fredag den 4. september 2020

Roskilde Avis - Tyveri ved højlys dag. Læserbrev fra marts 2018

 Roskilde Avis - Tyveri ved højlys dag

Læserbrev af Svend Erik Christensen, Ringparken 48, Roskilde

Udgivet 22. marts 2018

Regeringen vil bruge 12 mia. kr. fra Landsbyggefonden til deres ghettoindsats. Pengene skal bl.a. finansiere nedrivngen af gode og sunde boliger. Udelukkende fordi de ligger et forkert sted.

Det er tyveri ved højlys dag. Pengene er år efter år indbetalt af lejerne i de almene afdelinger.

Som beboer i Ringparken betaler jeg årligt omkring 5000 til Laandsbyggefonden. Det er meningen, at pengene skal bruges til renovering og opdatering af almene boliger, som er nedslidte og utidssvarende.

Boligselskabet Sjælland har mange projekter på bedding i Roskilde fx i Ringparken. En tilstandsrapport fra vores boligafdeling, der nu er omkring 10 år gammel, viser, at bl.a. tag, vinduer, badeværelser skal fornyes.

I dag rasler tagstenene ned, når det stormer. På grund af dårlig isolering og kuldebroer er der skimmelsvamp i mange af lejlighederne.

I snart 10 år er der arbejdet med en helhedsplan, har som mål at fremtidssikre bebyggelsen med bl.a. isolering, nye tage, vinduer, køkkener og badeværelser. Der er også planer om tilgængelighedslejligheder for ældre og handicappede samt større familielejligheder. Alt i alt et boligområde, der vil være attraktivt - også i fremtiden. Denne renovering vil koste omkring 1,5 mio. kr. pr lejlighed. Umiddelbart et stort beløb, men ikke sørre end der bruges på renovering af et gammelt nedslidt parcelhus.

Hvis der ikke gøres noget i Ringparken, så vil det hurtigt udvikle sig til slum,og den igangværende ændring af beboersammensætningenvil forstærkes, så vi ikke blot stårr på kanten til at blive en ghetto, men bliver det.

Vi må stoppe dette tyveri af vores penge i Landsbyggefonden. Der er penge nolk i samfundet. Regeringen kan finde pengene til deres ghettoplan veed droppe indkøb af de nye kampfly. Eller man kan konfiskere værdistigningen på de villaer, der fx har en salgsværdi af over 5. mio. kr. 

Herved kan vi flytte regningen frra Ringparken til Frederiksborgvej.

Svend Erik Christensen. 

Ringparken 48. Roskilde. 


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar