mandag den 16. april 2012

Roskilde Kommune vil bevare de små billige lejligheder!


To vigtige facts:
 • Roskilde Kommune ønsker, at der fortsat er billige, mindre boliger i den almennyttige boligmasse til mindrebemidlede.
 • 25% af de beboere, der i dag flytter fra en bolig, flytter pga. for dyr husleje.


Referat af fællesmøde med de almene boligselskaber den 25.1.2012

Økonomi og Beskæftigelse - Byrådssekretariat
Sagsnr. 190309 Brevid. 1406230
NOTAT: Referat af fællesmøde med de almene boligselskaber den 25.1.2012

3. Hvordan sikres fortsat gode og billige boliger til uddannelsessøgende i kommunen?
Roskilde Kommune har interesse i at balancere økonomi og udlejning i de almene boliger i kommunen, idet kommunen på den ene side ønsker en realistisk gældsafvikling, vedligehold mv. mens huslejen på den anden side ikke må stige for voldsomt. Det er kommunens interesse, at der fortsat er billige, mindre boliger i den almennyttige boligmasse til mindrebemidlede.

Boligselskabet Sjælland oplyser, at der i flere afdelinger er behov for øgede henlæggelser, idet der er behov for at gennemføre renoveringer. Bygningsmassen er meget slidt flere steder. Dette medfører højere husleje. 25% af de beboere, der i dag fraflytter en bolig angiver som årsag, at de fraflytter pga. for dyr husleje.

Link: Referat af fællesmøde med de almene boligselskaber

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar