lørdag den 6. august 2016

Overdragelse af areal i Ringparken til Musicon-stien | Økonomiudvalget i Roskilde 8. august 2016

!!! DETTE BØR ALLE BEBOERE I RINGPARKEN LÆSE !!!
Referat af Økonomiudvalgets møde d. 10. august 2016
Pkt. 354 Aftale om overdragelse af areal til stiudvidelse
Forvaltningen har i samarbejde med Boligselskabet Sjælland udarbejdet aftale om overdragelse af arealer, som er nødvendige for at realisere stien til Musicon og ombygning af krydset Sdr. Ringvej/Rabalderstræde.
Forvaltningen indstiller, at aftalen godkendes.
Sagsfremstilling
Plan- og Teknikudvalget har på møder den 7. april 2016, punkt 83, og 2. juni 2016, punkt 132, godkendt anlægsprojekt for ombygning af henholdsvis krydset Sdr. Ringvej/ Rabalderstræde og udvidelse af stien mellem Eriksvej og Sdr. Ringvej. Realisering af anlægsprojekterne forudsætter, at der indgås aftale med Boligselskabet Sjælland om overdragelse af arealer, og gennem dialog med boligselskabet og Ringparkens beboerbestyrelse er der nu udformet en sådan aftale

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar