torsdag den 3. december 2015

Økonomiudvalget - Nye almene boligprojekter i Ringparken i Roskilde 3. december 2015

Roskilde Kommune/Økonomiudvalget - Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015
(I denne artikel kun for Ringparken)
Der er behov for flere almene boliger, for at løse kommunens boligbehov for forskellige befolkningsgrupper. Der er aktuelt behov for mange små og billige boliger til blandt andet studerende, hjemløse, flygtninge og økonomisk udsatte grupper. Herudover er der interesse for at etablere nye almene familieboliger.

På baggrund af en henvendelse fra Boligselskabet Sjælland har forvaltningen udarbejdet en revideret oversigt over områder til etablering af flere almene boliger, herunder små billige boliger. Oversigten skal danne grundlag for videre dialog med Boligselskabet Sjælland og andre boligselskaber.
Denne oversigt for etablering af nye almene boliger beskriver, i hvilke områder i kommunen, der kan bygges almene boliger for at bidrage til at opfylde behovet.

Formål
Formålet med oversigten er at pege på områder, hvor der kan placeres byggeri, der kan løse det aktuelle og forventelige boligbehov, ved at der bygges nye almene boliger i en sammenhæng, der understøtter realisering af kommunens planer og strategi for byudviklingen. Boligerne kan enten indgå i eksisterende boligområder eller etableres i nye udbygningsområder og samtidigt bidrage til en positiv byudvikling i kommunen.

Boligselskabet Sjælland ønsker, at opføre nye almene boliger sammen med udvidet detailhandelsbutik og genhusning af eksisterende institutioner.

Projektet skal bidrage til et samlet løft af hjørnet.

Fokuspunkter: For at sikre blandede boligområder bør et nyt projekt indeholde en blanding af både private og almene boliger.
 • De eksisterende institutioner skal genhuses i det omfang, der er behov for dem.
 • Den eksisterende dagligvarebutik kan udvides og øvrige butikker bevares, såfremt trafikafviklingen til hele byggeriet kan arrangeres uden gener.

Kilde:  Økonomiudvalget i Roskilde Kommune punkt 587. d. 3. december 2015
Almene boligprojekter i Roskilde

Oversigt over den påtænkte udvikling i Ringparken i Roskilde.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar