tirsdag den 19. februar 2013

Stave kan de ikke i afdelingsbestyrelsen


Stave kan de ikke i afdelingesbestyrelsen - men de er rigtig gode til "skønskrive" tingene
Stave kan de ikke i afdelingsbestyrelsen - og så synes jeg, at bestyrelsens version om aktiviteter i Ringparken er helt forskellig fra det, som AKTIVITETSUDVALGET skriver.
 - Men det svarer jo til det generelle billede: En afdelingsbestyrelse som »skønskriver«, fortier og fordrejer.

Læs dette indlæg fra opslagstavlerne, og døm selv!

CITAT:
Orientering fra Ringparkens afdelingsbestyrelse
Opslag - Januar 2013

Afdelingsbestyrelsen holdt den 8. januar sit først møde i det nye år. Du kan se et beslutningsreferat på www.bosj.dk/01011 under mødereferater-afdelingsbestyrelsen.
Her er en kort orientering om de vigtigste
punkter, der var oppe:

 - en drøftelse af det stadig stigende affaldsmængder, så henlægges rundt om i bebyggelsen. Afdelingsbestyrelsen vil sammen med områdekontoret tage forskellige initiativer, for at mindske mængden af den henkastede affald.

 - der har i 2012 været flere skimmelsvampesager i bebyggelsen. Der er brugt omkring 1 mio. kr. på dem. Afdelingsbesyrelsen vil sammen med områdekontoret gennemføre en bedre information til beboerne om forebyggelse af skimmelsvampe.

Kommende aktiviteter i Ringparken

Der er pt. ikke planlagt aktiviteter. Men beboerne i Ringparken kan selvfølgelig stadig gøre brug af beboercafeen i Æblehaven og dens aktiviteter.

Boligselskaber tager nu initiativ til at indkalde aktivitetsudvalget, der blev valgt på beboermødet i september, så der kan komme gang i aktiviteterne i Ringparken til gavn for beboerne.

Arbejdet med helhedsplanen

Den planlagte avis om helhedsplanen er udskudt til februar, da den afventer forhandlinger mellem boligselskabet og Roskilde Kommune om kommunens medfinansiering af helhedsplanen. Der bliver holdt orienteringsmøde engang i løbet af marts. Mere om dette i avisen.

Har du spørgsmål - så kontakt afdelingsbestyrelsen.

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller forslag til initiativer. Send en mail til formanden Stefan Zola Ahlm på ringparken.roskilde@gmail.com. Eller mød op i bestyrelseslokalet i kælderen under beboerhuset, Sdr. Ringvej 51. Her kan du træffe bestyrelsen den 2. tirsdag i måneden kl. 18.00 - 19.30.
CITAT SLUT

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar