torsdag den 29. januar 2015

Motorsavsmassakren på Rødtjørnene

Så blev rødtjørnene fældet!
28. januar 2015

Hvem har dog besluttet at de smukke rødtjørn i Ringparken skulle fældes?
Disse træer var - så vidt jeg ved - en gave fra Roskilde Boligselskab.
Formentlig i forbindelse med Ringparkens 50-årsjubilæum.

S. Faxe, Ringparken har optaget disse videoklip:

torsdag den 22. januar 2015

Landsbyggefonden - Kortlægning af almene bebyggelsers bevaringsværdi 20. januar 2015.

Orientering fra Landsbyggefonden: Kortlægning af almene bebyggelsers bevaringsværdi.
20. januar 2015.

I det efterfølgende er teksten lettere redigeret og forkortet af Karsten A. Krabbe.

Den almene boligsektor rummer mange bevaringsværdige bebyggelser. Også etagehuse fra 1920erne, 1930erne og ikke mindst den store mængde byggerier fra 1940erne og 1950erne.

Flere af disse byggerier besidder væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Stigende krav sætter byggerierne under pres

De stadigt stigende krav om reduktion af varme- og energiforbruget og de stadigt stigende ønsker til boligens funktioner og størrelsen af boligens rum sætter disse byggerier under pres, idet klimaskærmen er ringe isoleret og boligernes rum ofte er få og små.

Effektive energirenoveringer på eksempelvis facader og vinduer kan medføre, at kulturarvsværdierne går tabt.

Forslag om fredning af Bellahøj-afdelingerne

I forbindelse med forarbejderne til renovering af Bellahøj afdelingerne (AAB, fsb, AKB og SAB) rejste Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i 2013 forslag om fredning af bebyggelsen.

Hensynet til bebyggelsens bevaringsværdier vægtes højt. Der er endnu ikke taget stilling til, om bebyggelsen skal fredes, og arbejdet med renoveringen af Bellahøj-bebyggelserne fortsættes således.

Kulturstyrelsen fungerer som særlig rådgiver omkring kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.

Samarbejde mellem Kulturstyrelsen og Landsbyggefonden

Kulturstyrelsen og Landsbyggefonden gået sammen om at kortlægge den almene boligsektors kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. De væsentligste byggerier kan dermed sikres gennem statslig bygningsfredning og derudover indkredses en række byggerier, der har væsentlige værdier, der skal sikres eksempelvis ved at udarbejde bevaringsstrategier for bebyggelserne.

I projektet indgår også udvikling af strategier så allerede fredede afdelinger, eller afdelinger på vej mod en fredning, kan renoveres og/eller fremtidssikres på en hensigtsmæssig måde og med henblik på en hensigtsmæssig fremtidig drift.

Respekt for beboerdemokratiet og forskelligheder

Endvidere respekteres bl.a. ejerforhold, beslutningsprocesser, beboerdemokratiet og boligernes forskelligheder på grund af f.eks. råderetsarbejder mv.

Endelig fokuseres der på, at beboernes rettigheder og muligheder i henhold til almenboligloven kan opretholdes under og efter en fredning, ligesom huslejen skal kunne holdes på et acceptabelt niveau således, at mulighederne for fortsat udlejning af boligerne sikres.

Link Landsbyggefondens orientering:
Kortlægning af almene bebyggelsers bevaringsværdi 20. januar 2015

Arkivfoto: Karsten A. Krabbe

onsdag den 21. januar 2015

Politikerbesøg - Boligselskabet Sjælland

Nyhed fra Boligselskabet Sjælland 19.1.2015 

Ministerbesøg efter renoveringsmilliarder til Sjælland

Mette Gjerskov (S) og By- og boligminister Carsten Hansen (S) besøgte to af Boligselskabet Sjællands boligområder.

Knap 3.000 roskildeboliger skal renoveres for samlet 660 mio. kr. de kommende år. Det viser tal fra By- og boligministeriet efter at politikerne er blevet enige om en ny boligaftale. Dermed topper Roskilde listen i Region Sjælland.

Læs mere her:

Politikerbesøg - Boligselskabet Sjælland