mandag den 23. april 2012

Hvem bestemmer hvad? - Beboerdemokrati

Hvem bestemmer hvad?
Fra BL − Danmarks Almene Boliger

Beboerdemokratiet i en almen boligorganisation er fastlagt i en række love og bekendtgørelser, men også i boligorganisationens egne vedtægter.


Læs om Beboerdemokrati her: Beboerdemokrati - Hvem bestemmer hvad?

Uddrag fra denne side nedenfor: De røde fremhævelser er indsat af Karsten A. Krabbe


Afdelingsmødet
Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse arbejder danner grundlag for næste års budget. Beboernes husleje afhænger således af aktivitetsniveauet i afdelingen. Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.

---- Kommentarer til ovenstående ----

1) Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år.
 • Afdelingsmødet er således det årlige budgetmøde i september, hvor alle beslutninger med budgetmæssige konsekvenser, skal vedtages!


2) Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet.
 • Det er således afdelingsmødet, der træffer beslutningerne. Ikke afdelingsbestyrelsen!


---- Tillæg om Beboerklagenævn ----


Beboerklagenævn


Beboerklagenævnet giver beboere i almene boliger og boligorganisationerne mulighed for hurtigt og billigt at få vurderet en tvist.
»Beboerklagenævnet behandler typisk sager som f.eks. tvister om flytteafregninger, husordensager, råderetsspørgsmål, huslejefordeling og varsler, afregning af forbrugsafgifter og beboerdemokratiske spilleregler. Uoverensstemmelsen kan være mellem beboer og boligorganisationen, imellem flere beboere, eller mellem de demokratiske niveauer i boligorganisationen.« Danmarks Almene Boliger.
Beboerklagenævnet i Roskilde:
Roskilde Kommune
BEBOERKLAGENÆVNET 
Postbox 100, 4000 Roskilde 
Tlf.: 46 31 31 13
Att.: Berit Grey ell Sofie Svarre Müller


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar