fredag den 13. december 2013

De vildleder, manipulerer og taler udenom. Men lyver gør de egentlig ikke..

 
Politikere vildleder, manipulerer og taler udenom.
også selvom de kun kommer med få egentlige løgne

»Politikere lyver.« Det er gentaget så mange gange, at man skulle tro, det var blevet en floskel.

Ligesom med mange andre politikere kunne man godt komme i tvivl, om tidligere justitsminister Morten Bødskov rent faktisk mente, at han havde gjort noget forkert ved at lyve over for Retsudvalget.

Det skyldes sandsynligvis, at mange politikere tit ikke selv mener, at de lyver – og i streng forstand er de også kun sjældent de gør det. Til gengæld laver de så mange andre ord-manøvrer, der koster på troværdigheden, fortæller forsker i politisk retorik og socialpsykologi Christian Kock.

 • De lodrette løgne er kun toppen af isbjerget. Politikere vildleder, manipulerer og taler udenom.
 • Den slags er meget mere gennemgribende end løgne og bidrager til, at politikerne bliver utroværdige – også selvom de kun kommer med få egentlige løgne, siger Christian Kock.

Læs artiklen: Derfor lyver politikere for os  på Ekstrabladet.dk.
Foto: Karsten A. Krabbe 2012


søndag den 17. november 2013

Kunne DU tænke dig at bo på Musicon i Roskilde ?

Kunne DU tænke dig at bo på Musicon i Roskilde ?
• Kan du affinde dig med at bo på en forurenet nedlagt betongrund ?
• Kan du leve med støjen fra Holbækmotorvejen 24 timer i døgnet ?
• Kan du leve med, at dine børn kan komme alvorligt til skade på farlig / livsfarlig skaterbane, hvor der er åbent døgnet rundt - og NUL sikkerhed ?
• Kan du acceptere at der 4 gange i timen kører A-busser gennem området ?
• Kan du leve med den voldsomme støj fra den årlige drukfest på Dyrskuepladsen ?
• Kan du leve med døddrukne unge, der ligger og sover alle mulige steder - for ikke at nævne "biprodukter" fra disse unge ?
• Kan du leve i en kraftig byggelarm, mens der rives ned og bygges en kæmpemæssig bygning ?
Se evt. mere her:
»Jorden er giftig« på Musicon i Roskilde


Kortudsnit - Danmarkskortet over Giftgrunde

tirsdag den 12. november 2013

»Jorden er giftig« på Musicon i Roskilde

»Jorden er giftig« hedder en populær børneleg.


Musicon i Roskilde er jorden rent bogstaveligt giftig !

Jeg synes, det er meget forkasteligt, at man anlægger en park: Rabalderparken og en Skaterbane på en GIFTGRUND !

Skaterbanen er ovenikøbet en kombineret skaterbane og regnvandsanlæg.

Video fra Skaterbanen: Rabalderparken

- Vand og giftig jord lyder i mine øren som en ekstremt farlig "cocktail" !!!

Hvad mener du ?

Musicon har lokalitetsnummer: 265‑00027 på Danmarkskortet over giftige grunde:
Læs mere her:
Danmarkskort: Her er jorden giftig

Collage: Karsten A. Krabbe

lørdag den 26. oktober 2013

Roskilde-modellen

Roskilde-modellen
Af Karsten A. Krabbe, 28. oktober 2013

À propos borgmestrenes magt..

I Roskilde Kommune har man et prestigeprojekt, man kalder Musicon.

Kommunen betegner det som en "ny bydel".
Andre vil nøgternt beskrive det som en øde, forladt betonfabrik,

Musicon er kommunens måde at forkæle sin nære ven: Roskilde Festivallen.

Man har foreløbig brugt mere end 100 mio. på prestigeprojekter:
 • Selve grunden 56 mio
 • En ny park (500 meter fra en af Roskildes største parker) 35 mio
 • En skaterbane 14 mio
 • A-busser gennem Musicon, som kører tomme det meste af dagen kr. 8 mio

Borgmesteren Joy Mogensen (A) sidder i "Roskilde Festival Højskoles" »skolekreds«
Denne skolekreds indbefatter et imponerende opbud af landets pinger..
 - Problemet er imidlertid, at denne festivalhøjskole kun eksisterer på papiret..

Teknik og miljø-udvalget som også er meget aktive forhold til Musicon har helt specielle beføjelser.

Teknik- og miljøformanden Torben Jørgensen (A) sidder sammen med det øvrige Teknik- og miljø-udvalg i Roskilde Forsynings bestyrelse. (El-delen af Roskilde Forsyning er solgt til SEAS NVE)

Og her er det, jeg for alvor undrer mig:
Hvordan kan Torben Jørgensen og resten af udvalget sidde på BEGGE SIDER af beslutningerne?

Altså: Man sidder i Roskilde Forsyning og foreslår nogle ting, som man senere SELV skal beslutte i Teknik- og Miljø-udvalget !
For et års tid siden fik Teknik- og miljø-udvalget udvidet sine beføjelser, så udvalget selv kan beslutte ting uafhængigt af byrådet..

»Vennerne hjælper vennerne«
Det er værd at bemærke, at Skaterbanen bliver bygget af den tidligere ejer af betonfabrikken Unicon !
Den nærtliggende bebyggelse (Ringparken i Roskilde) skal have solfangere på tagene.
Og hvem skal stå for disse solfangere: SEAS-NVE (alias bl.a. Roskilde Forsynings el-del)
Samme almene bebyggelse skal tillige (ud fra en foreløbig helhedsplan) have et ændret udseende:
Der skal opsættes pynteterasser, og murene skal pudses grå, så de passer bedre til Roskilde Festivallens kommende domicil på Musicon-grunden: en stor kæmpebygning i 5-6 etager.

Roskilde Kommune har et helt ekstremt nært forhold til Roskilde Festivallen !
Man er på gaver med hinanden.
Roskilde Festivalfonden giver således kunsttoftbaner og andre donationer til Roskilde.

Jeg har ikke belæg for at sige, at der er foregået noget ulovligt.
Men det undrer mig virkelig, at et byråd kan "forlove" sig med en suspekt festival for borgernes regning!

Samtidig med, at borgerne oplever forringelser, stramninger og dårligere service, så ruller millionerne ud af kommunekassen til luksusprojekter, som et stærkt begrænset antal får glæde af.

Skaterbanen har (ud fra mine egne oplevelser) under 50 aktive udøvere. Og så er det endda det TREDJE skateranlæg i Roskilde!
Nå ja, så er der også skateranlæg nr. 4 på vej i den anden ende af Roskilde Kommune i Trekroner..

Kan det virkeligt være legalt at favorisere de FÅ på bekostning af de MANGE ?

Er 50 skatere mere værd end de mere end 50.000 borgere der bor i Roskilde Kommune ?

Jeg synes, at Socialdemokraterne i Roskilde har et forklaringsproblem, når Roskilde Festivallens logo indgår som en del af banneret på deres hjemmeside.
Hvad skal vi lægge i dette ? 

lørdag den 19. oktober 2013

Fætter Kommune - Den Glade Frådser for Borgernes Penge !

Roskilde: Fætter Kommune - Den Glade Frådser for Borgernes Penge !
Af Karsten A. Krabbe


Kan nogen forklare mig, hvordan vi er nået dertil, at kommunen (Roskilde Kommune) er blevet til en slags julemand, der smider om sig med borgernes penge?
 - Nej, jeg stemmer ikke på LA ! Men jeg kan ikke forstå, at man taler om "Krisen", når virkeligheden er den stikmodsatte: »Man« smider om sig med penge til ligegyldige ting.

På den ene side må borgere og offentligt ansatte se, hvordan der skæres ned på hjælpen til samfundets svageste borgere. Færre og færre skal klare flere og flere opgaver.

Men i den modsatte ende af skalaen ser vi et kommunalt Disneyland, som borgerne med eller mod deres vilje skal være med til at betale:
 • En nedlagt betonfabrik skal nu kaldes en ny bydel. Pris kr. 56 mio !
 • I denne »bydel« anlægges en ny park til kr. 35 mio - ovenikøbet 500 meter fra en af byens største og ikke synderligt brugte parker
 • En skaterpark til 14 mio
Osv osv.

Listen vokser og vokser. Roskilde Kommune og Socialdemokraterne har tilsyneladende indgået en "hellig" alliance med en den årlige drukfest på Dyrskuepladsen, som har mistet enhver forbindelse med den musik, som var dens oprindelige begrundelse.

Skaterne i Roskilde må være jordens lykkeligste mennesker: De bliver igen og igen begavet af Fætter Kommune. Der skal bygges skaterbaner i enhver afkrog af kommunen. Bare man kan finde på ting, som man kan overøse med penge fra det borgerbetalte overflødighedshorn.

Gad vide hvor mange skatere der er i Roskilde. På den store skaterbane til 14 mio ser jeg aldrig mere end 10 - 20 skatere !

Pjat, pjank og prestigeprojekter er åbenbart devisen i Roskilde !
Ja. I byrådets og festivallens øjne er der slet ingen begrænsninger.

Det er KUN begyndelsen !

Men hvad mener borgerne i Roskilde ?
Skal borgernes penge bruges på at skabe gode forhold til ALLE byens borgere?
Eller skal pengene bruges på ligegyldigheder og vennetjenester ?

Hvem går ind for dette uhæmmede prestigebyggeri ?
Hvad skal vi med et kommunalt Disneyland i Roskilde, som tydeligvis skal holde liv i en ligegyldig "festival", som har mistet enhver musikalsk begrundelse ?
Kan vi som borgere og forældre acceptere, at unge mennesker sendes til en drukfest under meget uhumske forhold ?

Det undrer mig, når jeg ser, at Socialdemokraterne ligefrem har Roskilde Festivalens logo som integreret del af deres eget banner på hjemmesiden ?
 - Hvor langt rækker dette samarbejde ? Og er samarbejde det rigtige udtryk, når partiets byrødder ligger på maven for festivallen i enhver henseende ?

HUSK DET BORGERE I ROSKILDE, NÅR I SKAL STEMME VED KOMMUNALVALGET:
 - Skal borgernes penge gå til pjat, pjank og prestigeprojekter ?
Eller:
 - Skal borgernes penge gå til at sikre borgerne bedst muligt ?

For mig er svaret helt klart:
LUK MUSICON OG LUK FESTIVALLEN !

lørdag den 14. september 2013

En personlig beretning fra afdelingsmødet 12. september i Ringparken i Roskilde

En personlig beretning fra afdelingsmødet i Ringparken i Roskilde
Af Karsten A. Krabbe

Den 12. september kl. 18 var der afdelingsmøde (budgetmøde) i Ringparkens Beboerhus.
Dette årlige budgetmøde var specielt, idet afdelingsbestyrelsen tidligere var trådt tilbage i protest mod afdelingsformandens ledelsesstil.
Jeg kender ikke den helt præcise begrundelse for bestyrelsens tilbagetræden.

Kendi dilinizde yazıyı okumak ister misiniz? Sağa dilleri seçin ve dilinizi seçin tıklayın ..
Chcesz przeczytać post w swoim własnym języku? Kliknij opcję Wybierz języki w prawo i wybierz swój język ..


I bestyrelsens sted måtte Boligselskabet Sjælland således stå for afviklingen af mødet. Det synes jeg af flere grunde ikke de slap synderlig heldigt fra. Boligselskabets repræsentanter virkede dårligt forberedt.

Mit syn på bestyrelsesformand Jan René Petersen, som jeg ellers kender som en rutineret dirigent, var nok det, der ændrede sig mest radikalt:
 • Jan René Petersen (JRP) ændrede på egen hånd på dagsordenen, så de punkter der havde med budgettet at gøre kom før de øvrige forslag.
 - Det virkede jo umiddelbart som en god og fornuftig idé, men den viste sig senere at være rigtig dårlig.
 • Desuden erklærede JRP, at mødet skulle slutte kl. 22 - vel at mærke uden at nogen havde foreslået dette!

I løbet af diskussionen af de fremsatte forslag, bl.a. mine egne, brød en medarbejder fra BOSJ flere gange ind med kommentarer. Uanset at han var til stede for at kunne svare på spørgsmål om budgettet, så har vedkommende (som jeg desværre ikke fik navnet på) IKKE taletid med mindre han direkte blev spurgt.

Du kan læse mine forslag her: 15 forslag til afdelingsmødet 12. september 2012
Læs også min henvendelse til Folketingets By- og boligudvalg: Velkommen til Ringparken

Beboernes og afdelingsbestyrelsens møde

Jeg vil holde fast i, at et afdelingsmøde er BEBOERNES og AFDELINGSBESTYRELSENS MØDE. Det er således først og fremmest beboerne der skal høres. Der var flere medlemmer af repræsentantskabet til stede, som - efter min opfattelse - burde holde sig i baggrunden med deres personlige holdninger. Og IKKE - som jeg oplevede det - begynder at kritisere og stille modforslag til de ting, som jeg havde foreslået!

Det er beboernes møde! Selv om en repræsentant er valgt for Ringparken giver det ikke hende særlige rettigheder.

Jeg havde stillet en række forslag i god tid i forvejen! Derfor virker det underligt, at man på mødet ca 3 uger senere, skal høre, at hvis mit forslag blev vedtaget (nemlig at bruge tidligere års overskud på meget nødvendige reparationer, samt at nedsætte henlæggelser til 20 % - i stedet for at sætte henlæggelser op fra 24 til 29 %). Andre boligafdelinger ligger på 11 % !!!

Hvad er det for et budget man har, som kun hænger sammen, hvis beboerne skal betale ekstra meget til "henlæggelser"?
Det synes jeg virker besynderligt!!!

Og HVORFOR havde BOSJ ikke gjort mig opmærksom på dette, FØR man udsendte den endelige dagsorden? Og hvorfor havde BOSJ ikke selv ændret på dagens program???

Kim Rasmussen havde stillet forskellige forslag vedr. aktivitetsudvalget. Bl.a. ønskede Kim, at aktivitetsudvalgets medlemmer skulle kunne deltage på kurser, og at der skulle være »eksterne« medlemmer af aktivitetsudvalget (en ordning som Kim fortalte, havde virket udmærket i et år).

Men begge dele er ulovlige, fik han at vide. Mens han var *ved at* fremlægge sine forslag! Hvorfor havde Kim Rasmussen ikke fået dette at vide på forhånd ?

I det hele taget virket dirigenten meget forvirret denne aften: At nedsætte henlæggelser fra 24 % sidste år til 20 % i det kommende budget, burde være ret enkelt at forstå !

Jan René Petersen - der som nævnt på tidligere møder har fungeret med overblik - synes jeg skabte hele tiden stor forvirring om, HVAD der skulle stemmes om. og HVORDAN der skulle stemmes.

Det er første gang nogensinde, at nogen har forlangt, at jeg skulle skrive 6 navne (SEKS) på en stemmeseddel med 5 talonner!

Det kan godt være at bestyrelsesformanden (JRP) har travlt med andre ting, så han mangler overskud til at være dirigent.

BOSJ vasker hænder og giver tidligere afdelingsbestyrelser skylden

Men hvor er det nok usympatisk at høre, hvordan BOSJ vasker hænder, og hævder at det er tidligere års afdelingsbestyrelser, der er skyld i Ringparkens problemer.

BOSJ har jo selv stået for afdelingsmøderne siden 2007 - dvs. i 6 år! Og så har man jo ikke overtaget en nedslidt afdeling fra FREMMEDE. Tværtimod har BOSJ overtaget fra Roskilde Boligselskab, og derfor har boligselskabet selv størstedelen af ansvaret for den nuværende situation, hvor man bruger penge på ting, som beboerne slet ikke har udtrykt ønske om, mens man groft forsømmer den elementære vedligeholdelse af bygningerne!

BOSJ' direktør Bo Jørgensen praler i videoen om By- og boligselskabets besøg i Ringparken med, at man har en kapital på 2 milliarder! Det rimer virkelig dårligt med, at både bygninger og udeområder er virkelig forsømt i Ringparken!

tirsdag den 3. september 2013

Folketingets By- og Boligudvalg Margrethegården i Ringsted og Ringparken i Roskilde

Lærerigt politikerbesøg

Sidst i august 2013 besøgte Folketingets By- og Boligudvalg Margrethegården i Ringsted og Ringparken i Roskilde for at høre om de udfordringer renoveringerne giver. 

Udvalgsformand Mette Reismann (S) og boligordførerne Louise Schack Elholm (V) og Karina Adsbøl (DF) hørte om nybyggeri kontra renovering i Ringsted og om den lange kø til Landsbyggefondens penge som Ringparken står i.

Læs også:
Tilskud kan bremse boligområdes forfald - Dagbladet
Folketingets Boligudvalg på besøg i Ringparken

YouTube-video udgivet af Boligselskabet Sjælland (bosjdk)

søndag den 1. september 2013

Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen? | LLO

Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?
Det spørgsmål stiller Lejernes Landsorganisation (LLO) i et åbent brev til Folketinget og Minister på Boligområdet. 
Læs henvendelsen her: Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?

Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?
Med alle de sager, som Lejernes LO har for lejerne, hvor de føler sig sløve, har vedvarende hovedpine, og hvor deres helbred står på spil, så må der her og nu gøres noget.

Mange lejere magter ikke at kæmpe for at få deres ret
Vi oplever at mange lejere ikke vil kæmpe for at få deres ret – magter det ikke, de vælger at flytte og komme videre i livet. Når der er tale om børn, så kan følgesygdomme påvirke dem resten af livet. Det er ikke uden risiko, at blive i lejemålet og kæmpe en langvarig kamp.

Kommunerne kontrollerer ikke om den plan udlejerne har opgivet er udført
Lejernes LO har måttet konstatere, at kommunerne ikke følger op på de sager, de har fået omkring skimmelsvamp. Udlejerne oplyser overfor kommunen, at den plan, de har opgivet, er udført, men det bliver ikke kontrolleret fra kommunerne. Når nye lejere flytter ind, opstår der ganske kort tid efter skimmelsvamp igen.

Det er utrygt for lejerne, at blive beskyldt for, at det er deres skyld. 
Hvis lejerne fik oplyst inden de flyttede ind, at der havde været skimmelsvamp så havde de nok ikke taget den lejlighed.

Lejernes LO foreslår et register over boliger, hvor myndighederne har givet påbud
Kunne der etableres en form for register over boliger, hvor der er eller har været givet påbud fra myndighederne, om at der ikke må bo nogen lejere.
 • Registeret kunne være at finde på nettet, så det er lettilgængelig for lejerne at gennemskue inden de flytter ind, om der er risiko ved at tage lejemålet.
 • Kommunerne gør ikke deres arbejde ordentligt, og når det er sagt, så er de også alt for langsomme med at få taget fat på sagen, der går alt for lang tid.
 - Imedens bliver lejerne mere og mere syge, og kan ikke passe arbejdet og børn, ja hvad med dem, de må så finde et andet sted at være.

Folk som bliver syge af at være i deres eget hjem ignoreres
Vi har i dag en verden som ikke tager det alvorligt, når man bliver syge af at være i sit hjem. Det skulle ellers være blevet bedre - mener Folketinget, efter man gav kommunerne et bedre redskab, men ak, sådan er det ikke i virkelighedens Danmark.

Læs hele henvendelsen her: Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?

lørdag den 24. august 2013

LUK FESTIVALLEN og LUK MUSICON!

 
LUK FESTIVALLEN og LUK MUSICON!
Giv Roskilde tilbage til borgerne!

Er det en kommunal opgave at arrange koncerter og bygge offentlige "Disney"-lande???

Når jeg dagligt stiger af og på busserne i Roskilde, kan jeg se reklamer for musikalske aktiviteter mange steder i Roskilde by og for mig at se har der flere gange om ugen været musikalske aktiveteter i hele sommerperioden.

Og så vil jeg tillade mig at stille spørgsmålet:
[?] Kan det være en kommunal opgave at medvirke til den slags aktiviteter?
Og skal kommunen »bare« betale til anlæg til ekstrem sport? Her tænker jeg bl.a. på den livsfarlige skaterbane på den nedlagte betonfabrik i Roskilde Syd.

Der har "altid" været musik i Roskilde. Og det skal der naturligvis fortsat være. Musik er dejligt, men der er så sandelig på, om man selv har valgt at lytte til musikken eller om man bliver påtvunget at lytte til noget der kun kan beskrives som ren larm.

Hvorfor ikke støtte de sunde musikalske aktiviteter?
Man kunne jo fx give støtte til musikskolerne m.fl., så børn og unge fik mulighed for at udvikle deres musikalitet og spille og synge til glæde for sig selv, hinanden og alle andre..

Nogle af de største musikalske begivenheder kan afvikles både indendørs og under åben himmel vel at mærke uden at skabe problemer for naboer og borgere og uden at indtage øl og stoffer!

I Roskilde har vi desværre den årlige drukfest på den nye dyrskueplads, som terroriserer den sydlige del af Roskilde med en helt utroligt larm, druk og kaos, ovenikøbet støttet af Socialdemokraterne i Roskilde, der er så begejstret for denne festival, at de har dens logo som del af deres eget logo på hjemmesiden.
 - Og dette forklarer jo en hel del, om Roskilde Kommunes kærlighedsforhold til denne klamme festival, som har mistet enhver musikalsk begrundelse for mange år siden.

I år har politikerne på rådhuset så UDVIDET aktiviteterne: På selve rådhusets trappe arrangeres koncerter mens omtalte drukfest løber af stablen. I centrum opstilles lænestole osv. osv.

Som om det ikke var nok, så lægger man ekstra koncerter ind på Musicon, senest fredag aften (22.8). Det betyder endnu en aften med ulidelig larm i området. Plus unge, der fumler rundt på stier og veje i området. Mange af dem sandsynligvis langt under den alder, hvor det er tilladt at drikke.

Smertegrænsen er - efter min opfattelse - for længst overskredet, hvad angår larm og andre problemer. Jeg er gammel nok til at huske larmen fra racerbanen Roskilde Ring, som blev lukket i 1965 NETOP på grund af larmen.

Nu er der jo snart byrådsvalg, og jeg håber, at borgerne i Roskilde, vil gøre alt for at få standset de politikere, som bare hælder den ene million efter den anden for at tækkes Roskilde Festivallen og kommunens gave til samme: Musicon-skandalen!

Vi borgere skal ikke trækkes ind i larm og alle mulige aktiviteter rundt om i byen på grund af en årlig drukfest!

Tro nu ikke, at jeg er modstander af musik og fester for unge. Faktum er jo, at der holdes kræmmerfest to gange om året på den ny dyrskueplads.
Problemer med høj musik og larm?
Overhovedet ikke !
Det årlige dyrskue afvikles ligeledes uden at give nogen problemer osv. osv.

Derfor LUK FESTIVALLEN og LUK MUSICON!
Giv Roskilde tilbage til borgerne!

tirsdag den 20. august 2013

Forslag til budgetmødet i Ringparken 12. september 2013

Forslag til budgetmødet i Ringparken 12. september 2013 
Af Karsten A.Krabbe, Ringparken 18 st tv 
(Pr. 20. august 2013)

1) Henlæggelser nedsættes til 20 %
2) Overskud fra tidligere år bruges til meget nødvendig vedligeholdelse
3) Alle nedslidte siddebadekar fjernes i løbet af det kommende år
4) Alle bakelit-kontakter (fra 1950-erne) udskiftes med nutidige kontakter
5) De store skovtræer, der rager ud over stien nord for Ringparken fældes eller beskæres kraftigt
6) Store træer, der rager ud over p-pladserne, fældes eller beskæres kraftigt. (Der gøres samtidig en aktiv indsats for at forhindre problemer med duer og dueafføring samt andre skadedyr)
7) Ved stien langs Ringparkens nordside opsættes skilte om, at det er forbudt at lufte hund her.
8) Der opsættes skilte, som fortæller, at det er forbudt at parkere varevogne og lastbiler i tidsrummet fra kl. 22:00 - kl. 06:00 samt henvisning til parkering ved Havsteensvej. (Undtaget er dog af- eller pålæsning af varer og/eller flyttelæs)
9) Der skal udarbejdes retningslinjer for formand og bestyrelsesmedlemmer vedr. kommunikation med beboerne Her (udkast) »Samarbejdet mellem medlemmer af afdelingsbestyrelsen bør være præget af gensidig respekt med udgangspunkt i, at vi stadig skal kunne tale sammen, også når vi er uenige. Som beboere er vi rigtig glade over, at der er nogen der vil påtage sig dette store arbejde, men der er stadig nogle små regler: Kontakt til beboerne bør ske ved skriftlig henvendelse fx pr brev eller mail. Kun i de tilfælde, hvor beboeren selv ønsker en personlig samtale eller en opringning i telefonen, kan dette accepteres. Der er en naturlig respekt om formand og bestyrelsesmedlemmer, som kan blive ødelagt, hvis en af de nævnte starter en diskussion eller på anden måde optræder konfronterende i forhold til en eller flere beboere. Det er aldrig tilladt at optræde truende overfor beboerne«(Slut på udkast)
10) Når der nedsættes arbejdsgrupper, skal det altid via referaterne fremgå, hvem der er medlemmer af arbejdsgrupperne og hvor mange medlemmer der er i arbejdsgruppen.
11) Alle referater af møder mm. skal gives beboerne i skriftlig form. Mange har ikke pc, internet eller Facebook. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at henvise til, at beboerne skal gå ind på Internettet for at læse referater eller andre beskeder.
12) Det skal være muligt at stemme pr. brev før budgetmødet og andre vigtige møder, hvis beboere er forhindret i at deltage.
13) Ved afstemninger på afdelingsmøder skal dirigenten altid påse, at det er klart for mødedeltagerne, hvad der stemmes om. Om der kræves almindeligt flertal eller 25% af de afgivne stemmer (ved forslag om urafstemning).
14) Stemmesedler skal altid ved udseende og farve være forskellige fra tidligere benyttede stemmesedler. Mødedatoen bør altid være påført stemmesedlerne. Påskriften:"Kun gyldig den dag, der stemplet på stemmesedlen"
15) Efter punktet "Eventuelt" skal dirigenten (eller én fra afdelingsbestyrelsen) kort referere: Hvor mange der har deltaget i mødet. Hvad der er blevet stemt om, og hvor mange stemmer, der er afgivet. 

Forslag til kommende møder - Vedr. helhedsplanen:
a) Der bør afholdes et nyt informationsmøde, hvor beboerne kan få at vide, hvilke ting i den foreløbige helhedsplan. der er godkendt af Landsbyggefonden.
b) Information om, hvordan kommunen vil støtte helhedsplanen.
c) Afstemning om alle elementer i den foreløbige helhedsplan
d) Klar besked om, hvilke lejligheder, der skal sammenlægges.
e) Urafstemning om forslaget til endelig helhedsplan f) En konkret plan for genhusning og tidsplan for helhedsplanens gennemførelse.

søndag den 18. august 2013

Tanker omkring indkaldelse til budgetmøde af Harry Blunck

Tanker omkring indkaldelse til budgetmøde
af Harry Blunck, forhenværende formand for afdelingsbestyrelsen i Ringparken
18. august 2013

Kære alle,
Har netop fået indkaldelsen til budgetmøde med dagsorden og jeg må sige jeg umiddelbart undres. Jeg er måske en "for gammel model" men jeg har altid taget tidligere beslutninger på budgetmøder alvorligt - det er bestyrelsens forbandede pligt at kende disse og handle i overensstemmelse hermed indtil andet budgetmøde træffer regulerende beslutning.

Kortfattet:

Tidligere valgtes nyt aktivitetsudvalg på budgetmødet! Jeg skuer ikke sådan punkt på dagsordenen. Ideen var jo at udvalget var valgt og "kørte eget budget". Afdelingsbestyrelsen blev konsulteret, når det strammede mht. penge/aktiviteter, men aktivitetsudvalget kørte fint uden at skulle underkaste sig afdelingsbestyrelsen!

Nu fjerner afdelingsbestyrelsen sædvanen og vil åbenbart være diktatorer omkring  aktiviteterne!

Er det, at BOSJ har bestemt at de har overtaget vores område-hus en fordel for afdeling Ringparken? 
Jeg har ikke set regnskab der opgør Fordele/ulemper og gevinst for Ringparken.
Afdeling Ringparken er en selvstændig afdeling og SKAL behandles som sådan.
Afdelingen er ikke "økonomisk malkeko" for BOSJ, eller for den sags skyld afdelingsbestyrelsens luner.
Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig overfor budgetmødet - jvnf. lov om almene boliger. Har der iøvrigt været  "følgeomkostninger" som resultat af at BOSJ arbitrært har overtaget vores områdekontor? Er parkeringspladsen etc. og evt. omlægningsomkostninger "fedtet af på Ringparken"?

Hvis Ja! Så må afdelingsbestyrelsen holdes ansvarlig for det!

Omkring konto 201.7 - så ligger der budgetmødevedtagelse om at lejerne skal justeres indtil man når markedsleje. Man skal være parat til  "indlæggelse" hvis man vil påstå at der ikke her stadig er grund til justering. Ringparkens lejere har i årevis subsidieret de heldige kartofler der har sikret sig garage til en pris der er lavere end mange kælderrum og der er af skiftende afdelingsbestyrelser - og
konveniens-dumme administratorer - ikke gjort noget rigtigt for at rette op på det.
 - Talen om at markedet ikke er til leje-justeringer er ganske enkelt tågesnak. Vis mig en garage som kan lejes ligeså billigt udenfor Ringparken, og opgaven i alment byggeri er - hvis man skulle have glemt det i BOSJ og afdelingsbestyrelsen - at levere gode lejemål til rimelige lejer. Ikke til at visse lejere - måske kæledægger hos bestyrelsen - skal kunne malke de almindelige lejemåls-lejere. De kommer jo til at subsidiere de "stakkels bilejere" !!!! veds at leje uhyre billigt ud.
Det bør være ansvarspådragende at være så dumme!!

Alt i alt må min kommentar være: "Jeg græmmes" og når jeg så hører at man ikke har tidligere referater af afdelingsbestyrelses møder mere. Ja så kan man notere hvorfor man skal "nedsætte arbejdsgruppe" for at opridse  Ringparkens historie. Jeg lavede i sin tid omfattende  studier
af det og "mine bestyrelser" efterlod skriftlige referater.
Det er meget godt at man siger: Det kan man finde på "nettet" men har alle lejere  "Net"?

Hvad har afdelingsbestyrelsen reelt gjort for at inddrage  "andre etniske lejere" i afdelingens liv?
Hvorfor er det o.k. at klistre orienteringssider op på væggen i opgangene når man ikke kan få plads i skabene? Det var bl.a.for at undgå ildspåsættelse at man "separerede" disse ophæng.

Nok om det. Man ulejliges ikke med at dagsordenen lover ordentlig orientering om Helhedsplanen. Her bør der være klart løfte om at denne/disse skitser kommer til ur-afstemning.
En afstemning der må baseres på :
 - Hvad skal ske med de enkelte lejemål?
 - Hvad koster det og
 - hvad er tidsplanen?
De enkelte lejemål må gives mulighed for at træffe beslutning på et informeret grundlag. Ikke bare på hvad BOSJ beslutter med afdelingsbestyrelsen som "dikkende lammehale" og Roskilde Kommune som afgørende faktor.
Gad vide hvor meget de har besluttet i samråd med "Roskilde Festival eller underafdeling deraf. Sidstnævnte kan jo lede penge over til løsning af hvad kommunen ønsker og politikerne dermed få
skær af handledygtige velgørere.

God weekend.

Med venlig hilsen
Harry Blunck
Ringparken 26 st.tv.

torsdag den 8. august 2013

Valg til afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet

Den 12. september er der budgetmøde i Ringparken.

Valg til afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet

Mange af medlemmerne i afdelingsbestyrelsen er på valg.

Måske DU er interesseret i at sidde i afdelingsbestyrelsen og/eller i repræsentantskabet?

Hvem skal vælges ind? (På nuværende tidspunkt er det vist ikke kendt, hvem der ønsker genvalg)

På valg i 2013:

Afdelingsbestyrelsen:
Stefan Zola Ahlm
Ghita Aagaard
Lone Serop
Kim Pedersen

Repræsentantskabet:
Stefan Zola Ahlm
Ghita Aagaard
Ingrid Sejdenfaden
Lone Serop
Svend Erik Christensen

onsdag den 7. august 2013

Tilskud kan bremse boligområdes forfald - Dagbladet

»Ringparken, der blev bygget for 50-60 år siden, trænger .. gevaldigt til en kærlig hånd. Det kan den få med en omfattende helhedsplan, som beboerne vedtog i sommer.

Problemet er, at arbejdet ikke kan gå i gang, før Landsbyggefonden giver deres støtte.«

Disse ord, som er udtalt af Svend Erik Christensen til Dagbladet (13. maj 2013), er vi nogle der undrer os helt vildt over:

Den omfattende helhedsplan er jo ikke den endelige, men en FORELØBIG plan, som forresten blev vedtaget i 2012!

"Arbejdet kan ikke gå i gang"???

JO, Svend Erik Christensen. Faktisk BURDE BOSJ og Afdelingsbestyrelsen for længst være gået i gang med at rette op på mange års forsømmelser ude og inde!!!

Endelig udtaler Svend Erik Christensen:
»Det er nemlig svært at holde på familierne i de nuværende små boliger.

- Der er en tendens til, at hvis folk får barn nummer to, så flytter de, for så er der ikke plads, siger Svend Erik Christensen.«

Sikke noget sludder: Vi er rigtig mange, der som har boet i de 2-værelses lejligheder i adskillige år!

Faktisk findes der jo også 3-værelses lejligheder på omkring 76 kvm. Samtidig vil man opdele 5-værelseslejligheder i en 2V og en 3V.

 - Det kan ikke være rigtigt, at vi beboere skal opleve, at vi skal betale mere end dobbelt så meget til henlæggelser end de fleste andre boligafdelinger. Og så vil man ovenikøbet skrue henlæggelserne op med endnu 3.5 % plus henlægge overskuddet!!

Det er da en svinestreg over for beboerne i Ringparken: Huslejerne stiger og stiger, men vi får mindre og mindre for den kunstigt opskruede husleje, vi betaler!

Læs hele artiklen i Dagbladet (3. maj 2013):
 ► Tilskud kan bremse boligområdes forfald

Folketingets Boligudvalg på besøg i Ringparken 26. august 2013


Folketingets By- og boligudvalg kommer på besøg i Ringparken i Roskilde d. 26. august inviteret af Boligselskabet Sjælland.

Overskriften for dagens program er:
»Almene boliger kan være så nedslidte, at de bør nedrives, både af hensyn til samfundet og til lejerne«

Du kan se programmet her:

Boligudvalget er i Ringparken mellem kl. 10:15 og kl. 11:00.

Temaet for besøget i Ringparken er:
"50’ernes byggeuskik. Case: Ringparken, Roskilde."

Skal det så forstås, at BOSJ nu vil rive Ringparken ned?
Og hvad menes der med: '50'ernes byggeuskik'??

Personligt mener jeg, at boligudvalget burde se på, hvordan et hensynsløst og arrogant boligselskab gennem mange år har kørt en hel boligafdeling i sænk med grov og manglende vedligeholdelse både inde og ude!!!

mandag den 5. august 2013

Skimmelsvamp-skandale i ejendom på Ulvefodvej

Skimmelsvamp-skandale i ejendom på Ulvefodvej
EVAKUERET. Boligforeningen AAB på Ulvefodvej har måttet evakuere 31 beboere fra en ejendom, der er så voldsomt ramt af skimmelsvamp, at boligerne er sundhedsskadelige. 51 står i kø for at komme væk, skriver Boligen, som udgives af BL - Danmarks Almene Boliger.

Kommentar: Er det den samme fremtid, som vi skal forvente i Ringparken?
Bemærk de (sikkert) temmelig nye overdækkede altaner, som sandsynligvis er blevet opført med støtte fra Landsbyggefonden.

Og det er jo et meget centralt problem: Skal vi opleve en helhedsplan, som vil gennemføre de ting, som der er prestige (og støttekroner) i, mens de helt basale problemer med skimmelsvamp i lejlighederne, slet ikke er løst?

Bedømt ud fra Boligselskabet Sjællands hidtidige adfærd, så vil man fortsat ignorere den grundlæggende vedligeholdelse i adskillige år ud i fremtiden.

Gå en tur rundt i Ringparken og se, HVOR nedslidte ydermurene er. Det er jo den helt grundlæggende vedligeholdelse, som man forsømmer i sin jagt på støttekronerne fra Landsbyggefonden!

Læs hele artiklen om Skimmel-svampe-skandalen på Ulvefodvej her:
 ► Skimmelsvamp-skandale i ejendom på Ulvefodvej
Foto: Jan Jeppesen

søndag den 28. juli 2013

Beboere i Fiskens Kvarter accepterer ikke huslejestigning

Beboere i Fiskens Kvarter accepterer ikke huslejestigning
skriver BL Boligen.
Renoveringen i Fiskens Kvarter i Albertslund er tilsyneladende endt så dårligt, at beboerne ikke vil betale 1700 kroner mere om måneden for ændringerne.

Der er tale om byggesjusk, mener beboerne i Fiskens Kvarter, der hører under BO-VEST i Albertslund. Derfor vil de ikke betale den huslejestigning på 1700 kroner om måneden, der ellers følger med renoveringerne. I stedet har de sendt en fælles klage til BO-VEST.

Læs hele artiklen i BL Boligen Juli 2013: Beboere i Fiskens Kvarter accepterer ikke huslejestigning

Københavnske borgmestre vil undgå "rigmandsghettoer"

Københavnske borgmestre vil undgå "rigmandsghettoer"
skriver BL Boligen, juli 2013

I Københavns byudviklingsområder langs havnen og i Ørestaden er der ved at være lidt for meget "rigmandsghetto" over det, mener flere københavnske borgmestre. 

Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) forslår en ændring i planloven, så private bygherrer kan forpligtes til at bygge billige, almene boliger i nye udviklingsområder.

"Selvfølgelig skal der være penthouselejligheder til ti millioner, men det skal også være muligt at få en toværelses til 3.500 kroner om måneden, så vi kan have unge, gamle og kontanthjælpsmodtagere boende i de nye byudviklingsområder . Og det er jo især dem ved havnen," siger borgmesteren til Berlingske.

Kommentar: I Roskilde gør man lige præcis det, som de københavnske borgmestre vil undgå:
 • Man bygger penthouselejligheder og finder på alverdens fantasifulde "forbedringer", så de nuværende beboere slet ikke har råd til at blive boende i bebyggelserne.

 • Som om det ikke var nok, så NEDLÆGGER man de små billige lejligheder og rammer derved lige præcis de svageste beboere i bebyggelsen..

Læs: Borgmestre vil undgå "rigmandsghettoer" i BL Boligen

lørdag den 13. juli 2013

STOP HETZEN MOD OS ENLIGE, der bor i små lejligheder

STOP HETZEN MOD OS ENLIGE, der bor i små lejligheder
Af Karsten A. Krabbe

Der er et stadig stigende behov for boliger i Danmark, men der bygges for få boliger.
 - Omvendt så nedlægger boligselskaber og kommuner DE SMÅ BILLIGE BOLIGER, som egner sig til fx. enlige eller et ungt par.
Jeg bor selv i en 2-værelseslejlighed i Roskilde på 42 kvm. til 2400 om måneden.
 - JA, det ER billigt! Men det er et 60 år gammelt byggeri, som desuden er dårligt vedligeholdt.

Som enlig er 42 kvm en udmærket størrelse for mig. Jeg har ikke brug for mere plads. En kær slægtning boede i en ungdomsbolig på Sydfyn til kr. 2900 for 25 kvm.

Her i Roskilde koster en ungdomsbolig på samme størrelse som min 2000 kr. MERE!

Der tales om at de unge skal uddanne sig mere. Men hvordan skal de kunne studere, hvis de skal betale kr. 4.500 om måneden?

Vi har en lov om ligebehandling, men det respekteres jo slet ikke i praksis, når unge typisk skal betale meget mere pr. kvadratmeter end alle andre!

Nu planlægger Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland at nedlægge 100 ud af 236 2V-lejligheder, fordi man påstår, at lejligheder på 42-47 kvm er for SMÅ!!!

Sikke noget vrøvl! Der bliver flere og flere enlige, bl.a. enlige mødre, som igen er den gruppe som først og fremmest bliver sat ud af deres lejligheder, fordi de ikke kan betale de kæmpestore huslejer!

Vi er mange i min bebyggelse som er i CHOK over kommunens og boligselskabets asociale og diskriminerende byggeplaner!!!

Med en såkaldt "helhedsplan" i hånder TVINGES især enlige, ledige, førtidspensionister og unge bort fra vores billige boliger.

SKAM JER ROSKILDE KOMMUNE OG BOLIGSELSKABET SJÆLLAND som begår overgreb mod os lavtlønnede, som tvinges bort fra vores billige lejligheder!

Som om det ikke er nok, så giver LANDSBYGGEFONDEN penge til at lægge disse lejligheder sammen!

Det er da helt grotesk, at vi lejere har gået og betalt til Landsbyggefonden, og nu bliver vi »belønnet« med at vores lejligheder nedlægges over hovedet på os.

Og hvis vi får lov at bo i vores lejligheder, så stiger huslejerne med fx 45 - 65 %

STOP HETZEN MOD OS, DER BOR ALENE!!

(Hvis du er enig med ovenstående, så vær venlig at dele indlægget med dine venner)

Læs evt. mere her: http://bevar-ringparken.blogspot.com

søndag den 7. juli 2013

STOP BOLIGMAFIAEN før det er for sent!

STOP BOLIGMAFIAEN før det er for sent!

Det er jo ekstremt besynderligt, at Landsbyggefonden finansierer »fup og fidus-forbedringer« af almene boliger.
Fx påstår man, at de små og BILLIGE lejligheder på 42 kvm er for små, så de skal sammenlægges med en tilsvarende, så lejlighederne nu får det dobbelte kvadratmeter antal.

Som om det ikke var nok, så bliver huslejen væsentlig højere - undertiden mellem 45 og 65%

 - Det betyder, at vi gamle beboere ikke længere kan betale huslejen, selv om vi hidtil trofast har betalt vores husleje (herunder til den asociale Landsbyggefond!)

Om ungdomsboliger på 42 kvm koster DET DOBBELTE af de ovennævnte billige boliger.

Boligselskaberne er simpelthen noget af det mest grådige, man kan forestille sig!

I en tid, hvor mange må fra hus og hjem, fx enlige mødre, så skal der laves helt unødvendige »forbedringer«:
 - Her kan nævnes: gøre altaner 1 meter bredere - bytte om på køkken og bad - forandre facaderne i nye farver..

STOP BOLIGMAFIAEN, som huserer i de almene boligselskaber!!!

lørdag den 8. juni 2013

Stop hetzen mod os, der bor alene!

Stop hetzen mod os, der bor alene!
Af Karsten A. Krabbe. 8. juni 2013

Nedstående er en kommentar til denne artikel: Danmarks singler presser boligpriserne op - MX.dk

Det er IKKE vores skyld, når de små billige lejligheder nedlægges og erstattes af større og væsentlig dyrere lejligheder!

En vigtig grund til at vi bor alene i (relativt) store lejligheder: Asociale og griske boligselskaber og kommuner »renoverer« lejlighederne ud fra et grådighedsprincip: "Hvad udløser mest støtte fra Landsbyggefonden".

Årets Skod-kommune Roskilde Kommune er netop nu ved at nedlægge små, billige lejligheder hen over hovedet på os trofaste beboere. Man PÅSTÅR at vores 2V-lejligheder på 42 og 47 kvm er for små, og derfor skal de sammenlægges.

Kan nogen forklare, hvorfor en 2V-UNGDOMSlejlighed på 46 kvm IKKE er for lille???

Til sammenligning koster en 2V-ungdomslejlighed på 46 kvm. 4200 om måneden i det ualmindeligt asociale og grådige Boligselskabet Sjælland. Det er næsten det DOBBELTE af, hvad de vi der bor i Ringparken i Roskilde skal betale for det samme antal kvadratmeter.

Er unge og studerende ikke også mennesker?

Hvorfor skal fx studerende og lærligne FLÅS af pengegriske boligselskaber?

I denne sammenhæng er vi ældre og de unge i samme situation:
[ ! ] Vi kan ikke betale de høje huslejer! Og nu tvinger denne skodkommune og det infame boligselskab os bort fra de billige lejligheder!

Landsbyggefonden i en mærkelig dobbeltrolle

Jeg synes, det er utroligt mærkeligt at Landbyggefonden giver TILSKUD til at sammenlægge de små, billige lejligheder.

Resultatet bliver, at ENTEN skal vi betale en uhyrlig leje. ELLER vi bliver tvunget væk fra de lejligheder, som vi har boet i i adskillige år!!!

I årets Skod-kommune ROSKILDE har kommunen, boligselskabet og LANDSBYGGEFONDEN sammen ansat en medarbejder til at få mest mulig støtte fra Landsbyggefonden

Det er da så asocialt og ansvarsløst, når den fond, som beboerne har betalt til i årevis, nu er med til at fordrive de trofaste lejere fra deres lejligheder!

Derfor: STOP HETZEN MOD OS, DER BOR ALENE!

Artikel på MX.dk (MetroExpress):
 ►► Danmarks singler presser boligpriserne op - MX.dk
http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/30041642

søndag den 21. april 2013

»Reform vil sætte kontanthjælpsmodtagere på gaden«, mener LLO

»Reform vil sætte kontanthjælpsmodtagere på gaden«, mener LLO

Ledige boliger til 3.000 kroner findes ikke i større byer, vurderer  Lejernes Landsorganisation.

»Langt de fleste kontanthjælpsmodtagere, og det gælder uanset, om de bor i den almene eller private boligsektor, bor i en lejlighed, der koster mere end 3000 kroner om måneden«, siger cheføkonom i Lejernes LO, Jesper Larsen.

Situationen i Ringparken i Roskilde
Kommentarer af Karsten A. Krabbe

I Roskilde har vi det særlige problem, at Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland og Landsbyggefonden er ved skrue huslejepriserne kraftigt i vejret!

Det gælder bl.a. Ringparken i Roskilde.

Man bruger alle de flotte ord som »fremtidssikring« og »der efterspørges større  lejligheder«

Under dække af såkaldte "helhedsplaner" er man ved at fordrive de nuværende beboere - først og fremmest de beboere, som er enlige, ældre og på overførselsindkomst. Kort sagt: De svageste lejere!

Med udsigt til huslejestigninger på 30% eller mere kan disse beboere slet ikke betale huslejen. Og de kan heller ikke finde lejligheder i et rimeligt prisniveau i Roskilde og omegn.

Ovenikøbet er flere elementer i disse helhedsplaner rene prestigeprojekter, som slet ikke kommer lejerne til gode, fx nye farver på facaderne for at passe bedre til kommende byggeri på nabogrunden. Desuden skal der opsættes pyntealtaner mm.

Som om dette ikke er nok, så skal der opføres penthouselejligheder, samt ældre- og handicapboliger til omkr. 20 mio, som KOMMUNEN skal råde over!

På den anden side påstår den omtalte boligmafia, at lejligheder på 42 og 47 kvm. er for SMÅ og skal sammenlægges. Med denne begrundelse skal 100 »små« 2V lejligheder ud af 600 lejemål sammenlægges.

Hvordan skal en person på kontanthjælp, dagpenge eller folkepension kunne betale for de renoverede lejligheder, der dels er blevet 30-40 % dyrere at bo i og dels har den dobbelte størrelse?

Ud med fattigrøvene og ind med dem, som slet ikke har noget med bebyggelsen at gøre!

Det er virkelig grotesk, at Roskilde Kommune kan gå ind for dette tyveri ved højlys dag! De trofaste lejere som har boet i lejlighederne bliver fordrevet fra deres lejligheder på den ene måde eller den anden.

Endnu en gang viser Roskilde sig som en rigtig skod-kommune: asocial og diskriminerende over for sine ældre og svage borgere..

Læs hele artiklen: 
Lejernes LO: Reform vil sætte kontanthjælpsmodtagere på gaden
Politiken.dk - 19. april 2013


mandag den 15. april 2013

Årets skodkommune: Roskilde Kommune!


Årets skodkommune: Roskilde Kommune!
Af Karsten A. Krabbe. April 2013.

»Det kommer ikke an på størrelsen«, siger man.
Og alligevel..

Hvordan kan nogen ved deres fulde fem påstå, at 2V lejligheder på 42 og 47 kvm er for små??

Men det gør Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland!

I en svær tid, hvor flere og flere har svært ved overhovedet at finde en bolig. Eller bliver sat ud af deres lejligheder, fordi de ikke kan betale huslejen, så skal beboerne i Ringparken og andre steder tvinges til at stemme for en »helhedsplan« som ensidigt rammer de svageste beboere i bebyggelserne.
Os, der er enlige - os der har boet i lejlighederne i adskillige år og trofast betalt vores husleje skal nu deporteres!

 • Hvor mange beboere kan leve med en huslejestigning på højst sandsynligt 30 - 40%?

Og hvad skal en enlig som jeg med en lejlighed på 90 kvm? Eller 60 kvm for den sags skyld??

Få hundrede fra Ringparken ligger ungdomsboliger som er meget mindre! Og desuden væsentligt dyrere.

Unge og ældre har vel grundlæggende de samme behov til en lejlighed, når de er enlige eller et par?

Jeg synes virkelig det er asocialt og diskriminerende!
Sådan kan man da ikke behandle byens borgere!!

Endnu en gang viser byrådet sig fra den mest asociale og modbydelige side!

Mens man poster million efter million i rene prestigeprojekter, skal borgerne betale priserne for deres luftkasteller!

søndag den 7. april 2013

Lusk i Ringparken

Lusk i Ringparken
Under denne overskrift skriver Susanne Rald i Roskilde Avis.
"Jeg tænker på gad vide, hvad det er Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland skjuler siden de ikke til en beboer i Roskilde, ikke mig, vil give aktindsigt i, hvad der skal ske i Ringparken/Sønder Ringvej i forbindelse med evt. helhedsplan. 
Landsbyggefonden har iflg. skrivelse fra Bestyrelsen godkendt lån i 2017, men det er Bestyrelsen/BOSJ åbenbart ikke tilfredse med, de vil have fremrykket sagen, men hvorfor???
Der må stikke noget under stolen, håber der er nogen der kan få aktindsigt, hvis ikke os, så måske Ekstra Bladet. "

Læs hele læserbrevet i Roskilde Avis: (Linket nedenfor)
Lusk i Ringparken - læserbrev i Roskilde Avis

En ny form for demokrati???

En ny form for demokrati???
Af Karsten A. Krabbe

Jeg er dybt uenig i denne påstand:
»Et af de bedste og nyeste eksempler på at nytænkning skabes ved at tænke på tværs, er etableringen af den kombinerede skaterbane og regnvandsbassin i Rabalderparken på Musicon.«

Kommentar: Jeg synes det er totalt udemokratisk, at Roskilde Kommune skal forære en livsfarlig skaterbane til »Musicon« for - endnu en gang - at hoppe og springe for landets største drukfest på Dyrskuepladsen!

 •  Det står da ualmindeligt dårligt til med det "musiske" på Musicon. Dette øde område skal jo tydeligvis foræres til RoskildePesten.

Bortset fra Åben Dans og Kunsterne så er der jo ikke noget musisk på Musicon!
Det skulle da lige være den »kreative tænkning« som udstrømmer fra Roskilde Kommune igen og igen!

Den sidste del af Musicon kommer fra UniCON. Skaterbanen er jo reelt et dække over en stærkt forurenet grund.

Hvorfor skal synderen bygge på sin gamle grunde og ovenikøbet belønnes med endnu en af disse fuppriser??

Det er efter min mening det rene galimatias!

»Her har Roskilde Forsyning, en række af kommunens afdelinger og en lang række brugere været sammen om ideudviklingen.«

 • Roskilde Forsyning og SEAS NVE (som ejer el-delen af Roskilde Forsyning skal vel ikke favoriseres på bekostning af borgerne i Roskilde?

Jeg tror vi er mange der godt kan se sammenhængen mellem Roskilde Forsynings gave til Skaterbanen og den heldigvis nu skrinlagte plan om at opsætte solfangere på Sdr. Ringvej (i Ringparken, Roskilde).

Der foregår utroligt mange særdeles mystiske transaktioner i Roskilde.

Hvordan kan en mand som Torben Jørgensen sidde i adskillige forsamlinger med modstridende interesser?

Efter min opfattelse er han inhabil på alle ledder og kanter!

 • Det er stadigvæk en af det offentliges opgaver at holde sin sti ren, og ikke involvere sig i transaktioner, som vil gøre en Mafia-boss grøn af misundelse.

Skal de IKKE-VALGTE sidde gennemtrumfe DERES interesser på bekostning af demokratiet?

søndag den 31. marts 2013

»De billigste lejeboliger er blevet for dyre«

Københavns socialborgmester Mikkel Warming: 

»De billigste lejeboliger er blevet for dyre«

21.08.12

Mikkel Warming ærgrer sig over, at priserne på billigste lejeboliger i Hovedstaden er så høje, som de er.
"Alt imens det bliver sværere og sværere at finde lejebolig i Danmark, er priserne på de såkaldt billige boliger steget så meget, at for eksempel en ung på kontanthjælp ikke længere kan betale husleje", skriver socialborgmester Mikkel Warming, i et debatindlæg i Politiken.

Mikkel Warming beretter: "En ung på kontanthjælp i dag kan højst betale 3.000 kr. i månedlig husleje, men i mange almene boligselskaber koster de billigste nyere lejligheder nu 7.000 kr. om måneden."

Kilde: Politiken. Her efter Boligportal.dk

Læs indlægget på Politiken.dk: Mikkel Warming: De billigste lejeboliger er blevet for dyre

Her må vi beboere i Ringparken erklære os helt enige med Mikkel Warming!

Ikke nok med, at huslejerne stiger med et ukendt beløb, bl.a. til helt urimelige »forbedringer«, som slet ikke er i os beboeres interesse.
Men både Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland går og lusker med tallene, så vi ikke kan få at vide, hvad deres påståede helhedsplan kommer til at koste!

Efter min opfattelse er det skammeligt og umoralsk, at vi beboere IKKE kan få præcist at vide, hvad helhedsplanen kommer til at koste OS hver især!! IKke nok med det, beboerne er blevet truet med, at hvis de ikke stemte for helhedsplanen, så ville huslejen stige meget mere!

DE kender jo alle tallene, Og DE ved, hvilke lejligheder der skal sammenlægges mm.

tirsdag den 19. februar 2013

Stave kan de ikke i afdelingsbestyrelsen


Stave kan de ikke i afdelingesbestyrelsen - men de er rigtig gode til "skønskrive" tingene
Stave kan de ikke i afdelingsbestyrelsen - og så synes jeg, at bestyrelsens version om aktiviteter i Ringparken er helt forskellig fra det, som AKTIVITETSUDVALGET skriver.
 - Men det svarer jo til det generelle billede: En afdelingsbestyrelse som »skønskriver«, fortier og fordrejer.

Læs dette indlæg fra opslagstavlerne, og døm selv!

CITAT:
Orientering fra Ringparkens afdelingsbestyrelse
Opslag - Januar 2013

Afdelingsbestyrelsen holdt den 8. januar sit først møde i det nye år. Du kan se et beslutningsreferat på www.bosj.dk/01011 under mødereferater-afdelingsbestyrelsen.
Her er en kort orientering om de vigtigste
punkter, der var oppe:

 - en drøftelse af det stadig stigende affaldsmængder, så henlægges rundt om i bebyggelsen. Afdelingsbestyrelsen vil sammen med områdekontoret tage forskellige initiativer, for at mindske mængden af den henkastede affald.

 - der har i 2012 været flere skimmelsvampesager i bebyggelsen. Der er brugt omkring 1 mio. kr. på dem. Afdelingsbesyrelsen vil sammen med områdekontoret gennemføre en bedre information til beboerne om forebyggelse af skimmelsvampe.

Kommende aktiviteter i Ringparken

Der er pt. ikke planlagt aktiviteter. Men beboerne i Ringparken kan selvfølgelig stadig gøre brug af beboercafeen i Æblehaven og dens aktiviteter.

Boligselskaber tager nu initiativ til at indkalde aktivitetsudvalget, der blev valgt på beboermødet i september, så der kan komme gang i aktiviteterne i Ringparken til gavn for beboerne.

Arbejdet med helhedsplanen

Den planlagte avis om helhedsplanen er udskudt til februar, da den afventer forhandlinger mellem boligselskabet og Roskilde Kommune om kommunens medfinansiering af helhedsplanen. Der bliver holdt orienteringsmøde engang i løbet af marts. Mere om dette i avisen.

Har du spørgsmål - så kontakt afdelingsbestyrelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller forslag til initiativer. Send en mail til formanden Stefan Zola Ahlm på ringparken.roskilde@gmail.com. Eller mød op i bestyrelseslokalet i kælderen under beboerhuset, Sdr. Ringvej 51. Her kan du træffe bestyrelsen den 2. tirsdag i måneden kl. 18.00 - 19.30.
CITAT SLUT

lørdag den 16. februar 2013

Arbejdet med den endelige helhedsplan er i gang


Arbejdet med den endelige helhedsplan er i gang
Af Karsten A. Krabbe. 16 februar 2013.

Nedenstående fremgår af uddelt referat fra Ringparkens Afdelingsbestyrelse (side 2)

Karsten A. Krabbe kommenterer »Nyt fra Ringparkens afdelingsbestyrelse - Januar 2013«

Bemærk: K1, K2 og så videre angiver, at der er kommentarer til denne del af nyhedsbrevet.
 - Kommentarerne er flettet ind i teksten..

6. juni sidste år vedtog beboermødet at sende den foreløbige helhedsplan til Landsbyggefonden (LBJ). K1) BOSJ sendte den ind umiddelbart før sommerferien sammen med beregninger af, hvad de enkelte dele af helhedsplanen vil koste. K2) Der er også søgt om kapitaltilførsel, så den kommende husleje kan holdes kunstig nede på et fornuftigt niveau.

Kommentarer: 
1) "BOSJ sendte den ind umiddelbart før sommerferien sammen med beregninger af, hvad de enkelte dele af helhedsplanen vil koste."
 - Disse helt centrale informationer har BOSJ og Afdelingsbestyrelsen holdt skjult for beboerne!

2) "Der er også søgt om kapitaltilførsel, så den kommende husleje kan holdes kunstig nede på et fornuftigt niveau."
 - BOSJ har søgt om KAPITALTILFØRSEL uden at spørge afdelingsmødet om tilladelse!
 - BOSJ har hele tiden truet med, at hvis ikke beeboerne stemte Ja til den foreløbige helhedsplan, så ville huslejestigningerne være 30% eller mere (Jvnfr. udsendt materiale!)
Vi beboere må således holde BOSJ og Afdelingsbestyrelsen fast på, at huslejen IKKE kan overstige 30%!
--- slut på kommentar 1 og 2 ---

I slutningen af oktober fik BOSJ en foreløbig tilbagemelding. Umiddelbart var den ikke særlig opmuntrende. De vil umiddelbart ikke støtte ret meget i helhedsplanen. LBF mener, at hovedparten i helhedsplanen "kun" er forbedringer, som vi selv skal betale. K3) De vil kun give støtte til sammenlægning af lejligheder og lejligheder for bevægelseshæmmede. Herudover stiller de krav om undersøgelser af altanernes tilstand, for at give støtte til renovering af altanerne. Udbredelsen af skimmelsvamp skal også undersøges, hvis vi skal have støtte til forbedring af indeklimaet. Vi betragter kun LBFs foreløbige svar som et forhandlingsoplæg.

Kommentarer: 
3) "De (Landsbyggefonden)  vil kun give støtte til sammenlægning af lejligheder"
 - Vi er 236 lejemål som ikke har kunnet få svar på, HVILKE lejligheder der skal sammenlægges!
Dette krav må være et helt uomgåeligt krav for enhver beboer i Ringparken: Hvad skal der ske med MIT/VORES lejemål
 - Og HVAD skal vi gøre, som bor i de lejligheder på 42 - 47 kvm som BOSJ påstår er for små!
 - Vi er IKKE interesseret i lejligheder på omkr. 90 kvm!
 - Og vi har IKKE hverken råd til eller behov for sådanne store lejligheder!!
--- slut på kommentar 3 ---

BOSJ har også holdt møde med Byrådet for at drøfte de 8 helhedsplaner, som er i spil i Roskilde. Der har i kommunen været særlig opmærksomhed på nedlæggelse af lejligheder. K4) Her har vi ikke noget problem i Ringparken. Her nedlægges ca. 50 lejligheder. Men K5) til gengæld er der mulighed for at få 20 nye lejligheder på Sdr. Ringvej og K6) 30 lejligheder på Faktagrunden, som der tidligere har været planer om.

Kommentarer:
4) "Her nedlægges ca. 50 lejligheder"
 - Sikke noget sludder, der er 100 lejligheder, der skal sammenlægges! Og dette på trods af, at vi der bor i dem er enlige, mindrebemidlere (pensionister, dagpengemodtagere m.fl.) og i øvrigt har forret til at bo i Ringparken, hvor vi har boet i adskillige år!
5) "til gengæld er der mulighed for at få 20 nye lejligheder på Sdr. Ringvej"
 - Disse 20 lejligheder er PENTHOUSELEJLIGHEDER til en husleje på måske 12.000 kr om måneden!
6) "30 lejligheder på Faktagrunden, som der tidligere har været planer om."
 - Der har ALDRIG været planer om dette! Tværtimod har der været tale om at *sælge* bygningerne!
--- slut på kommentarer ---

BOSJ forhandler også med Roskilde Kommune om den kommunale støtte til helhedsplanen. Den endelige tidsplan for helhedsplanen afventer disse forhandlinger. Derfor udskydes den planlagte avis også til slutningen af februar. Der holdes et informationsmøde om status for helhedsplanen engang i marts. 7) Her vil der også være en tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der blev nedsat på mødet den 30. oktober 2012.

Kommentarer:
7) Her vil der også være en tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der blev nedsat på mødet den 30. oktober 2012.
 - Det er særdeles bemærkelsesværdigt at disse arbejdsgrupper er HEMMELIGE. Vi beboere kan ikke få oplyst, hvem der sidder i grupperne hhv. sad i de gamle arbejdsgrupper.
 - Det er endnu mere bemærkelsesværdigt at der ikke er nogen arbejdsgruppe, som arbejder med de små lejligheder, som er dem der er allermest diskussion om!
--- slut på kommentarer ---

Mange skimmelsvampe i Ringparken
Der har i 2012 været en del skimmelsvampesager i Ringparken. Der er brugt omkring 1 mio. kr på at
udbedre dem. Årsagen til skimmelsvamp er fugt, som bl.a. kommer på grund af de kuldebroer, som skyldes uhensigtsmæssig bygningskonstruktion. K8) Men det forværres af uhensigtsmæssig beboeradfærd fx manglende udluftning og tørring af tøj i lejlighederne.

Kommentarer:
8) Men det forværres af uhensigtsmæssig beboeradfærd fx manglende udluftning og tørring af tøj i lejlighederne.
 - Det er da helt hen i vejret at påstå, at det er Beboerne der mangler at lufte ud og at de skulle tørre tøj i lejlighederne!
Tværtimod har vi Ringparken nogle rigtig dejlige vaskerier med (de fleste steder) nye vaskemaskiner og tørretumblere, samt flere tørrerum!
 - Jeg har talt med nogle energikonsulenter, som sagde, at som min lejlighed var indrettet - med MANGLENDE mulighed for effektiv udluftning, så kunne jeg slet ikke undgå at få skimmelsvamp!!! Og da jeg bad om at få sat en ventilator op i badeværelset fik jeg den besked, at det brugte de ikke længere. Tillige har jeg fået at vide, at jeg ikke måtte lufte for meget ud (og således heller ikke have badeværelsesvinduet stående åbent i sommerhalvåret!).

Uddelt  informationsark:
Nyt fra Ringparkens adelingsbestyrelse Januar 2013 
Side 2