tirsdag den 5. juni 2012

Kommentar til Joy Mogensens svar i Roskilde Avis


Kommentar til borgmester Joy Mogensens svar til Karsten Krabbe
Af tidl. formand i Ringparkens afdelingsbestyrelse Harry Blunck

Diskussionen om Roskildes kommunes engagement i Ringparkens fornyelse/renovering er blevet politisk, forstået på den måde, at borgmesteren hævder, det er beboerne som skal træffe valget - Man kan jo spørge: "Hvilket valg?" for Tilstandsrapporten udkom i oktober 2011, men er tilsyneladende kun garnering for den overordnede af BOSJ udarbejdede "Helhedsplan". Ingen får mig til at tro på at der ikke har været arbejdet med den helhedsplan som BOSJ - fulgt trofast af selskabets dikkende lammehale = afdelingsbestyrelsen FØR man stod med Tilstandsrapporten i hånden. Dertil er der for få måneder i 2011 og 2012, som er medgået til  udarbejdelsen af Helhedsplanen. Nej, den har været på bedding længere og så er "debatmøderne" BOSJ´s vinduespynt i almendemokratiets navn!!

I brev af 23.april 2012 meddeler Roskilde Kommunes plan- og udviklingsafdeling ved Gunilla Stine Rasmussen, Planlægger, bl.a.
"Umiddelbart vurderer Roskilde Kommune, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere nogle større lejligheder, som bl.a. vil kunne fastholde familier i Ringparken og medvirke til i fremtiden at sikre en velfungerende bebyggelse med en blandet beboersammensætning. I forhold til den præcise fordeling mellem de forskellige lejlighedsstørrelser vil kommunen opfordre til, at du (brevet er stilet til mig) sammen med de øvrige beboere fortsætter dialogen med Boligselskabet."


Og så følger sidste afsnit = perlen i kommunikationen !!!!

"Roskilde Kommune er allerede i dialog med Boligselskabet Sjælland om boligselskabets arbejde med en helhedsplan for Ringparken. Boligselskabet har henvendt sig til kommunen i forhold til kommunens interesser både i lejlighedernes størrelser og i forandringer af bygningernes ydre fremtræden. Kommunen vil fortsætte denne dialog med Boligselskabet i takt med, at Boligselskabet konkretiserer sine planer for bebyggelsen."

"Venlig hilsen Gunilla Stine Rasmussen, Planlægger.    (brevet er af 23.4.2012 - Sagsnr. 209517 Brevid 1449506)"

Man fristes til at sige "Come on" - hvem tror på at vi lejere ikke er fedtet ind i en Mestergris - vi får intet at sige til den plan!!

Iflg. udbudsbestemmelserne i lovgivningen skal opgaver på 500.000 kr. og derover i offentligt udbud!!!  Hvad har det kostet at lave de skitser og oplæg som hidtil er lavet? Hvem betaler det ?

Det var jo også betænkeligt at man kunne vide (fra BOSJ´s og afdelingsbestyrelsens side, at Tilstandsrapporten var undervejse!! Man kunne vide det før Afdelingsmødet i September 2011 - blev det nævnt med et eneste ord, og er sådan omtale af det vigtigste dokument i afdelingens nyere historie ført til referat. Jeg har ikke referatet, men havde jeg været formand var det blevet nævnt og hele proceduren var blevet efter ånd og bogstav i det almene regi

For mig at se bevæger BOSJ og afdelingsbestyrelsen sig på kanten af det tilladelige - idet de nok kan hævde at de orienterer, men jeg og Tina er jo forhindret i at deltage i deres dialogmøder, idet vi udmattes af personlige opgaver (sygdom) og kan derfor ikke gøre brug af vores stemmeret.

Jeg ved, at Karsten har hørt fra BOSJ´s formand - der hævder at Helhedsplanen er nødvendig, fordi lejerene har været holdt nede i mange år. Jeg vil blot bemærke, at jeg ved årsmødet i 2007 gjorde opmærksom på at der ville komme stigninger. I min formandsperiode gjorde jeg opmærksom på at erhvervslejerne holdtes i ro - iflg. Ole Nyholm skyldtes det, at man ved udfærdigelse af lejekontrakt ikke havde indført reguleringsklausul, men det ville man have for øje ved evt. fornyelser!!!   Da vi i sin tid vedtog at bygge det nye hus = administrationen med faciliteter ved Køgevej var det fordi vi måtte forudse lovkrav om ordentlige forhold for de blå mænd og administrationen. De kunne ikke forblive i Kælderen på Sdr. Ringvej.
BOSJ nedlagde, efter fusionen, Køgevej, men åbnede det så igen og det med en leje til afdelingen Ringparken som er helt hen i vejret - har der været givet oplysninger fra Afdelingsbestyrelsen om det lejemåls videre skæbne, eller finansierer afdeling Ringparken BOSJ administration og medarbejdere.

Afdeling Ringparken var kendt for at have en glimrende standard af maskiner til brug for medarbejderne. Er de maskiner blevet udlejet til opgaver i andre afdelinger og er leje kommet afdeling Ringparken til gode?   Jeg blev desværre syg, så jeg ikke kunne følge op på opgaverne:

Så vil jeg lige personligt oplyse at Tina nu er i behandling  kemo og stråler, på Rigshospitalet i København. Der vil gå ganske mange uger med dette og vi kan selvfølgelig ikke deltage i møder i Ringparken. Det er  en stroppetur at gå op til Fakta og tilbage.Vi håber på det bedste mht. sygdomsbehandlingen.

Mvh
Harry Blunck

PS. Dette indlæg er vist på bloggen efter aftale med Harry Blunck. Karsten Krabbe

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar