onsdag den 10. august 2016

Indkaldelse til det årlige obligatoriske afdelingsmøde i Ringparken i Roskilde.

Onsdag d. 10. august 2016 - Indkaldelse til det årlige obligatoriske afdelingsmøde i Ringparken i Roskilde.
Indkaldelsen til det årlige obligatoriske afdelingsmødet er omdelt i postkasserne.
Desværre er det nødvendigt med nogle rettelser!
Alle beboere kan stille op til afdelingsbestyrelsen eller som suppleanter.
Der var 3 markante ting på det årlige obligatoriske møde i september 2015:
1. Dirigenten indførte en taletid på 2 minutter og erklærede, at denne må fremgå af forretningsordenen! Det gør det ikke!!!
Samme dirigent påstod, at det så ikke var lovligt at tale mere end 2 minutter, for så var det sagsbehandling og det måtte man ikke!
Men det fremgår jo udtrykkeligt af lejeloven og boligselskabets vedtægter, at man skal BEHANDLE indkomne forslag!
Det er derfor aldeles urimeligt, at de beboere, der har indsendt forslag til afdelingsmødet, bliver afbrudt efter 2 minutter!
2. Afdelingsmødet besluttede, at afdelingsbestyrelsen skulle have det fulde ansvar for beboerhuset.
Jeg synes, denne beslutning skal annuleres! Eller i det mindste begrænset til 1 år ad gangen!
3. Afdelingsmødet besluttede ligeledes, at afdelingsbestyrelsen skulle vælge, hvem der skulle sidde i Repræsentantskabet.
Igen en beslutning uden begrænsning!
Som beboere må vi have indflydelse på. hvem der skal repræsentere os i Repræsentantskabet.
Og så er der det "frivillige arbejde", som det påståes udføres af et medlem af afdelingsbestyrelsen. Vedkommende arbejder efter det jeg har fået oplyst UDEN en ansættelseskontrakt!
Rengøringsarbejde er i sig selv noget af det mest krævende arbejde, der findes. Og hvad vil der ske, hvis vedkommende kommer til skade under rengøringen af beboerhuset?
Er det så beboerne i Ringparken, der skal betale en kæmpestor erstatning?
4. Hvert år får vi udleveret et regnskab med nogle helt u-igennemskuelige tal!
Vi beboere må kræve at få oplyst de tal der angår beboerhuset bliver konkretiseret og specificeret!
Hvor meget er der brugt på nye møbler og på nyt gulv eller på anskaffelser på førstesalen!
Hvor mange gange er beboerhuset lejet ud?
Hvor mange gange til beboere og hvor mange gange til folk, som ikke bor i Ringparken?
Og så må den person som kommer fra boligselskabet også kunne præsentere og fremlægge tallene på en overskuelig måde!!


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar