onsdag den 19. marts 2014

Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde 18.03.2014 - Mistillidsvotum til Kim Klokhøj

Referat fra ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde i Bestyrelseslokalet, Sdr. Ringvej 51C, kld. 
18. marts 2014 Kl. 19.

Deltagere: Svend Erik Christensen (SEC), Ghita Aagaard (GHA), Kim Klokhøj (KIK), Lone Serop (LOS), og Henrik Ahnt (HEA) (suppl.) samt Kim Baundal (KIB) fra BOSJ

Afbud: Rene Lauge-Simonsen (RLS) og Bjarne Nielson (BJN) (suppl.)

KIB var dirigent og SEC referent

---
Pkt 3: Mistillidsvotum til Kim Klokhøj
Følgende blev vedtaget med stemmerne 3 mod 1: 
”Bestyrelsen er forundret over, at Kim Klokhøj uden om den øvrige bestyrelse, har udnævnt sig selv til den person, som boligselskabet skal kommunikere med. Bestyrelsen har tidligere aftalt, at denne funktion varetages af Ghita Aagaard.

Bestyrelsen betragter Kim Klokhøjs handling som et kup. Vi skal på den baggrund udtale vores mistillid til Kim Klokhøj. Bestyrelsen fratager samtidig Kim Klokhøj alle opgaver og poster, som afdelingsbestyrelsen tidligere har givet ham. Samtidig opfordrer bestyrelsen Kim Klokhøj til at trække sig fra bestyrelsen”

Kim Klokholm meddelte, at han ikke træder ud af bestyrelsen.


Hele referatet kan læses her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar