lørdag den 30. maj 2020

Boligselskabet: Den vindende entreprenør til renovering af Ringparken er fundet | 28. maj 2020

Boligselskabet - Den vindende entreprenør til renovering af Ringparken er fundet

Opslag 28/05/2020

Det er med stor glæde, at vi kan afsløre at Adserballe & Knudsen er blevet valgt til at forestå den kommende renovering i Ringparken.
I gode hænder
Renoveringen af Ringparken er en stor og kompliceret opgave, og vi er derfor glade for, at vi de næste år skal arbejde sammen med en dygtig og erfaren entreprenør, hvor både I som beboere og boligselskabet kan føle sig i gode hænder.
Udarbejdelse af budget og tidsplan

Selvom vi har fundet vores hovedentreprenør, er der stadig mange brikker, der skal falde på plads, inden vi kan starte renoveringen.
Vi skal blandt andet have det økonomiske puslespil til at gå op og hovedentreprenøren skal udarbejde en detaljeret tidsplan.
Det arbejde starter vi op nu. Vi har en forventning om at vi i årets sidste kvartal vil begynde at se tegn på opstart, men mere konkret tidsplan, omfang og rækkefølge kan vi ikke sige mere om på nuværende tidspunkt. Men som jeg skrev sidst, vil vi gøre alt for at holde jer løbende orienteret i den udstrækning, vi kan.
Opsætning af mindre byggehegn
I vil i løbet af juni opleve, der bliver opsat et lille byggehegn på Sdr. Ringvej, men det betyder altså ikke at byggeriet går i gang. Dette er et sideløbende arbejde.
Legeplads på Sdr. Ringvej reetableres i juni

Det er nu også endeligt blevet tørt nok til, at vi kan få reetableret legepladsen på Sdr. Ringvej. Arbejdet vil blive startet op i uge 23/24 og forventes afsluttet senest i slutningen af juni.

Løbende orientering
Der vil komme meget mere orientering til jer, så snart vi kender en tidsplan. Hvorvidt denne orientering i første omgang bliver på skrift, eller der kan indkaldes til møde, vil vi lade regeringens retningslinjer bestemme.
Med venlig hilsen.
Malene Poulsen, Projektleder.
Boligselskabet Sjælland.

søndag den 10. maj 2020

Boligselskabet - Ny aftale sikrer lavere varmeregning til beboere
Foto: Boligselskabet Sjælland
Opslag 6. maj 2020
En ny natugas-aftale giver millionbesparelse og er med til at sikre lavere boligomkostninger for boligselskabets beboere.
Corona-situationen bringer ikke kun dårlige ting med sig. Corona har nemlig gjort olie- og naturgaspriserne gunstige, hvilket var positivt, da vi i år, skulle forhandle en ny natugas-aftale på plads.
Vi arbejder for at sikre en rimelig husleje til den enkelte beboer. Og selvom aconto-forbrug, som fx naturgas, ikke som sådan er en del af huslejen, så har det stor betydning for de samlede boligomkostninger, beboerne har.
Derfor har vi i en længere periode været opmærksom på prisudviklingen og fuldt naturgas-markedet tæt, for at kunne slå til på det bedste tidspunkt og lave den mest fordelagtige aftale for vores beboere.

Næsten 1,7 millioner kroner sparet
I april kom den nye naturgas-aftale i hus. Den kommer til at løbe fra 2021 og til udgangen af 2023. Med en langsigtet aftale, bliver det hen over tid en rigtig god forretning, da vi har købt til billig penge nu, og prisen måske vil stige.
”Det er ligesom en børs, når man forhandler denne slags aftaler. Vi kan aldrig være sikre på, at det er den billigste pris, vi køber til. Men vi har fulgt markedet tæt og samtidig fået en større besparelse end vi havde regnet med, og derfor slog vi til nu”, fortæller indkøbschef Karina Mindegård om aftalen.
Helt konkret er den samlede besparelse på 1.675.433 kr. Det betyder, at de beboere der har naturgas og betaler et a conto-beløb via deres husleje (fordelingsregnskab), vil få en besparelse på ca. 5 % på deres varmeregning. Besparelsen er udregnet ud fra, at beboerne har det samme forbrug som nu.

Ny el-aftale givere en samlet besparelse på over 300.000 kr.
Vi har også fået en ny el-aftale i hus. Aftalen løber ligeledes over 3 år fra 2021-2023. Aftalen giver boligafdelinger i Boligselskabet Sjælland en samlet besparelse på afdelingernes fælles el-udgifter på 301.476 kr.
/cel