tirsdag den 17. april 2012

BOSJ, hvor lyder den helhedsplan dog hul!


BOSJ, hvor lyder den helhedsplan dog hul!

Fornylig bad jeg Boligselskabet Sjælland om at få at vide, om min lejlighed var en af dem, der skulle nedlægges og hvor meget jeg kunne forvente i huslejestigning.

Men disse to elementære spørgsmål kunne jeg ikke få svar på. Dette burde da ellers være en forudsætning, når beboerne forventes at stemme ja eller nej til helhedsplanen den 6. juni. Faktisk vil jeg  opfordre ALLE beboere i Ringparken til at stille samme 2 spørgsmål, FØR de stemmer om helhedsplanen.

Forventer BOSJ, at vi skal stemme Ja til en helhedsplan, der måske betyder, at vi må flytte eller at vi skal betale en ekstra forhøjet husleje?

På mødet den 28. februar fik vi fortalt, at de "store lejligheder efterspørges". Det er da påfaldende, når kommunen i møde med boligselskabet har udtrykt ønske om at "bevare de små billige lejligheder".

Læs evt. Roskilde Kommune vil bevare de små billige boliger

Hvorfor skal vi beboere få det indtryk, at Landsbyggefonden ikke vil yde støtte, hvis vi siger nej til helhedsplanen? Landsbyggefonden oplyser selv, at det gør den naturligvis.

Hvorfor skal der anlægges solfangere på tagene, når der i den modsatte ende af byen skal bygges et nyt kraftvarmeanlæg?

En masse spørgsmål hober sig op.

På mødet 28/2 blev der sagt, at garagerne ved beboerhuset var i en dårlig stand, og derfor skulle rives ned. Tilstandsrapporten siger da vist noget helt andet.

(Det følgende afsnit er ikke aktuelt)På samme møde blev det oplyst, at "Kommunen vil 'vist' bygge et kryds" (ved Rabalderstræde og Sdr. Ringvej). Er sandheden ikke den, at kommunen vil anlægge en bred vej på tværs Sønder Ringvej, og derfor skal garagerne rives ned? (Jeg har fået oplyst af pålidelig kilde, at dette ikke er kommunens plan!)

 • Beboerne i Ringparken får pludselig tilbud om kolonihaver på Musicon-grunden??
 • Der skal anlægges en multiboldbane "nord for Eriksvej" stod der i et vægopslag.

Er der et Stor-Musicon på vej?
Forholder det sådan, at lidt efter lidt skal der luskes en Musicon-plan igennem, som strækker sig hele vejen op til Gormsvej? Herunder skal Roskilde Ring-parken medinddrages?

Kan det virkelig være i beboernes interesse at "fremtidssikre" Ringparken? Det kan vel ikke være beboernes interesse at de skal betale for de kommende generationer?

Hvem er det der ønsker, at der skal bygges ældre- og handicap-boliger på Søndre Ringvej, når der netop nu opføres et kæmpestort ældrecenter i Trekroner?

Kommunen styrer ældreboligerne
Da jeg spurgte på Boligselskabets kontor, om jeg kunne komme i betragtning til en ældrebolig, fortalte selskabets medarbejder mig, at det havde de (altså Boligselskabet Sjælland) ikke noget at gøre med. "Det var noget kommunen styrede."

Har kommunen bedt boligselskabet om at bygge ældreboliger?? En meget stor del af Ringparkens beboere ER jo rent faktisk ældre mennesker og pensionister, som bor her, bl.a. fordi de kan klare den meget rimelige husleje.

Når vi beboere nævner den højere husleje, får vi at vide, at vi jo så får mere i boligsikring!

Jeg har prøvet at regne lidt på det med boligsikringen. Hvis min husleje stiger med f.eks. 700 kr. om måneden, vil boligsikringen kun stige med ca. 100 kr. om måneden.

Efter min mening burde Boligselskabet Sjælland og deres tro "væbnere" fra afdelingsbestyrelsen starte forfra og lave en meget mere realistisk og meget mere beboer-venlig helhedsplan frem!

Nu skal der igen holdes nogle såkaldte "dialogmøder". Denne gang dog delt i 3 møder.
Det er da en uforskammethed overfor beboerne! Man kan da ikke (citat fra nyt opslag) fortsætte diskussionen fra dialogmødet, når 2 tredjedele af de tilstedeværende dengang ikke får mulighed for at være til stede.

Og vi kan da heller ikke få "status på helhedsplanen" at vide. Der ER ikke en helhedplan. Der er et udkast til en helhedsplan, og endda et udkast, som skal laves meget om, før jeg kan stemme for det.

Link til dette indlæg på Roskilde Avis: BOSJ, hvor er den helhedsplan dog hul
PS. Ovenstående indlæg er rettet en smule i forhold til læserbrevet.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar