torsdag den 27. september 2012

Video fra Rabalderparkens indvielse august 2012

Blæreparken i Roskilde. Lejeplads for Roskilde Festivallen

Rabalder Parken blev indviet i august 2012.
Parken er støttet af Lokale og Anlægsfonden, Foreningen Roskilde Festival, Nordea Fonden og Unicon Beton
Parken er åben hele døgnet. Der er gratis adgang.

Tænk engang: Man bruger 14 millioner på en skaterbane/-park og så sparer man på sikkerheden!
Der er hverken opsynsfolk eller nødudstyr på skaterbanen, hvor f.eks. teenagere skater helt uden opsyn..Rabalder Parken from Kasper Voltzmann on Vimeo.

torsdag den 20. september 2012

Hvilken strid, Torben Kristensen? Eller "God dag, mand. Økseskaft"

Ang. artikel i Roskilde Avis 19. september 2012:
»Pressenævnet afviser klage mod Roskilde Avis

Kommentarer fra Karsten A. Krabbe:
Hvilken strid, Torben Kristensen? Eller "God dag, mand. Økseskaft"

Det er jo besynderligt, at en avis, der lever af at videregive korrekte oplysninger ikke vil rette unøjagtigheder, når man får kendskab til dem! 

I mine øjne er troværdighed helt afgørende for en avis. Men ikke for Roskilde Avis???

Med hensyn til min oprindelige klage, så er det jo netop problemet: Der er flere faktuelle fejl i den oprindelige artikel:
Disse fejl fremgår OGSÅ af det offentligt tilgængelige referat på Boligselskabet Sjællands hjemmeside under Ringparken:
- Der var i flg. referatet "I alt ca. 200 fremmødte". Roskilde Avis skriver: "Næsten 300"
- Roskilde Avis skriver om "et overvældende flertal af beboerne". I referatet kan man læse at der var 100 NEJ-stemmer ud af 339 afgivne stemmer. Hvor overvældende er det så lige? Jeg finder det mere bemærkelsesværdigt at mere end 29%, dvs. næsten hver tredje stemme er MOD den foreløbige helhedsplan!

Jeg havde rent faktisk stillet forslag om urafstemning om den foreløbige blandt alle Ringparkens beboere, så også de beboere, der af den ene eller anden grund ikke kunne komme til mødet havde mulighed for at give deres mening til kende. 147 stemte JA til en urafstemning (mod 187 NEJ-stemmer). Det er tæt på 40% af de fremmødte!

Så hvor overvældende er dette flertal så, når næsten 30% af beboerne er imod helhedsplanen, og næsten 40% ønsker en urafstemning om den foreløbige helhedsplan?

Det er i alles interesse, at de korrekte oplysninger kommer frem, også Roskilde Avis's interesse!

Billedteksten i artiklen d. 13. juni, som jeg har klaget over, hævder: "Ringparken skal nu renoveres efter den helhedsplan, som beboerne har godkendt."

Dette er jo helt misvisende! Mødets formål var (i henhold til referatet): "Afstemning om foreløbig helhedsplan kan videresendes til Landsbyggefonden med ansøgning om renoverings- og driftsstøtte til gennemførelse af en endelig helhedsplan for Ringparken." Det er jo noget ganske andet!

- Jeg kender ikke til nogen "strid mellem afdelingsbestyrelsen og enkelte beboere i Ringparken", som det påstås i teksten til billedet i Roskilde Avis!

Der var derimod 100 stemmer MOD den foreløbige helhedsplan! Derudover kommer de mange beboere som jeg har talt med om den foreløbige helhedsplan, som også er imod denne plan, men som ikke var til stede på mødet.

Det er da totalt misvisende, når det hævdes, at "Pressenævnet ikke vil tage stilling i striden mellem ..."

Det er jo slet ikke det som Pressenævnets kendelse siger. Det fortæller Roskilde Avis faktisk selv ovenover billedet (i den trykte udgave): "Eftersom Karsten Krabbe ikke er nævnt personligt i artiklen, har han ikke en sådan interesse i sagen, at den kan tages op til behandling!" - Og det er jo noget helt andet end det billedteksten påstår.

Men hvad almindelige borgere om Pressenævnets kendelse? Fordi en person ikke er nævnt ved navn, kan Pressenævnet ikke tage stilling? I mine øjne er det "God dag, mand. Økseskaft".
- Alle mødedeltagerne den 6. juni i Ringparkens Beboerhus samt andre beboere har i høj grad en personlig interesse i, at de informationer der viderebringes er korrekte!

Enhver avis eller andet medie bør bestræbe sig på at formidle korrekte informationer. Og hvis man får kendskab til fejl og unøjagtigheder, at mediet så snarest muligt retter dem.

Kan Torben Kristensen i øvrigt forklare, hvorfor jeg skal nævnes ved navn i den trykte udgave og i netudgaven, når Pressenævnet selv ALTID bringer klageres navn i anonymiseret form?
Roskilde Avis: Pressenævnet afviser klage over Roskilde Avis

torsdag den 13. september 2012

Studerende: »Kan vi sove hos dig, Frank Jensen?« - Politiken

Og Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune er i gang med at nedlægge de små billige lejligheder, som f. eks. studerende kan bo i!!!

Politiken skriver under overskriften:
Studerende: »Kan vi sove hos dig, Frank  Jensen?«

Tusindvis i bolignød
Københavnske kollegiekontorer oplever i øjeblikket rekordlange ventelister, mens københavnske campingpladser og vandrehjem melder om op mod 50 overnattende studerende, der desperat leder efter bolig. 

På landsplan har mellem 6.000 og 16.000 unge en uafklaret boligsituation, viser en undersøgelse som TNS Gallup har lavet for Nordea.

Læs hele artiklen på Politiken.dk:
Studerende: »Kan vi sove hos dig, Frank Jensen?«

onsdag den 12. september 2012

Mindre boliger og studier i Roskilde


Mindre boliger og studier
Læserbrev af Harry Blunck i Roskilde Avis 12. september 2012

Egentlig underligt at en kommune som Roskilde der har ambitioner om at være ung, have et stærkt studie- og kunstnerisk miljø, synes at tænke i baner der ikke altid tager hensyn til hverdagens realiteter.
Som universitetsby, og med mange "unge" tiltag, så glemmer man at de unge - der ofte er på SU - skal have billige boliger! Jo man giver da los for mange nye byggerier, men de er umulige for en SU og evt. lån, men sideløbende giver man los for nedlæggelse, evt. sammenlægning, af mindre boliger.

Læs hele læserbrevet i Roskilde Avis. Klik på linket herunder.
Mindre boliger og studier i Roskilde

Helhedsplan i Ringparken - Læserbrev i Roskilde Avis

Helhedsplan i Ringparken

Nok engang undres jeg.
skriver Susanne Rald i et læserbrev i Roskilde Avis 12. september 2012

Jeg bor i Ringparken, hvor der efter Bestyrelsen og Boligselskabet Sjællands mening åbenbart startes en helhedsplan op i 1. kvartal af 2013. Men da vi var til møde den 6. juni 2012
 blev det oplyst, efter den mest mærkelige afstemning jeg har været med til, der var nogle stykker som sagde de havde skrevet forkert, men ingen kontrol af om de stemte mere end en gang, at der skulle være en endelig afstemning i foråret 2013.

Læs hele læserbrevet i Lokalavisen Roskilde.

tirsdag den 11. september 2012

"Her har du din helhedsplan!" - Tekst fra 2007


Tekst fra 2007:

Jeg er ved at sige: "Her har du din helhedsplan!"

Boligselskabet Sjælland og DAB indgår samarbejde
21.sep 2007 

En samarbejdsaftale mellem Boligselskabet Sjælland og DAB skal effektivisere administrationen og åbne vejen for erfaringsudveksling på områder som it, økonomistyring og drift af almene boliger.

Med samarbejdet ønsker Boligselskabet Sjælland og DAB at drage nytte af hinandens erfaringer inden for almen boligadministration for derigennem at opnå større konkurrencedygtighed. Begge selskaber lægger stor vægt på et aktivt beboerdemokrati, fleksibilitet i administrationen, og på velfungerende boligområder med sunde, tidssvarende boliger. Det er blandt andet disse fælles holdninger og værdier, som har skabt grundlaget for den nye aftale.

”Jeg mener, at vi med dette samarbejde får mulighed for at udvikle begge selskaber såvel administrativt som på kvaliteten af vore ydelser til beboere og bestyrelser. Og så gavner det et samarbejde, at vi har den samme holdning til de værdier, der skal være grundlaget for at arbejde på vores område”, siger formanden for Boligselskabet Sjælland, Jan René Petersen.

Læs hele teksten her:
Boligselskabet Sjælland og DAB indgår samarbejde

Læs også denne tekst:
Åbent hus i Skælskør

Skælskør Boligselskab har stor succes med åbent hus arrangementer i boligområdet Parkvej.

Åbent hus i Skælskør 3. februar 2012

Skælskør Boligselskab har stor succes med åbent hus arrangementer i boligområdet Parkvej.

Når Arne og hans kone snart kan vende tilbage til deres lejlighed, har de fået helt nyt køkken og bad, en dobbelt så stor stue og egen have. Renovering for 215 millioner har gjort boligområdet på Parkvej så attraktivt, at Arne fik mange misundelige gæster, da Skælskør Boligselskab i lørdags holdt åbent hus i hans lejlighed.

Den omfattende renovering af de omkring 210 lejligheder på Parkvej i Skælskør er støttet af Landsbyggefonden, så Arne skal kun betale 800 kroner mere om måneden for nyt køkken og bad, 20 kvadratmeter ekstra, en udvidelse af altanen til en hel udestue og direkte udgang til egen have.

mandag den 10. september 2012

Nej Tak til reklameskrivelser

Til postkassen: BOSJ-reklamer Nej Tak


Bo Jørgensen og Boligselskabet Sjælland blæser på beboerdemokratiet og de mindrebemidlede


Bo Jørgensen og Boligselskabet Sjælland blæser på beboerdemokratiet og de mindrebemidlede

Herunder er et referat af fællesmøde mellem Roskilde Kommune og de almene boligselskaber den 25.1.2012

Direktør Bo Jørgensen deltager for Boligselskabet Sjælland!

Punkt. 3. »Hvordan sikres fortsat gode og billige boliger til uddannelsessøgende i kommunen?«

»Roskilde Kommune har interesse i at balancere økonomi og udlejning i de almene boliger i kommunen, idet kommunen på den ene side ønsker en realistisk gældsafvikling, vedligehold mv. mens huslejen på den anden side ikke må stige for voldsomt. Det er kommunens interesse, at der fortsat er billige, mindre boliger i den almennyttige boligmasse til mindrebemidlede

Så er det ekstra mærkværdigt, at samme Bo Jørgensen i Ringparkens Beboerhus anbefaler en foreløbig helhedsplan som medfører, at
 • 100 mindre og billige boliger nedlægges
 • Beboere som er ældre, enlige og f.eks. dagpengemodtagere ISÆR rammes!
 • Der kommer KRAFTIGE huslejestigninger, så lige præcis de mindrebemidlede ikke har råd til at bo i lejlighederne!

Det er jo det stikmodsatte af kommunens interesse i at der fortsat er billige mindre boliger!

Mødets dirigent selskabsbestyrelsens formand Jan Rene Petersen lavede et kæmpestort kup! Vi 38% af de fremmødte beboere, som stemte for at sende den foreløbige helhedsplan til urafstemning, blev simpelthen snydt.

Jan Rene Petersen som er formand for selskabsbestyrelsen erklærede, at fordi huslejestigningen ikke var et tema på mødet, så skulle det afgøres ved almindeligt flertal.

Men det er jo et til lejligheden frit opfundet argument! 25% af de fremmødte kan kræve urafstemning - både i henhold til lovgivningen og i henhold til boligselskabets egne vedtægter, når huslejestigningen er over 15%!

Den eneste grund til at vi beboere ikke kender huslejestigningen er det enkle faktum at afdelingsbestyrelsen og Boligselskabet Sjælland skjuler disse helt fundamentale oplysninger!

Men dette hemmelighedskræmmeri fritager jo ikke boligselskabet fra at oplyse den huslejestigning, som efter alt at dømme bliver på omkring 30%!

Når Bo Jørgensen »som eksempel« bruger en årlig kvadratmeterpris på kr. 800 på beboermødet, så er dette i sig selv en huslejestigning på omkring 30% i forhold til nu! Ovenikøbet næsten dobbelt så meget som de 15% i huslejestigning, som boligselskabets egne vedtægter fastslår!

Ingen skal bilde mig ind, at boligselskabets direktør tilfældigt har valgt kr. 800 som "eksempel".