fredag den 18. december 2015

Tager Boligselskabet Sjælland beboerdemokratiet alvorligt? | Roskilde Avis

Roskilde Avis - Beboerdemokratiet i boligselskabet
Tager Boligselskabet Sjælland virkelig beboerdemokratiet alvorligt? spørger Kim Rasmussen i et læserbrev i Roskilde Avis d. 19. december 2015 (Side 56).
I 2013 vedtog vi , hvad der kan vise sig at være, Ringparkens vigtigste beslutninger i stærkt forkortet udgave: 
• Alle beboere skal kunne stille forslag til helhedsplanen
• Forslagene er ikke begrænset af de allerede eksisterende forslag.
• Beboerne skal have samme adgang til information som Boligselskabet Sjælland.
Da jeg opdagede at flere af de beslutninger ikke var indført i referatet fra vores budgetmøde 2013, henvendte jeg mig til dirigenten, som er tilknyttet Boligselskabet Sjælland.
Han ønskede ikke at rette op på dette forhold, hvilket er komplet uforståeligt for mig, da det eneste han skulle have gjort var at henvise til de skriftlige forslag som beboerne havde modtaget op til vores budgetmøde og dermed leve op til sin rolle som ansvarlig dirigent.
Blev foreslaget vedtaget? Det kan I bande på det blev. Foreslaget blev vedtaget med et massivt flertal bag sig.
I dag konstateres det at beslutningerne aldrig er blevet gennemført. – tværtimod:
Boligselskabet Sjælland har ikke sikret sig at der foreligger et parlamentarisk flertal for indholdet af den reviderede helhedsplan, man hen over hovedet på  beboerne, har sendt ind til Landsbyggefonden, ved det at man samtidig ikke har respekteret beslutningen fra budgetmødet 2013 omhandlende vores ret til at komme med forslag der juridisk er bæredygtig.
Har man givet os beboere mulighed for, i praksis, at evaluere og foretage de nødvendige justeringer og tilpasninger efter hvad, der for beboerne opfattelse, er vigtigst?
Bliver vi forhindret i at stille konkrete ændringsforslag til helhedsplanen baseret på en mere realistisk økonomisk situation for derefter at få dem vurderet af Ringparkens beboere og derefter af Landsbyggefonden?
Selv om det ikke er alle der er tilfredse med de beslutninger, der træffes af et flertal af Ringparkens beboere, så skal de tages alvorligt og respekteres.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar