søndag den 1. september 2013

Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen? | LLO

Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?
Det spørgsmål stiller Lejernes Landsorganisation (LLO) i et åbent brev til Folketinget og Minister på Boligområdet. 
Læs henvendelsen her: Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?

Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?
Med alle de sager, som Lejernes LO har for lejerne, hvor de føler sig sløve, har vedvarende hovedpine, og hvor deres helbred står på spil, så må der her og nu gøres noget.

Mange lejere magter ikke at kæmpe for at få deres ret
Vi oplever at mange lejere ikke vil kæmpe for at få deres ret – magter det ikke, de vælger at flytte og komme videre i livet. Når der er tale om børn, så kan følgesygdomme påvirke dem resten af livet. Det er ikke uden risiko, at blive i lejemålet og kæmpe en langvarig kamp.

Kommunerne kontrollerer ikke om den plan udlejerne har opgivet er udført
Lejernes LO har måttet konstatere, at kommunerne ikke følger op på de sager, de har fået omkring skimmelsvamp. Udlejerne oplyser overfor kommunen, at den plan, de har opgivet, er udført, men det bliver ikke kontrolleret fra kommunerne. Når nye lejere flytter ind, opstår der ganske kort tid efter skimmelsvamp igen.

Det er utrygt for lejerne, at blive beskyldt for, at det er deres skyld. 
Hvis lejerne fik oplyst inden de flyttede ind, at der havde været skimmelsvamp så havde de nok ikke taget den lejlighed.

Lejernes LO foreslår et register over boliger, hvor myndighederne har givet påbud
Kunne der etableres en form for register over boliger, hvor der er eller har været givet påbud fra myndighederne, om at der ikke må bo nogen lejere.
 • Registeret kunne være at finde på nettet, så det er lettilgængelig for lejerne at gennemskue inden de flytter ind, om der er risiko ved at tage lejemålet.
 • Kommunerne gør ikke deres arbejde ordentligt, og når det er sagt, så er de også alt for langsomme med at få taget fat på sagen, der går alt for lang tid.
 - Imedens bliver lejerne mere og mere syge, og kan ikke passe arbejdet og børn, ja hvad med dem, de må så finde et andet sted at være.

Folk som bliver syge af at være i deres eget hjem ignoreres
Vi har i dag en verden som ikke tager det alvorligt, når man bliver syge af at være i sit hjem. Det skulle ellers være blevet bedre - mener Folketinget, efter man gav kommunerne et bedre redskab, men ak, sådan er det ikke i virkelighedens Danmark.

Læs hele henvendelsen her: Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen?

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar