tirsdag den 11. oktober 2016

Lejere kan rammes af skatteplan | BL 11. oktober 2016

BL - Lejere kan rammes af skatteplan 11. oktober 2016

Regeringens forslag til nye ejendomsskatter risikerer at ramme lejerne i landets almene boliger. Den klemme kan betyde en gennemsnitlig huslejestigning på 350 kroner om måneden for lejere. Hovedproblemet er ifølge BL – Danmarks Almene Boliger, at der i reformen af ejendomsvurderingerne lægges op til en betydelig stigning i vurderingen af etageboliger, som den almene sektor har en forholdsvis stor andel af.

Læs mere her: https://bl.dk/nyheder-presse/nyheder/2016/10/lejere-kan-rammes-af-skatteplan/


søndag den 18. september 2016

Vidste du, at du kan have ret til afslag i lejen, hvis dit lejemål er ramt af fugtskader og skimmelsvamp? | Lejerens Jurist 18. september 2016

Lejerens Jurist - Vidste du, at du kan have ret til afslag i lejen, hvis dit lejemål er ramt af fugtskader og skimmelsvamp? Eller, at dit lejemål kan være uegnet til beboelse?
(Udgivet 18.9.16)
Med de koldere klimatemperaturers komme, er det snart højtid for fugtgener, fugtskader og særligt skimmelsvamp, og faktisk anslås det, at op mod 300.000 danskere årligt bliver ramt af sygdom eller på anden måde fysisk påvirket af skimmelsvamp.
Skimmelsvamp medfører alvorlige sundhedsmæssige risici og udgør så væsentligt et mangelforhold, at handling er nødvendig.
Årsagen til angreb af skimmelsvamp skal ofte findes i mangelfulde bygningskonstruktioner, utætheder, rørskader, tagskader eller forkert brug af det lejede.
Lad os gennemgå dit lejeforhold og bistå dig juridisk, så du undgår at blive snydt.
Læs mere om skimmelsvamp her: Særligt om skimmelsvamp og fugtskader
Henvendelse kan ske via vores hjemmeside eller kontakt@juristerne.dk .

tirsdag den 23. august 2016

HAR DU FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET? Sidste dato er 24. august 2016

HAR DU FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET? Har du forslag til det årlige obligatoriske møde i Ringparken d. 7. september 2016? Indkomne forslag skal være hos formanden eller Boligselskabet Sjælland senest d. 24. august 2016.
Forslag kan sendes til Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde eller på mail
beboerdemokratiet@bosj.dk Vi (boligselskabet) anbefaler, at du benytter blanketten på bosj.dk/forslag
Husk at kun forslag med gyldig afsender og adresse behandles på mødet.mandag den 22. august 2016

Dagens citat 22. august 2016: Fuld indsigt!

Dagens citat:
Fuld indsigt! 22. august 2016
Denne tekst kan læses på bosj,dj
Prøv at overveje, det der står i den blå ramme...


lørdag den 20. august 2016

Hvad koster en advokat? Og var han pengene værd? | Bloggen »Bevar Ringparken« Lørdag d. 20. august 2016

Hvad koster en advokat? Og var han pengene værd? Af Karsten A. Krabbe, Udgivet. Lørdag d. 20. august 2016 Ved beboermødet d, 13. marts 2016 var advokat Rolf Ledertoug fra Advodan i Taastrup dirigent.
Da jeg ikke selv var til stede på mødet, kan jeg ikke udtale mig om, hvordan han løste opgaven. Men jeg forstår ikke, at en advokat kan skrive under på det "referat" der ligger fra mødet.
Det opfylder da vist ikke ganske almindelige krav til et referat!
Beboerne må da vide, hvad det er, der er stemt om!
Se også "Eventuelt"! Hverken denne eller det der stod i dagsordenen hører hjemme under Eventuelt!
Og så ved jeg af egen erfaring, at afdelingsbestyrelsen IKKE svarer, når man sender en mail til dem!
For at vende tilbage til spørgsmålene: Hvad koster en advokat og Var han pengene værd, så må svaret være NEJ!
Det er ikke nødvendigt at logge ind!


fredag den 19. august 2016

»Muren« ved Ringparkens Beboerhus 19. august 2016

»Muren« 19. august 2016 "Hvad er det?", ville Piet van Deurs spørge! Denne mur holder Ringparkens beboere ude fra afdelingsbestyrelsens slaraffenland. Vi har mange dejlige legepladser i Ringparken, men der skal partout være et separat område ved Ringparkens Beboerhus. Hvor mange boligafdelinger bruger over 1 mio. kroner på renovering af deres beboerhus? Hvor meget er i det hele taget renovering og hvor meget er brugt på anskaffelser, som ikke har noget med renoveringen at gøre? Foto: Karsten A. Krabbe 2016

Foto: Porten til legeplads, grillplads mm.

torsdag den 18. august 2016

Kloakrenovering i Ringparken i Roskilde 18. august 2016

Kender du § 15 i Boligselskabet Sjællands vedtægter? | Karsten A. Krabbe 18. august 2016

Kender du § 15? Hvert år, når der indkaldes til det årlige obligatoriske afdelingsmøde, henvises der til § 15 i vedtægterne. Men hvad står der i § 15? Den medfølgende illustration fokuserer på et par relevante punkter i vedtægterne. Vedtægterne kan også læses her: Vedtægter for Boligselskabet Sjælland

tirsdag den 16. august 2016

Der er noget galt i Ringparkens Afdelingsbestyrelse | Udgivet 16. august 2016

Der er noget galt i Ringparkens Afdelingsbestyrelse! Tekst og grafik: Karsten A. Krabbe 16.08.2016 Se selv: • Bestyrelsesmøder skal afholdes d, anden tirsdag i måneden = Tirsdag d. 14. juni 2016 • Mødet er afholdt på 1. sal i beboerhuset. ? Hvornår er det blevet bestyrelseslokale? • Der er jo ikke tale om »Indkaldelse til bestyrelsesmøde. - Det er jo tydeligvis tale om et referat. Hvor svært kan det være? Jeg synes, det er påfaldende, at der skal holdes sommerfest tre dage FØR det årlige obligatoriske afdelingsmøde? Denne charmeoffensiv "lugter" da langt væk! Og så tror jeg ikke på at der faktisk er afholdt møde d. 21. juni 2016. Men det kan jeg jo så ikke bevise! Referatet skulle så være offentliggjort d. 21. JULI 2016!

mandag den 15. august 2016

Ringparken - Det årlige obligatoriske afdelingmøde d. 7. september 2016

Der afholdes det årlige obligatoriske afdelingmøde d. 7. september 2016.

ALLE beboere kan stille op til afdelingsbestyrelsen!

MØD FREM OG STIL OP!

Der er et påtrængende behov for udskiftning i afdelingsbestyrelsen, som slet ikke arbejder for beboerne og beboerdemokratiet!


onsdag den 10. august 2016

Indkaldelse til det årlige obligatoriske afdelingsmøde i Ringparken i Roskilde.

Onsdag d. 10. august 2016 - Indkaldelse til det årlige obligatoriske afdelingsmøde i Ringparken i Roskilde.
Indkaldelsen til det årlige obligatoriske afdelingsmødet er omdelt i postkasserne.
Desværre er det nødvendigt med nogle rettelser!
Alle beboere kan stille op til afdelingsbestyrelsen eller som suppleanter.
Der var 3 markante ting på det årlige obligatoriske møde i september 2015:
1. Dirigenten indførte en taletid på 2 minutter og erklærede, at denne må fremgå af forretningsordenen! Det gør det ikke!!!
Samme dirigent påstod, at det så ikke var lovligt at tale mere end 2 minutter, for så var det sagsbehandling og det måtte man ikke!
Men det fremgår jo udtrykkeligt af lejeloven og boligselskabets vedtægter, at man skal BEHANDLE indkomne forslag!
Det er derfor aldeles urimeligt, at de beboere, der har indsendt forslag til afdelingsmødet, bliver afbrudt efter 2 minutter!
2. Afdelingsmødet besluttede, at afdelingsbestyrelsen skulle have det fulde ansvar for beboerhuset.
Jeg synes, denne beslutning skal annuleres! Eller i det mindste begrænset til 1 år ad gangen!
3. Afdelingsmødet besluttede ligeledes, at afdelingsbestyrelsen skulle vælge, hvem der skulle sidde i Repræsentantskabet.
Igen en beslutning uden begrænsning!
Som beboere må vi have indflydelse på. hvem der skal repræsentere os i Repræsentantskabet.
Og så er der det "frivillige arbejde", som det påståes udføres af et medlem af afdelingsbestyrelsen. Vedkommende arbejder efter det jeg har fået oplyst UDEN en ansættelseskontrakt!
Rengøringsarbejde er i sig selv noget af det mest krævende arbejde, der findes. Og hvad vil der ske, hvis vedkommende kommer til skade under rengøringen af beboerhuset?
Er det så beboerne i Ringparken, der skal betale en kæmpestor erstatning?
4. Hvert år får vi udleveret et regnskab med nogle helt u-igennemskuelige tal!
Vi beboere må kræve at få oplyst de tal der angår beboerhuset bliver konkretiseret og specificeret!
Hvor meget er der brugt på nye møbler og på nyt gulv eller på anskaffelser på førstesalen!
Hvor mange gange er beboerhuset lejet ud?
Hvor mange gange til beboere og hvor mange gange til folk, som ikke bor i Ringparken?
Og så må den person som kommer fra boligselskabet også kunne præsentere og fremlægge tallene på en overskuelig måde!!


lørdag den 6. august 2016

København bygger ikke for alle sine borgere | Politiken 6. august 2016

Politiken - København bygger ikke for alle sine borgere 
6. august 2016
Selv om der også opføres almene boliger i nybyggerområderne i København, giver de ikke den sociale blanding, kommunen selv ønsker - for de er for dyre og for store for byens mange enlige.

I den nye del af Sydhavnen, Tegl- og Sluseholmene, hvor tusinder af boliger med vandudsigt skyder op, er der ikke én eneste lejlighed på under 60 kvadratmeter – heller ikke almene boliger, som er tiltænkt dem uden store pengepunge. Og den boligpolitik undrer direktøren for Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen, meget.

For syv ud af ti husstande i hovedstaden består af enlige, mange af dem uden mange penge, og de har netop brug for mindre boliger.

»Det er stået på i årevis, at man i København bevidst har fjernet de små lejligheder i forbindelse med byfornyelse og heller ikke bygger nye små boliger. Det er især den faktor, der har presset dem med de små indtægter ud af byen«, fastslår Curt Liliegren, der ikke mener, at det harmonerer med kommunens ønske om ’en by for alle’.

Læs hele artiklen her: København bygger ikke for alle sine borgereOverdragelse af areal i Ringparken til Musicon-stien | Økonomiudvalget i Roskilde 8. august 2016

!!! DETTE BØR ALLE BEBOERE I RINGPARKEN LÆSE !!!
Referat af Økonomiudvalgets møde d. 10. august 2016
Pkt. 354 Aftale om overdragelse af areal til stiudvidelse
Forvaltningen har i samarbejde med Boligselskabet Sjælland udarbejdet aftale om overdragelse af arealer, som er nødvendige for at realisere stien til Musicon og ombygning af krydset Sdr. Ringvej/Rabalderstræde.
Forvaltningen indstiller, at aftalen godkendes.
Sagsfremstilling
Plan- og Teknikudvalget har på møder den 7. april 2016, punkt 83, og 2. juni 2016, punkt 132, godkendt anlægsprojekt for ombygning af henholdsvis krydset Sdr. Ringvej/ Rabalderstræde og udvidelse af stien mellem Eriksvej og Sdr. Ringvej. Realisering af anlægsprojekterne forudsætter, at der indgås aftale med Boligselskabet Sjælland om overdragelse af arealer, og gennem dialog med boligselskabet og Ringparkens beboerbestyrelse er der nu udformet en sådan aftale

mandag den 25. juli 2016

Andelsforeninger i København tjener flere hundrede tusinde på ventelistegebyrer | TV2 Lorry

TV2 Lorry - Andelsforeninger i København tjener flere hundrede tusinde på ventelistegebyrer.
Udg. 24. juli 2016

Det er helt normalt, at boligsøgende betaler ventelistegebyrer til andelsforeninger. Men det københavnske boligmarked er så presset, at mange betaler til foreninger, de aldrig har en chance for at komme ind i, skriver Berlingske.

Gebyret for ikke at blive slettet af ventelisten ligger typisk mellem 100 og 300 kroner. Derudover kræver flere foreninger også et opskrivningsgebyr.

- Grundlæggende handler det om, at vi tager et gebyr, der sikrer, at vi har nogle reelle interesserede købere, siger Sune Svendsen, bestyrelsesformand i AB JoJo på Nørrebro i København til TV2 Lorry.

Lige nu er der over 1000 boligsøgende på AB JoJos venteliste, og der kommer to til tre nye hver eneste uge.

Det betyder, at foreningen hvert år har en indtægt på en kvart million fra ventelistegebyrer alene.

- Pengene går ikke til noget specifikt. De indgår som drift i foreningen, siger Sune Svendsen til TV2 Lorry.

Det store beløb til foreningens drift møder kritik fra Forbrugerrådet Tænk.

Læs hele artiklen her:
Andelsforeninger tjener kassen på desperate boligsøgende


tirsdag den 19. juli 2016

Rift om lejeboligerne i de store studiebyer | Ret&Råd Advokater 19-07-16

Ret&Råd Advokater - Studiestart betyder rift om lejeboligerne i de store studiebyer 19-07-16

Det kan være svært at holde hovedet koldt, når man endelig finder et værelse eller en lejlighed.

Hvert år søger tusindvis af unge lejebolig i forbindelse med studiestart og det kan være svært at holde hovedet koldt og at forholde sig kritisk, når man endelig finder et værelse eller en lejlighed. 

Der findes desværre mange eksempler på, at udlejere forsøger at udnytte dette. Med disse 5 råd in mente kan du undgå at blive snydt, når du søger lejebolig:

1. Pas på falske udlejere
Der findes desværre ”falske udlejere”, som forsøger at udleje en bolig, som de ikke er ejer af, og som de kan have lovet ud til flere lejere på samme tid.

De vil ofte bede dig betale forud, inden du modtager en lejekontrakt og nøgler til boligen. Når de så har modtaget depositum og forudbetalt leje, hører du aldrig fra dem igen.

Du bør derfor undersøge, hvem der er ejer af den ejendom, som din lejebolig ligger i. Det kan du bl.a. undersøge på www.ois.dk.

Du skal have været i kontakt med den, der står som ejer, før du underskriver noget som helst, og du må aldrig betale noget, før du har set lejligheden.

2. Sørg for at få en lejekontrakt
Hvis din udlejer af en eller anden årsag ikke vil udlevere en lejekontrakt, så er det et dårligt tegn.

Det står godt nok ingen steder i lejeloven, at en lejekontrakt skal være skriftlig, men hvis du beder om en lejekontakt, så har udlejer pligt til at give dig den.

Du må aldrig betale hverken depositum eller forudbetalt husleje, hvis ikke du har en underskrevet lejekontrakt, i så fald risikerer du aldrig at se pengene igen, selvom du har krav på at få dem tilbage.

Hvis din udlejer presser på for at få dig til at underskrive hurtigt, skal du også være ekstra opmærksom.

3. Betal ikke dusør
Det er ulovligt at kræve betaling for at stille en lejebolig til rådighed.

I lejeloven kaldes det dusør, og det omfatter alle former for betalinger, der ikke er husleje, depositum eller forudbetalt leje.

Hvis din udlejer har krævet en ulovlig dusør, som du har betalt, kan du kræve pengene tilbage inden for de efterfølgende fem år. Du skal dog kunne bevise, at du rent faktisk har betalt dem.

Det er derfor altid en dårlig idé at betale penge under bordet.

4. Vær opmærksom på fejl og mangler
Det er altid en god idé at gennemgå lejemålet for fejl og mangler, inden du flytter ind, så du ikke risikerer at betale for noget, som ikke er pengene værd.

Undersøg lejligheden for fejl og mangler hurtigst muligt og gør udlejer opmærksom på disse.
Det vil sige, at du skal skrive alle fejl og mangler ned og gerne tage billeder og sende listen til din udlejer. På den måde kan du altid dokumentere, at manglerne allerede var der, da du overtog boligen.

Du har 14 dage, fra du overtager lejemålet, til at give din udlejer besked om fejl og mangler. Dette gælder uanset, om det er mangler, der skal udbedres eller blot mangler, du ønsker at gøre opmærksom på.

Hvis du ikke gør det, så risikerer du at komme til at betale for fejl og mangler, som du ikke er skyld i når du skal flytte.

5. Tjek din husleje
En del lejere betaler for meget i husleje, uden at være klar over det.

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget man kan aftale at betale i husleje, og da mange lejere er desperate for at finde et sted at bo, er der en del udlejere som skruer prisen urealistisk højt op.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at du er bundet af, hvad du har aftalt med din udlejer, for du kan få nedsat lejen, selvom du har skrevet under på at betale en højere husleje, også selvom du vidste, at huslejen var for høj allerede ved aftalens indgåelse.

Du kan tjekke din leje på hjemmesiden www.tjekdinleje.dk.

Det er altid en god idé at lade en advokat gennemgå kontrakten, før du skriver under.

Pressemeddelelse fra
Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 4
1358 København K
www.ret-raad.dk

mandag den 11. juli 2016

TV-pakken fra YouSee i Ringparken i Roskilde efter d. 1. juli 2016

TV fra YouSee i Ringparken efter d. 1. juli 2016
Efter den 1. juli er det blevet muligt at opsige din tv-pakke fra YouSee.
Ringparken har YouSee’s grundpakke. Den kollektive aftale omfatter alle lejemål. 
Efter den nye tv-lov har YouSee dog besluttet, at den enkelte husstand kan vælge at opsige aftalen.
Hvis du har internetforbindelse eller IP-telefoni via antennen fra YouSee, skal du være opmærksom på, at den så også vil blive lukket sammen med TV-signalet.
Her kan du læse, hvilke regler der gælder for for Ringparken:
Ringparken Information om TV-signal


lørdag den 2. juli 2016

Renovering af kloakker i Røde Ringparken (2 - 42) | NCC 30. juni 2016

Kloakrenoveringsplan for Ringparken 2 - 42
»Røde Ringpark« 30. juni 2016
Der er nu opsat en oversigt over renoveringen af kloakkerne de røde blokke i udhængsskabene.
Du kan hente dokumenterne på Ringparkens side på bosj.dk:
https://bosj.dk/ringparken/referater-og-budget/
Se under Dokumenter om renoveringtorsdag den 30. juni 2016

Er du det nye medlem i Ringparkens afdelingsbestyrelse? 30. juni 2016

Er du det nye medlem i afdelingsbestyrelsen?
30. juni 2016

Nu ved udgangen af juni måned 2016 er det på tide at overveje, hvem der skal vælges til den nye afdelingsbestyrelse i september måned.

Alle med lyst og interesse, og bopæl i Ringparken kan stille op til afdelingsbestyrelsen.

Er du det nye medlem i afdelingsbestyrelsen?
Brug den kommende tid på at overveje om det er noget for dig eller om, der er nogen du kender, der kunne være interesseret i at stille op.

Billedet viser medlemmer og suppleanter af afdelingsbestyrelsen, der udløber..

fredag den 17. juni 2016

Borgmesteren som boede i Ringparken | Samlet af Karsten A. Krabbe

Lidt Ringparken-historie: Borgmester Lisbeth Olsen

Elisabeth (Lisbeth) Olsen blev borgmester i Roskilde i 1978.
I 1986 går Lisbeth Olsen af som borgmester, men bliver siddende i byrådet.
Ny borgmester bliver Henrik Christiansen.

Lisbeth Olsen boede i Ringparken 8

Hanne Rickert fortæller, at borgmesteren var en meget populær dame i Ringparken.
Hun fortsætter: Hun hjalp de mennesker der havde svært ved at finde et hjem. Mine forældre syntes, hun bare var der for alle dem der havde det svært

Irene Hansen supplerer: Jeg kan bekræfte Hannes oplysning. Hun var også meget vellidt i min familie, netop fordi hun hjalp, når nøden var størst, også via Arbejdernes Boligselskab. Man kunne altid kontakte hende, ingen afvisning eller sure miner.

Susanne Rasmussen oplevede Lisbeth Olsen på denne måde: Hun hilste også altid rigtig pænt på alle hun mødte i Ringparken...
Altid smilende og i godt humør

Roskilde Avis har følgende oplysninger om Lisbeth Olsen: Hun kom fra et job i de lokale boligselskaber, hvor hun anviste lejligheder, og det havde også givet hende et stærkt udgangspunkt.
Med sin charmerende hvide stribe i håret, plus en elskelig og statelig fremtræden, blev hun hurtigt hele 'byens mor', og ved det efterfølgende valg opnåede hun nærmest en 'jordskreds-sejr'.

Merethe Østbye var i erhvervspraktik i Roskilde Boligselskab: Jeg tror, det var i 1962 jeg var i erhvervspraktik i Roskilde Boligselskab i Ringstedgade, hvor jeg mener Lisbeth Olsen var chef.
Hun var så spændende og vidende at være sammen med, og jeg fik lov til at komme med til et byggemøde i Ringparken, og var meget stolt.
Som afskedsgave fik jeg en undulat i kgl. porcelæn af hende, og den har jeg endnu, og tænker på hende når jeg ser den.

Lisbeth Olsen

onsdag den 1. juni 2016

Slut med tvungne tv-pakker | Ekstra Bladet 1. juni 2016

Ekstra Bladet - Slut med tvungne tv-pakker 
Udgivet 1. juni 2016

Om en måned slipper flere end en halv million danskere ud af de 'håndjern', de i praksis har været lagt i hos deres tv-udbyder. Det besluttede et flertal i Folketinget tirsdag.

650.000 husstande - fx lejere i større boligforeninger - er i dag forhindret i at opsige deres tv-pakker og kollektivt bundet til det, et flertal i foreningen har besluttet.

Opsigelse afhænger af lokale aftaler
En gennemgang af loven afslører dog, at der er flere forbehold, der kan gøre det til en længere affære, før du slipper helt for at betale for en uønsket tv-pakke.

Det er først 1. januar 2018 et krav, at disse husstande skal kunne opsige pakkerne, når deres tekniske anlæg er opdateret og giver mulighed for det.

Se Ekstra Bladets video og få bedre indsigt i, hvad du kan eller måske ikke kan, hvis du ikke længere vil være bundet af en bestemt tv-udbyder:
http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/slut-med-tvungne-tv-pakker-se-her-hvordan-du-nemmest-slipper-fri/6108063

onsdag den 25. maj 2016

Søns røveriforsøg koster mor lejligheden | SN.dk / Helsingør 25. maj 2016

SN.dk / Helsingør - Søns røveriforsøg koster mor lejligheden 25. maj 2016

En teenagesøns deltagelse i et forsøg på hjemmerøveri koster moderen boligen på Vapnagaard. Dom stadfæster udsmidning.

Boligretten ved Retten i Helsingør har i en ny dom givet boligselskabet Boliggårdens afdeling 24 Vapnagaard medhold i, at en kvindelig beboer på Vapnagaard skal fraflytte sin lejlighed, som hun har boet i siden 1995, efter hendes 19 år gamle søn i 2015 blev idømt en ubetinget fængselsdom på tre år for at have deltaget i et mislykket hjemmerøveri mod en beboer på Blishøj på Vapnagaard i efteråret 2014.

Boligselskabet Boliggården benytter lejeloven og almenlejelovens muligheder for at opsige familier, hvis børn eller andre familiemedlemmer begår kriminalitet i boligområdet. Brugen af denne regel blev sat i gang i en periode, hvor Vapnagaard var præget af en række brande og ballade, som skabte utryghed blandt beboerne.

Læs artiklen i SN.dk: Søns røveri-forsøg koster mor lejligheden

Foto: Lars Skov

søndag den 15. maj 2016

Har du brug for en jurist ved fraflytning?

Har du brug for en jurist ved fraflytning?

Af Karsten A. Krabbe. 15. maj 2016.

Fraflytningsrapporten kan være en ren katastrofe. En regning på mange tusinde kroner er almindelig.
Og boligselskaberne skriver alt muligt på regningen, også ting, som slet ikke har noget med lejemålet at gøre.


Jeg har kendskab til en lejer, som blev opkrævet for skader, som skyldtes et gennemtæret vandrør *inde* i væggen. Boligselskabet reparerede røret i to omgange og udskiftede en stribe gulvplanker.

Lejeren kom ved fraflytning til at betale for lakering af de gulvbrædder, som boligselskabet havde udskiftet og for malingsdryp på trælisterne efter maling af væggen!

En tidligere lejer havde holdt hund, som - når den var alene hjemme - havde kradset i dørkarmen. Det måtte lejeren også betale for, selv om vedkommende ikke havde holdt hund.

I indflytningsrapporten stod der om nogle pletter på radiatoren, som lejeren ikke skulle hæfte for. Dette mente boligselskabet ikke de hæftede for. Som de læste rapporten hæftede lejeren for de sorte pletter og boligselskabet for det stoppede vandløb under køkkenvasken!

Jeg ved ikke, om alle boligselskaber r*vrender deres lejere på sammen måde. 

Men hvis du har råd til det, synes jeg, det er en rigtig god idé at betale for en advokat til at repræsentere dig.
fredag den 13. maj 2016

Rønnebærparken Roskilde: Nej til sammenlægning og Nej til helhedsplan | Roskilde Avis 13. maj 2016

Roskilde Avis - Beboerne i Rønnebærparken sagde nej til sammenlægning og nej til helhedsplan for renovering 
Udgivet. 13. maj 2016
Beboerne i Rønnebærparken sagde nej til at blive lagt sammen med Æblehaven og til at komme med i en helhedsplan for renovering af huse og lejligheder. 

Formanden arbejder på, at Rønnebærparken skal væk fra Boligselskabet Sjælland, som han ikke længere har tillid til.

mandag den 2. maj 2016

Bevar de små boliger - Roskilde Avis 29/4-16

Roskilde Avis - Behold de små boliger
29. april 2016
Jonas Paludan (E) undrer sig over, at Plan- og Teknikudvalget igen og igen godkender, at lejligheder i Roskilde bliver lagt sammen.
 - Man kan ikke både sige, at Roskilde mangler små lejligheder og samtidig slå lejligheder sammen.
 - Når man lægger lejligheder, tvinger man andre folk væk! Dermed sikrer man ikke en levende bymidte, som politikerne ellers siger, de gerne vil have.
Jonas Paludan efterlyste derfor en politik for området.

Læs artiklen i Roskilde Avis: Behold de små boliger

Roskilde Avis april 2016

fredag den 26. februar 2016

Pudser jurist på beboer i Ringparken | Roskilde Avis 26-02-2016

Roskilde Avis - Pudser jurist på beboer i Ringparken
26. februar 2016
I et læserbrev i Roskilde Avis Weekend beskriver Kim Rasmussen, Sdr. Ringvej 38, hvordan han bliver forhindret i at fremkomme med sin forslag og ønsker.
Citater fra læserbrevet:
Pudser Ringparkens Bestyrelse Boligselskabets jurist på beboer som klager over at Boligselskabet Sjælland og Ringparkens Bestyrelse ikke respekterer Flertalsafgørelser foretaget på Afdelingsmøder?
Jeg er af flere blevet gjort opmærksom på den smædekampagne som Ringparkens Bestyrelse kører i krogene mod mig,
Den seneste beslutning som Bestyrelsen og BOSJ ikke respekterer, er de beslutninger der vedrører forbud mod hund og kat. INTET ER BLEVET GENNEMFØRT.
(Citater slut)
Læs læserbrevet i den fysiske avis s. 70.
Eller i E-avisen her:
http://www.e-pages.dk/roskildeweekend/346/


mandag den 18. januar 2016

Overvejer du at bytte bolig med en anden lejer?

Overvejer du at bytte bolig med en anden lejer?
Af Karsten A. Krabbe.
Udgivet 17. januar 2016.

Bytte-bolig-ordningen kan være en god ordning, hvis ens lejlighed er blevet for stor eller lille. Eller den ligger langt fra ens arbejde.

Der er således både fordele og ulemper ved boligbytte-ordningen.

Når vi har boet i vores lejlighed i lang tid, kan der være ting, som vi ikke har lagt mærke til. Vi har måske lagt et tæppe over gulvet - i stedet for at lakere det.

Den dag, du flytter, kan du komme til at betale for ting, som du ikke selv har lagt mærke til, men som boligselskabets medarbejder kræver skal repareres...

Her er nogle ting, som du bør være klar over...

Vær opmærksom på disse ting ved bytte-bolig-ordning:
• Ved udflytning skal den afleverede lejlighed istandsættes som ved en almindelig udflytning.
• Boliglovgivningen er ændret, så jeg ved ikke, hvordan det vil være nu. Men jeg har kendskab til lejere, som blev opkrævet meget store beløb på 25.000 kr og 32.000 kr.

Den ene lejlighed var jeg personligt med til at rengøre og rydde og mener at lejeren kom til betale for ting, som var urimelige. (Det var ikke en lejlighed i BOSJ).

Derfor dette gode råd: 
Gennemgå lejligheden mht. reparationer ved udflytning
Få en kyndig person til at gennemgå din nuværende lejlighed med kritiske øjne og notere hvilke ting, der skal ordnes eller repareres og - ikke mindst - hvor meget det vil koste!

I det tilfælde jeg kender til, kom lejeren til at betale for nedtagning af noget ubeskadiget vinyltapet over køkkenbordet, vinylfilm i køkkendøren og tæppefliser på trappen. Disse ting kunne lejeren evt. selv have foretaget, hvis hun havde været klar over det.

Derfor: 
Prøv at være på forkant med udviklingen, hvis du bytter bolig. 
Der er ikke noget mere surt end at få en efterregning, man ikke havde regnet med.

Nogle boligselskaber tilbyder, at der kan komme en medarbejder ud og se på, hvad der skal laves i lejligheden.

På Boligselskabet Sjællands hjemmeside kan du læse om at bytte bolig: https://bosj.dk/beboer/hvis-du-flytter/fremleje-og-boligbytte/


søndag den 10. januar 2016

Kan man få en parkeringstilladelse, hvis bilen er leaset?

Q-park har endelig opgivet sagen mod Hanne Lærke Sommer i Horsehøj 

SN.dk / Roskilde - Lejere forskelsbehandles på p-pladsen 
Udgivet. d 19. juli 2015 
I Horsehøj, som er en afdeling under Boligselskabet Sjælland, må nogle lejere parkere inde i bebyggelsen, mens andre lejere ikke må. Det kræver nemlig en parkeringstilladelse, som kun bliver givet til de beboere, som ejer den bil, de kører i.

Leaser man sin bil, eller har man delebil, får man ingen p-tilladelse. Det har Hanne Lærke Sommer heller ikke fået. Hun har fået stillet en bil til rådighed af sin datter, og selv om både hendes eget og datterens navn er på registreringsattesten, er også hun forvist til at parkere, hvor bilen ikke er under opsyn.

Det er en helt urimelig forskelsbehandling, mener hun. Hidtil har hun ikke haft held til at råbe afdelingsbestyrelsen op, og heller ikke fra boligselskabet er der hjælp at hente.

Læs hele artiklen her: SN.dk - Lejere forskelsbehandles på p-pladsen

-- Opdatering 8. januar 2016 --
Sagen omsider slut
Hanne Lærke Sommer fortæller: 8. januar 2016. 
Sagen jeg startede maj 2015, fordi jeg blev nægtet parkeringstilladelse til min bil, er omsider afsluttet.

Læserbreve og adskillige mails til afdelingsbestyrelsen i Horsehøj, Boligselskabet Sjælland og Q-park Jeg har haft to læserbreve og et åbent brev til boligselskabet, en artikel i Dagbladet, 30 mails til afdelingsbestyrelsen (der ignorerede 29 af dem), mail-korrespondance med direktøren for boligselskabet, kommunikationschefen og områdelederen, 10 opringninger til Q-park, der alle nægtede at gøre en skid.

Sagen afvist af Q-parks egen advokat 
Jeg er blevet hånligt og nedladende behandlet, derfor er jeg meget tilfreds med, at de seks parkeringsbøder Q-park har slæbt mig i retten med, er afvist af Q-parks egen advokat.

Altså havde jeg ret i, at afdelingsbestyrelsen i Horsehøj er nogle grove, uforskammede og inkompetente personer, der burde trække sig efter den afgørelse.

Jeg ved ikke, hvem der kommer til at betale de seks parkeringsbøder, men jeg ved, at det bliver ikke mig.

fredag den 8. januar 2016

Roskilde Avis - »Håner områdekontoret i Ringparken en flertalsafgørelse mod husdyr?« d. 8. januar 2018

Roskilde Avis - Husdyr i Ringparken 8. januar 2016
I et læserbrev med titlen Husdyr i Ringparken spørger Kim Rasmussen, Sønder Ringvej:
»Håner områdekontoret i Ringparken en flertalsafgørelse mod husdyr?«
For første gang i 17 år blev referatet ikke delt ud til beboerne.
Konsekvensen af denne informationsændring var, at den særskilte besked om forbud mod hund og kat ikke blev sendt ud til de enkelte lejemål, som det ellers blev besluttet på afdelingsmødet d. 14. september 2015. 
Referat af Afdelingsmøde d. 14. september 2015 kan findes her: BOSJ.dk/Ringparken/referater-og-budget
Afdelingsmødet besluttede 4 punkter:
1. Samtlige skal have skriftlig besked om konsekvensen ved overtrædelse af forbuddet.
2. Udsendelsen skulle deles ud sammen med referatet.
3. På Ringparkens hjemmeside (på BOSJ.dk) skal det tydeligt fremgå, at det ikke er tilladt at holde hund og kat.
4. Nye lejere skal sammen med lejekontrakten modtage og underskrive en kopi af Ringparkens Husorden, som accept af forbuddet.
Det er disse 4 punkter som gælder og som skulle have stået i referatet.
Referatet ignorerer således de beslutninger, som et markant flertal af de fremmødte beboere besluttede.
Hele Kim Rasmussen læserbrev kan læses på side 12 i Roskilde Avis d. 8. januar 2016.

Læserbrev i Roskilde Avis