lørdag den 25. august 2012

Et overset problem: Kraftige og asociale huslejestigninger


Et overset problem: Kraftige og asociale huslejestigninger
Af Karsten A. Krabbe 25. august 2012

Nu tales der (med rette) om de problemer, der opstår, når mange tusinder i januar måned 2013 ryger ud af dagpengesystemet. En meget stor andel er ikke engang berettiget til kontanthjælp.

I Roskilde er Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland ved at gennemtvinge »helhedsplaner« som med stor sandsynlighed kommer til at medføre huslejestigninger på omkring 30%

Boligselskabet Sjælland har helt bevidst undladt at komme med den aldeles centrale oplysning: Hvor meget kommer huslejen til at stige? og andre oplysninger om, hvordan de enkelte lejemål bliver påvirket af helhedsplanen.

Boligselskabet kan beregne, at helhedsplanen for Ringparken i Roskilde vil koste 170 mio. eller mere. - Men man holder den allermest afgørende oplysning hemmelig: Hvad kommer det til at koste for det enkelte lejemål?

Jeg ryger selv ud af dagpengene i januar. Men samtidig har jeg truslen om en huslejestigning på 30% hængende over hovedet.

Huslejestigningen rammer naturligvis også alle andre beboere i Ringparken, f.eks. pensionistægtepar, der netop kan bo i Ringparken, fordi huslejen nu er meget rimelig.

Hvordan skal vi ældre, enlige og ledige beboere kunne blive boende med en huslejestigning, som i høj grad er begrundet med rene prestigebyggerier, som slet ikke kommer beboerne til gode?

Selv om beboersammensætningen i Ringparken hævdes at svare til Roskildes som helhed, har boligselskab OG KOMMUNE med laserpræcision ramt den svageste gruppe af beboere, som de almene boliger faktisk er bygget til!

Alle borgere i Roskilde der rammes af disse påtvungne »helhedsplaner« må henvende sig til Roskilde Kommune, som er ved at tvinge borgerne ud i hjemløshed eller et liv , hvor man sover på sofaer hos venner og bekendte.

torsdag den 16. august 2012

Boligselskabet Sjælland og Beboerdemokratiet der blev væk!


Boligselskabet Sjælland og Beboerdemokratiet der blev væk!
Af Karsten A. Krabbe

I Ringparken i Roskilde har "beboerdemokratiet" udviklet sig som rent Mester Jakel-teater.

På det seneste møde skulle der stemmes om en foreløbig helhedsplan. En plan som Roskilde Kommune har forlangt skulle udarbejdes. På trods af dette enkle faktum, så benægter borgmesteren Joy Mogensen, at kende noget til helhedsplanen, og dette på netop de områder, som er hendes mærkesager. Ikke mindst Roskilde Festivallen og Musicon, som er en slags kærlighedsrede, hvor de to elskende Kommunen og Festivallen giver hinanden gaver.

Et væsentligt element i den foreslåede helhedsplan er: 
1) Ældre- og handicapboliger, som Ringparkens beboere skal betale for, men som KOMMUNEN fuldt og helt disponerer.
 - Der skal bygges ekstra etager, elevatorer for at huse disse boliger, som vi skal betale for, men slet ikke har mulighed for at komme til at bo i!
2) Desuden skal der bygges penthouse-lejligheder øverst oppe. Men til hvem ?? Er det til borgmesteren og kammersjukkerne fra festivallen og Musicon?
 3) De 50 år gamle bygninger skal forhøjes og hvidmales, så de passer med den store grimme sorte klods i 5 etager, som Roskilde Festivallen vil bygge på nabogrunden.
 - Er det ikke et nyt princip, at omgivende huse skal males om og ændres for at tilpasses opkoplingen Musicon (som er Roskilde Festivallens/Kommunens prestigeprojekt!

Det mest bemærkelsesværdige er, at vi beboere IKKE kan få oplyst helt elementære ting, som: Hvad koster de forskellige elementer? Hvordan påvirker det os lejere? Og hvornår og hvordan, skal det realiseres???

En rungende tavshed er svaret på disse berettigede spørgsmål! Når vi endelig får et svar, er det helt uforståeligt, lyder helt usandsynligt eller bare tåbeligt!

På det omtale møde 6. juni i år blev Boligselskabet Sjællands bestyrelsesformand (Jan René Petersen) foreslået af afdelingsbestyrelsen. Referent: Poul Martin Møller som er projektleder for Helhedsplanen.

Og hovedtaler ved seancen? Gæt en gang: Boligselskabet Sjællands direktør Bo Jørgensen.

Det er det jeg vil betegne som 3 gange INHABILITET!

Ikke nok med det. - Der var 2 afstemninger denne aften:
1) Et forslag om at sende den foreløbige helhedsplan til urafstemning blandt alle beboere.
2) Afstemning om den foreløbige helhedsplan.

Der skete noget meget, meget mærkeligt denne aften! Der var en forskel på 30 personer mellem de afstemninger.

Ved 1) forslag om urafstemninger var der hele 35 UGYLDIGE ud af 369???

Ikke nok med det: 14 personer angav, "at de var kommet til at smide alle 5 stemmesedler (samlet som 5 taloner på samme ark) ned i stemmekassen ved første afstemning". Ja, selv personer der havde deltaget i afstemninger ved beboermødet, kunne "pludselig" ikke huske, hvordan man stemmer.

Derefter fik disse personer udleveret NYE stemmesedler. - Det kan man da ikke!!!

Hvis man af en eller anden grund har mistet sin stemmeseddel, så har man IKKE ret til en ny.

I følge vedtægterne kan en en fjerdedel af de fremmødte (25%) kræve urafstemning, hvis huslejen stiger mere end 15%

Dirigenten = Boligselskabets Bestyrelsesformand hævdede, at fordi det ikke var "et tema" på mødet, så kunne vi ikke kræve den ret. Det skulle afgøres ved almindeligt flertal.

Gennem de 14 måneder, hvor vi er blevet bombarderet med skrivelser, hvor vi blev truet med huslejestigninger på 30% - 45% eller 65%, har vi IKKE fået at vide, hvad huslejen rent faktisk måtte forventes at være!

Alle er selvfølgelig klar over, at de eksakte tal ikke kan gives på nuværende tidspunkt.
Men når Boligselskabet har beregnet en omkostning på 170 millioner, så siger det sig selv, at DISSE TAL ER KENDTE!

Men vi beboere må »bare« ikke få dem at vide!

I mine øjne er der tale om pression, når man truer beboerne i Ringparken med huslejestigninger uden at fremlægge ALLE kendte tal frem!

Beboerdemokratiet er jo IKKE-eksisterende, når boligselskabet ikke oplyser alle relevante og nødvendige tal og informationer.

Vi er blevet bombarderet med skrivelser, tegninger mm.

Men altsammen går på disse to enkle melodier: »Solen skinner. Alt er godt. Ingen plads til berettiget kritik.«
»Hvis ikke I stemmer JA, bliver det meget værre!«

Denne fremfærd overfor beboerne er jo aldeles urimelig og udemokratisk.

Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland (Roskilde Boligselskab) gennemtrumfer en helhedsplan, som de på forhånd har besluttet uden overhovedet at lytte til beboerne.

Som en ekstra lille finesse stod direktør Bo Jørgensen og fremførte "et eksempel" på 800 kr pr kvadratmeter årligt, og det svarer til lige præcis til en huslejestigning på 30% minus et mulehår..

Så vi beboere i Ringparken kan forvente en huslejestigning på 30%! Og ovenikøbet skulle betale for udbygninger, som ingen beboere har nogen interesse i eller overhovedet får glæde af!

Altså det skræmmebillede, som beboerne ellers bliver truet med, hvis de stemmer nej er det mest sandsynlige!

Alt i alt en meget usympatisk - uværdig og helt igennem usympatisk opførsel fra Boligselskabet Sjællands side!

fredag den 10. august 2012

Fremsynet eller bare uforbedrelig flottenheimer?

Parkourbane - Ringparken
Foto: Karsten A. Krabbe 2012

Fremsynet eller bare uforbedrelig flottenheimer?
Af Karsten A. Krabbe

Det er svært at tage alvorligt, når Roskilde Festivallen i et læserbrev sammenlignes med Museumsøen!

 • Læs læserbrevet: En moderne borgmester af Ove Dyrkilde. Roskilde Avis 10.08.2012.

Er Roskilde Festivallen kultur? Sikke noget sludder! Denne endeløse række af årlige drukfester og afdankede sangere og musikere. - Tankevækkende at Bruce Springsteen er hovednavnet. - Han var på toppen en gang omkring 1990.

Museumsøen er jo både udtryk for kultur og historie! Modsat Grisefesten på Dyreskuepladsen, så er Vikingeskibsmuseet, vikingeskibene og hele området omkring Museumsøen præget af indleven og forståelse for en fortid, som vi kan være stolte af.

Er det ikke påfaldende, at borgmesteren hævder IKKE at kende til den helhedsplan, som ROSKILDE KOMMUNE selv har sendt ind til Landsbyggefonden og fået prækvalificeret?

Og det enda på netop de ting, som Fru Flottenhejmer har som mærkesager: Roskilde Festivallen, Musicon, ældres forhold og sportsaktiviteter?

Hvor mange borgere i Roskile ønsker at f.eks. der opføres en skaterbane!!! på Musicon. Ikke nok med at skaterne har en (tilsyneladende) udmærket bane ved Darupvej plus en skaterhal på Musicon.

Og hvad med Musicon, som Fru Flottenhejmer rejser rundt og holder foredrag og borgermøder om?

Det er i mine øjne lige så påfaldende, som at det er Esben Danielsen man møder til et møde på Roskilde Rådhus i borgerpanelet?

Hvis jeg var borgmester, ville jeg da skamme mig, hvis jeg den ene dag benægter at kende noget til en helhedsplan for Ringparken, som kommunen selv har krævet, og ganske få dage efter indvie Legepladserne i Ringparken??

Og hvem har dog besluttet, at der skal være Parkourbaner flere steder i Ringparken? Det er da vist kun afdelingsbestyrelsens »formand«, der ønsker noget sådant.
Parkourbane ved Sdr. Ringvej.
Foto: Karsten A. Krabbe 2012


Jeg finder det groft uforsvarligt at opføre den slags anlæg, hvor børn kan falde 3 meter ned, uden at der er noget som helst opsyn!

Og hvilke personer har besluttet, at Ringparken skal flettes mest muligt med Musicon? Jeg har aldrig nogen sinde hørt et sådant ønske fra nogen beboer!
 - Men igen er der tale om Fru Flottenhejmers mærkesager!

Er det mon borgmesteren selv og kammersjukkerne fra Festivallen og Musicon, der skal op at betragte herlighederne??

Lad dog os beboere slippe for denne forrykte sammenblanding af Roskilde Festivallen - Musicon og Roskilde Kommune.

Fri os fra flere »fremsynede« kærlighedsgaver fra kommunen til festivallen og omvendt.

Den sidste gave i denne kærlighedshistorie er de mere end 6 mio. som Roskilde Kommune forærer til Musicon!

Begynd at lytte til BORGERNE i stedet for hele tiden at lefle for Roskilde GrisePest og deres klamme fingre på alt, hvad der rører sig i Roskilde!

Collage af Karsten A. Krabbe 2012Hvordan fordrejet? - Læserbrev i Roskilde Avis


Hvordan fordrejet?
spørger Harry Blunck i et læserbrev i Roskilde Avis

Citater:
»..at læsning af Roskilde Gruppens hjemmeside skulle vise at der ikke er tale om en organisation med, også økonomisk, pondus er mig ubegribeligt. Der er jo netop tale om en organisationsform som giver såvel økonomisk som politisk pondus. Ikke et øje er tørt når man læser formåls-paragraffen - er det virkelig skribentens (Jens-Chr. Jensens) opfattelse at der er tale om resultatet af at nogle initiativtagere har "knaldet sparegrisen"?«

»Man kan ikke sige sig fri for tanken om at der i tilfældet Roskilde Festival er tale om maksimal udnyttelse af lovgivningen. Det gode formål fritager for afgifter, arbejdskraften er frivillig! aflønnet med hvad der i andre sammenhænge beskrives som "Uganda-dollars" Dvs. et armbånd med pligt til at arbejde et normeret antal timer ulønnet!! Ikke alle "frivillige" udtrykker begejstring for den behandling de får«

»Herregud, der er blot tale om ca. 600 lejemål, men vi lejere i bebyggelsen får presset løsninger ned over hovedet som der ikke er enighed om. Mange lejere i bebyggelsen ønsker ikke de så gennemgribende ændringer som presses ned over dem og det er næppe nogen trøst at Jens-Chr. Jensen ikke ved om han får lov til at blive i Trekanten som lejer. Renoveringer var i det traditionelle almene byggeris forstand noget som lejere og boligselskab - i samklang med kommunen - gennemførte, men...«

Link til Harry Bluncks indlæg i Roskilde Avis:
Hvordan fordrejet?