lørdag den 30. maj 2020

Boligselskabet: Den vindende entreprenør til renovering af Ringparken er fundet | 28. maj 2020

Boligselskabet - Den vindende entreprenør til renovering af Ringparken er fundet

Opslag 28/05/2020

Det er med stor glæde, at vi kan afsløre at Adserballe & Knudsen er blevet valgt til at forestå den kommende renovering i Ringparken.
I gode hænder
Renoveringen af Ringparken er en stor og kompliceret opgave, og vi er derfor glade for, at vi de næste år skal arbejde sammen med en dygtig og erfaren entreprenør, hvor både I som beboere og boligselskabet kan føle sig i gode hænder.
Udarbejdelse af budget og tidsplan

Selvom vi har fundet vores hovedentreprenør, er der stadig mange brikker, der skal falde på plads, inden vi kan starte renoveringen.
Vi skal blandt andet have det økonomiske puslespil til at gå op og hovedentreprenøren skal udarbejde en detaljeret tidsplan.
Det arbejde starter vi op nu. Vi har en forventning om at vi i årets sidste kvartal vil begynde at se tegn på opstart, men mere konkret tidsplan, omfang og rækkefølge kan vi ikke sige mere om på nuværende tidspunkt. Men som jeg skrev sidst, vil vi gøre alt for at holde jer løbende orienteret i den udstrækning, vi kan.
Opsætning af mindre byggehegn
I vil i løbet af juni opleve, der bliver opsat et lille byggehegn på Sdr. Ringvej, men det betyder altså ikke at byggeriet går i gang. Dette er et sideløbende arbejde.
Legeplads på Sdr. Ringvej reetableres i juni

Det er nu også endeligt blevet tørt nok til, at vi kan få reetableret legepladsen på Sdr. Ringvej. Arbejdet vil blive startet op i uge 23/24 og forventes afsluttet senest i slutningen af juni.

Løbende orientering
Der vil komme meget mere orientering til jer, så snart vi kender en tidsplan. Hvorvidt denne orientering i første omgang bliver på skrift, eller der kan indkaldes til møde, vil vi lade regeringens retningslinjer bestemme.
Med venlig hilsen.
Malene Poulsen, Projektleder.
Boligselskabet Sjælland.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar