lørdag den 2. juni 2012

Konen med kasketterne og de rådne æg!


Konen med kasketterne og de rådne æg!
Af Karsten A. Krabbe. 2. juni 2012


Kan det kaldes "beboerdemokrati", når vi beboere med trusler om huslejestigninger på 45 - 65% skal tvinges til at stemme ja til en helhedsplan, som de fleste beboere er imod?

Og hvad blev der af "beboerdemokratiet", når 100 af os har truslen om, at vores lejligheder bliver nedlagt hængende over hovedet?

Jeg synes det er sjofelt, at de svageste boere i Ringparken (dvs. ældre, enlige og folk på overførselsindkomst) diskrimineres og tvinges væk fra det sted vi regnede med at bo i resten af livet!

Jeg har foreslået en urafstemning blandt beboerne. Det finder jeg mest demokratisk, fordi mange af den ene eller anden grund er forhindrede i at deltage i mødet. Der er 595 lejemål i Ringparken, og i betragtning af, hvor vigtigt netop denne afstemning er, kan jeg slet ikke forstå at mødet skal afholdes i Ringparkens Beboerhus, hvor der i flg. hjemmesiden kan være 100 (HUNDREDE) personer. Jeg ved ikke, hvad afdelingsbestyrelsen vil gøre, hvis der møder mere end 149 beboere op. Eller endnu flere! 150 deltager kræver en særlig tilladelse fra brandvæsenet, som man vist ikke har sørget for.

Og hvorfor? De fleste af de foreslåede "renoveringer" er jo pynt, overflødigt og tjener kun det ene formål: At se pænt ud i forhold til de store naboer: Musicon og Roskilde Festivallens domicil. Eller skal det mere end se pænt ud?

På beboermøder har flere beboere fremført, at ingen ville have råd til at bo i disse lejligheder, f.eks. de penthouse-lejligheder, som skal bygges allerøverst. Det skulle da lige være de lønnede medarbejdere fra f.eks. Roskilde Festivallen.  Det må da give en god løn at skulle styre 25.000, 30.000 eller 32.000 frivillige, eller hvor mange de nu er (i flg. festivallens hjemmeside).

Men hvem er det nu, der fortæller sandheden? Både på Roskilde Kommunes hjemmeside og på Boligselskabet Sjællands hjemmeside kan man læse referater af møder mellem kommunen og boligselskabet!  Disse to parter har jo løbende kontakt.

 •  Hvis nogen skulle gå ind og læse de offentliggjorte referater, kan man f.eks. læse
 - At KOMMUNEN har forlangt en helhedsplan for de boligafdelinger, som endnu ikke har én.
 - At KOMMUNEN roser boligselskabet for det gode samarbejde!

Det er godt nok helt uforståeligt, hvis boligselskabet PÅ EGEN HÅND:
1) Har fundet på at bygge ældre- og handicap-boliger. »Det har boligselskabet jo slet ikke noget at gøre med«, fortalte en venlig dame mig i boligselskabets ekspedition og fortsatte: »Det er kommunen der står for alt det«.
2) Og det er vel også samme dygtige boligselskab, der SELVSTÆNDIGT har fundet på ekstra etager på Sdr. Ringvej??
3) Og hvordan med den sti/vej mellem Eriksvej og Rabalderstræde, som vi beboere ikke kan få noget at vide om? Selv i min vildeste fantasi giver det ikke mening, hvis BOLIGSELSKABET skulle have forlangt at få nogle i øvrigt rimeligt velholdte garager revet ned, så "stien" kunne blive gjort videre!

Afsnitchef Esben Haarder Paludan fra Plan og Udvikling har direkte forespurgt oplyst følgende:
»Jeg har været i dialog med Boligselskab Sjælland og er orienteret om at selskabet arbejder med forskellige udviklingsmuligheder for bebyggelsen, herunder mulighed for at lægge ekstra etager på blokkene mod Sdr. Ringvej

Haarder Paludan fortsætter et andet sted: »Vi har rent byplanmæssigt tilkendegivet fra forvaltningen, at vi i forhold til området ser positivt på et projekt med ekstra etager - og opfordret til også at indarbejde i et evt. projekt, hvordan bebyggelsen kunne komme til at flette bedre sammen med Musicon-området.«

Hvordan kan nogen beboere tage fornuftig stilling til en helhedsplan, når alle vigtige tal, tidsplaner, økonomiske beregninger og forløb konsekvent holdes skjult for os?

 - Det er fint at Roskilde Kommune har placeret borgmesteren i Festivalhøjskolens læsekreds. Men så vidt jeg er orienteret skal en borgmester arbejde for sine borgeres interesser! Nu har jeg ikke kendskab til i hvilken udstrækning borgmesteren er involveret. Men der er jo også den mulighed at erklære sig inhabil i sager, hvor der er helt åbenbare interessemodsætninger.

Det er da utroligt, at en borgmester som sikkert  har travlt med alle mulige vigtige møder, kan afsætte tid til at indvie Legepladserne i Ringparken d. 3. juni???? - Det ligner en tanke, som man siger..

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar