søndag den 12. januar 2014

Lorry - Underjordiske rør under et boligkompleks i Roskilde er et stykke historie

TV2/Lorry 12. januar 2014:
Underjordiske rør under et boligkompleks i Roskilde er et stykke historie
Ringparken var en ny vision for fremtidens boliger

Hver dag bevæger tusindvis af mennesker på ringvejen sig hen over den gamle varmetunnel uden at ane, at den eksisterer. Boligselskabet låste op for TV2 Lorry, og søndag den 12. januar kl. 19.30 fortæller lokalhistoriker Sven Erik Christensen fra Ringparken og ejendomsfunktionær Ronni Kristensen om de underjordiske varmerør, som dog ikke har været i brug siden midten af 1960'erne.

I 1950'erne var det topmoderne med centralvarme. Tænk bare, at man bare kunne åbne for en radiator eller for det varme vand! Bliv fascineret af de 800 meter mørke gange med tykke lag af spindelvæv, gamle kulsiloer, de mange varmerør og de fantastiske instrumenter.

Se videoen fra TV2/Lorry 
Underjordiske varmerør under Ringparken
Vist 12. januar 2014

Se også:
Boligselskabet Sjælland: Lorry bringer reportage fra underjorden


onsdag den 1. januar 2014

Vedr. Evt. frasalg af Fakta-grunden og institutionerne

Vedr. Evt. frasalg af Fakta-grunden og institutionerne

I november 2013 spurgte jeg om hvornår det var besluttet at sælge Fakta-grunden og institutionerne:

Ringparkens afdelingsbestyrelse skrev i et opslag fra november 2013:

»Frasalg af Faktagrunden mm. Som besluttet på et beboermøde, så har der været arbejdet med frasalg af erhvervsgrunde og institutioner. Der er nu et konkret tilbud, som boligselskabet arbejder på at få realiseret. Overskuddet skal bruges til medfinansiering af helhedsplanen.«

Bemærk den sidste bemærkning:
»Overskuddet skal bruges til medfinansiering af helhedsplanen«

Nu har jeg fundet dette referat fra oktober 2012 om vedtagelse af evt. frasalg frem:

Citat:
»Ringparkens bestyrelse - Mødedokument

Roskilde onsdag den 10. oktober 2012
Fremmødt var 69 beboere fra i alt 60 lejemål«

»Pkt. 6.2 af afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen kan arbejde videre med Boligselskabet Sjælland ang. frasalg af erhverv samt
Institutioner mv. Overskuddet fra et evt. frasalg skal indgå i finansiering af renovering. Et frasalg skal godkendes på boligselskabets repræsentantskabsmøde. Vedtaget

Bemærk denne sætning: »Overskuddet fra et evt. frasalg skal indgå i finansiering af renovering.«

Det er jo lidt hokus-pokus:
Opslaget fra november 2013 siger:
»Overskuddet skal bruges til medfinansiering af helhedsplanen«

Men det der blev vedtaget var:
»Overskuddet fra et evt. frasalg skal indgå i finansiering af renovering

Det synes jeg, at vi beboere skal holde fast i:
Ovesrkuddet skal bruges til RENOVERING!!!

Men hvorfor skal Repræsentantskabet vedtage dette ???

For mig at se er det RINGPARKENS BEBOERE, der skal bestemme dette evt. frasalg !