mandag den 10. september 2012

Bo Jørgensen og Boligselskabet Sjælland blæser på beboerdemokratiet og de mindrebemidlede


Bo Jørgensen og Boligselskabet Sjælland blæser på beboerdemokratiet og de mindrebemidlede

Herunder er et referat af fællesmøde mellem Roskilde Kommune og de almene boligselskaber den 25.1.2012

Direktør Bo Jørgensen deltager for Boligselskabet Sjælland!

Punkt. 3. »Hvordan sikres fortsat gode og billige boliger til uddannelsessøgende i kommunen?«

»Roskilde Kommune har interesse i at balancere økonomi og udlejning i de almene boliger i kommunen, idet kommunen på den ene side ønsker en realistisk gældsafvikling, vedligehold mv. mens huslejen på den anden side ikke må stige for voldsomt. Det er kommunens interesse, at der fortsat er billige, mindre boliger i den almennyttige boligmasse til mindrebemidlede

Så er det ekstra mærkværdigt, at samme Bo Jørgensen i Ringparkens Beboerhus anbefaler en foreløbig helhedsplan som medfører, at
 • 100 mindre og billige boliger nedlægges
 • Beboere som er ældre, enlige og f.eks. dagpengemodtagere ISÆR rammes!
 • Der kommer KRAFTIGE huslejestigninger, så lige præcis de mindrebemidlede ikke har råd til at bo i lejlighederne!

Det er jo det stikmodsatte af kommunens interesse i at der fortsat er billige mindre boliger!

Mødets dirigent selskabsbestyrelsens formand Jan Rene Petersen lavede et kæmpestort kup! Vi 38% af de fremmødte beboere, som stemte for at sende den foreløbige helhedsplan til urafstemning, blev simpelthen snydt.

Jan Rene Petersen som er formand for selskabsbestyrelsen erklærede, at fordi huslejestigningen ikke var et tema på mødet, så skulle det afgøres ved almindeligt flertal.

Men det er jo et til lejligheden frit opfundet argument! 25% af de fremmødte kan kræve urafstemning - både i henhold til lovgivningen og i henhold til boligselskabets egne vedtægter, når huslejestigningen er over 15%!

Den eneste grund til at vi beboere ikke kender huslejestigningen er det enkle faktum at afdelingsbestyrelsen og Boligselskabet Sjælland skjuler disse helt fundamentale oplysninger!

Men dette hemmelighedskræmmeri fritager jo ikke boligselskabet fra at oplyse den huslejestigning, som efter alt at dømme bliver på omkring 30%!

Når Bo Jørgensen »som eksempel« bruger en årlig kvadratmeterpris på kr. 800 på beboermødet, så er dette i sig selv en huslejestigning på omkring 30% i forhold til nu! Ovenikøbet næsten dobbelt så meget som de 15% i huslejestigning, som boligselskabets egne vedtægter fastslår!

Ingen skal bilde mig ind, at boligselskabets direktør tilfældigt har valgt kr. 800 som "eksempel".

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar