lørdag den 7. april 2018

BL: Høringssvar i sammenhæng med regeringens politiske udspil 7. april 2018

BL: BL har indsendt et høringssvar til forslag til ændring af lov om almene boliger i sammenhæng med det politiske udspil
Opslag 7. april 2018
BL har indsendt et høringssvar til forslag til ændring af lov om almene boliger i sammenhæng med det politiske udspil ”Èt Danmark uden parallelsamfund”, som regeringen lancerede den 1. marts. Lovforslaget blev præsenteret dagen efter lanceringen af det politiske udspil, hvorefter der har været politiske forhandlinger.

Det må forventes, at disse politiske forhandlinger vil føre til ændringer i det fremlagte lovforslag, og BL forventer, at også et justeret lovforslag efter afsluttede forhandlinger kommer i høring. BL tager derfor forbehold for at fremsende yderligere bemærkninger.

Høringssvarets overskrifter:

Indledende bemærkninger og resume
Finansiering og renoveringsomfang
Fysiske omdannelser af udsatte boligområder
Nye lister over udsatte områder
Styrket politiindsats
Anvendelse af udlejningsinstrumenter og muligheder for udsættelser
Tillægsgrundkøbesum
Administrative konsekvenser for borgere og erhvervsliv

Hent hele BL’s høringssvar her:
Hele BL’s høringssvar