onsdag den 23. maj 2012

Konen med kasketterne

Konen med kasketterne
Læserbrev af Karsten A. Krabbe i Roskilde AvisDet kan godt være, at Roskildes borgmester Joy Mogensen mener, at hun/kommunen er fuldkommen frikendt for alle anklager.


Jeg synes nu, at der sker en mærkelig og helt urimelig sammenblanding af Roskilde Festivallen, Musicon og kommunens interesser.


Musicon er et spændende projekt med mange gode muligheder for kreative aktiviteter. Men Musicon er jo i vid udstrækning blevet synonymt med Roskilde Festivallen.


Det er jo påfaldende, at borgmesteren sidder i skolekredsen for Roskilde Festivalhøjskole og dermed skal tage stilling til hele tre konfliktende 'instanser': Festivallen, Musicon som kommercielt projekt og Roskilde Kommune.


Forstå mig ret: Der er intet i vejen med at sidde i skolekredsen for festivalhøjskolen! Men som borgmester er man da i alle henseender inhabil i forhold til alle beslutninger vedr. Musicon, området omkring Musicon osv.


Netop nu - hvor Roskilde Kommune sammen med Boligselskabet Sjælland er ved at trække en "helhedsplan" ned over Ringparken, som på flere punkter slet ikke er i beboernes interesse!


Denne hule helhedsplan er mest vidtgående mht. Sønder Ringvej-delen af Ringparken:
• Netop Sønder Ringvej skal forsynes med ekstra etager.
• På toppen skal der bygges "penthouse"-lejligheder, som ingen af de nuværende beboere vil have råd til at bo i.
 - Er det de toplønnede ansatte fra Roskilde Festivallen og Musicons aktører, der skal bo i disse lejligheder?
• Ældreboliger og handicapboliger med elevatorer skal der opføres på Sønder Ringvej.
 - Det rimer jo dårligt med, at kommunen vil sælge et plejehjem i centrum og bygger et kæmpestort plejecenter i Trekroner.
• Solfangere på tagene og regnvandsbeholdere. - I hvis interesse er det? Roskilde Forsyning (= SEAS/NVE) er jo allerede partner i forbindelse med skaterparken. Skal dette "samarbejde" udstrækkes til Ringparken?
• Og så er der den mærkelige vej/sti/lyskryds, som angiveligt vil betyde, at garagerne ved Beboerhuset på Sdr. Ringvej skal eksproprieres.
 - Det besynderlige er, at vi beboere ikke kan få at vide, hvad der er i gang med hensyn til stien! Der opsættes nye smarte lygtepæle. Og de skal alle sammen stå på samme side og i forlængelse med de der allerede er opsat langs Rabalderstræde!
 - Det lugter da langt væk af en forlængelse af Eriksvej, så den støder ud i Rabalderstræde. Ingen tror vel for alvor, at kommunen vil ekspropriere garagerne pga. af en cykel/gangsti?


Store dele de elementer som helhedsplanen indeholder kan - efter min bedste overbevisning - KUN forstås, når man kigger fra Musicon og med Roskilde Festivallens øjne.


Hvorfor skal en bebyggelse med under 600 lejemål og med en stor andel af ældre og mindrebemidlede beboere tvinges ind i Musicon-spillet?


Der sker så mange besynderlige ting:
 1. Ringparkens beboere tilbydes haver på Musicon.
Hvorfor? Der er jo rigeligt med plads på Ringparkens område, hvis det skulle være.
 2. Afdelingsbestyrelsen for Ringparken meddeler i et opslag, at der skal opføres multiboldbaner 'nord for Eriksvej' (hvordan det så end skal forstås).


Forholder det sig sådan, at Ringparken vipti-vupti pludselig skal være en integreret del af Musicon, og man "bare" har »glemt« at fortælle os beboere det?


Projekterne omkring Den dynamiske Bymidte og Musicon kan vel ikke bare sammenblandes, fordi det er i kommunens, Musicons og festivallens interesse?


Mig bekendt eksisterer der ikke nogen officiel vedtagelse om et Stor-musicon, som starter ved det gamle skoleslagteri og ender et eller andet sted nede ved Køge?


Jeg kan da bestemt godt se, at disse vilde planer kan være udmærkede i det lange løb. Men jeg kan slet ikke forstå, at de samme vilde planer her og nu i løbet af få år vil enten gøre 100 nuværende beboere husvilde eller - når renoveringen bliver gennemtrumfet uden at beboerne er blevet hørt - at huslejerne stiger så voldsomt, at f.eks. de pensionister, der har boet 60 år i Ringparken, sammen med mange andre beboere ikke har råd til at bo i Ringparken.


Kan det passe, at vi beboere bare skal finde os i at blive tvunget væk fra de lejligheder, som vi har forret til og som vi har råd til at bo i, fordi vi tilfældigvis er naboer til Musicon og Roskilde Festivallen?


Se læserbrevet i Roskilde Avis: Konen med kasketterne

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar