lørdag den 16. februar 2013

Arbejdet med den endelige helhedsplan er i gang


Arbejdet med den endelige helhedsplan er i gang
Af Karsten A. Krabbe. 16 februar 2013.

Nedenstående fremgår af uddelt referat fra Ringparkens Afdelingsbestyrelse (side 2)

Karsten A. Krabbe kommenterer »Nyt fra Ringparkens afdelingsbestyrelse - Januar 2013«

Bemærk: K1, K2 og så videre angiver, at der er kommentarer til denne del af nyhedsbrevet.
 - Kommentarerne er flettet ind i teksten..

6. juni sidste år vedtog beboermødet at sende den foreløbige helhedsplan til Landsbyggefonden (LBJ). K1) BOSJ sendte den ind umiddelbart før sommerferien sammen med beregninger af, hvad de enkelte dele af helhedsplanen vil koste. K2) Der er også søgt om kapitaltilførsel, så den kommende husleje kan holdes kunstig nede på et fornuftigt niveau.

Kommentarer: 
1) "BOSJ sendte den ind umiddelbart før sommerferien sammen med beregninger af, hvad de enkelte dele af helhedsplanen vil koste."
 - Disse helt centrale informationer har BOSJ og Afdelingsbestyrelsen holdt skjult for beboerne!

2) "Der er også søgt om kapitaltilførsel, så den kommende husleje kan holdes kunstig nede på et fornuftigt niveau."
 - BOSJ har søgt om KAPITALTILFØRSEL uden at spørge afdelingsmødet om tilladelse!
 - BOSJ har hele tiden truet med, at hvis ikke beeboerne stemte Ja til den foreløbige helhedsplan, så ville huslejestigningerne være 30% eller mere (Jvnfr. udsendt materiale!)
Vi beboere må således holde BOSJ og Afdelingsbestyrelsen fast på, at huslejen IKKE kan overstige 30%!
--- slut på kommentar 1 og 2 ---

I slutningen af oktober fik BOSJ en foreløbig tilbagemelding. Umiddelbart var den ikke særlig opmuntrende. De vil umiddelbart ikke støtte ret meget i helhedsplanen. LBF mener, at hovedparten i helhedsplanen "kun" er forbedringer, som vi selv skal betale. K3) De vil kun give støtte til sammenlægning af lejligheder og lejligheder for bevægelseshæmmede. Herudover stiller de krav om undersøgelser af altanernes tilstand, for at give støtte til renovering af altanerne. Udbredelsen af skimmelsvamp skal også undersøges, hvis vi skal have støtte til forbedring af indeklimaet. Vi betragter kun LBFs foreløbige svar som et forhandlingsoplæg.

Kommentarer: 
3) "De (Landsbyggefonden)  vil kun give støtte til sammenlægning af lejligheder"
 - Vi er 236 lejemål som ikke har kunnet få svar på, HVILKE lejligheder der skal sammenlægges!
Dette krav må være et helt uomgåeligt krav for enhver beboer i Ringparken: Hvad skal der ske med MIT/VORES lejemål
 - Og HVAD skal vi gøre, som bor i de lejligheder på 42 - 47 kvm som BOSJ påstår er for små!
 - Vi er IKKE interesseret i lejligheder på omkr. 90 kvm!
 - Og vi har IKKE hverken råd til eller behov for sådanne store lejligheder!!
--- slut på kommentar 3 ---

BOSJ har også holdt møde med Byrådet for at drøfte de 8 helhedsplaner, som er i spil i Roskilde. Der har i kommunen været særlig opmærksomhed på nedlæggelse af lejligheder. K4) Her har vi ikke noget problem i Ringparken. Her nedlægges ca. 50 lejligheder. Men K5) til gengæld er der mulighed for at få 20 nye lejligheder på Sdr. Ringvej og K6) 30 lejligheder på Faktagrunden, som der tidligere har været planer om.

Kommentarer:
4) "Her nedlægges ca. 50 lejligheder"
 - Sikke noget sludder, der er 100 lejligheder, der skal sammenlægges! Og dette på trods af, at vi der bor i dem er enlige, mindrebemidlere (pensionister, dagpengemodtagere m.fl.) og i øvrigt har forret til at bo i Ringparken, hvor vi har boet i adskillige år!
5) "til gengæld er der mulighed for at få 20 nye lejligheder på Sdr. Ringvej"
 - Disse 20 lejligheder er PENTHOUSELEJLIGHEDER til en husleje på måske 12.000 kr om måneden!
6) "30 lejligheder på Faktagrunden, som der tidligere har været planer om."
 - Der har ALDRIG været planer om dette! Tværtimod har der været tale om at *sælge* bygningerne!
--- slut på kommentarer ---

BOSJ forhandler også med Roskilde Kommune om den kommunale støtte til helhedsplanen. Den endelige tidsplan for helhedsplanen afventer disse forhandlinger. Derfor udskydes den planlagte avis også til slutningen af februar. Der holdes et informationsmøde om status for helhedsplanen engang i marts. 7) Her vil der også være en tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der blev nedsat på mødet den 30. oktober 2012.

Kommentarer:
7) Her vil der også være en tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der blev nedsat på mødet den 30. oktober 2012.
 - Det er særdeles bemærkelsesværdigt at disse arbejdsgrupper er HEMMELIGE. Vi beboere kan ikke få oplyst, hvem der sidder i grupperne hhv. sad i de gamle arbejdsgrupper.
 - Det er endnu mere bemærkelsesværdigt at der ikke er nogen arbejdsgruppe, som arbejder med de små lejligheder, som er dem der er allermest diskussion om!
--- slut på kommentarer ---

Mange skimmelsvampe i Ringparken
Der har i 2012 været en del skimmelsvampesager i Ringparken. Der er brugt omkring 1 mio. kr på at
udbedre dem. Årsagen til skimmelsvamp er fugt, som bl.a. kommer på grund af de kuldebroer, som skyldes uhensigtsmæssig bygningskonstruktion. K8) Men det forværres af uhensigtsmæssig beboeradfærd fx manglende udluftning og tørring af tøj i lejlighederne.

Kommentarer:
8) Men det forværres af uhensigtsmæssig beboeradfærd fx manglende udluftning og tørring af tøj i lejlighederne.
 - Det er da helt hen i vejret at påstå, at det er Beboerne der mangler at lufte ud og at de skulle tørre tøj i lejlighederne!
Tværtimod har vi Ringparken nogle rigtig dejlige vaskerier med (de fleste steder) nye vaskemaskiner og tørretumblere, samt flere tørrerum!
 - Jeg har talt med nogle energikonsulenter, som sagde, at som min lejlighed var indrettet - med MANGLENDE mulighed for effektiv udluftning, så kunne jeg slet ikke undgå at få skimmelsvamp!!! Og da jeg bad om at få sat en ventilator op i badeværelset fik jeg den besked, at det brugte de ikke længere. Tillige har jeg fået at vide, at jeg ikke måtte lufte for meget ud (og således heller ikke have badeværelsesvinduet stående åbent i sommerhalvåret!).

Uddelt  informationsark:
Nyt fra Ringparkens adelingsbestyrelse Januar 2013 
Side 2

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar