lørdag den 31. marts 2012

Boligselskabet Sjælland på Facebook

www.bosj.dk


Boligselskabet på Facebook

Du kan nu finde Boligselskabet Sjælland på Facebook.

Her er Facebook-adressen:
www.facebook.com/BoligselskabetSjaelland

Gule striber huserer igen.

NU bliver der igen malet gule striber i Ringparken


For omkring et år siden blev der også malet gule striber på kantstenene.
Dengang viste sig, at Boligselskabet IKKE havde lov til at male dem.

Gad vide, om de nye gule streger er lovlige?

Hvad betyder striberne?
Jeg synes striberne er forvirrende for hvad betyder de?
 • Hvis folk flytter ind og ud af nr. 27 eller 29 har de vel lov til at parkere flyttebilen ud for indgangsdøren?
 • Hvordan med børnehavens forældre - hvor skal de holde henne?

Gule striber udfor Ringparken 27 - 29.
Foto: Karsten Krabbe 31. marts 2012


Er det lovligt at parkere dér, hvor den sorte vagtbil holder?
Foto: Karsten Krabbe 31. marts 2012

søndag den 25. marts 2012

Fra Unicon-beton til Musicon-musik

Fra Unicon-beton til Musicon-musik

Forvandlingen af området til den den nye bydel Musicon vil tidligere centerchef Henning Mikkelsen fra Unicon, og sekretariatsleder Trine Tybjerg fra Musicon fortælle om på mandag 26. marts kl. 19. i Jakobskirken på Astersvej 11 i Roskilde.

Aftenen er arrangeret af Lokalhistoriegruppen "Syd for banen", som har til formål at indsamle og formidle de gode historier og fotos om den sydlige del af Roskilde. 

Der er adgang for alle uanset medlemskab.

Læs mere i Roskilde Avis:
Fra Unicon-beton til Musicon-musik

Foto: Roskilde Avis

onsdag den 21. marts 2012

Bevar Ringparken - den er historie


Bevar Ringparken - den er historie
Læserbrev i Roskilde Avis 21. marts 2012

Jeg er helt på linje med indholdet i læserbrevene fra Susanne Rald (8.3.) og Karsten Krabbe (14.3). Det er åbenbart at Ringparken skal renoveres, men samtidig bør det ske med nænsom hånd, under hensyn til at historien der ligger bag Ringparken kan vise eftertiden hvordan alment byggeri fra de tidligere 50ére og 60ére ser ud. Med sin placering op ad det helt moderne Musicon der er på vej, kombineret med de behov for mindre og billige boliger der følger af ambitionerne om at udvikle studiemiljøet i Roskilde, så har man nu ganske enestående mulighed.
Dengang Ringparken blev bygget var "behovene" boliger, ikke samtalekøkkener eller store badeværelser. Man havde brug for husrum og kunne så selv medbringe hjerterum! Det viser sig i sammensætningen og størrelserne af lejlighederne, der spænder fra 2 til 4 værelser og udgør ialt 594 lejemål, der gennem årene har huset mange beboere/lejere!
De der nu ivrer for "total renovering", Helhedsplan og andre omvæltninger, synes at have overset, eller ikke forstået, at der er virkelige behov for mindre lejemål. Antallet af singler stiger stadigt, mennesker i alle aldre har behov for netop de størrelser lejligheder som Ringparken igennem 60 år har tilbudt. Der er 15 års ventetid på en bolig i Ringparken. Følger "fortalerne" ikke med i hvad der sker i samfundet?
I min seneste tid som formand for Ringparkens afdelingsbestyrelse afventede vi den samlede Tilstandsrapport over Ringparken, for så at kunne prioritere en rimelig renovering. Vi vidste det ville koste, derfor nødvendigheden af prioritering, men nu synes der at være kommet skjulte dagsordener i spil. Personers behov for at sætte aftryk.
Der er mange punkter opregnet i den Helhedsplan man nu vil tromle igennem og det vil homogenisere Ringparken til at ligne alle andre almene byggerier, med "glas-fuglekasser" om altanerne, så de i alt væsentligt bliver ekstra pulterrum.
Når man nævner udearealers behov for opmærksomhed, så skal det med at det nye BOSJ reducerede de dengang blå medarbejderes antal med hård hånd, at deres arbejdsdragt "gik i sort" og der udgik befaling om at de ikke måtte kommunikere med beboerne. Dermed gik megen hygge fløjten.
Harry Blunck
Ringparken 26 st.tv.
Roskilde.

Hvor går grænsen?


Hvor går grænsen? Eller: Hvem skal nu betale?
Læserbrev i Roskilde Avis 14. marts 2012

Ringparken står foran en kraftig renovering. Det hævder Boligselskabet Sjælland i hvert fald.

BOSJ arbejder på en "helhedsplan", som Landsbyggefonden skal låne penge til!

Og selvfølgelig skal der renoveres. Når Boligselskabet i årevis har undladt at vedligeholde bygningerne, så er det naturligvis stærkt tiltrængt. Ingen tvivl om det. Jeg har selv i snart 12 år kæmpet for at få fjernet det siddebadekar, model 1952, der ser så grimt ud, fordi hele emaljen er slidt af. Ja. En servicemedarbejder sagde for flere år siden, at DET var det værste han havde set og ringede straks til ejendomskontoret! Men skete der noget? Nej. Intet.

Men nu skal Ringparken "fremtidssikres", og der er efterspørgsel på "familieboliger", hævder afdelingsbestyrelsen og BOSJ.
 - Kan nogen fortælle mig, hvorfor det skulle være de nuværende beboeres problem?

Ud af 236 2-værelses lejligheder, vil man fjerne 100 lejligheder. Plus man vil lægge nogle af de tilbageværende sammen!

Men hvad med os beboere, der bor her og faktisk har boet her i adskillige år? Har vi ikke ret til at bevare vores boliger?

På det nyligt afholdte beboermøde insisterede afdelingsbestyrelsen og Boligselskabet på at præsentere deres PowerPoint-præsentation af DERES visioner. På trods af det faktum, at der sad mange beboere i Ringparken, som ønskede svar på en masse praktiske spørgsmål.

Hvor er rimeligheden i, at de nuværende beboere skal have trukket en "helhedsløsning" ned over hovedet, som har en masse negative konsekvenser for dem: Nogle beboere vil være nødt til at flytte ud af deres nuværende lejligheder. Og hvor finder de en tilsvarende billig bolig i Roskilde? Jeg bor i en to-værelses lejlighed på 42 kvm. til 2200 om måneden. Men det er jo slet ikke markedsprisen. Jeg vil tillade mig at hævde, at det er stort set umuligt at finde en lejlighed tæt på jernbanen og tæt på Roskilde til under 4-5.000 kr.

Og hvad vil der ske, hvis jeg faktisk fik lov til at blive boende i min lejlighed EFTER renovering? På mødet blev det nævnt, at der ville komme huslejestigninger, og beløbet 30% blev nævnt. - Men det er da også en voldsom stigning for mig, hvis jeg skal betale 3.000 kr for den samme lejlighed uden at få væsentlige fordele.

Boligselskabets "renovering" og "helhedsløsning" dækker bl.a. over at lejligheder inddrages til boliger for ældre og handicappede. - Men hvorfor skal en bebyggelse med 600 lejemål på nogen måde kunne dække disse kæmpeudgifter? Reelt er der jo så tale om BYFORNYELSE og ikke renovering.

Og så er vi fremme ved, at det er KOMMUNENS opgave at betale for disse ekstra ting! Kommunens planer med Musicon skal helt åbenbart udstrækkes til også at gælde Ringparken! Alle os fattigrøve skal fordrives og der skal bygges et liebhaverkvarter, som hænger sammen med den specielle udgave af Roskilde-syge, som også har ramt Planteriget. - Alt hvad der ikke passer med denne "godgørende" Roskilde Festival skal manipuleres væk.

Men det er slet ikke i beboernes interesse. Lad os få en afstemning blandt ALLE lejemål i Ringparken, så vi helt klart kan få frem, hvad beboerne ønsker af ændringer.

Jeg går helt klart ind for en renovering af Ringparken ud fra beboernes ønsker. Og IKKE på grundlag den "helhedsplan", som vil have meget negative konsekvenser for beboerne: INGEN bolig. Eller flytning til en bolig, som er væsentligt dyrere end den nuværende.

Link til læserbrevet i Roskilde Avis: Hvor går grænsen?

Det kunne blive jer


Det kunne blive jer
Læserbrev i Roskilde Avis 22. februar 2022
Fra at have været til de første visionsmøder sidste år, hvor vi gik rundt med store puslespilsbrikker med fotos på, og talte om vores visioner om hvordan området skulle se ud i fremtiden, og til jeg så den første tegning af, hvordan arkitekten ville ødelægge min ellers velfungerende lejlighed, blev min forvirring total, uden at vide hvorfor. Til dialogmødet på Scandic Hotel december sidste år, fik vi at vide, at ”helhedsprojektet” er budgetteret til 170 millioner kroner. Og beboerne skal betale en stor del.
Af erfaring ved jeg, at når man er forvirret, så er det fordi man mangler viden og sammenligningsgrundlag, og man kan ikke sige at vores boligselskab BOSJ ligefrem har ruttet med at give oplysninger. Så jeg gik til beboermøde i gruppen, der står for lejlighederne, for at få afklaring på tingene, og der faldt nogle tiører på plads. BOSJ vil gøre lige hvad det passer dem, og arkitekten er med på den, for der er penge i det. Og jo mindre beboerne ved, jo bedre.
Jeg troede først at der ikke var noget at gøre, for der er lagt op til, at vi ikke kan. Men det kan vi. Vi har som lejere rettigheder, og jeg spurgte i lejernes lo. BOSJ må ikke rive vægge ned og ombygge din lejlighed, så længe du har boligen, betalt din husleje, og ikke har givet dem tilladelse.
Og så skal vi have ordene ”helhedsplan” & ”fremtidssikring” på plads. Det er nogle af disse moderne positivt klingende popord, man kan putte al muligt ind i for at forvirre begreberne totalt, og det har BOSJ da også gjort, og det er lykkes til fulde.
Forvirringen har medført at jungletrommerne har glødet. Det svirrer med rygter: Altanerne skal rives ned. Vi skal bo i pavilloner i halve år mens det hele står på, uden at være sikre på at komme tilbage til vores lejligheder igen, fordi de er slået sammen med naboernes, og nogle bliver flyttet ud i andre ender af byen, hvor de slet ikke vil bo. Huslejerne stiger til uanede højder, noget mange her ikke har råd til, og vi kan desuden ikke være sikre på, at boligsikringen findes om to-tre år.
Her er blevet rigtig utrygt for os mennesker at være. Mange beboere vil flytte, nogle kigger hovedrystende ned i asfalten, når vi står og taler om det på vejen, andre har helt givet op og vil flytte, og andre igen vågner op badet i sved efter onde drømme. Det her er alvor, det er menneskers hjem, deres eksistentielle udgangspunkt, det drejer sig om.
For at skille begreberne ad, så de bliver forståelige; I ”helhedsplanen” ligger ”fremtidssikringen”. ”Fremtidssikring” vil sige, at de bygger lejlighederne om, river vægge ned, og laver flere store lejligheder og flytter køkken og vådrum. Dette skulle angiveligt være, for at lejlighederne skal kunne lejes ud i fremtiden, selvom fakta modsiger dette argument; ventelisten er så lang, at der er 15 års ventetid, på at få en bolig i området. Men det kan jo godt være den bliver kortere, når folk hører om det bøvl, der er herude.
I ”helhedsplanen” ligger også den efterhånden forsømte, men nødvendige ”vedligeholdelse og renovering”. Mange lever med iskolde gulve, og det suser ind gennem altandørenes sprækker og meget andet. Denne renovering har der ikke været ret meget fokus på til diverse møder, for det drejer sig i første omgang om at få os lejere til at hoppe på ”helhedsplanslimpinden”, så vi stemmer ja til den.
Desuden er de gamle bygningerne i Ringparken ”bevaringsværdige” som eksempler på arkitektur fra halvtredserne, og hvilke konsekvenser har, aner heller ingen.
Vi kan ikke forhindre, at der sker noget drastisk, der skal renoveres! Lejlighederne trænger til at efterisoleres, der skal energirigtige vinduer i, og gulvene, især i stuelejlighederne skal efterisoleres, så babyerne igen kan kravle rundt på gulvet og lege, uden at få gigt inden de fylder et år.
Men hvorfor ”helhedsplan”? Jo, det er vel fordi Landsbyggefonden giver masse af penge til boligselskaberne, hvis de river vægge ned, og flytter vådrum. Og det forsøger BOSJ så, selvom det vil gøre velfungerende lejligheder, til endnu mindre velfungerende lejligheder.
Vi kan sige nej. Boligselskabet må godt renovere, og vedligeholde, men de må ikke ombygge. De må ikke rive vægge ned, og flytte rundt på døre, badeværelser og køkkener i vores egne lejligheder, uden at de har fået tilladelse af lejeren i lige den aktuelle lejlighed, de vil ombygge. Lejeren skal frivilligt være flyttet fra lejligheden, for at ombygning kan ske lovligt.
Så når vi på et tidspunkt skal stemme om helhedsplanen, er der ingen der aner noget som helst om, hvad vi skal stemme om. BOSJ siger, at hvis vi ikke stemmer ja, så bliver huslejen højere, for renten er lavere nu, og den bliver højere senere. Men det er tom snak, og i værste fald brugt for at presse og stresse os beboere til at stemme ja. For der er slet ikke sikkert at der bliver sådan.
Siger vi ja, siger vi ja til ”helhedsplanen” og ombygning, og konsekvensen bliver, at der ingen der har nogen som helst kontrol over noget som helst af det BOSJ gør. Det kan være fatalt, for så gør de som de vil, fuldstændig som da Roskilde Boligselskab blev lagt sammen med AB1899, noget der skete hen over hovedet på os.
Og stemmer vi nej, har de og vi ingen alternative løsninger. Andet end at BOSJ vil forsøge at tvinge ombygningen igennem. Hvordan kan det være, at der ikke er en fornuftig plan B, hvor den nødvendige renovering og energiforbedring er i fokus, i stedet for den ulogiske ombygning af vores lejligheder? Er det de ekstra penge fra Landsbyggefonden der ligger og gasser sig i mørket? Spekulation?
Og har de en tidshorisont, en plan? Hvornår sker hvad? Og kan os beboere det drejer sig om, ikke åbent få at vide hvad det er der sker, så vi kan forholde os til det.
Området er ved at udvikle sig. På musicongrunden er de ved at bygge Rockmuseum, og der er allerede mange nye kollegieværelser derude, og meget andet er under opbygning. Her bliver rigtig spændende, og er Ringparken og Søndre Ringvej med i en større plan, os beboere ikke kender noget til?
Og så er der det med afstemningen om ”helhedsplanen”. Til dialogmødet i december sidste år, var fremmødet skuffende. Der er ca. 525 lejemål, og med ca. 2 personer i hver, bliver det over 1000 beboere. Der kom lidt over 50.
Så kære medbeboere. Mød op og forhold jer til det der sker. Vi har rettigheder. Vi kan gøre vores indflydelse gældende, så længe vi møder op og siger vores mening. Hvis vi ikke gør det, løber BOSJ med os.
Vi må stille forslag op om urafstemning når tiden kommer, så alle får deres mulighed for at stemme, alt andet vil være udemokratisk, og slet ikke i moderne tiders ånd.
Underskrevet.
Susanne Faxe. Ringparken 6, 1. Tv.
Kurt Christiansen. Ringparken 6. St. Tv.
Birgit Rasmussen. Ringparken 6. St. Mf.
Susanne Rald. Ringparken 36. 2. Th.
Harry Blunck. Ringparken 26. St. Th.
Tina Blunck. Ringparken 26. St. Th.
Karsten Krabbe. Ringparken 18. St. Tv.
Publiceret: 22. Februar 2012 10:52

Link til læserbrevet i Roskilde Avis: Det kunne blive jer

Kommentar til Arrogance i Boligselskabet


Kommentar til Arrogance i Boligselskabet
Læserbrev i Roskilde Avis 28.11.2011
Jeg må bakke Susanne Rald op i hendes synspunkter. - Der er nogle ting, som virker meget mærkelige. Her er et par eksempler på noget, som undrer mig.

1) Jeg synes det er mærkeligt, at Jan René Petersen fra Boligselskabets selskabsbestyrelse er dirigent på de årlige budgetmøde. - Jeg har intet mod Jan René Petersen. Men hvad gør han på dette møde for Ringparkens beboere?

2) Der var indkommet 5 forslag til nye p-pladser i Ringparken. De første tre var stillet af afdelingsbestyrelsen og med forventede udgifter angivet. JRP slog disse tre forslag (a, b, og c) sammen under ét. Og der blev stemt om dem under ét. Dette på trods af, at flere af denne lille skare af forsamlede (40-50 personer) havde angivet, at de mente, at forslag c var meget problematisk. - Derved undgik "man" at kun forslag a og b blev vedtaget.

3) På afdelingsmødet blev der talt om legepladser. Jeg har forstået at tre forskellige firmaer havde afgivet deres bud. Afdelingsbestyrelsen havde valgt ét firma ud. Firmaets repræsentant viste en video med legepladser og fortalte om de påtænkte lejepladser i Ringparken.

Og her kommer det mest mærkelige: Det blev på afdelingsmødet sagt, at legepladserne ville medføre en lejestigning på kr. 80 månedligt. Om dette beløb blev der sagt: Nej. Det bliver ikke så meget.

Forslaget blev vedtaget af mødet. Men kan man det? Kan man vedtage noget på grundlag af helt ukendte beløb?

En lejestigning på kr. 80 for knapt 600 lejemål giver omkring kr. 600.000 årligt! Men i hvor mange år? Taler vi om 3 år, 5 år eller 10 år? - Der findes vist ingen fortilfælde, hvor en midlertidig lejeforhøjelse bliver sat ned igen!

 • Kan de fremmødte 40-50 personer overhovedet vedtage dette forslag (det nogle få procent ud af måske 1200 beboere)?
 • Er der overhovedet lovligt at benytte denne fremgangsmåde?

Jeg har selv forgæves forsøgt at kigge i referater og dokumenter til mødet for at finde et konkret beløb på udgifterne til disse legepladser!

Selvfølgelig skal der være legepladser til børnene! Ingen tvivl om det. Men tingene skal besluttes på det rigtige grundlag. - Eftersom de gamle legepladser er fjernet og de nye er ved at blive sat op, kan det ikke gå stærkt nok med at få dette forhold i orden.

PS. Jeg har rejst dette problem for Boligselskabet Sjælland, men jeg har ikke fået noget svar..

Link til læserbrevet i Roskilde Avis: Kommentar til Arrogance i Boligselskabet

Arrogance i Boligselskabet


Arrogance i boligselskabet
Læserbrev i Roskilde Avis 14. december 2011
Hej Mage til arrogance skal man da lede længe efter, håber jeg.
Nu har jer flere gange skrevet til Boligselskab Sjælland, formanden for bestyrelsen i Ringparken samt bestyrelsen angående den omtalte renovering, der tænkes påbegyndt i 2013. Intet svar har jeg fået.
Den 07-12-2011 ringede jeg til Boligselskabet og bad om, at direktør Bo Jørgensen skulle kontakte mig, men jeg har intet hørt. Og jeg undres.
Er det ikke sådan, at ved store opgaver renovering mm skal dette i udbud.
Hjemme i Ringparken er der pt. opstilling af legeredskaber i gang, men der har intet være oplyst angående udlicitering. Det samme gør sig gældende med den kæmpe renovering, der måske(helst ikke) skal igang.
Jeg gad vide, hvorfor der ikke til os beboere er meldt ud om evt. genhusning. Den skal ske til den nuværende leje, og det er Boligselskabet, der skal betale for og sørge for flytningen frem og måske tilbage.
Intet er heller meldt ud om, hvordan Boligselskabet har tænkt sig at forholde sig til, at der tales om godt 525 lejemål, som skal genhuses.
Sidst men ikke mindst skal der nu holdes et møde 14-12-2011 på Scandic Hotel i Roskilde. Det var det møde en lille skare af de beboer der var til møde den 25-10-2011 skulle have været til den 29-11-2011.
Jeg frygter, det kun er en ting, der skal ske:
Det er ud med de gamle og ind med de unge. Den tale om, at det skal være attraktivt at bo i Ringparken.
Ja jeg spørger bare. Der er op til 30 års ventetid, men den ventetid kan man jo komme af med ved at smide os gamle ud og få unge mennesker ind.
Ja, har stadig ikke fået svar på, hvordan det kan påtænkes at gå i gang i 2013, når vi ikke endnu har stemt. og der først skal/skulle optages lån.???
Altså man kan da ikke bestille et arbejde, der ikke endnu er godkendt..

Susanne Rald
Ringparken 36 1th Roskilde.

Link til læserbrevet i Roskilde Avis: Arrogance i Boligselskabet