lørdag den 14. september 2013

En personlig beretning fra afdelingsmødet 12. september i Ringparken i Roskilde

En personlig beretning fra afdelingsmødet i Ringparken i Roskilde
Af Karsten A. Krabbe

Den 12. september kl. 18 var der afdelingsmøde (budgetmøde) i Ringparkens Beboerhus.
Dette årlige budgetmøde var specielt, idet afdelingsbestyrelsen tidligere var trådt tilbage i protest mod afdelingsformandens ledelsesstil.
Jeg kender ikke den helt præcise begrundelse for bestyrelsens tilbagetræden.

Kendi dilinizde yazıyı okumak ister misiniz? Sağa dilleri seçin ve dilinizi seçin tıklayın ..
Chcesz przeczytać post w swoim własnym języku? Kliknij opcję Wybierz języki w prawo i wybierz swój język ..


I bestyrelsens sted måtte Boligselskabet Sjælland således stå for afviklingen af mødet. Det synes jeg af flere grunde ikke de slap synderlig heldigt fra. Boligselskabets repræsentanter virkede dårligt forberedt.

Mit syn på bestyrelsesformand Jan René Petersen, som jeg ellers kender som en rutineret dirigent, var nok det, der ændrede sig mest radikalt:
 • Jan René Petersen (JRP) ændrede på egen hånd på dagsordenen, så de punkter der havde med budgettet at gøre kom før de øvrige forslag.
 - Det virkede jo umiddelbart som en god og fornuftig idé, men den viste sig senere at være rigtig dårlig.
 • Desuden erklærede JRP, at mødet skulle slutte kl. 22 - vel at mærke uden at nogen havde foreslået dette!

I løbet af diskussionen af de fremsatte forslag, bl.a. mine egne, brød en medarbejder fra BOSJ flere gange ind med kommentarer. Uanset at han var til stede for at kunne svare på spørgsmål om budgettet, så har vedkommende (som jeg desværre ikke fik navnet på) IKKE taletid med mindre han direkte blev spurgt.

Du kan læse mine forslag her: 15 forslag til afdelingsmødet 12. september 2012
Læs også min henvendelse til Folketingets By- og boligudvalg: Velkommen til Ringparken

Beboernes og afdelingsbestyrelsens møde

Jeg vil holde fast i, at et afdelingsmøde er BEBOERNES og AFDELINGSBESTYRELSENS MØDE. Det er således først og fremmest beboerne der skal høres. Der var flere medlemmer af repræsentantskabet til stede, som - efter min opfattelse - burde holde sig i baggrunden med deres personlige holdninger. Og IKKE - som jeg oplevede det - begynder at kritisere og stille modforslag til de ting, som jeg havde foreslået!

Det er beboernes møde! Selv om en repræsentant er valgt for Ringparken giver det ikke hende særlige rettigheder.

Jeg havde stillet en række forslag i god tid i forvejen! Derfor virker det underligt, at man på mødet ca 3 uger senere, skal høre, at hvis mit forslag blev vedtaget (nemlig at bruge tidligere års overskud på meget nødvendige reparationer, samt at nedsætte henlæggelser til 20 % - i stedet for at sætte henlæggelser op fra 24 til 29 %). Andre boligafdelinger ligger på 11 % !!!

Hvad er det for et budget man har, som kun hænger sammen, hvis beboerne skal betale ekstra meget til "henlæggelser"?
Det synes jeg virker besynderligt!!!

Og HVORFOR havde BOSJ ikke gjort mig opmærksom på dette, FØR man udsendte den endelige dagsorden? Og hvorfor havde BOSJ ikke selv ændret på dagens program???

Kim Rasmussen havde stillet forskellige forslag vedr. aktivitetsudvalget. Bl.a. ønskede Kim, at aktivitetsudvalgets medlemmer skulle kunne deltage på kurser, og at der skulle være »eksterne« medlemmer af aktivitetsudvalget (en ordning som Kim fortalte, havde virket udmærket i et år).

Men begge dele er ulovlige, fik han at vide. Mens han var *ved at* fremlægge sine forslag! Hvorfor havde Kim Rasmussen ikke fået dette at vide på forhånd ?

I det hele taget virket dirigenten meget forvirret denne aften: At nedsætte henlæggelser fra 24 % sidste år til 20 % i det kommende budget, burde være ret enkelt at forstå !

Jan René Petersen - der som nævnt på tidligere møder har fungeret med overblik - synes jeg skabte hele tiden stor forvirring om, HVAD der skulle stemmes om. og HVORDAN der skulle stemmes.

Det er første gang nogensinde, at nogen har forlangt, at jeg skulle skrive 6 navne (SEKS) på en stemmeseddel med 5 talonner!

Det kan godt være at bestyrelsesformanden (JRP) har travlt med andre ting, så han mangler overskud til at være dirigent.

BOSJ vasker hænder og giver tidligere afdelingsbestyrelser skylden

Men hvor er det nok usympatisk at høre, hvordan BOSJ vasker hænder, og hævder at det er tidligere års afdelingsbestyrelser, der er skyld i Ringparkens problemer.

BOSJ har jo selv stået for afdelingsmøderne siden 2007 - dvs. i 6 år! Og så har man jo ikke overtaget en nedslidt afdeling fra FREMMEDE. Tværtimod har BOSJ overtaget fra Roskilde Boligselskab, og derfor har boligselskabet selv størstedelen af ansvaret for den nuværende situation, hvor man bruger penge på ting, som beboerne slet ikke har udtrykt ønske om, mens man groft forsømmer den elementære vedligeholdelse af bygningerne!

BOSJ' direktør Bo Jørgensen praler i videoen om By- og boligselskabets besøg i Ringparken med, at man har en kapital på 2 milliarder! Det rimer virkelig dårligt med, at både bygninger og udeområder er virkelig forsømt i Ringparken!

tirsdag den 3. september 2013

Folketingets By- og Boligudvalg Margrethegården i Ringsted og Ringparken i Roskilde

Lærerigt politikerbesøg

Sidst i august 2013 besøgte Folketingets By- og Boligudvalg Margrethegården i Ringsted og Ringparken i Roskilde for at høre om de udfordringer renoveringerne giver. 

Udvalgsformand Mette Reismann (S) og boligordførerne Louise Schack Elholm (V) og Karina Adsbøl (DF) hørte om nybyggeri kontra renovering i Ringsted og om den lange kø til Landsbyggefondens penge som Ringparken står i.

Læs også:
Tilskud kan bremse boligområdes forfald - Dagbladet
Folketingets Boligudvalg på besøg i Ringparken

YouTube-video udgivet af Boligselskabet Sjælland (bosjdk)

søndag den 1. september 2013

Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen? | LLO

Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?
Det spørgsmål stiller Lejernes Landsorganisation (LLO) i et åbent brev til Folketinget og Minister på Boligområdet. 
Læs henvendelsen her: Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?

Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?
Med alle de sager, som Lejernes LO har for lejerne, hvor de føler sig sløve, har vedvarende hovedpine, og hvor deres helbred står på spil, så må der her og nu gøres noget.

Mange lejere magter ikke at kæmpe for at få deres ret
Vi oplever at mange lejere ikke vil kæmpe for at få deres ret – magter det ikke, de vælger at flytte og komme videre i livet. Når der er tale om børn, så kan følgesygdomme påvirke dem resten af livet. Det er ikke uden risiko, at blive i lejemålet og kæmpe en langvarig kamp.

Kommunerne kontrollerer ikke om den plan udlejerne har opgivet er udført
Lejernes LO har måttet konstatere, at kommunerne ikke følger op på de sager, de har fået omkring skimmelsvamp. Udlejerne oplyser overfor kommunen, at den plan, de har opgivet, er udført, men det bliver ikke kontrolleret fra kommunerne. Når nye lejere flytter ind, opstår der ganske kort tid efter skimmelsvamp igen.

Det er utrygt for lejerne, at blive beskyldt for, at det er deres skyld. 
Hvis lejerne fik oplyst inden de flyttede ind, at der havde været skimmelsvamp så havde de nok ikke taget den lejlighed.

Lejernes LO foreslår et register over boliger, hvor myndighederne har givet påbud
Kunne der etableres en form for register over boliger, hvor der er eller har været givet påbud fra myndighederne, om at der ikke må bo nogen lejere.
 • Registeret kunne være at finde på nettet, så det er lettilgængelig for lejerne at gennemskue inden de flytter ind, om der er risiko ved at tage lejemålet.
 • Kommunerne gør ikke deres arbejde ordentligt, og når det er sagt, så er de også alt for langsomme med at få taget fat på sagen, der går alt for lang tid.
 - Imedens bliver lejerne mere og mere syge, og kan ikke passe arbejdet og børn, ja hvad med dem, de må så finde et andet sted at være.

Folk som bliver syge af at være i deres eget hjem ignoreres
Vi har i dag en verden som ikke tager det alvorligt, når man bliver syge af at være i sit hjem. Det skulle ellers være blevet bedre - mener Folketinget, efter man gav kommunerne et bedre redskab, men ak, sådan er det ikke i virkelighedens Danmark.

Læs hele henvendelsen her: Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?