fredag den 25. maj 2012

Svar fra Jan René Petersen. 25.05 på anmodning om urafstemning om Helhedsplanen


Svar fra Jan René Petersen. 25. maj på min anmodning om urafstemning om Helhedsplanen:

»Kære Karsten Krabbe


På det møde der holdes 6. juni er der er tale om en afstemning om en helhedsplan skal sættes i gang med dermed mulighed for støtte til nogle af det bydende renoveringsbehov Ringparken har. Vælger man at sige nej, stopper man ikke en renovering af Ringparken. Afdelingen trænger og uanset hvad afstemningen bliver den 6/6, vil huslejen stige ikke mindst grunder huslejen gennem mange år har været holdt nede.


Dit forslag kan fremsættes på mødet og her henviser jeg til selskabets vedtægter, som jeg ikke detaljeret husker nu.
  
Med venlig hilsen
Jan René Petersen
Formand for selskabsbestyrelsen«

Her er de vedtægter, som formanden ikke kunne huske:
§18 stk 4:
»Stk. 4.Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.«


Vedtægterne kan du finder her: Vedtægter for Boligselskabet Sjælland (pdf-dokument)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar