søndag den 21. april 2013

»Reform vil sætte kontanthjælpsmodtagere på gaden«, mener LLO

»Reform vil sætte kontanthjælpsmodtagere på gaden«, mener LLO

Ledige boliger til 3.000 kroner findes ikke i større byer, vurderer  Lejernes Landsorganisation.

»Langt de fleste kontanthjælpsmodtagere, og det gælder uanset, om de bor i den almene eller private boligsektor, bor i en lejlighed, der koster mere end 3000 kroner om måneden«, siger cheføkonom i Lejernes LO, Jesper Larsen.

Situationen i Ringparken i Roskilde
Kommentarer af Karsten A. Krabbe

I Roskilde har vi det særlige problem, at Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland og Landsbyggefonden er ved skrue huslejepriserne kraftigt i vejret!

Det gælder bl.a. Ringparken i Roskilde.

Man bruger alle de flotte ord som »fremtidssikring« og »der efterspørges større  lejligheder«

Under dække af såkaldte "helhedsplaner" er man ved at fordrive de nuværende beboere - først og fremmest de beboere, som er enlige, ældre og på overførselsindkomst. Kort sagt: De svageste lejere!

Med udsigt til huslejestigninger på 30% eller mere kan disse beboere slet ikke betale huslejen. Og de kan heller ikke finde lejligheder i et rimeligt prisniveau i Roskilde og omegn.

Ovenikøbet er flere elementer i disse helhedsplaner rene prestigeprojekter, som slet ikke kommer lejerne til gode, fx nye farver på facaderne for at passe bedre til kommende byggeri på nabogrunden. Desuden skal der opsættes pyntealtaner mm.

Som om dette ikke er nok, så skal der opføres penthouselejligheder, samt ældre- og handicapboliger til omkr. 20 mio, som KOMMUNEN skal råde over!

På den anden side påstår den omtalte boligmafia, at lejligheder på 42 og 47 kvm. er for SMÅ og skal sammenlægges. Med denne begrundelse skal 100 »små« 2V lejligheder ud af 600 lejemål sammenlægges.

Hvordan skal en person på kontanthjælp, dagpenge eller folkepension kunne betale for de renoverede lejligheder, der dels er blevet 30-40 % dyrere at bo i og dels har den dobbelte størrelse?

Ud med fattigrøvene og ind med dem, som slet ikke har noget med bebyggelsen at gøre!

Det er virkelig grotesk, at Roskilde Kommune kan gå ind for dette tyveri ved højlys dag! De trofaste lejere som har boet i lejlighederne bliver fordrevet fra deres lejligheder på den ene måde eller den anden.

Endnu en gang viser Roskilde sig som en rigtig skod-kommune: asocial og diskriminerende over for sine ældre og svage borgere..

Læs hele artiklen: 
Lejernes LO: Reform vil sætte kontanthjælpsmodtagere på gaden
Politiken.dk - 19. april 2013


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar