onsdag den 21. marts 2012

Hvor går grænsen?


Hvor går grænsen? Eller: Hvem skal nu betale?
Læserbrev i Roskilde Avis 14. marts 2012

Ringparken står foran en kraftig renovering. Det hævder Boligselskabet Sjælland i hvert fald.

BOSJ arbejder på en "helhedsplan", som Landsbyggefonden skal låne penge til!

Og selvfølgelig skal der renoveres. Når Boligselskabet i årevis har undladt at vedligeholde bygningerne, så er det naturligvis stærkt tiltrængt. Ingen tvivl om det. Jeg har selv i snart 12 år kæmpet for at få fjernet det siddebadekar, model 1952, der ser så grimt ud, fordi hele emaljen er slidt af. Ja. En servicemedarbejder sagde for flere år siden, at DET var det værste han havde set og ringede straks til ejendomskontoret! Men skete der noget? Nej. Intet.

Men nu skal Ringparken "fremtidssikres", og der er efterspørgsel på "familieboliger", hævder afdelingsbestyrelsen og BOSJ.
 - Kan nogen fortælle mig, hvorfor det skulle være de nuværende beboeres problem?

Ud af 236 2-værelses lejligheder, vil man fjerne 100 lejligheder. Plus man vil lægge nogle af de tilbageværende sammen!

Men hvad med os beboere, der bor her og faktisk har boet her i adskillige år? Har vi ikke ret til at bevare vores boliger?

På det nyligt afholdte beboermøde insisterede afdelingsbestyrelsen og Boligselskabet på at præsentere deres PowerPoint-præsentation af DERES visioner. På trods af det faktum, at der sad mange beboere i Ringparken, som ønskede svar på en masse praktiske spørgsmål.

Hvor er rimeligheden i, at de nuværende beboere skal have trukket en "helhedsløsning" ned over hovedet, som har en masse negative konsekvenser for dem: Nogle beboere vil være nødt til at flytte ud af deres nuværende lejligheder. Og hvor finder de en tilsvarende billig bolig i Roskilde? Jeg bor i en to-værelses lejlighed på 42 kvm. til 2200 om måneden. Men det er jo slet ikke markedsprisen. Jeg vil tillade mig at hævde, at det er stort set umuligt at finde en lejlighed tæt på jernbanen og tæt på Roskilde til under 4-5.000 kr.

Og hvad vil der ske, hvis jeg faktisk fik lov til at blive boende i min lejlighed EFTER renovering? På mødet blev det nævnt, at der ville komme huslejestigninger, og beløbet 30% blev nævnt. - Men det er da også en voldsom stigning for mig, hvis jeg skal betale 3.000 kr for den samme lejlighed uden at få væsentlige fordele.

Boligselskabets "renovering" og "helhedsløsning" dækker bl.a. over at lejligheder inddrages til boliger for ældre og handicappede. - Men hvorfor skal en bebyggelse med 600 lejemål på nogen måde kunne dække disse kæmpeudgifter? Reelt er der jo så tale om BYFORNYELSE og ikke renovering.

Og så er vi fremme ved, at det er KOMMUNENS opgave at betale for disse ekstra ting! Kommunens planer med Musicon skal helt åbenbart udstrækkes til også at gælde Ringparken! Alle os fattigrøve skal fordrives og der skal bygges et liebhaverkvarter, som hænger sammen med den specielle udgave af Roskilde-syge, som også har ramt Planteriget. - Alt hvad der ikke passer med denne "godgørende" Roskilde Festival skal manipuleres væk.

Men det er slet ikke i beboernes interesse. Lad os få en afstemning blandt ALLE lejemål i Ringparken, så vi helt klart kan få frem, hvad beboerne ønsker af ændringer.

Jeg går helt klart ind for en renovering af Ringparken ud fra beboernes ønsker. Og IKKE på grundlag den "helhedsplan", som vil have meget negative konsekvenser for beboerne: INGEN bolig. Eller flytning til en bolig, som er væsentligt dyrere end den nuværende.

Link til læserbrevet i Roskilde Avis: Hvor går grænsen?

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar