fredag den 11. maj 2012

Lejerne snigløbet i Ringparken

Tidligere formand for Afdelingsbestyrelsen i Ringparken Harry Blunck skriver følgende kommentar til et indslag på DR Almene Boliger skal styrkes.

Interessant indslag på DR, men der er steder hvor de almene lejere føler sig ganske "snigløbet"! Et rigtigt godt eksempel er Ringparken i Roskilde, der er en af de største almene afdelinger i Roskilde, med omkring 600 lejemål, som daterer sig tilbage til starten af 50èrne, hvor de første blokke skød op - der er netop fejret en beboer som med sin familie har været her i alle 60 år. Afdelingen er opført i etaper, men med alderen kommer så også behovet for renovering. Igennem nogle år har man afventet en total omfattende "tilstandsrapport" som skulle gennemgå hele Ringparken og fremkomme med vurderinger, så man kan få fastslået hvad der trænges, hvor der trænges og hvad det vil kost at bringe Ringparken i god stand igen. Denne rapport er fremkommet og kan ses på linket:
Tilstandsrapport for Ringparken. Oktober 2011

Så langt så godt! Det skulle så vise sig at selvom Roskilde Kommune i "festtaler" udtrykker ønske om etablering og bevaring af mindre lejemål - og her kommer Ringparkens lejemål fint ind med gode lejemål til singler og unge studerende osv. samt folk der bare ønsker en mindre bopæl - så arbejder kommunen også med planer om at forandre Ringparken totalt. Man kan formode, at det er hensynet til prestigeprojektet Musicon og Roskilde Festival, som støder lige op til Ringparken. Planerne arbejder man på i samarbejde med Boligselskabet Sjælland (BOSJ) - der er en fusion af Roskilde Boligselskab (som Ringparken hørte ind under) og Andelsboligforeningen i Roskilde - og det medfører så, at lejerne i Ringparken præsenteres for en "helhedsplan" som er totalt afvigende fra behovet for renovering iflg. "tilstandsrapporten". Nu har man planer om at der skal nedlægges ca. 100 af de små lejligheder, og der skal foretages sammenlægninger, så man opnår større enheder!!!

For god ordens skyld skal bemærkes, at der er ca. 15 års ventetid på lejligheder i Ringparken, så behovet kræver ikke højere uddannelse at identificere! Man kører så med at BOSJ/Kommunen vil »fremtidssikre lejemål for familier og skabe løsninger der giver mere varieret sammensætning af beboere«! Nu har man i 60 år set forskellige familier og mennesker bo og have det godt i Ringparken, og så opstår der pludselig helt andre behov!! En amerikaner med forstand på retorik vil skære igennem og klassificere påstandene som "opportunistisk bullshit!"

Arkitekten der arbejder med planerne for BOSJ har så fået den "lysende" ide, at man skal flytte køkkenerne ind i spisestuen - så man får "samtalekøkken"!! Hvad det så skal gøre godt for? Iflg. livsstilseksperterne på "Kender du typen"-programmet er samtalekøkkener yt, eller på vej yt! Så skal badeværelserne gøres større, ved at vælte tingene om og placere det i de hidtidige køkkener - det giver så store badeværelser, men man skal være skruet specielt sammen for at forestille sig,  at lejerne bliver gladere af mindre opholdsrum og store samtalekøkkener og badeværelser.

I øvrigt blev samtlige lejemåls køkkener udskiftet totalt i 1996-98, så de er vel dårligt betalt over lejen. Samtidig med de nye køkkener installerede man også udsugning der har vist sig at være ulovlig, så der er nu installeret ny udsugning! Hvis nogen får den tanke at systemet med forretningsfører/administrator i alment byggeri har sine svagheder, så vil jeg ikke sige dem imod!

Helhedsplanen arbejder også med at der skal bygges lejligheder ovenpå bestående blokke, indrettes elevatorer og handicapfaciliteter - en ikke ubetydelig del af disse faciliteter er kommunens opgave, men derfra er man glade når man kan inkludere det i planer som så køres til Landsbyggefonden og kan opnå finansiering derfra. Det er vistnok det vi i gamle dage kaldte en "Mestergris", når det evt. lykkes at sende regningen til andre, og man selv opnår langt mere end man realistisk kunne drømme om.

Afdelingsbestyrelsen i Ringparken er hoppet totalt med på ideerne om "Helhedsplanen" og vil ikke lytte til kommentarer og forslag fra lejerne! Man er blevet dikkende halehæng til BOSJ og selvom man godt nok giver indtryk af at ville lytte - gennem etablering af "Dialogmøder" - så affærdiges spørgerne på disse møder ganske effektivt - "det behandler vi senere".

På linket: Bevar-Ringparken.blogspot.com gives ganske godt indblik i hvad der foregår og hvilke kommentarer det giver anledning til. Der er planlagt et afgørende Dialogmøde - hvor det skal besluttes om man indsender "Helhedsplanen" - finder sted den 6.juni 2012, og det er, iflg. afdelingsbestyrelsen for Ringparken, kun deltagere på det møde som beslutter det!! Man har ikke på noget tidspunkt opstillet alternativer, f.eks.
1) Renovering iflg. eksisterende "Tilstandsrapport" versus
2) Helhedsplanen

Lejere som ikke kan deltage i mødet, f.eks. som følgte af sygdom eller andet er med nævnte fremgangsmåde diskvalificeret, og da man ikke har opstillet realistiske beregninger af effekten af Helhedsplanen så stemmer lejerne i blinde!! Derfor er der fundamentale mangler i behandlingen.

Interessant er også, at ledelsen af såvel det nuværende boligselskab (BOSJ) som dets forgænger Roskilde Boligselskab med vedtægterne i hånden har nægtet adgang for pressen, eller andre eksperter som Afdelingsbestyrelsen ville have med på Budget- eller andre for afdelingen afgørende møder.Det samme vil utvivlsomt ske i forbindelse med mødet den 6.juni 2012.

Dette til inspiration i det videre arbejde med "Glæder ved det almene lejemål!!"

God weekend.
Med venlige hilsener og god arbejdslyst.
Harry Blunck
Ringparken 26 st.tv.
4000 Roskilde

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar