeg skulle få en anden lejlighed i Ringparken, så kan jeg ikke bo på tredje sal!


Og hvordan med det sociale? Jeg trives mellem de naboer jeg har. Det gør ikke noget at der sker nogle ændringer ind imellem. Men jeg ønsker ikke at bo et sted, hvor jeg ikke kender naboerne. Og så er der helt bestemt bebyggelser i Roskilde, som jeg heller ikke kunne tænke mig at bo i.


I følge den djævelske helhedsplan, så er vi beboere som rammes helt udelukkede fra at gøre os gældende på beboermøderne.
 - 20% af beboerne kan jo aldrig på nogen måde blive et flertal!

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar