mandag den 21. maj 2012

Demokratiet der blev væk - Roskilde Avis

Demokratiet, der blev væk
Harry Blunck skriver i et læserbrev i Roskilde Avis


Jeg kan ikke beslutte om jeg skal grine eller græde når jeg læser Boligselskabet Sjællands slogan: "Vi lejer den gode service ud", smart tale og forfatteren har sikkert været dyr!


Realiteterne er, i det mindste for lejerne i Ringparken, at BOSJ vil blæse lejerne en hatfuld! En længe ventet Tilstandsrapport kom og viste, ikke overraskende for nogen, at der er områder der kræver opmærksomhed og behandling. Den side er helt o.k. - afdelingens alder taget i betragtning er det fuldt forståeligt, men rapporten viser på ingen måde at der er tale om områder der skriger på opmærksomhed, men hvis BOSJ i det hele taget har taget rapporten alvorligt så er det så meget mere forunderligt at BOSJ som administrator, eller hvad man tidligere i alment byggeri kaldte "forretningsfører", sætter et helt andet arbejde i gang. Under påstanden om at der kræves udarbejdet en totalt omfattende "helhedsplan" for bygninger og områderne, så sætter BOSJ gang i arkitektarbejdet og sætter sig sammen med kommunen for at skabe noget der kan lokke flest mulige midler ud af Landsbyggefonden, under foregivende af at "Helhedsplanen" er eneste mulighed for finansiering derfra. Det er mildt sagt at omgå sandheden letfærdigt, men for at få det til at se godt ud laves en række såkaldte "dialogmøder" som skal tjene som alibi for at man har hørt beboerne!! Deltagere beretter derfra at de rettere skulle hedde "Diktatmøder", idet ubekvemme spørgsmål ikke besvares, men henvises til senere.


Et seriøst forretningsfører selskab havde udarbejdet detaljer om hvad det der omfattes af Tilstandsrapporten ville koste - fornuftigt detaljeret så lejere kan vurdere det, og så hvad koster alternativet "helhedsplanen"? Om man så vil fremkomme med yderligere muligheder, ja det afhænger af forretningsførers seriøsitet, men som tingene står nu, så synes helt andre interesser at spille ind, og herunder kan man ikke overse behovene for at Musicon projektet og Roskilde Festivalen tilgodeses mere end nogle få hundrede lejeres interesser!!!

Jeg er bekendt med flere lejere som har rettet henvendelser til såvel BOSJ - der ikke kan beskyldes for trang til at svare, og til afdelingsbestyrelsen - der skulle repræsentere lejerne, men som absolut har succes med at skjule det. Løfter om svar indenfor kort tid følges ikke op.


Som forklaring på Helhedsplanen der vil betyde at ca. 100 små lejemål, som er ret så efterspurgte (der er ca. 15 års ventetid) nedlægges ved sammenlægning med andre lejemål, spilles den gode plade med melodien fremtidssikring og familieegnet osv. - den plade køres i argumentationen fra BOSJ og kommunen,
men samtidig taler kommunen i andre sammenhænge om behovet for mindre boliger!!! Forståeligt når man tænker på væksten i antal singler osv.


Arkitekten har så også udarbejdet planer for at etablere "samtalekøkken/alrum" i nogle lejemåls hidtidige spisestue og køkkenerne - der overalt i afdelingen blev udskiftet totalt i 1996 - laves så til badeværelse!! Ja, min gamle historielærers ordsprog: "Man tror sågu fanden plager dem!" forekommer velplaceret. Så skal mangeårige lejere realisere/skrotte deres bohave, de der har brugt "råderetten" må se at deres investeringer er tabt - eller har BOSJ en fond til erstatninger for egne ambitioner? Køkkenerne har i øvrigt alle i 2011 fået installeret ny udsugning, til erstatning for de af Roskilde Boligselskab i 1996 ulovligt installerede!


BOSJ har et forfærdeligt kissejaw - godt bakket op af Afdelingsbestyrelsen der er dikkende halehæng . med at få Helhedsplanen klar til afsendelse til Landsbygge-fonden, så der er stipuleret "dialogmøde" den 6.juni for vedtagelse! Der er efter sigende ikke andre end dem der deltager i mødet der træffer den noget ensidige beslutning. Ur-afstemning som er et anvendt instrument for at høre alle er et i BOSJ-regi totalt ukendt begreb.


Det er mildt sagt betænkeligt for de lejere der af forskellige hensyn ikke har kunnet deltage i dialogmøder, som f.eks. af sygdom eller andet er forhindret i at give møde når BOSJ og afdelingsbestyrelsen har bestemt at der skal afgørelse træffes. Fremgangsmåden er dybt, dybt betænkelig og arrangørerne kan ikke beskyldes for at søge demokratiske afgørelser! I sidste ende må så de lejere hvis interesser trædes under fode, se efter fri proces og afprøve fremgangsmåde og ansvar ved domstolene. Det er levende mennesker vi taler om og det kan ikke være rigtigt at der udvises så lidt empati og almen fornemmelse.


Harry Blunck
Ringparken 26 st.tv.
Roskilde.


Læs dette læserbrev i Roskilde Avis: Demokratiet, der blev væk

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar