lørdag den 26. oktober 2013

Roskilde-modellen

Roskilde-modellen
Af Karsten A. Krabbe, 28. oktober 2013

À propos borgmestrenes magt..

I Roskilde Kommune har man et prestigeprojekt, man kalder Musicon.

Kommunen betegner det som en "ny bydel".
Andre vil nøgternt beskrive det som en øde, forladt betonfabrik,

Musicon er kommunens måde at forkæle sin nære ven: Roskilde Festivallen.

Man har foreløbig brugt mere end 100 mio. på prestigeprojekter:
 • Selve grunden 56 mio
 • En ny park (500 meter fra en af Roskildes største parker) 35 mio
 • En skaterbane 14 mio
 • A-busser gennem Musicon, som kører tomme det meste af dagen kr. 8 mio

Borgmesteren Joy Mogensen (A) sidder i "Roskilde Festival Højskoles" »skolekreds«
Denne skolekreds indbefatter et imponerende opbud af landets pinger..
 - Problemet er imidlertid, at denne festivalhøjskole kun eksisterer på papiret..

Teknik og miljø-udvalget som også er meget aktive forhold til Musicon har helt specielle beføjelser.

Teknik- og miljøformanden Torben Jørgensen (A) sidder sammen med det øvrige Teknik- og miljø-udvalg i Roskilde Forsynings bestyrelse. (El-delen af Roskilde Forsyning er solgt til SEAS NVE)

Og her er det, jeg for alvor undrer mig:
Hvordan kan Torben Jørgensen og resten af udvalget sidde på BEGGE SIDER af beslutningerne?

Altså: Man sidder i Roskilde Forsyning og foreslår nogle ting, som man senere SELV skal beslutte i Teknik- og Miljø-udvalget !
For et års tid siden fik Teknik- og miljø-udvalget udvidet sine beføjelser, så udvalget selv kan beslutte ting uafhængigt af byrådet..

»Vennerne hjælper vennerne«
Det er værd at bemærke, at Skaterbanen bliver bygget af den tidligere ejer af betonfabrikken Unicon !
Den nærtliggende bebyggelse (Ringparken i Roskilde) skal have solfangere på tagene.
Og hvem skal stå for disse solfangere: SEAS-NVE (alias bl.a. Roskilde Forsynings el-del)
Samme almene bebyggelse skal tillige (ud fra en foreløbig helhedsplan) have et ændret udseende:
Der skal opsættes pynteterasser, og murene skal pudses grå, så de passer bedre til Roskilde Festivallens kommende domicil på Musicon-grunden: en stor kæmpebygning i 5-6 etager.

Roskilde Kommune har et helt ekstremt nært forhold til Roskilde Festivallen !
Man er på gaver med hinanden.
Roskilde Festivalfonden giver således kunsttoftbaner og andre donationer til Roskilde.

Jeg har ikke belæg for at sige, at der er foregået noget ulovligt.
Men det undrer mig virkelig, at et byråd kan "forlove" sig med en suspekt festival for borgernes regning!

Samtidig med, at borgerne oplever forringelser, stramninger og dårligere service, så ruller millionerne ud af kommunekassen til luksusprojekter, som et stærkt begrænset antal får glæde af.

Skaterbanen har (ud fra mine egne oplevelser) under 50 aktive udøvere. Og så er det endda det TREDJE skateranlæg i Roskilde!
Nå ja, så er der også skateranlæg nr. 4 på vej i den anden ende af Roskilde Kommune i Trekroner..

Kan det virkeligt være legalt at favorisere de FÅ på bekostning af de MANGE ?

Er 50 skatere mere værd end de mere end 50.000 borgere der bor i Roskilde Kommune ?

Jeg synes, at Socialdemokraterne i Roskilde har et forklaringsproblem, når Roskilde Festivallens logo indgår som en del af banneret på deres hjemmeside.
Hvad skal vi lægge i dette ? 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar