fredag den 26. oktober 2012

Om beboerdemokrati


Om beboerdemokrati
Af Harry Blunck, 26. oktober 2012

Reglerne for alment beboerdemokrati er opregnet, kort men fyndigt i linket:
Danmarks Almene boliger om beboerdemokrati

»Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er en styreform, hvor  beboerne kan få afgørende indflydelse. Det gælder alle forhold vedrørende boligorganisationen og de enkelte afdelinger.«

Der kan man finde meget godt, og det er "grundlæggende" sådan at skal der laves noget i en afdeling så kommer initiativet via "årsmøde/afdelingsbestyrelse" i den enkelte afdeling.

Det fremgår også af den håndbog jeg har refereret til ganske ofte:
Håndbog om almene boliger udgivet af KAB.

BOSJ overser fuldstændigt at den enkelte afdeling er en selvstændig afdeling, som så har administrationen lagt over til BOSJ - det skete jo ved at man kuppede Ringparken med løfte om at vi 1 år efter sammenlægningen kunne stemme om vi ville have den nye ordning eller tilbage til den gamle !!!

Det holdt man heller ikke !!! 
Vi fik ingen afstemning, men de "stjal" vores afdelingskontor og lavede det om til servicekontor for Roskilde Syd, men hårdt presset gik de med til at betale en ringe årsleje for det hus Ringparken havde opført for at medarbejdere og vor maskinpark kunne have rigtigt gode forhold!!
Jotak, der er en forklaring på at mange af os er trætte af at BOSJ fik smidt vore servicefolk på porten, eller de gik selv fra BOSJ diktaturet.

BOSJ så naturligvis en økonomisk fordel ved at nedlægge Andelsboligforeningen bygning på Køgevej som servicekontor og så hugge/overtage det nye gode hus som Ringparken lod opføre. Så kunne førstnævnte jo sælges. Jeg græder tørre tårer over at det stadig ikke er solgt, og så det gerne stoppe i halsen på BOSJ ledelsen.

Nok om det - Som Ivan Jensens læserbrev i Roskilde Avis: Big Brother BOSJ overvåger os viser, så er vi ikke alene !!! Såvidt jeg tolker det hele kan man ikke fra BOSJ trække noget ned over hovedet på en afdeling, dertil er afdelingsmødet for stærkt, og man kan efter min opfattelse heller ikke komme rendende med stadige lejeforhøjelser udenom et årsmødes beslutning i den enkelte afdeling.

Det er noget for beboerklagenævnet. Ellers ville årsmødet/budgetmødet jo være staffage!! Og det med at sige at det er kommunen, den holder ikke. Kommunen er tilsynsmyndighed, med opgaven at sikre at tingene ikke forfalder - så kan de iflg. lovgivningen gribe ind, men så skal ministeriet også informeres Jfr. tidligere skrivelser fra Carsten Hansen, minister.

Med venlige hilsener og god læsning
Harry Blunck

Læs også: Bo Jørgensen og BOSJ blæser på beboerdemokratiet

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar