mandag den 11. juni 2012

Klage sendt til Roskilde Avis

Klage sendt til Roskilde Avis vedr. artiklen »Ja til helhedplanen for Ringparken«Til Ansvarshavende redaktør Torben Kristensen. Roskilde Avis.

Der er flere faktuelle fejl i jeres artikel: »Ja til helhedsplan for Ringparken«

Kommentar: Det er den FORELØBIGE helhedsplan man har vedtaget at gå videre med.
»På et beboermøde i onsdags, med næsten 300 deltagere, besluttede et overvældende flertal af beboerne, at den foreløbige helhedsplan skal sendes til Landsbyggefonden.«

Kommentar: Der var IKKE 300 deltagere. Der blev derimod afgivet ca. 300 STEMMER!
Hvert lejemål har 2 stemmer, så antallet af fremmødte beboere har været omkring 150!!!
»Overvældende flertal«??? Der var ca. 200 stemmer FOR at gå videre. Ca.100 stemmer var MOD.
Det vil sige, at hver tredje af de fremmødte ikke ønskede den fremlagte helhedsplan
Jeg synes også det bør nævnes at der var ca. 150 stemmer fra de fremmødte, som stemte for at sende den FORELØBIGE helhedsplan til urafstemning, da der var mange, som ikke kunne komme til mødet.

Ca. 170 stemmer var mod urafstemning.

Helt usædvanligt fik ca. 10 personer udleveret EKSTRA stemmesedler, idet de erklærede at de var kommet til at aflevere hele stemmesedlen (med plads til 5 afstemninger). - Mig bekendt er det helt uhørt, at man bare ved at påstå, at man har mistet stemmesedlen, uden nogen som helst kontrol kan få udleveret nye stemmesedler!

De 10 personer har således haft mulighed for at stemme 2 gange!

Billedteksten til Foto af Erling J: »Ringparken skal nu renoveres efter den helhedsplan, som beboerne har godkendt« er ligeledes ændres pga. følgende 2 fejl:
• Renoveringen er IKKE vedtaget endnu. Det kan først ske efter afstemning om den ENDELIGE helhedsplan.
• Og der er jo stadig tale om vedtagelse af den FORELØBIGE helhedsplan.

Med venlig hilsen.
Karsten Krabbe
Ringparken 18 st tv

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar