fredag den 10. august 2012

Hvordan fordrejet? - Læserbrev i Roskilde Avis


Hvordan fordrejet?
spørger Harry Blunck i et læserbrev i Roskilde Avis

Citater:
»..at læsning af Roskilde Gruppens hjemmeside skulle vise at der ikke er tale om en organisation med, også økonomisk, pondus er mig ubegribeligt. Der er jo netop tale om en organisationsform som giver såvel økonomisk som politisk pondus. Ikke et øje er tørt når man læser formåls-paragraffen - er det virkelig skribentens (Jens-Chr. Jensens) opfattelse at der er tale om resultatet af at nogle initiativtagere har "knaldet sparegrisen"?«

»Man kan ikke sige sig fri for tanken om at der i tilfældet Roskilde Festival er tale om maksimal udnyttelse af lovgivningen. Det gode formål fritager for afgifter, arbejdskraften er frivillig! aflønnet med hvad der i andre sammenhænge beskrives som "Uganda-dollars" Dvs. et armbånd med pligt til at arbejde et normeret antal timer ulønnet!! Ikke alle "frivillige" udtrykker begejstring for den behandling de får«

»Herregud, der er blot tale om ca. 600 lejemål, men vi lejere i bebyggelsen får presset løsninger ned over hovedet som der ikke er enighed om. Mange lejere i bebyggelsen ønsker ikke de så gennemgribende ændringer som presses ned over dem og det er næppe nogen trøst at Jens-Chr. Jensen ikke ved om han får lov til at blive i Trekanten som lejer. Renoveringer var i det traditionelle almene byggeris forstand noget som lejere og boligselskab - i samklang med kommunen - gennemførte, men...«

Link til Harry Bluncks indlæg i Roskilde Avis:
Hvordan fordrejet?

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar