onsdag den 21. marts 2012

Bevar Ringparken - den er historie


Bevar Ringparken - den er historie
Læserbrev i Roskilde Avis 21. marts 2012

Jeg er helt på linje med indholdet i læserbrevene fra Susanne Rald (8.3.) og Karsten Krabbe (14.3). Det er åbenbart at Ringparken skal renoveres, men samtidig bør det ske med nænsom hånd, under hensyn til at historien der ligger bag Ringparken kan vise eftertiden hvordan alment byggeri fra de tidligere 50ére og 60ére ser ud. Med sin placering op ad det helt moderne Musicon der er på vej, kombineret med de behov for mindre og billige boliger der følger af ambitionerne om at udvikle studiemiljøet i Roskilde, så har man nu ganske enestående mulighed.
Dengang Ringparken blev bygget var "behovene" boliger, ikke samtalekøkkener eller store badeværelser. Man havde brug for husrum og kunne så selv medbringe hjerterum! Det viser sig i sammensætningen og størrelserne af lejlighederne, der spænder fra 2 til 4 værelser og udgør ialt 594 lejemål, der gennem årene har huset mange beboere/lejere!
De der nu ivrer for "total renovering", Helhedsplan og andre omvæltninger, synes at have overset, eller ikke forstået, at der er virkelige behov for mindre lejemål. Antallet af singler stiger stadigt, mennesker i alle aldre har behov for netop de størrelser lejligheder som Ringparken igennem 60 år har tilbudt. Der er 15 års ventetid på en bolig i Ringparken. Følger "fortalerne" ikke med i hvad der sker i samfundet?
I min seneste tid som formand for Ringparkens afdelingsbestyrelse afventede vi den samlede Tilstandsrapport over Ringparken, for så at kunne prioritere en rimelig renovering. Vi vidste det ville koste, derfor nødvendigheden af prioritering, men nu synes der at være kommet skjulte dagsordener i spil. Personers behov for at sætte aftryk.
Der er mange punkter opregnet i den Helhedsplan man nu vil tromle igennem og det vil homogenisere Ringparken til at ligne alle andre almene byggerier, med "glas-fuglekasser" om altanerne, så de i alt væsentligt bliver ekstra pulterrum.
Når man nævner udearealers behov for opmærksomhed, så skal det med at det nye BOSJ reducerede de dengang blå medarbejderes antal med hård hånd, at deres arbejdsdragt "gik i sort" og der udgik befaling om at de ikke måtte kommunikere med beboerne. Dermed gik megen hygge fløjten.
Harry Blunck
Ringparken 26 st.tv.
Roskilde.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar