onsdag den 21. marts 2012

Kommentar til Arrogance i Boligselskabet


Kommentar til Arrogance i Boligselskabet
Læserbrev i Roskilde Avis 28.11.2011
Jeg må bakke Susanne Rald op i hendes synspunkter. - Der er nogle ting, som virker meget mærkelige. Her er et par eksempler på noget, som undrer mig.

1) Jeg synes det er mærkeligt, at Jan René Petersen fra Boligselskabets selskabsbestyrelse er dirigent på de årlige budgetmøde. - Jeg har intet mod Jan René Petersen. Men hvad gør han på dette møde for Ringparkens beboere?

2) Der var indkommet 5 forslag til nye p-pladser i Ringparken. De første tre var stillet af afdelingsbestyrelsen og med forventede udgifter angivet. JRP slog disse tre forslag (a, b, og c) sammen under ét. Og der blev stemt om dem under ét. Dette på trods af, at flere af denne lille skare af forsamlede (40-50 personer) havde angivet, at de mente, at forslag c var meget problematisk. - Derved undgik "man" at kun forslag a og b blev vedtaget.

3) På afdelingsmødet blev der talt om legepladser. Jeg har forstået at tre forskellige firmaer havde afgivet deres bud. Afdelingsbestyrelsen havde valgt ét firma ud. Firmaets repræsentant viste en video med legepladser og fortalte om de påtænkte lejepladser i Ringparken.

Og her kommer det mest mærkelige: Det blev på afdelingsmødet sagt, at legepladserne ville medføre en lejestigning på kr. 80 månedligt. Om dette beløb blev der sagt: Nej. Det bliver ikke så meget.

Forslaget blev vedtaget af mødet. Men kan man det? Kan man vedtage noget på grundlag af helt ukendte beløb?

En lejestigning på kr. 80 for knapt 600 lejemål giver omkring kr. 600.000 årligt! Men i hvor mange år? Taler vi om 3 år, 5 år eller 10 år? - Der findes vist ingen fortilfælde, hvor en midlertidig lejeforhøjelse bliver sat ned igen!

 • Kan de fremmødte 40-50 personer overhovedet vedtage dette forslag (det nogle få procent ud af måske 1200 beboere)?
 • Er der overhovedet lovligt at benytte denne fremgangsmåde?

Jeg har selv forgæves forsøgt at kigge i referater og dokumenter til mødet for at finde et konkret beløb på udgifterne til disse legepladser!

Selvfølgelig skal der være legepladser til børnene! Ingen tvivl om det. Men tingene skal besluttes på det rigtige grundlag. - Eftersom de gamle legepladser er fjernet og de nye er ved at blive sat op, kan det ikke gå stærkt nok med at få dette forhold i orden.

PS. Jeg har rejst dette problem for Boligselskabet Sjælland, men jeg har ikke fået noget svar..

Link til læserbrevet i Roskilde Avis: Kommentar til Arrogance i Boligselskabet

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar